The R&A - Working for Golf
Úleva od abnormálního stavu hřiště (včetně nepohyblivých závad); Nebezpečná zvířecí situace; Zabořený míč
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
16.1
a
b
c
d
e
f
16.2
16.3
a
b
16.4

Účel Pravidla: Pravidlo 16 popisuje, kdy a jak můžeš využít beztrestnou úlevu tak, že budeš hrát míč z jiného místa, třeba při překážení abnormálního stavu hřiště nebo nebezpečné zvířecí situace.

 • Podobné situace nejsou brány jako zamýšlená součást výzvy hřiště a zpravidla máš nárok na beztrestnou úlevu, vyjma v trestné oblasti.
 • Zpravidla využiješ úlevu tak, že spustíš míč v oblasti úlevy založené na nejbližším místu úplné úlevy.

Toto Pravidlo také řeší beztrestnou úlevu, když je Tvůj míč v poli zabořen ve svém vlastním důlku po dopadu.

16.1
Abnormální stav hřiště (včetně nepohyblivých závad)

Toto Pravidlo řeší beztrestnou úlevu, která je možná při překážení zvířecích děr, půdy v opravě, nepohyblivých závad a náhodné vody.

Uvedené pojmy jsou souhrnně nazývány abnormální stav hřiště, ale každý z nich má svou vlastní definici.

a
Kdy je úleva možná

Překážení existuje, když platí libovolná z následujících podmínek:

 • Tvůj míč se dotýká abnormálního stavu hřiště, nebo je v něm nebo na něm,
 • Abnormální stav hřiště Ti fyzicky překáží v prostoru zamýšleného postoje nebo švihu, nebo
 • Pouze když je Tvůj míč na jamkovišti, překáží abnormální stav hřiště, ať už na jamkovišti nebo mimo něj, také když překáží v Tvém směru hry.

Beztrestná úleva od překážení abnormálního stavu hřiště není možná, když je abnormální stav hřiště mimo hřiště nebo když Tvůj míč je v trestné oblasti.

Úleva není možná, když zahrání Tvého míče je zjevně nesmyslné. Nemáš nárok na úlevu:

 • Když zahrání Tvého míče tak, jak leží, je zjevně nesmyslné z jiného důvodu, než překážení abnormálního stavu hřiště (třeba když stojíš v náhodné vodě nebo na nepohyblivé závadě, ale nemůžeš provést úder, protože Tvůj míč leží v křoví), nebo
 • Jestliže k překážení dochází pouze v důsledku toho, že zvolíš hůl, postoj, způsob provedení švihu nebo směr hry, jež jsou za dané situace neopodstatněné.
b
Úleva pro míč v poli

Jestliže je Tvůj míč v poli a překáží Ti abnormální stav hřiště na hřišti, můžeš využít beztrestnou úlevu tak, že spustíš původní nebo jiný míč tak, jak ukazuje Diagram 16.1b.

Když je míč v poli a dochází k překážení abnormálního stavu hřiště, může hráč využít beztrestnou úlevu. Nejprve se určí nejbližší místo úplné úlevy a míč se následně spustí v příslušné oblasti úlevy, kde se také musí zastavit.

Referenční bod: Nejbližší místo úplné úlevy.

Velikost oblasti úlevy: Jedna délka hole od referenčního bodu.

Omezení oblasti úlevy:
Oblast úlevy:

 • Nesmí být blíže jamce než referenční bod, a
 • Musí být v poli.

Připomínka: Při využití úlevy musíš využít úplnou úlevu od jakéhokoli překážení daného abnormálního stavu hřiště.

c
Úleva pro míč v bankru

Jestliže je Tvůj míč v bankru a překáží Ti abnormální stav hřiště na hřišti, můžeš využít buď:

 • Beztrestnou úlevu: Podle Pravidla 16.1b, avšak:
  • Nejbližší místo úplné úlevy a oblast úlevy musí být v daném bankru.
  • Jestliže žádné takové nejbližší místo úplné úlevy v daném bankru neexistuje, stále ještě můžeš využít tuto beztrestnou úlevu, když jako referenční bod použiješ místo maximální možné úlevy v daném bankru.
 • Úlevu s trestem mimo bankr (úleva dozadu po spojnici): S připočtením jedné trestné rány můžeš spustit původní nebo jiný míč tak, jak ukazuje Diagram 16.1c.

