The R&A - Working for Golf
Postupy při manipulaci s míčem: Označení, zvednutí a čištění; Vrácení na místo; Spuštění v oblasti úlevy; Hra z nesprávného místa
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
14.1
a
b
c
14.2
a
b
c
d
e
14.3
a
b
c
d
14.4
14.5
14.6
a
b
c
14.7
a
b

Účel Pravidla: Pravidlo 14 popisuje, kdy a jak můžeš označit polohu svého míče v klidu, zvednout ho a očistit a jak ho poté máš vrátit zpět do hry tak, aby byl hrán ze správného místa.

 • Když byl Tvůj míč zvednutý nebo se pohnul a má se vrátit, musí být ten samý míč položen na původní místo.
 • Jestliže využíváš úlevu (ať už beztrestnou nebo s trestem), musíš spustit v určité oblasti úlevy původní nebo nahrazený míč.

Pochybení v rámci těchto postupů můžeš beztrestně napravit předtím, než svůj míč odehraješ, avšak obdržíš trest, jestliže zahraješ svůj míč z nesprávného místa.

14.1
Označení, zvednutí a čištění míče
a
Poloha míče, který je zvedán a bude se vracet, musí být napřed označena

Předtím, než zvedneš svůj míč podle Pravidla, které vyžaduje jeho vrácení na původní místo, musíš označit jeho polohu, což znamená:

 • Položit markovátko bezprostředně za svůj míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo
 • Přidržet hůl na zemi bezprostředně za svým míčem nebo bezprostředně vedle něj.

Jestliže zvedneš svůj míč, aniž bys označil jeho polohu, označíš jeho polohu nesprávným způsobem nebo zahraješ ránu, aniž předtím odstraníš markovátko, obdržíš jednu trestnou ránu.

Jestliže zvedáš svůj míč, protože využíváš úlevu podle Pravidel, nemusíš před zvednutím míče označit jeho polohu.

b
Kdo může zvednout míč

Svůj míč můžeš podle Pravidel zvednout pouze Ty sám, nebo kdokoli, koho tím pověříš, avšak takové pověření musíš vydat před každým jednotlivým zvednutím zvlášť, pověření nelze udělit obecně na celé kolo.

Výjimka – Tvůj nosič může zvednout Tvůj míč na jamkovišti bez pověření.

c
Čištění zvednutého míče

Jestliže zvedneš svůj míč na jamkovišti, můžeš ho vždy očistit. Jestliže zvedneš svůj míč jinde než na jamkovišti, můžeš ho očistit vždy, vyjma když ho zvedneš:

 • Abys zjistil, zda není naseknutý nebo prasklý – čištění není povoleno.
 • K identifikaci – čištění je povoleno pouze v míře potřebné k identifikaci.
 • Protože překáží ve hře – čištění není povoleno.
 • Abys zjistil, zda je možná úleva – čištění není povoleno, ledaže následně využiješ úlevu podle Pravidel.

Jestliže očistíš míč, když to není povoleno, obdržíš jednu trestnou ránu.

14.2
Vrácení míče na místo
a
Musí se použít původní míč

Jestliže byl Tvůj míč zvednut nebo se pohnul a Pravidla vyžadují jeho vrácení, musí se použít Tvůj původní míč.

Výjimka – Jiný míč lze použít, když:

 • Tvůj původní míč není dosažitelný v rámci přiměřeného úsilí a během několika málo vteřin,
 • Tvůj původní míč je naseknutý nebo prasklý,
 • Obnovuješ hru poté, co byla zastavena, nebo
 • Tvůj původní míč odehrál jiný hráč jako nesprávný míč.
b
Kdo a jak musí vrátit míč

Svůj míč musíš podle Pravidel vrátit pouze Ty sám, nebo osoba, která míč zvednula nebo s ním pohnula.

Jestliže odehraješ míč, který byl vrácen nesprávným způsobem nebo někým, kdo tak nesmí učinit, obdržíš jednu trestnou ránu.

c
Místo, kam se má míč vrátit

Tvůj míč musí být vrácen na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto), vyjma když musí být podle Pravidel vrácen na jiné místo.

Jestliže se Tvůj míč opíral o nepohyblivou závadu, nedílnou součást, hraniční objekt nebo rostoucí nebo připevněný přírodní objekt, nebo na něčem takovém či pod něčím takovým ležel, pak:

 • Místo“ zahrnuje i vertikální umístění míče vůči zemi.
 • To znamená, že Tvůj míč musí být vrácen na své původní místo tak, aby se o takový objekt opíral nebo na něm či pod ním ležel.
d
Kam se má míč vrátit, jestliže se změnila jeho původní poloha

Jestliže se změnila původní poloha Tvého zvednutého nebo pohnutého míče, musíš svůj míč vrátit následovně:

 • Míč v písku:
  • Musíš obnovit jeho původní polohu tak věrně, jak je to možné.
  • Jestliže byl míč zcela přikryt pískem, můžeš při obnově polohy nechat malou část míče viditelnou.
  Jestliže v rozporu s tímto Pravidlem polohu míče neobnovíš, budeš hrát z nesprávného místa.
 • Míč jinde než v písku: Svůj míč musíš vrátit tak, že ho umístíš na nejbližší místo, které poskytuje polohu co nejpodobnější původní poloze a které:
  • Je ve vzdálenosti nejvýše jedné délky hole od původního místa (které, když není známo, musí být odhadnuto),
  • Není blíže jamce, a
  • Je v té samé oblasti hřiště, jako původní místo.

