The R&A - Working for Golf
Úleva od volných přírodních předmětů a pohyblivých závad (včetně míče nebo markovátka napomáhajícího nebo překážejícího ve hře)
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
15.1
a
b
15.2
a
b
15.3
a
b
c

Účel Pravidla: Pravidlo 15 popisuje, kdy a jak můžeš využít beztrestnou úlevu od volných přírodních předmětů a pohyblivých závad.

 • Tyto pohyblivé přírodní a umělé předměty nejsou brány jako zamýšlená součást výzvy hřiště a běžně je můžeš odstranit, když Ti překážejí ve hře.
 • Avšak musíš být opatrný, když hýbeš volnými přírodními předměty blízko svého míče mimo jamkoviště, protože pokud bys tím způsobil, že se Tvůj míč pohne, budeš potrestán.
15.1
Volné přírodní předměty
a
Odstranění volného přírodního předmětu

Můžeš beztrestně odstranit libovolný volný přírodní předmět kdekoli na hřišti nebo mimo něj a můžeš tak učinit libovolným způsobem (třeba rukou, nohou, holí nebo jinou výstrojí).

Avšak existují dvě výjimky:

Výjimka 1 – Odstranění volného přírodního předmětu z místa, kam musí být míč vrácen.

Výjimka 2 – Omezení úmyslného odstranění volných přírodních předmětů ovlivňujících míč v pohybu.

Viz plné znění Pravidel Ohledně bližšího vysvětlení těchto výjimek.

b
Míč se pohne při odstraňování volného přírodního předmětu

Jestliže se Tvůj míč pohne v důsledku toho, že odstraníš volný přírodní předmět, musíš svůj míč vrátit na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto).

Jestliže Tvůj míč, který se pohnul, byl v klidu jinde než na jamkovišti nebo na odpališti, obdržíš jednu trestnou ránu.

15.2
Pohyblivé závady
a
Úleva od pohyblivé závady

Odstranění pohyblivé závady. Můžeš beztrestně odstranit jakoukoli pohyblivou závadu kdekoli na hřišti nebo mimo něj, a to jakýmkoli způsobem.

Jestliže se Tvůj míč během odstraňování pohyblivé závady pohne, není to trestné, a svůj míč musíš vrátit na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto).

Avšak existují dvě výjimky, kdy pohyblivá závada nesmí být odstraněna:

Výjimka 1 – Odpališťovými kameny se nesmí hýbat, když míč bude hrán z odpaliště.

Výjimka 2 – Omezení úmyslného odstranění pohyblivé závady ovlivňující míč v pohybu.

Viz plné znění Pravidel Ohledně bližšího vysvětlení těchto výjimek.

Když je Tvůj míč v pohyblivé závadě nebo na ní kdekoli na hřišti mimo jamkoviště. Můžeš využít beztrestnou úlevu tak, že svůj míč zvedneš, odstraníš pohyblivou závadu a původní nebo jiný míč spustíš v oblasti úlevy, jak ukazuje Diagram #2 15.2a.

Jestliže je míč kdekoli na hřišti v pohyblivé závadě (jako je třeba ručník) nebo na ní, lze využít beztrestnou úlevu tak, že se míč zvedne, pohyblivá závada se odstraní a, s výjimkou jamkoviště, se ten samý nebo jiný míč spustí.

Referenční bod: Odhadnutý bod přímo pod místem, kde míč ležel v pohyblivé závadě nebo na ní.

Velikost oblasti úlevy: Jedna délka hole od referenčního bodu.

Omezení oblasti úlevy: Oblast úlevy:

 • Nesmí být blíže jamce než referenční bod, a
 • Musí být ve stejné oblasti hřiště jako referenční bod.

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, jak využít beztrestnou úlevu, když Tvůj míč je na pohyblivé závadě na jamkovišti.

b
Úleva, když míč nebyl nalezen, ale je v pohyblivé závadě nebo na ní

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, jak využít beztrestnou úlevu, když Tvůj míč je v pohyblivé závadě nebo na ní, ale nebyl nalezen.

Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 15.2: Všeobecný trest.

15.3
Míč nebo markovátko napomáhá nebo překáží ve hře
a
Míč na jamkovišti napomáhá ve hře

Toto Pravidlo platí pouze pro míč v klidu na jamkovišti.

Jestliže se rozumně domníváš, že míč na jamkovišti může napomáhat hře kteréhokoli hráče (třeba tím, že by sloužil jako zarážka u jamky), můžeš ho označit a zvednout, jestliže se jedná o Tvůj míč, nebo v případě, že jde o míč jiného hráče, požadovat, aby tento hráč míč označil a zvednul.

