Tisk
9
Míč se hraje, jak leží; Míč v klidu je zvednut nebo se pohne
Účel Pravidla: Pravidlo 9 se zabývá centrálním principem celé hry: „Hraj míč, jak leží.“
 • Jestliže se Tvůj míč zastaví a následně se pohne vlivem přírodních sil, jako jsou vítr nebo voda, musíš běžně hrát míč z nového místa.
 • Jestliže Tvůj míč v klidu předtím, než s ním zahraješ ránu, zvedne nebo s ním pohne jakákoli osoba nebo vnější vliv, musí se Tvůj míč vrátit na původní místo.
 • V blízkosti míče v klidu bys měl být opatrný, protože když způsobíš, že se pohne Tvůj míč nebo míč Tvého soupeře, běžně obdržíš trest (vyjma na jamkovišti).
9
Míč se hraje, jak leží; Míč v klidu je zvednut nebo se pohne
9.1

Míč se hraje, jak leží

a

Míč se hraje z místa, kde se zastavil

Když je Tvůj míč v klidu na hřišti, musíš ho hrát, jak leží, vyjma když Ti Pravidla nařizují nebo umožňují:
 • Hrát míč z jiného místa na hřišti, nebo
 • Zvednout míč a pak ho vrátit na původní místo.
b

Co dělat, když se Tvůj míč pohne během nápřahu nebo během rány

Jestliže se Tvůj míč v klidu pohne poté, co jsi započal ránu nebo nápřah k ráně, kterou následně zahraješ:
 • Míč se nevrací bez ohledu na to, co způsobilo jeho pohnutí.
 • Místo toho musíš hrát míč z místa, kde se po dané ráně zastaví.
 • Jestliže jsi pohnutí míče způsobil Ty, viz Pravidlo 9.4b, zda obdržíš trest.
Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 9.1: Všeobecný trest.
9.2

Rozhodnutí, jestli se Tvůj míč pohnul a z jakého důvodu

a

Rozhodnutí, jestli se Tvůj míč pohnul

Má se za to, že Tvůj míč v klidu se pohnul, pouze když je známo nebo prakticky jisto, že se tak stalo. Jestliže se Tvůj míč mohl pohnout, ale není to známo nebo prakticky jisto, pak se má za to, že se nepohnul, a musíš ho hrát, jak leží.
b

Rozhodnutí, z jakého důvodu se Tvůj míč pohnul

Pravidla rozlišují čtyři možné příčiny, které mohou způsobit, že se Tvůj míč v klidu pohne předtím, než s ním zahraješ ránu:
 • Přírodní síly jako jsou vítr nebo voda,
 • Ty sám, což zahrnuje také Tvého nosiče,
 • Tvůj soupeř ve hře na jamky, což zahrnuje také soupeřova nosiče, nebo
 • Vnější vliv, což zahrnuje také všechny ostatní hráče ve hře na rány.
Má se za to, že jsi míčem pohnul Ty, Tvůj soupeř nebo vnější vliv, pouze když je známo nebo prakticky jisto, že se tak stalo. Jinak se má za to, že míčem pohnuly přírodní síly.
9.3

Míč se pohnul vlivem přírodních sil

Jestliže Tvým míčem v klidu pohnuly přírodní síly (jako jsou vítr nebo voda), není to trestné a svůj míč musíš hrát z jeho nového místa. Výjimka – Jestliže se Tvůj míč na jamkovišti pohne poté, co jsi ho již předtím zvednul a vrátil, musí se vrátit na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto). Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 9.3: Všeobecný trest.
9.4

Míč jsi zvednul nebo s ním pohnul Ty

a

Kdy se zvednutý nebo pohnutý míč musí vrátit

Jestliže Ty nebo Tvůj nosič zvednete Tvůj míč v klidu nebo s ním pohnete, musí se Tvůj míč vrátit na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto), vyjma:
 • Když zvedneš svůj míč podle nějakého Pravidla, abys využil úlevu nebo vrátil míč na jiné místo, nebo
 • Když se Tvůj míč pohne až poté, co jsi započal ránu nebo nápřah k ráně, kterou následně zahraješ.
b

Trest za zvednutí míče, úmyslné dotknutí míče nebo způsobení jeho pohnutí

Jestliže zvedneš svůj míč v klidu nebo se ho úmyslně dotkneš nebo způsobíš, že se pohne, obdržíš jednu trestnou ránu. Avšak existují čtyři výjimky, kdy za to neobdržíš žádný trest: Výjimka 1 – Když můžeš míč zvednout nebo s ním pohnout. Výjimka 2 – Náhodné pohnutí míčem předtím, než je nalezen. Výjimka 3 – Náhodné pohnutí míčem na jamkovišti. Výjimka 4 – Náhodné pohnutí míčem při aplikaci Pravidla jinde než na jamkovišti. Viz plné znění Pravidel Ohledně bližšího vysvětlení těchto výjimek. Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 9.4: Všeobecný trest.
9.5

Míč zvednul nebo s ním pohnul Tvůj soupeř ve hře na jamky

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, co se stane, když Tvůj míč zvedne nebo s ním pohne Tvůj soupeř ve hře na jamky.
9.6

Míč zvednul nebo s ním pohnul vnější vliv

Jestliže je známo nebo prakticky jisto, že Tvůj míč zvednul nebo s ním pohnul nějaký vnější vliv, není to trestné. Míč se musí vrátit na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto). Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 9.6: Všeobecný trest.
9.7

Zvednutí markovátka nebo jeho pohnutí

a

Míč nebo markovátko se musí vrátit

Jestliže bylo zvednuto Tvoje markovátko nebo se jakýmkoli způsobem pohnulo (včetně prostřednictvím přírodních sil) předtím, než byl Tvůj míč vrácen, musíš buď:
 • Vrátit svůj míč na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto), nebo
 • Umístit markovátko tak, aby označovalo toto původní místo.
b

Trest za zvednutí markovátka nebo způsobení jeho pohnutí

Jestliže předtím, než je Tvůj míč vrácen, zvedneš svoje markovátko nebo s ním pohneš, obdržíš jednu trestnou ránu. Jestliže tak učiní Tvůj soupeř, obdrží jednu trestnou ránu on. Výjimka – Výjimky u Pravidel 9.4b a 9.5b platí i pro zvednutí markovátka nebo jeho pohnutí. Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 9.7: Všeobecný trest.
VÍCE
Pravidlo1Hra, chování hráčů a Pravidla
Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí tyto základní principy hry: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v souladu s duc...
Více