Jestliže víš, že došlo ke změně původní polohy Tvého míče, ale nevíš, jaká ta poloha byla, musíš původní polohu odhadnout a svůj míč vrátit.

Výjimka – Ohledně změny polohy míče, zatímco byla hra zastavena a míč byl zvednut, viz Pravidlo 5.7d.

e
Co dělat, když vrácený míč nezůstane na původním místě

Jestliže se pokusíš svůj míč vrátit, ale ten nezůstane ležet na původním místě, musíš to zkusit ještě jednou.

Jestliže Tvůj míč znovu nezůstane ležet na místě, musíš ho vrátit tak, že ho umístíš na nejbližší místo, kde zůstane ležet, avšak s těmito omezeními podle toho, kde bylo původní místo:

 • Zmíněné nejbližší místo nesmí být blíže jamce.
 • Původní místo bylo v poli – nejbližší místo musí být v poli.
 • Původní místo bylo v bankru nebo v trestné oblasti – nejbližší místo musí být buď v tom samém bankru nebo v té samé trestné oblasti.
 • Původní místo bylo na jamkovišti – nejbližší místo musí být buď na jamkovišti nebo v poli.

Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 14.2: Všeobecný trest.

14.3
Spuštění míče v oblasti úlevy
a
Lze použít původní míč i jiný míč

Kdykoli spouštíš nebo umisťuješ míč podle tohoto Pravidla, můžeš použít jakýkoli míč.

b
Míč musí být spuštěn správným způsobem

Míč musíš spustit správným způsobem, což zahrnuje splnění všech tří následujících požadavků:

 • Míč musíš spustit Ty sám (nemůže to udělat ani Tvůj nosič, ani nikdo jiný).
 • Míč musíš upustit z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:
  • Spadl přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotknul žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem.
  „Výška kolen“ znamená úroveň výšky Tvého kolene, když stojíš.
  • Míč musí být spuštěn v oblasti úlevy. Ty sám, když spouštíš míč, můžeš stát buď uvnitř oblasti úlevy nebo mimo ni.

  Jestliže byl Tvůj míč spuštěn nesprávným způsobem, protože nebyl splněn jeden nebo více z těchto tří požadavků, pak ho musíš spustit znovu správným způsobem, přičemž není nijak omezen počet takových pokusů.

  Spuštění míče nesprávným způsobem se nezapočítává do dvou vyžadovaných pokusů o spuštění předtím, než musí být Tvůj míč umístěn.

  Viz plné znění Pravidel Ohledně zahrání míče spuštěného nesprávným způsobem a toho, jestli je trestem jedna trestná rána nebo všeobecný trest.

  c
  Míč spuštěný správným způsobem se musí zastavit v oblasti úlevy

  Toto Pravidlo platí, pouze když je míč spuštěn správným způsobem podle Pravidla 14.3b.

  Kdy dokončíš úlevu. Úlevu dokončíš, pouze když se Tvůj míč spuštěný správným způsobem zastaví v oblasti úlevy.

  Nehraje roli, jestli se Tvůj míč poté, co dopadne na zem, dotkne libovolné osoby, výstroje nebo jiného vnějšího vlivu předtím, než se zastaví:

  • Jestliže se Tvůj míč zastaví v oblasti úlevy, dokončil jsi úlevu a musíš hrát míč, jak leží.
  • Jestliže se Tvůj míč zastaví mimo oblast úlevy, viz níže „Co dělat, když se míč spuštěný správným způsobem zastaví mimo oblast úlevy“.

  Každopádně zde není žádný trest.

  Výjimka – Když je míč spuštěný správným způsobem úmyslně odražen nebo vychýlen osobou.

  Co dělat, když se míč spuštěný správným způsobem zastaví mimo oblast úlevy.  Musíš spustit míč správným způsobem ještě jednou, a jestliže se i při tomto druhém pokusu Tvůj míč zastaví mimo oblast úlevy, musíš dokončit úlevu tak, že:

  • Umístíš míč na místo, kde se Tvůj míč poprvé dotknul země při druhém spuštění.
  • Jestliže umístěný míč nezůstane ležet v klidu na místě, musíš ho na stejné místo umístit ještě jednou.
  • Jestliže ani při tomto druhém pokusu o umístění míč nezůstane ležet v klidu na místě, musíš míč umístit na nejbližší místo, kde zůstane v klidu ležet, za splnění omezení podle Pravidla 14.2e.
  d
  Co dělat, když je míč spuštěný správným způsobem úmyslně odražen nebo zastaven osobou

  Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, co dělat, jestliže jsi spustil svůj míč správným způsobem, ale ten byl následně úmyslně odražen nebo zastaven.