Diagram předpokládá pravorukého hráče. Když dochází k překážení abnormálního stavu hřiště v bankru, může hráč využít beztrestnou úlevu v bankru podle Pravidla 16.1b.

Hráč může také využít úlevu s jednou trestnou ranou mimo bankr. Úleva mimo bankr je založena na spojnici jamky a původní polohy míče v bankru.

Referenční bod: Bod na hřišti zvolený hráčem, který je mimo daný bankr, je na dané spojnici a je dále od jamky, než původní místo (bez omezení, jak daleko dozadu po dané spojnici).

Velikost oblasti úlevy: Jedna délka hole od referenčního bodu.

Omezení oblasti úlevy: Oblast úlevy:

 • Nesmí být blíže jamce než referenční bod, a
 • Může být v jakékoli oblasti hřiště.

Připomínka: Při volbě tohoto referenčního bodu bys ho měl něčím označit (třeba týčkem).

d
Úleva pro míč na jamkovišti

Jestliže je Tvůj míč na jamkovišti a překáží Ti abnormální stav hřiště na hřišti, můžeš využít beztrestnou úlevu tak, že umístíš původní nebo jiný míč tak, jak ukazuje Diagram 16.1d.

Diagram předpokládá levorukého hráče. Když je míč na jamkovišti a dochází k překážení abnormálního stavu hřiště, může hráč využít beztrestnou úlevu tak, že umístí míč na nejbližší místo úplné úlevy.

Referenční bod: Nejbližší místo úplné úlevy.

Velikost oblasti úlevy: Míč musí být umístěn na nejbližší místo úplné úlevy.

Omezení oblasti úlevy: Nejbližší místo úplné úlevy musí být buď:

 • Na jamkovišti, nebo
 • V poli.

Připomínka:

 • Při využití úlevy musíš využít úplnou úlevu od jakéhokoli překážení daného abnormálního stavu hřiště.
 • Jestliže žádné takové místo neexistuje, stále ještě můžeš využít beztrestnou úlevu tak, že si za referenční bod zvolíš místo maximální možné úlevy, které také musí být buď na jamkovišti nebo v poli.
e
Úleva v případě, že Tvůj míč nebyl nalezen, ale je v abnormálním stavu hřiště nebo na něm

Jestliže Tvůj míč nebyl nalezen a je známo nebo prakticky jisto, že se zastavil v abnormálním stavu hřiště na hřišti nebo na něm, můžeš využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1b, c nebo d. Přitom jako výchozí bod pro nalezení referenčního bodu použiješ odhadnutý bod, kde Tvůj míč naposledy překročil okraj abnormálního stavu hřiště na hřišti.

Viz plné znění Pravidel Ohledně bližších informací, jak využít úlevu, jestliže Tvůj míč je v abnormálním stavu hřiště nebo na něm, ale nebyl nalezen.

f
Musíš využít úlevu od překážení oblasti se zákazem hry v rámci abnormálního stavu hřiště

V žádné z následujících situací nesmíš hrát svůj míč, jak leží:

 • Jestliže je Tvůj míč v oblasti se zákazem hry v rámci abnormálního stavu hřiště, musíš využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1b, c nebo d.
 • Jestliže je Tvůj míč mimo oblast se zákazem hry, přičemž oblast se zákazem hry (ať už jde o abnormální stav hřiště nebo trestnou oblast) Ti překáží v prostoru zamýšleného postoje nebo švihu, musíš buď využít úlevu podle Pravidla 16.1, nebo, pokud Tvůj míč není v trestné oblasti, využít úlevu pro nehratelný míč podle Pravidla 19.

Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 16.1: Všeobecný trest.

16.2
Nebezpečná zvířecí situace

„Nebezpečná zvířecí situace“ nastane, když by Ti nebezpečné zvíře (třeba jedovatý had nebo aligátor) v blízkosti Tvého míče mohlo způsobit závažnou fyzickou újmu, jestliže bys musel hrát svůj míč, jak leží.

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, jak využít úlevu od nebezpečné zvířecí situace.

16.3
Zabořený míč
a
Kdy je úleva možná

Úleva je možná, pouze když je Tvůj míč zabořen v poli. Avšak jestliže je Tvůj míč zabořen na jamkovišti, můžeš ho označit, zvednout a očistit, opravit poškození a vrátit svůj míč na původní místo.

