The R&A - Working for Golf

Oficiální pravidla golfu

Pravidla golfu jsou obsáhlá a poskytují odpovědi na řadu otázek, které při hře, která se hraje na celém světě, na hřištích různých typů a hráči všech úrovní, nutně vyvstávají.

Listování pravidly
O Výkladech
Výklad je poskytován pouze u vybraných aspektů pravidel, které vyžadují dodatečné vysvětlení. Nicméně na zodpovězení drtivé většiny otázek, které při hře vyvstanou, lze vystačit se samotnými Pravidly golfu, takže doporučujeme abys předtím, než začneš hledat pomoc ve Výkladech, nejprve zevrubně prozkoumal příslušné pravidlo. POZNÁMKA: Výklady týkající se definic jsou k dispozici v záložce Definice - Pravidla golfu, vždy u příslušné definice.