  Trest za zahrání míče z nesprávného místa nebo míče, který byl v rozporu s Pravidlem 14.3 umístěn, když měl být spuštěn: Všeobecný trest.

  14.4
  Kdy je Tvůj míč zpět ve hře poté, co Tvůj původní míč byl mimo hru

  Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, kdy je Tvůj míč zpět ve hře, včetně situací, kdy míč neoprávněně nahradíš nebo použiješ postup, který nebyl přípustný.

  14.5
  Oprava chyby při nahrazení, vrácení, spuštění nebo umístění míče

  Můžeš beztrestně zvednout svůj míč, abys napravil chybu předtím, než míč odehraješ:

  • Když nahradíš původní míč jiným míčem, aniž by to Pravidla dovolovala, nebo
  • Když jsi svůj míč vrátil, spustil nebo umístil (1) na nesprávné místo nebo když se na nesprávném místě zastavil, (2) nesprávným způsobem nebo (3) za užití postupu, který nebyl přípustný.

  Viz plné znění Pravidel Ohledně dalších informací týkajících se opravy chyby předtím, než svůj míč odehraješ.

  14.6
  Hraní rány z místa, odkud byla hrána předchozí rána

  Toto Pravidlo platí, kdykoli podle Pravidel musíš nebo můžeš hrát svou příští ránu z místa, odkud jsi hrál svou předchozí ránu (tedy když postupuješ se ztrátou rány a vzdálenosti nebo když opakuješ ránu, která byla zrušena či se z jiného důvodu nezapočítávala).

  a
  Předchozí rána byla hrána z odpaliště

  Tvůj původní nebo jiný míč musí být odehrán z libovolného místa na odpališti (a může být nasazen).

  b
  Předchozí rána byla hrána z pole, trestné oblasti nebo bankru

  Tvůj původní nebo jiný míč musí být spuštěn v této oblasti úlevy:

  • Referenční bod: Místo, odkud byla hrána Tvá předchozí rána (které, když není známo, musí být odhadnuto).
  • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Jedna délka hole, avšak s těmito omezeními:
  • Omezení rozsahu oblasti úlevy:
   • Musí být ve stejné oblasti hřiště, jako je referenční bod, a
   • Nesmí být blíže jamce, než referenční bod.
  c
  Předchozí rána byla hrána z jamkoviště

  Tvůj původní nebo jiný míč musí být umístěn na místo, odkud byla hrána Tvá předchozí rána (které, když není známo, musí být odhadnuto).

  Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 14.6: Všeobecný trest.

  14.7
  Hra z nesprávného místa
  a
  Místo, odkud musí být míč hrán

  Poté, co započneš  hru na jamce, musíš hrát každou ránu z místa, kde se Tvůj míč zastavil, vyjma když Pravidla vyžadují nebo umožňují, abys hrál míč z jiného místa.

  Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 14.7a: Všeobecný trest.

  b
  Jak ve hře na rány dokončit jamku poté, co hráč zahraje z nesprávného místa

  Jestliže jsi zahrál z nesprávného místa, ale nešlo o závažné porušení, obdržíš všeobecný trest podle Pravidla 14.7a a musíš pokračovat ve hře na jamce míčem zahraným z nesprávného místa.

  Jestliže jsi zahrál z nesprávného místa a došlo k závažnému porušení, musíš svou chybu napravit tím, že jamku dohraješ míčem zahraným ze správného místa podle Pravidel. Jestliže svou chybu nenapravíš, jsi diskvalifikován.

  Viz plné znění Pravidel Ohledně vysvětlení co dělat, když zahrání z nesprávného místa bylo závažným porušením, nebo když si nejsi jist, zda šlo o závažné porušení.

  Vrátit

  Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

  Označit

  Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

  Markovátko

  Umělý předmět, když je použit k označení místa, odkud budeš zvedat míč, jako je týčko, mince, předmět vyrobený coby markovátko nebo jiná malá součást výstroje.

  Označit

  Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

  Označit

  Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

  Rána; Úder

  Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

  Markovátko

  Umělý předmět, když je použit k označení místa, odkud budeš zvedat míč, jako je týčko, mince, předmět vyrobený coby markovátko nebo jiná malá součást výstroje.

  Označit

  Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

  Kolo

  18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

  Jamkoviště

  Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

  Pohnul

  Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

  Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

  Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

  Vrátit

  Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

  Nesprávný míč

  Jakýkoli jiný míč než Tvůj:

  • Míč ve hře (ať už jde o původní nebo nahrazený míč),
  • Provizorní míč (předtím, než hry s ním zanecháš podle Pravidla 18.3c), nebo
  • Druhý míč ve hře na rány hraný podle Pravidel 14.7b nebo 20.1c.