Výjimky – Kdy není úleva pro zabořený míč v poli možná:

 • Když je Tvůj míč zabořen v písku v poli v místě, které není sečeno na výšku dráhy (ferveje) nebo nižší, nebo
 • Když zahrání Tvého míče je zjevně nesmyslné z jiného důvodu, než protože je zabořen (třeba když nemůžeš provést úder, protože Tvůj míč leží v křoví).

Tvůj míč je zabořen, pouze když je ve svém vlastním důlku po dopadu jako výsledek Tvé předchozí rány a část míče je pod úrovní země.

b
Úleva pro zabořený míč

Jestliže je Tvůj míč zabořen v poli, můžeš využít beztrestnou úlevu tak, že spustíš původní nebo jiný míč tak, jak ukazuje Diagram 16.3b.

Když je míč zabořený v poli, může hráč využít beztrestnou úlevu. Referenčním bodem pro úlevu je místo bezprostředně za místem, kde je míč zabořen. Míč musí být spuštěn v oblasti úlevy a musí se v ní zastavit.

Referenční bod: Místo bezprostředně za místem, kde je míč zabořen.

Velikost oblasti úlevy: Jedna délka hole od referenčního bodu.

Omezení oblasti úlevy: Oblast úlevy:

 • Nesmí být blíže jamce než referenční bod, a
 • Musí být v poli.

Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 16.3: Všeobecný trest.

16.4
Zvednutí míče za účelem zjištění, zda podmínky umožňují beztrestnou úlevu

Jestliže se oprávněně domníváš, že Tvůj míč se nachází v takové situaci, že bys měl nárok na beztrestnou úlevu podle Pravidel, ale nedokážeš to rozhodnout, aniž bys míč zvednul, můžeš označit polohu svého míče a míč zvednout, abys zjistil, jestli je úleva možná. Zvednutý míč nesmí být očištěn (vyjma na jamkovišti).

Viz plné znění Pravidel Ohledně bližších informací o zvednutí Tvého míče za účelem zjištění, zda je možná beztrestná úleva, včetně trestu za zvednutí míče bez oprávněného důvodu.

Díra po zvířeti

Jakákoli díra v zemi vyhrabaná zvířetem, vyjma děr vyhrabaných zvířaty, která jsou zároveň definována jako volné přírodní předměty (jako jsou červi či hmyz).

Pojem díra po zvířeti zahrnuje:

 • Volný materiál, který zvíře vyhrabalo z díry,
 • Vyběhané cestičky vedoucí do díry, a
 • Jakoukoli část povrchu, která byla vyvýšena nebo pozměněna v důsledku zvířecího hrabání pod zemí.
Půda v opravě

Jakákoli část hřiště, kterou Soutěžní výbor stanovil jako půdu v opravě (ať už označením nebo jinak).

Půda v opravě také zahrnuje vše následující, i když to tak Soutěžní výbor nestanoví:

 • Jakoukoli díru vyhloubenou Soutěžním výborem nebo správou hřiště při:
  • Přípravě hřiště (jako je díra po vytaženém kolíku nebo ta jamka na dvojitém jamkovišti, která přísluší druhé jamce), nebo
  • Údržbě hřiště (jako jsou díry po vyřezaných drnech či vytaženém pařezu nebo díry pro pokládku potrubí, avšak nikoli provzdušňovací díry).
  • Travní odřezky, listí nebo jiný materiál, který byl dán na hromadu a je určen k pozdějšímu odvozu. Avšak:
   • Jakýkoli přírodní materiál, který byl dán na hromadu k odvozu, představuje zároveň volné přírodní předměty, a
   • Jakýkoli materiál, který byl ponechán na hřišti a který není určen k odvozu, není půda v opravě, ledaže to tak stanoví Soutěžní výbor.
  • Jakýkoli zvířecí příbytek (jako třeba ptačí hnízdo), který je tak blízko Tvému míči, že bys ho svou ránou nebo postojem mohl poškodit, vyjma příbytků vybudovaných zvířaty, která jsou definována jako volné přírodní předměty (jako jsou červi nebo hmyz).

