The R&A - Working for Golf

Oficiální pravidla golfu

Pravidla golfu jsou obsáhlá a poskytují odpovědi na řadu otázek, které při hře, která se hraje na celém světě, na hřištích různých typů a hráči všech úrovní, nutně vyvstávají.

Listování pravidly
O Postupech soutěžního výboru
Postupy soutěžního výboru poskytují praktické návody pro ty, kteří jsou zapojeni do řízení každodenní běžné hry nebo soutěží jakékoli úrovně. Samostatně jsou uvedeny návody pro "běžnou hru" (kdy nejde o soutěž řízenou soutěžním výborem) a pro "soutěže", i když je zřejmé, že se tyto dvě oblasti zhusta překrývají. Sekce 8 pak uvádí vzorová místní pravidla, která si soutěžní výbor může upravit podle místních podmínek.

Generátor Místních pravidel NEW
Účelem tohoto nástroje je pomoc soutěžnímu výboru při tvorbě a udržování místních pravidel. V některých případech obsahuje doporučené stručnější znění místních pravidel.
Začínáme