  Příklady, kdy jde o nesprávný míč, jsou míč ve hře jiného hráče, opuštěný míč a Tvůj vlastní míč, který je mimo hřiště, byl ztracen nebo byl zvednut a nebyl dosud vrácen do hry.

  Vrátit

  Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

  Pohnul

  Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

  Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

  Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

  Vrátit

  Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

  Vrátit

  Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

  Vrátit

  Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

  Vrátit

  Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

  Nepohyblivá závada

  Jakákoli závada, která nemůže být přesunuta bez vynaložení nadměrného úsilí, nebo aniž by došlo k poškození závady nebo hřiště, a která ani jiným způsobem nesplňuje definici pohyblivé závady.

  Nedílná součást

  Umělý objekt prohlášený Soutěžním výborem za součást hry a výzvy hřiště, od kterého tak není možná beztrestná úleva.

  Umělé objekty prohlášené Soutěžním výborem za nedílné součásti jsou považovány za nepohyblivé (viz Pravidlo 8.1a). Avšak jestliže některá část nedílné součásti (jako jsou vrata, dveře nebo část upevněného kabelu) splňuje definici pohyblivé závady, pak je tato část považována za pohyblivou závadu.

  Nedílné součásti nejsou závady ani hraniční objekty.

  Hraniční objekt

  Umělé objekty určující nebo označující hranici hřiště, jako jsou zdi, ploty, kolíky a zábradlí, od kterých není možná beztrestná úleva.

  To zahrnuje i případné podstavce a plotové kůly, avšak nezahrnuje šikmé podpěry nebo kotvící dráty připojené ke zdi nebo plotu, nebo jakékoli schůdky, mostky nebo podobné konstrukce používané k překonání zdi nebo plotu.

  Hraniční objekty jsou považovány za nepohyblivé, i když jsou pohyblivé nebo je pohyblivá některá jejich část (viz Pravidlo 8.1a).

  Hraniční objekty nejsou závady ani nedílné součásti.

  Vrátit

  Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

  Poloha

  Místo, na kterém Tvůj míč v klidu leží, a jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt, nepohyblivá závada, nedílná součást nebo hraniční objekt dotýkající se Tvého míče nebo nacházející se v jeho bezprostřední blízkosti. Volné přírodní předměty a pohyblivé závady nejsou součástí polohy míče.

  Pohnul

  Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

  Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

  Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

  Vrátit

  Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

  Poloha

  Místo, na kterém Tvůj míč v klidu leží, a jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt, nepohyblivá závada, nedílná součást nebo hraniční objekt dotýkající se Tvého míče nebo nacházející se v jeho bezprostřední blízkosti. Volné přírodní předměty a pohyblivé závady nejsou součástí polohy míče.

  Poloha

  Místo, na kterém Tvůj míč v klidu leží, a jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt, nepohyblivá závada, nedílná součást nebo hraniční objekt dotýkající se Tvého míče nebo nacházející se v jeho bezprostřední blízkosti. Volné přírodní předměty a pohyblivé závady nejsou součástí polohy míče.

  Poloha

  Místo, na kterém Tvůj míč v klidu leží, a jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt, nepohyblivá závada, nedílná součást nebo hraniční objekt dotýkající se Tvého míče nebo nacházející se v jeho bezprostřední blízkosti. Volné přírodní předměty a pohyblivé závady nejsou součástí polohy míče.

  Nesprávné místo

  Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

  Vrátit

  Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

  Poloha

  Místo, na kterém Tvůj míč v klidu leží, a jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt, nepohyblivá závada, nedílná součást nebo hraniční objekt dotýkající se Tvého míče nebo nacházející se v jeho bezprostřední blízkosti. Volné přírodní předměty a pohyblivé závady nejsou součástí polohy míče.

  Poloha

  Místo, na kterém Tvůj míč v klidu leží, a jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt, nepohyblivá závada, nedílná součást nebo hraniční objekt dotýkající se Tvého míče nebo nacházející se v jeho bezprostřední blízkosti. Volné přírodní předměty a pohyblivé závady nejsou součástí polohy míče.

  Délka hole

  Délka nejdelší hole ze 14 (nebo méně) holí, které máš během kola (jak je povoleno Pravidlem 4.1b(1)), jiné než patru. Například jestliže nejdelší hůl (jiná než patr), kterou během kola máš, je driver o délce 43 palců (109.22 cm), je Tvou délkou hole během tohoto kola 43 palců.

  Jamka

  Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

  Oblasti hřiště

  V rámci hřiště je definováno pět oblastí: (1) pole, (2) odpaliště, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ, (3) všechny trestné oblasti, (4) všechny bankry a (5) jamkoviště jamky, kterou právě hraješ.

  Poloha

  Místo, na kterém Tvůj míč v klidu leží, a jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt, nepohyblivá závada, nedílná součást nebo hraniční objekt dotýkající se Tvého míče nebo nacházející se v jeho bezprostřední blízkosti. Volné přírodní předměty a pohyblivé závady nejsou součástí polohy míče.