  Okraje půdy v opravě by měly být určeny kolíky nebo čarami:

  • Kolíky: Jestliže je okraj vyznačen kolíky, pak je okraj půdy v opravě dán spojnicí vnějších bodů kolíků v úrovni země a kolíky samy jsou uvnitř půdy v opravě.
  • Čáry: Jestliže je okraj vyznačen čárou namalovanou na zemi, pak je okraj půdy v opravě dán vnější hranou čáry a čára sama je uvnitř půdy v opravě.
  Nepohyblivá závada

  Jakákoli závada, která nemůže být přesunuta bez vynaložení nadměrného úsilí, nebo aniž by došlo k poškození závady nebo hřiště, a která ani jiným způsobem nesplňuje definici pohyblivé závady.

  Náhodná voda

  Jakékoli dočasné nahromadění vody na povrchu země (jako jsou louže po dešti nebo závlaze nebo přetečení trvalé vodní plochy nebo toku), které není v trestné oblasti a které je viditelné předtím nebo potom, co zaujmeš postoj (aniž bys přitom vodu nohama nadměrně vyšlapával).

  Nestačí, když je povrch pouze mokrý, blátivý nebo měkký nebo když se voda objeví pouze na okamžik, když došlápneš; nahromaděná voda musí zůstat viditelná buď předtím nebo potom, co zaujmeš postoj.

  Zvláštní případy:

  • Rosa a jinovatka nejsou náhodná voda.
  • Sníh a přírodní led (kromě jinovatky) jsou podle Tvé volby buď volné přírodní předměty, nebo, jsou-li na zemi, náhodná voda.
  • Umělý led je závada.
  Abnormální stav hřiště

  Díra po zvířeti, půda v opravě, nepohyblivá závada nebo náhodná voda.

  Abnormální stav hřiště

  Díra po zvířeti, půda v opravě, nepohyblivá závada nebo náhodná voda.

  Abnormální stav hřiště

  Díra po zvířeti, půda v opravě, nepohyblivá závada nebo náhodná voda.

  Postoj

  Pozice Tvých nohou a těla při přípravě a samotném provedení rány.

  Jamkoviště

  Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

  Abnormální stav hřiště

  Díra po zvířeti, půda v opravě, nepohyblivá závada nebo náhodná voda.

  Jamkoviště

  Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

  Směr hry

  Směr, kterým si přeješ, aby se Tvůj míč po úderu pohyboval, včetně prostoru v tomto směru, který je v rozumné vzdálenosti nad zemí nebo po obou stranách daného směru.

  Směr hry není nutně přímou spojnicí mezi dvěma body (může jít například o zakřivenou dráhu, podle toho, kam zamýšlíš míč zahrát).

  Abnormální stav hřiště

  Díra po zvířeti, půda v opravě, nepohyblivá závada nebo náhodná voda.

  Abnormální stav hřiště

  Díra po zvířeti, půda v opravě, nepohyblivá závada nebo náhodná voda.

  Trestná oblast

  Oblast, ze které můžeš využít úlevu s jednou trestnou ranou, pokud se v ní Tvůj míč zastaví.

  Existují dva druhy trestných oblastí, jež se liší barvou použitou k jejich označení:

  • Žlutá trestná oblast (označená žlutou čárou nebo žlutými kolíky) Ti dává dvě možnosti úlevy (Pravidla 17.1d(1) a (2)).
  • Červená trestná oblast (označená červenou čárou nebo červenými kolíky) Ti dává navíc k oběma možnostem úlevy dostupným pro žlutou trestnou oblast ještě možnost stranové úlevy (Pravidlo 17.1d(3)).

  Jestliže barva trestné oblasti nebyla vyznačena ani jinak určena Soutěžním výborem, považuje se za červenou trestnou oblast.

  Okraje trestné oblasti se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

  Okraje trestné oblasti by měly být určeny kolíky, čarami nebo fyzickými atributy:

  • Kolíky: Kolíky: Jestliže je okraj vyznačen kolíky, pak je okraj trestné oblasti dán spojnicí vnějších bodů kolíků v úrovni země a kolíky samy jsou uvnitř trestné oblasti.
  • Čáry: Jestliže je okraj vyznačen čárou namalovanou na zemi, pak je okraj trestné oblasti dán vnější hranou čáry a čára sama je uvnitř trestné oblasti.
  Abnormální stav hřiště

  Díra po zvířeti, půda v opravě, nepohyblivá závada nebo náhodná voda.