Pouze ve hře na rány:

 • Hráč, po němž je požadováno zvednutí míče, může místo toho míč odehrát, a
 • Jestliže se s jiným hráčem dohodnete, že ponecháte na místě míč, který jednomu z vás pomáhá, a dotyčný hráč zahraje ránu, když je daný míč ponechán na svém místě, pak každý z hráčů, kteří se na uvedeném dohodli, obdrží všeobecný trest (dvě trestné rány).
b
Míč kdekoli na hřišti překáží ve hře

Jestliže se nějaký jiný hráč rozumně domnívá, že by mu Tvůj míč mohl překážet ve hře:

 • Tento hráč může požadovat, abys svůj míč označil a zvednul, přičemž Tvůj míč nesmí být očištěn (vyjma když jsi ho zvednul na jamkovišti).
 • Jestliže neoznačíš místo, kde Tvůj míč ležel, předtím, než ho zvedneš, nebo když zvednutý míč očistíš, přestože to nebylo dovoleno, obdržíš jednu trestnou ránu.
 • Pouze ve hře na rány můžeš, pokud je po Tobě podle tohoto Pravidla požadováno zvednutí Tvého míče, místo toho svůj míč odehrát.

Nemůžeš sám o sobě zvednout svůj míč podle tohoto Pravidla jenom proto, že se domníváš, že by Tvůj míč mohl překážet ve hře jinému hráči.

Jestliže zvedneš svůj míč, aniž by to po Tobě jiný hráč požadoval (vyjma když zvedneš svůj míč na jamkovišti), obdržíš jednu trestnou ránu.

c
Markovátko napomáhá nebo překáží ve hře

Jestliže markovátko může napomáhat nebo překážet ve hře, pak můžeš:

 • Posunout markovátko z cesty, jestliže je to Tvoje markovátko, nebo
 • Jestliže jde o markovátko jiného hráče, požadovat, aby tento hráč své markovátko posunul z cesty, a to ze stejného důvodu, jako kdybys požadoval zvednutí míče.

Markovátko musí být posunuto z cesty na nové místo, které se naměří od původního místa, například o jednu nebo dvě délky hlavy hole.

Trest za porušení Pravidla 15.3: Všeobecný trest.

Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 15.3: Všeobecný trest.

Volný přírodní předmět

Jakýkoli volný přírodní objekt, jako jsou:

 • Kameny, stébla trávy, listy, větve a klacíky,
 • Mrtvá zvířata a zvířecí trus,
 • Červi, hmyz a podobná zvířata, jež mohou být snadno odstraněna, stejně jako hromádky či sítě (jako jsou žížalince nebo mraveniště), které budují, a
 • Hroudy pevné zeminy (včetně špuntů po provzdušňování).

Tyto přírodní objekty nejsou volné, jestliže jsou:

 • Připojené nebo rostoucí,
 • Pevně zapuštěné v zemi (tj. když je není možné jednoduše sebrat), nebo
 • Ulpívající na míči.

Zvláštní případy:

 • Písek a volná zemina nejsou volné přírodní předměty.
 • Rosa, jinovatka a voda nejsou volné přírodní předměty.
 • Sníh a přírodní led (kromě jinovatky) jsou podle Tvé volby buď volné přírodní předměty, nebo, jsou-li na zemi, náhodná voda.
 • Pavučiny jsou volné přírodní předměty, i když jsou připevněny k jinému objektu.
Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Výstroj

Všechno, co Ty nebo Tvůj nosič používáte, máte na sobě, držíte nebo nesete. Předměty používané k péči o hřiště, jako jsou hrábě, jsou výstrojí, pouze pokud je držíš nebo neseš Ty nebo Tvůj nosič.

Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Volný přírodní předmět

Jakýkoli volný přírodní objekt, jako jsou:

 • Kameny, stébla trávy, listy, větve a klacíky,
 • Mrtvá zvířata a zvířecí trus,
 • Červi, hmyz a podobná zvířata, jež mohou být snadno odstraněna, stejně jako hromádky či sítě (jako jsou žížalince nebo mraveniště), které budují, a
 • Hroudy pevné zeminy (včetně špuntů po provzdušňování).

Tyto přírodní objekty nejsou volné, jestliže jsou:

 • Připojené nebo rostoucí,
 • Pevně zapuštěné v zemi (tj. když je není možné jednoduše sebrat), nebo
 • Ulpívající na míči.