  Poloha

  Místo, na kterém Tvůj míč v klidu leží, a jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt, nepohyblivá závada, nedílná součást nebo hraniční objekt dotýkající se Tvého míče nebo nacházející se v jeho bezprostřední blízkosti. Volné přírodní předměty a pohyblivé závady nejsou součástí polohy míče.

  Poloha

  Místo, na kterém Tvůj míč v klidu leží, a jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt, nepohyblivá závada, nedílná součást nebo hraniční objekt dotýkající se Tvého míče nebo nacházející se v jeho bezprostřední blízkosti. Volné přírodní předměty a pohyblivé závady nejsou součástí polohy míče.

  Vrátit

  Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

  Vrátit

  Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

  Vrátit

  Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

  Jamka

  Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

  Pole

  Oblast hřiště, která zahrnuje všechno na hřišti vyjma čtyři další definované oblasti hřiště: (1) odpaliště, ze kterého musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ, (2) všechny trestné oblasti, (3) všechny bankry, a (4) jamkoviště jamky, kterou právě hraješ.

  Pole zahrnuje všechna odpaliště na hřišti kromě Tvého odpaliště na jamce, kterou právě hraješ, a všechna nesprávná jamkoviště.

  Pole

  Oblast hřiště, která zahrnuje všechno na hřišti vyjma čtyři další definované oblasti hřiště: (1) odpaliště, ze kterého musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ, (2) všechny trestné oblasti, (3) všechny bankry, a (4) jamkoviště jamky, kterou právě hraješ.

  Pole zahrnuje všechna odpaliště na hřišti kromě Tvého odpaliště na jamce, kterou právě hraješ, a všechna nesprávná jamkoviště.

  Bankr

  Zvlášť připravená písečná oblast, zpravidla ve formě prohlubně, ze které byla odstraněna tráva či půda. Následující nejsou součástí bankru:

  • Hrana, zeď nebo stěna na okraji takto připravené oblasti, která je tvořena půdou, trávou, stohovanými drny nebo umělým materiálem,
  • Půda nebo jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt uvnitř okrajů takto připravené oblasti (jako jsou tráva, křoví nebo stromy),
  • Písek vysypaný přes okraj nebo mimo takto připravenou oblast, a
  • Jakékoli písečné oblasti na hřišti, které nejsou uvnitř takto připravené oblasti (jako jsou poušť nebo jiné přirozeně písečné oblasti či oblasti někdy označované jako waste).
  Trestná oblast

  Oblast, ze které můžeš využít úlevu s jednou trestnou ranou, pokud se v ní Tvůj míč zastaví.

  Existují dva druhy trestných oblastí, jež se liší barvou použitou k jejich označení:

  • Žlutá trestná oblast (označená žlutou čárou nebo žlutými kolíky) Ti dává dvě možnosti úlevy (Pravidla 17.1d(1) a (2)).
  • Červená trestná oblast (označená červenou čárou nebo červenými kolíky) Ti dává navíc k oběma možnostem úlevy dostupným pro žlutou trestnou oblast ještě možnost stranové úlevy (Pravidlo 17.1d(3)).

  Jestliže barva trestné oblasti nebyla vyznačena ani jinak určena Soutěžním výborem, považuje se za červenou trestnou oblast.

  Okraje trestné oblasti se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

  Okraje trestné oblasti by měly být určeny kolíky, čarami nebo fyzickými atributy:

  • Kolíky: Kolíky: Jestliže je okraj vyznačen kolíky, pak je okraj trestné oblasti dán spojnicí vnějších bodů kolíků v úrovni země a kolíky samy jsou uvnitř trestné oblasti.
  • Čáry: Jestliže je okraj vyznačen čárou namalovanou na zemi, pak je okraj trestné oblasti dán vnější hranou čáry a čára sama je uvnitř trestné oblasti.
  Bankr

  Zvlášť připravená písečná oblast, zpravidla ve formě prohlubně, ze které byla odstraněna tráva či půda. Následující nejsou součástí bankru:

  • Hrana, zeď nebo stěna na okraji takto připravené oblasti, která je tvořena půdou, trávou, stohovanými drny nebo umělým materiálem,
  • Půda nebo jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt uvnitř okrajů takto připravené oblasti (jako jsou tráva, křoví nebo stromy),
  • Písek vysypaný přes okraj nebo mimo takto připravenou oblast, a
  • Jakékoli písečné oblasti na hřišti, které nejsou uvnitř takto připravené oblasti (jako jsou poušť nebo jiné přirozeně písečné oblasti či oblasti někdy označované jako waste).
  Trestná oblast

  Oblast, ze které můžeš využít úlevu s jednou trestnou ranou, pokud se v ní Tvůj míč zastaví.