  Nepohyblivá závada

  Jakákoli závada, která nemůže být přesunuta bez vynaložení nadměrného úsilí, nebo aniž by došlo k poškození závady nebo hřiště, a která ani jiným způsobem nesplňuje definici pohyblivé závady.

  Rána; Úder

  Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

  Postoj

  Pozice Tvých nohou a těla při přípravě a samotném provedení rány.

  Pole

  Oblast hřiště, která zahrnuje všechno na hřišti vyjma čtyři další definované oblasti hřiště: (1) odpaliště, ze kterého musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ, (2) všechny trestné oblasti, (3) všechny bankry, a (4) jamkoviště jamky, kterou právě hraješ.

  Pole zahrnuje všechna odpaliště na hřišti kromě Tvého odpaliště na jamce, kterou právě hraješ, a všechna nesprávná jamkoviště.

  Abnormální stav hřiště

  Díra po zvířeti, půda v opravě, nepohyblivá závada nebo náhodná voda.

  Hřiště

  Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

  Spustit

  Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

  Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

  • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
  Bankr

  Zvlášť připravená písečná oblast, zpravidla ve formě prohlubně, ze které byla odstraněna tráva či půda. Následující nejsou součástí bankru:

  • Hrana, zeď nebo stěna na okraji takto připravené oblasti, která je tvořena půdou, trávou, stohovanými drny nebo umělým materiálem,
  • Půda nebo jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt uvnitř okrajů takto připravené oblasti (jako jsou tráva, křoví nebo stromy),
  • Písek vysypaný přes okraj nebo mimo takto připravenou oblast, a
  • Jakékoli písečné oblasti na hřišti, které nejsou uvnitř takto připravené oblasti (jako jsou poušť nebo jiné přirozeně písečné oblasti či oblasti někdy označované jako waste).
  Abnormální stav hřiště

  Díra po zvířeti, půda v opravě, nepohyblivá závada nebo náhodná voda.

  Hřiště

  Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

  Nejbližší místo úplné úlevy

  Tvůj referenční bod pro využití beztrestné úlevy od abnormálního stavu hřiště (Pravidlo 16.1), nebezpečné zvířecí situace (Pravidlo 16.2), nesprávného jamkoviště (Pravidlo 13.1f) nebo oblasti se zákazem hry (Pravidla 16.1f a 17.1e), nebo při využití úlevy podle určitého Místního pravidla.

  Je to odhadnutý bod, pro který, kdyby na něm Tvůj míč ležel, platí, že:

  • Je nejblíže původnímu místu Tvého míče, avšak ne blíže jamce, než je toto původní místo,
  • Je v požadované oblasti hřiště, a
  • Nedochází na něm k tomu překážení, od kterého využíváš úlevu, a to pro stejný úder, jaký bys býval hrál z původního místa, pokud by k danému překážení nedocházelo.

  Odhadnutí referenčního bodu vyžaduje, abys určil hůl, postoj, švih a směr hry, které bys býval použil pro svou ránu z původního místa.

  Oblast úlevy

  Oblast, do které musíš spustit míč při využití úlevy podle Pravidel. Každá úleva podle Pravidel vyžaduje, abys použil specifickou oblast úlevy, jejíž rozměr a umístění se odvíjí od těchto tří faktorů:

  • Referenční bod: Bod, od kterého se měří velikost oblasti úlevy.
  • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Oblast úlevy může mít velikost jedné nebo dvou délek hole, měřeno od referenčního bodu, ovšem s určitými omezeními:
  • Omezení ohledně umístění oblasti úlevy: Umístění oblasti úlevy může být omezeno jedním či více způsoby, například:
   • Omezení na určitou definovanou oblast hřiště, jako je v poli, nebo mimo bankr či trestnou oblast,
   • Není blíže jamce než Tvůj referenční bod nebo musí být mimo trestnou oblast nebo bankr, ze kterých využíváš úlevu, nebo
   • Tam, kde nedochází k překážení (jak je definováno v příslušném Pravidle), od kterého využíváš úlevu.
  Bankr

  Zvlášť připravená písečná oblast, zpravidla ve formě prohlubně, ze které byla odstraněna tráva či půda. Následující nejsou součástí bankru:

  • Hrana, zeď nebo stěna na okraji takto připravené oblasti, která je tvořena půdou, trávou, stohovanými drny nebo umělým materiálem,
  • Půda nebo jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt uvnitř okrajů takto připravené oblasti (jako jsou tráva, křoví nebo stromy),
  • Písek vysypaný přes okraj nebo mimo takto připravenou oblast, a
  • Jakékoli písečné oblasti na hřišti, které nejsou uvnitř takto připravené oblasti (jako jsou poušť nebo jiné přirozeně písečné oblasti či oblasti někdy označované jako waste).
  Nejbližší místo úplné úlevy

  Tvůj referenční bod pro využití beztrestné úlevy od abnormálního stavu hřiště (Pravidlo 16.1), nebezpečné zvířecí situace (Pravidlo 16.2), nesprávného jamkoviště (Pravidlo 13.1f) nebo oblasti se zákazem hry (Pravidla 16.1f a 17.1e), nebo při využití úlevy podle určitého Místního pravidla.

  Je to odhadnutý bod, pro který, kdyby na něm Tvůj míč ležel, platí, že:

  • Je nejblíže původnímu místu Tvého míče, avšak ne blíže jamce, než je toto původní místo,
  • Je v požadované oblasti hřiště, a
  • Nedochází na něm k tomu překážení, od kterého využíváš úlevu, a to pro stejný úder, jaký bys býval hrál z původního místa, pokud by k danému překážení nedocházelo.

  Odhadnutí referenčního bodu vyžaduje, abys určil hůl, postoj, švih a směr hry, které bys býval použil pro svou ránu z původního místa.

  Bankr

  Zvlášť připravená písečná oblast, zpravidla ve formě prohlubně, ze které byla odstraněna tráva či půda. Následující nejsou součástí bankru:

  • Hrana, zeď nebo stěna na okraji takto připravené oblasti, která je tvořena půdou, trávou, stohovanými drny nebo umělým materiálem,
  • Půda nebo jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt uvnitř okrajů takto připravené oblasti (jako jsou tráva, křoví nebo stromy),
  • Písek vysypaný přes okraj nebo mimo takto připravenou oblast, a
  • Jakékoli písečné oblasti na hřišti, které nejsou uvnitř takto připravené oblasti (jako jsou poušť nebo jiné přirozeně písečné oblasti či oblasti někdy označované jako waste).
  Místo maximální možné úlevy

  Tvůj referenční bod pro využití beztrestné úlevy od abnormálního stavu hřiště v bankru (Pravidlo 16.1c) nebo na jamkovišti (Pravidlo 16.1d) v situaci, kdy neexistuje nejbližší místo úplné úlevy.

  Je to odhadnutý bod, pro který, kdyby na něm Tvůj míč ležel, platí, že:

  • Je nejblíže původnímu místu Tvého míče, avšak ne blíže jamce, než je toto původní místo,
  • Je v požadované oblasti hřiště, a
  • Dochází k nejmenšímu možnému překážení abnormálního stavu hřiště, od kterého využíváš úlevu, a to pro stejný úder, jaký bys býval hrál z původního místa, pokud by k danému překážení nedocházelo.

  Odhadnutí referenčního bodu vyžaduje, abys určil hůl, postoj, švih a směr hry, které bys býval použil pro svou ránu z původního místa.

  Bankr

  Zvlášť připravená písečná oblast, zpravidla ve formě prohlubně, ze které byla odstraněna tráva či půda. Následující nejsou součástí bankru:

  • Hrana, zeď nebo stěna na okraji takto připravené oblasti, která je tvořena půdou, trávou, stohovanými drny nebo umělým materiálem,
  • Půda nebo jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt uvnitř okrajů takto připravené oblasti (jako jsou tráva, křoví nebo stromy),
  • Písek vysypaný přes okraj nebo mimo takto připravenou oblast, a
  • Jakékoli písečné oblasti na hřišti, které nejsou uvnitř takto připravené oblasti (jako jsou poušť nebo jiné přirozeně písečné oblasti či oblasti někdy označované jako waste).
  Spustit

  Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

  Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

  • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
  Jamkoviště

  Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

  Abnormální stav hřiště

  Díra po zvířeti, půda v opravě, nepohyblivá závada nebo náhodná voda.