Zvláštní případy:

 • Písek a volná zemina nejsou volné přírodní předměty.
 • Rosa, jinovatka a voda nejsou volné přírodní předměty.
 • Sníh a přírodní led (kromě jinovatky) jsou podle Tvé volby buď volné přírodní předměty, nebo, jsou-li na zemi, náhodná voda.
 • Pavučiny jsou volné přírodní předměty, i když jsou připevněny k jinému objektu.
Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Pohyblivá závada

Závada, která může být přesunuta s vynaložením rozumného úsilí a aniž by došlo k poškození závady nebo hřiště.

Jestliže část nepohyblivé závady nebo nedílné součásti (jako jsou vrata, dveře nebo část upevněného kabelu) splňuje tyto dvě podmínky, pak je tato část považována za pohyblivou závaduAvšak toto neplatí, jestliže tato pohyblivá část nepohyblivé závady nebo nedílné součásti není určena k tomu, aby se s ní hýbalo (jako je uvolněný kámen v kamenné zdi).

Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Pohyblivá závada

Závada, která může být přesunuta s vynaložením rozumného úsilí a aniž by došlo k poškození závady nebo hřiště.

Jestliže část nepohyblivé závady nebo nedílné součásti (jako jsou vrata, dveře nebo část upevněného kabelu) splňuje tyto dvě podmínky, pak je tato část považována za pohyblivou závaduAvšak toto neplatí, jestliže tato pohyblivá část nepohyblivé závady nebo nedílné součásti není určena k tomu, aby se s ní hýbalo (jako je uvolněný kámen v kamenné zdi).

Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Pohyblivá závada

Závada, která může být přesunuta s vynaložením rozumného úsilí a aniž by došlo k poškození závady nebo hřiště.

Jestliže část nepohyblivé závady nebo nedílné součásti (jako jsou vrata, dveře nebo část upevněného kabelu) splňuje tyto dvě podmínky, pak je tato část považována za pohyblivou závaduAvšak toto neplatí, jestliže tato pohyblivá část nepohyblivé závady nebo nedílné součásti není určena k tomu, aby se s ní hýbalo (jako je uvolněný kámen v kamenné zdi).

Pohyblivá závada

Závada, která může být přesunuta s vynaložením rozumného úsilí a aniž by došlo k poškození závady nebo hřiště.

Jestliže část nepohyblivé závady nebo nedílné součásti (jako jsou vrata, dveře nebo část upevněného kabelu) splňuje tyto dvě podmínky, pak je tato část považována za pohyblivou závaduAvšak toto neplatí, jestliže tato pohyblivá část nepohyblivé závady nebo nedílné součásti není určena k tomu, aby se s ní hýbalo (jako je uvolněný kámen v kamenné zdi).

Spustit

Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

 • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
 • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
Nahradit

Zaměnit míč, kterým právě hraješ danou jamku, tím, že uvedeš do hry jiný míč.

Nesprávné místo

Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

Pole

Oblast hřiště, která zahrnuje všechno na hřišti vyjma čtyři další definované oblasti hřiště: (1) odpaliště, ze kterého musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ, (2) všechny trestné oblasti, (3) všechny bankry, a (4) jamkoviště jamky, kterou právě hraješ.

Pole zahrnuje všechna odpaliště na hřišti kromě Tvého odpaliště na jamce, kterou právě hraješ, a všechna nesprávná jamkoviště.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Označit

Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

Označit

Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Označit

Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Označit

Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Markovátko

Umělý předmět, když je použit k označení místa, odkud budeš zvedat míč, jako je týčko, mince, předmět vyrobený coby markovátko nebo jiná malá součást výstroje.

Markovátko

Umělý předmět, když je použit k označení místa, odkud budeš zvedat míč, jako je týčko, mince, předmět vyrobený coby markovátko nebo jiná malá součást výstroje.

Markovátko

Umělý předmět, když je použit k označení místa, odkud budeš zvedat míč, jako je týčko, mince, předmět vyrobený coby markovátko nebo jiná malá součást výstroje.

Markovátko

Umělý předmět, když je použit k označení místa, odkud budeš zvedat míč, jako je týčko, mince, předmět vyrobený coby markovátko nebo jiná malá součást výstroje.

Markovátko

Umělý předmět, když je použit k označení místa, odkud budeš zvedat míč, jako je týčko, mince, předmět vyrobený coby markovátko nebo jiná malá součást výstroje.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Nahradit

Zaměnit míč, kterým právě hraješ danou jamku, tím, že uvedeš do hry jiný míč.

Nesprávné místo

Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.