  Existují dva druhy trestných oblastí, jež se liší barvou použitou k jejich označení:

  • Žlutá trestná oblast (označená žlutou čárou nebo žlutými kolíky) Ti dává dvě možnosti úlevy (Pravidla 17.1d(1) a (2)).
  • Červená trestná oblast (označená červenou čárou nebo červenými kolíky) Ti dává navíc k oběma možnostem úlevy dostupným pro žlutou trestnou oblast ještě možnost stranové úlevy (Pravidlo 17.1d(3)).

  Jestliže barva trestné oblasti nebyla vyznačena ani jinak určena Soutěžním výborem, považuje se za červenou trestnou oblast.

  Okraje trestné oblasti se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

  Okraje trestné oblasti by měly být určeny kolíky, čarami nebo fyzickými atributy:

  • Kolíky: Kolíky: Jestliže je okraj vyznačen kolíky, pak je okraj trestné oblasti dán spojnicí vnějších bodů kolíků v úrovni země a kolíky samy jsou uvnitř trestné oblasti.
  • Čáry: Jestliže je okraj vyznačen čárou namalovanou na zemi, pak je okraj trestné oblasti dán vnější hranou čáry a čára sama je uvnitř trestné oblasti.
  Jamkoviště

  Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

  Jamkoviště

  Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

  Pole

  Oblast hřiště, která zahrnuje všechno na hřišti vyjma čtyři další definované oblasti hřiště: (1) odpaliště, ze kterého musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ, (2) všechny trestné oblasti, (3) všechny bankry, a (4) jamkoviště jamky, kterou právě hraješ.

  Pole zahrnuje všechna odpaliště na hřišti kromě Tvého odpaliště na jamce, kterou právě hraješ, a všechna nesprávná jamkoviště.

  Nahradit

  Zaměnit míč, kterým právě hraješ danou jamku, tím, že uvedeš do hry jiný míč.

  Nesprávné místo

  Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

  Všeobecný trest.

  Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

  Spustit

  Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

  Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

  • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
  Spustit

  Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

  Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

  • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
  Spustit

  Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

  Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

  • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
  Nosič

  Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

  Výstroj

  Všechno, co Ty nebo Tvůj nosič používáte, máte na sobě, držíte nebo nesete. Předměty používané k péči o hřiště, jako jsou hrábě, jsou výstrojí, pouze pokud je držíš nebo neseš Ty nebo Tvůj nosič.

  Spustit

  Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

  Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

  • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
  Oblast úlevy

  Oblast, do které musíš spustit míč při využití úlevy podle Pravidel. Každá úleva podle Pravidel vyžaduje, abys použil specifickou oblast úlevy, jejíž rozměr a umístění se odvíjí od těchto tří faktorů:

  • Referenční bod: Bod, od kterého se měří velikost oblasti úlevy.
  • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Oblast úlevy může mít velikost jedné nebo dvou délek hole, měřeno od referenčního bodu, ovšem s určitými omezeními:
  • Omezení ohledně umístění oblasti úlevy: Umístění oblasti úlevy může být omezeno jedním či více způsoby, například:
   • Omezení na určitou definovanou oblast hřiště, jako je v poli, nebo mimo bankr či trestnou oblast,
   • Není blíže jamce než Tvůj referenční bod nebo musí být mimo trestnou oblast nebo bankr, ze kterých využíváš úlevu, nebo
   • Tam, kde nedochází k překážení (jak je definováno v příslušném Pravidle), od kterého využíváš úlevu.
  Spustit

  Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

  Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

  • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
  Oblast úlevy

  Oblast, do které musíš spustit míč při využití úlevy podle Pravidel. Každá úleva podle Pravidel vyžaduje, abys použil specifickou oblast úlevy, jejíž rozměr a umístění se odvíjí od těchto tří faktorů:

  • Referenční bod: Bod, od kterého se měří velikost oblasti úlevy.
  • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Oblast úlevy může mít velikost jedné nebo dvou délek hole, měřeno od referenčního bodu, ovšem s určitými omezeními:
  • Omezení ohledně umístění oblasti úlevy: Umístění oblasti úlevy může být omezeno jedním či více způsoby, například:
   • Omezení na určitou definovanou oblast hřiště, jako je v poli, nebo mimo bankr či trestnou oblast,
   • Není blíže jamce než Tvůj referenční bod nebo musí být mimo trestnou oblast nebo bankr, ze kterých využíváš úlevu, nebo
   • Tam, kde nedochází k překážení (jak je definováno v příslušném Pravidle), od kterého využíváš úlevu.
  Spustit

  Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

  Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

  • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
  Spustit

  Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

  Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

  • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
  Spustit

  Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

  Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

  • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
  Spustit

  Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

  Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

  • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
  Spustit

  Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

  Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

  • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
  Spustit

  Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

  Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

  • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
  Oblast úlevy

  Oblast, do které musíš spustit míč při využití úlevy podle Pravidel. Každá úleva podle Pravidel vyžaduje, abys použil specifickou oblast úlevy, jejíž rozměr a umístění se odvíjí od těchto tří faktorů:

  • Referenční bod: Bod, od kterého se měří velikost oblasti úlevy.
  • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Oblast úlevy může mít velikost jedné nebo dvou délek hole, měřeno od referenčního bodu, ovšem s určitými omezeními:
  • Omezení ohledně umístění oblasti úlevy: Umístění oblasti úlevy může být omezeno jedním či více způsoby, například:
   • Omezení na určitou definovanou oblast hřiště, jako je v poli, nebo mimo bankr či trestnou oblast,
   • Není blíže jamce než Tvůj referenční bod nebo musí být mimo trestnou oblast nebo bankr, ze kterých využíváš úlevu, nebo
   • Tam, kde nedochází k překážení (jak je definováno v příslušném Pravidle), od kterého využíváš úlevu.
  Výstroj

  Všechno, co Ty nebo Tvůj nosič používáte, máte na sobě, držíte nebo nesete. Předměty používané k péči o hřiště, jako jsou hrábě, jsou výstrojí, pouze pokud je držíš nebo neseš Ty nebo Tvůj nosič.

  Vnější vliv

  Jakákoli z následujících osob nebo věcí, která může ovlivnit to, co se stane s Tvým míčem nebo výstrojí nebo s hřištěm:

  • Jakákoli osoba (včetně dalších hráčů), vyjma Tebe, Tvého nosiče, Tvého partnera nebo soupeře nebo jejich nosičů,
  • Jakékoli zvíře, a
  • Jakýkoli přírodní nebo umělý objekt či cokoli jiného (včetně jiného míče v pohybu), vyjma přírodních sil.
  Oblast úlevy

  Oblast, do které musíš spustit míč při využití úlevy podle Pravidel. Každá úleva podle Pravidel vyžaduje, abys použil specifickou oblast úlevy, jejíž rozměr a umístění se odvíjí od těchto tří faktorů:

  • Referenční bod: Bod, od kterého se měří velikost oblasti úlevy.
  • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Oblast úlevy může mít velikost jedné nebo dvou délek hole, měřeno od referenčního bodu, ovšem s určitými omezeními:
  • Omezení ohledně umístění oblasti úlevy: Umístění oblasti úlevy může být omezeno jedním či více způsoby, například:
   • Omezení na určitou definovanou oblast hřiště, jako je v poli, nebo mimo bankr či trestnou oblast,
   • Není blíže jamce než Tvůj referenční bod nebo musí být mimo trestnou oblast nebo bankr, ze kterých využíváš úlevu, nebo
   • Tam, kde nedochází k překážení (jak je definováno v příslušném Pravidle), od kterého využíváš úlevu.
  Oblast úlevy

  Oblast, do které musíš spustit míč při využití úlevy podle Pravidel. Každá úleva podle Pravidel vyžaduje, abys použil specifickou oblast úlevy, jejíž rozměr a umístění se odvíjí od těchto tří faktorů:

  • Referenční bod: Bod, od kterého se měří velikost oblasti úlevy.
  • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Oblast úlevy může mít velikost jedné nebo dvou délek hole, měřeno od referenčního bodu, ovšem s určitými omezeními:
  • Omezení ohledně umístění oblasti úlevy: Umístění oblasti úlevy může být omezeno jedním či více způsoby, například:
   • Omezení na určitou definovanou oblast hřiště, jako je v poli, nebo mimo bankr či trestnou oblast,
   • Není blíže jamce než Tvůj referenční bod nebo musí být mimo trestnou oblast nebo bankr, ze kterých využíváš úlevu, nebo
   • Tam, kde nedochází k překážení (jak je definováno v příslušném Pravidle), od kterého využíváš úlevu.
  Spustit

  Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

  Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

  • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
  Oblast úlevy

  Oblast, do které musíš spustit míč při využití úlevy podle Pravidel. Každá úleva podle Pravidel vyžaduje, abys použil specifickou oblast úlevy, jejíž rozměr a umístění se odvíjí od těchto tří faktorů:

  • Referenční bod: Bod, od kterého se měří velikost oblasti úlevy.
  • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Oblast úlevy může mít velikost jedné nebo dvou délek hole, měřeno od referenčního bodu, ovšem s určitými omezeními:
  • Omezení ohledně umístění oblasti úlevy: Umístění oblasti úlevy může být omezeno jedním či více způsoby, například:
   • Omezení na určitou definovanou oblast hřiště, jako je v poli, nebo mimo bankr či trestnou oblast,
   • Není blíže jamce než Tvůj referenční bod nebo musí být mimo trestnou oblast nebo bankr, ze kterých využíváš úlevu, nebo
   • Tam, kde nedochází k překážení (jak je definováno v příslušném Pravidle), od kterého využíváš úlevu.
  Spustit

  Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

  Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

  • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
  Nesprávné místo

  Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

  Spustit

  Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

  Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

  • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
  Všeobecný trest.

  Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

  Nahradit

  Zaměnit míč, kterým právě hraješ danou jamku, tím, že uvedeš do hry jiný míč.