  Známo nebo prakticky jisto

  Standard pro rozhodování, co se stalo s Tvým míčem – například jestli Tvůj míč skončil v trestné oblasti, jestli se pohnul nebo co způsobilo, že se pohnul.

  Známo nebo prakticky jisto znamená víc než jen, že daná věc je možná nebo pravděpodobná. Znamená to, že buď:

  • Existuje přesvědčivý důkaz, že se dotyčná událost s Tvým míčem skutečně stala, jako když jsi to Ty nebo jiný svědek viděl, nebo
  • Ačkoli existuje určitá velmi malá pochybnost, veškeré rozumně dostupné důkazy nasvědčují, že dotyčná událost nastala s pravděpodobností alespoň 95%.
  Abnormální stav hřiště

  Díra po zvířeti, půda v opravě, nepohyblivá závada nebo náhodná voda.

  Hřiště

  Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

  Abnormální stav hřiště

  Díra po zvířeti, půda v opravě, nepohyblivá závada nebo náhodná voda.

  Hřiště

  Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

  Oblast se zákazem hry

  Část hřiště, na které Soutěžní výbor zakázal hru. Oblast se zákazem hry musí být definována buď jako součást abnormálního stavu hřiště nebo jako součást trestné oblasti.

  Abnormální stav hřiště

  Díra po zvířeti, půda v opravě, nepohyblivá závada nebo náhodná voda.

  Oblast se zákazem hry

  Část hřiště, na které Soutěžní výbor zakázal hru. Oblast se zákazem hry musí být definována buď jako součást abnormálního stavu hřiště nebo jako součást trestné oblasti.

  Oblast se zákazem hry

  Část hřiště, na které Soutěžní výbor zakázal hru. Oblast se zákazem hry musí být definována buď jako součást abnormálního stavu hřiště nebo jako součást trestné oblasti.

  Abnormální stav hřiště

  Díra po zvířeti, půda v opravě, nepohyblivá závada nebo náhodná voda.

  Trestná oblast

  Oblast, ze které můžeš využít úlevu s jednou trestnou ranou, pokud se v ní Tvůj míč zastaví.

  Existují dva druhy trestných oblastí, jež se liší barvou použitou k jejich označení:

  • Žlutá trestná oblast (označená žlutou čárou nebo žlutými kolíky) Ti dává dvě možnosti úlevy (Pravidla 17.1d(1) a (2)).
  • Červená trestná oblast (označená červenou čárou nebo červenými kolíky) Ti dává navíc k oběma možnostem úlevy dostupným pro žlutou trestnou oblast ještě možnost stranové úlevy (Pravidlo 17.1d(3)).

  Jestliže barva trestné oblasti nebyla vyznačena ani jinak určena Soutěžním výborem, považuje se za červenou trestnou oblast.

  Okraje trestné oblasti se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

  Okraje trestné oblasti by měly být určeny kolíky, čarami nebo fyzickými atributy:

  • Kolíky: Kolíky: Jestliže je okraj vyznačen kolíky, pak je okraj trestné oblasti dán spojnicí vnějších bodů kolíků v úrovni země a kolíky samy jsou uvnitř trestné oblasti.
  • Čáry: Jestliže je okraj vyznačen čárou namalovanou na zemi, pak je okraj trestné oblasti dán vnější hranou čáry a čára sama je uvnitř trestné oblasti.
  Postoj

  Pozice Tvých nohou a těla při přípravě a samotném provedení rány.

  Trestná oblast

  Oblast, ze které můžeš využít úlevu s jednou trestnou ranou, pokud se v ní Tvůj míč zastaví.

  Existují dva druhy trestných oblastí, jež se liší barvou použitou k jejich označení:

  • Žlutá trestná oblast (označená žlutou čárou nebo žlutými kolíky) Ti dává dvě možnosti úlevy (Pravidla 17.1d(1) a (2)).
  • Červená trestná oblast (označená červenou čárou nebo červenými kolíky) Ti dává navíc k oběma možnostem úlevy dostupným pro žlutou trestnou oblast ještě možnost stranové úlevy (Pravidlo 17.1d(3)).

  Jestliže barva trestné oblasti nebyla vyznačena ani jinak určena Soutěžním výborem, považuje se za červenou trestnou oblast.