  Vrátit

  Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

  Spustit

  Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

  Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

  • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
  Nesprávné místo

  Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

  Nesprávné místo

  Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

  Rána; Úder

  Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

  Rána; Úder

  Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

  Ztráta rány a vzdálenosti

  Postup a trest, když využíváš úlevu podle Pravidel 17, 18 nebo 19 tím, že hraješ míč z místa, odkud jsi hrál svou předchozí ránu (viz Pravidlo 14.6).

  Rána; Úder

  Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

  Odpaliště

  Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

  • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
  • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
  Spustit

  Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

  Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

  • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
  Oblast úlevy

  Oblast, do které musíš spustit míč při využití úlevy podle Pravidel. Každá úleva podle Pravidel vyžaduje, abys použil specifickou oblast úlevy, jejíž rozměr a umístění se odvíjí od těchto tří faktorů:

  • Referenční bod: Bod, od kterého se měří velikost oblasti úlevy.
  • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Oblast úlevy může mít velikost jedné nebo dvou délek hole, měřeno od referenčního bodu, ovšem s určitými omezeními:
  • Omezení ohledně umístění oblasti úlevy: Umístění oblasti úlevy může být omezeno jedním či více způsoby, například:
   • Omezení na určitou definovanou oblast hřiště, jako je v poli, nebo mimo bankr či trestnou oblast,
   • Není blíže jamce než Tvůj referenční bod nebo musí být mimo trestnou oblast nebo bankr, ze kterých využíváš úlevu, nebo
   • Tam, kde nedochází k překážení (jak je definováno v příslušném Pravidle), od kterého využíváš úlevu.
  Rána; Úder

  Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

  Oblast úlevy

  Oblast, do které musíš spustit míč při využití úlevy podle Pravidel. Každá úleva podle Pravidel vyžaduje, abys použil specifickou oblast úlevy, jejíž rozměr a umístění se odvíjí od těchto tří faktorů:

  • Referenční bod: Bod, od kterého se měří velikost oblasti úlevy.
  • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Oblast úlevy může mít velikost jedné nebo dvou délek hole, měřeno od referenčního bodu, ovšem s určitými omezeními:
  • Omezení ohledně umístění oblasti úlevy: Umístění oblasti úlevy může být omezeno jedním či více způsoby, například:
   • Omezení na určitou definovanou oblast hřiště, jako je v poli, nebo mimo bankr či trestnou oblast,
   • Není blíže jamce než Tvůj referenční bod nebo musí být mimo trestnou oblast nebo bankr, ze kterých využíváš úlevu, nebo
   • Tam, kde nedochází k překážení (jak je definováno v příslušném Pravidle), od kterého využíváš úlevu.
  Délka hole

  Délka nejdelší hole ze 14 (nebo méně) holí, které máš během kola (jak je povoleno Pravidlem 4.1b(1)), jiné než patru. Například jestliže nejdelší hůl (jiná než patr), kterou během kola máš, je driver o délce 43 palců (109.22 cm), je Tvou délkou hole během tohoto kola 43 palců.

  Oblast úlevy

  Oblast, do které musíš spustit míč při využití úlevy podle Pravidel. Každá úleva podle Pravidel vyžaduje, abys použil specifickou oblast úlevy, jejíž rozměr a umístění se odvíjí od těchto tří faktorů:

  • Referenční bod: Bod, od kterého se měří velikost oblasti úlevy.
  • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Oblast úlevy může mít velikost jedné nebo dvou délek hole, měřeno od referenčního bodu, ovšem s určitými omezeními:
  • Omezení ohledně umístění oblasti úlevy: Umístění oblasti úlevy může být omezeno jedním či více způsoby, například:
   • Omezení na určitou definovanou oblast hřiště, jako je v poli, nebo mimo bankr či trestnou oblast,
   • Není blíže jamce než Tvůj referenční bod nebo musí být mimo trestnou oblast nebo bankr, ze kterých využíváš úlevu, nebo
   • Tam, kde nedochází k překážení (jak je definováno v příslušném Pravidle), od kterého využíváš úlevu.
  Oblasti hřiště

  V rámci hřiště je definováno pět oblastí: (1) pole, (2) odpaliště, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ, (3) všechny trestné oblasti, (4) všechny bankry a (5) jamkoviště jamky, kterou právě hraješ.

  Jamka

  Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

  Rána; Úder

  Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

  Nesprávné místo

  Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

  Všeobecný trest.

  Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

  Rána; Úder

  Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

  Nesprávné místo

  Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

  Všeobecný trest.

  Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

  Nesprávné místo

  Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

  Závažné porušení

  Ve hře na rány, když Ti zahrání z nesprávného místa může přinést významnou výhodu v porovnání s ránou hranou ze správného místa.

  Všeobecný trest.

  Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

  Nesprávné místo

  Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

  Nesprávné místo

  Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

  Závažné porušení

  Ve hře na rány, když Ti zahrání z nesprávného místa může přinést významnou výhodu v porovnání s ránou hranou ze správného místa.