  Okraje trestné oblasti se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

  Okraje trestné oblasti by měly být určeny kolíky, čarami nebo fyzickými atributy:

  • Kolíky: Kolíky: Jestliže je okraj vyznačen kolíky, pak je okraj trestné oblasti dán spojnicí vnějších bodů kolíků v úrovni země a kolíky samy jsou uvnitř trestné oblasti.
  • Čáry: Jestliže je okraj vyznačen čárou namalovanou na zemi, pak je okraj trestné oblasti dán vnější hranou čáry a čára sama je uvnitř trestné oblasti.
  Nesprávné místo

  Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

  Všeobecný trest.

  Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

  Zvíře

  Jakýkoli živý příslušník živočišné říše (kromě člověka).

  Zabořený

  Když je Tvůj míč ve svém vlastním důlku po dopadu jako následek Tvé předchozí rány a když se jeho libovolná část nachází pod úrovní země. Tvůj míč se nemusí nutně dotýkat půdy, aby byl zabořený (například mezi míčem a půdou může být tráva nebo volné přírodní předměty).

  Pole

  Oblast hřiště, která zahrnuje všechno na hřišti vyjma čtyři další definované oblasti hřiště: (1) odpaliště, ze kterého musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ, (2) všechny trestné oblasti, (3) všechny bankry, a (4) jamkoviště jamky, kterou právě hraješ.

  Pole zahrnuje všechna odpaliště na hřišti kromě Tvého odpaliště na jamce, kterou právě hraješ, a všechna nesprávná jamkoviště.

  Zabořený

  Když je Tvůj míč ve svém vlastním důlku po dopadu jako následek Tvé předchozí rány a když se jeho libovolná část nachází pod úrovní země. Tvůj míč se nemusí nutně dotýkat půdy, aby byl zabořený (například mezi míčem a půdou může být tráva nebo volné přírodní předměty).

  Jamkoviště

  Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

  Označit

  Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

  Vrátit

  Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

  Zabořený

  Když je Tvůj míč ve svém vlastním důlku po dopadu jako následek Tvé předchozí rány a když se jeho libovolná část nachází pod úrovní země. Tvůj míč se nemusí nutně dotýkat půdy, aby byl zabořený (například mezi míčem a půdou může být tráva nebo volné přírodní předměty).

  Pole

  Oblast hřiště, která zahrnuje všechno na hřišti vyjma čtyři další definované oblasti hřiště: (1) odpaliště, ze kterého musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ, (2) všechny trestné oblasti, (3) všechny bankry, a (4) jamkoviště jamky, kterou právě hraješ.

  Pole zahrnuje všechna odpaliště na hřišti kromě Tvého odpaliště na jamce, kterou právě hraješ, a všechna nesprávná jamkoviště.

  Rána; Úder

  Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

  Zabořený

  Když je Tvůj míč ve svém vlastním důlku po dopadu jako následek Tvé předchozí rány a když se jeho libovolná část nachází pod úrovní země. Tvůj míč se nemusí nutně dotýkat půdy, aby byl zabořený (například mezi míčem a půdou může být tráva nebo volné přírodní předměty).

  Rána; Úder

  Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

  Zabořený

  Když je Tvůj míč ve svém vlastním důlku po dopadu jako následek Tvé předchozí rány a když se jeho libovolná část nachází pod úrovní země. Tvůj míč se nemusí nutně dotýkat půdy, aby byl zabořený (například mezi míčem a půdou může být tráva nebo volné přírodní předměty).

  Rána; Úder

  Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

  Zabořený

  Když je Tvůj míč ve svém vlastním důlku po dopadu jako následek Tvé předchozí rány a když se jeho libovolná část nachází pod úrovní země. Tvůj míč se nemusí nutně dotýkat půdy, aby byl zabořený (například mezi míčem a půdou může být tráva nebo volné přírodní předměty).

  Pole

  Oblast hřiště, která zahrnuje všechno na hřišti vyjma čtyři další definované oblasti hřiště: (1) odpaliště, ze kterého musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ, (2) všechny trestné oblasti, (3) všechny bankry, a (4) jamkoviště jamky, kterou právě hraješ.

  Pole zahrnuje všechna odpaliště na hřišti kromě Tvého odpaliště na jamce, kterou právě hraješ, a všechna nesprávná jamkoviště.

  Spustit

  Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

  Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

  • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
  • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
  Nesprávné místo

  Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

  Všeobecný trest.

  Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

  Označit

  Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

  Jamkoviště

  Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).