The R&A - Working for Golf
Ztráta rány a vzdálenosti; Ztracený míč nebo míč mimo hřiště; Provizorní míč
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
18.1
18.2
a
b
18.3
a
b
c

Účel Pravidla: Pravidlo 18 popisuje úlevu se ztrátou rány a vzdálenosti. Když je Tvůj míč ztracen mimo trestnou oblast nebo skončí mimo hřiště, naruší se tím vyžadovaná posloupnost ran z odpaliště do jamky; musíš obnovit tuto posloupnost tím, že znovu hraješ z místa, odkud jsi hrál svou předchozí ránu.

Toto Pravidlo také popisuje, jak a kdy můžeš hrát provizorní míč, abys ušetřil čas, když Tvůj původní míč ve hře může být mimo hřiště nebo ztracen mimo trestnou oblast.

18.1
Úleva se ztrátou rány a vzdálenosti je možná kdykoli

Můžeš kdykoli postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti. Jakmile uvedeš do hry jiný míč se ztrátou rány a vzdálenosti, Tvůj původní míč již není ve hře a nesmíš ho dále hrát. To platí, i když je tento původní míč následně nalezen na hřišti v rámci tří minut povolených na hledání.

18.2
Ztracený míč nebo míč mimo hřiště: Musíš postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti
a
Kdy je míč ztracen nebo mimo hřiště

Kdy je míč ztracen. Tvůj míč je ztracen, jestliže není nalezen do tří minut od okamžiku, kdy jste ho Ty nebo Tvůj nosič začali hledat. Jestliže je během této doby nalezen nějaký míč, ale není jisto, že jde o Tvůj míč:

 • Musíš se bezodkladně pokusit míč identifikovat, přičemž na to máš přiměřený čas, a to i když se tak stane až po uplynutí tří minut povolených na hledání.
 • Toto zahrnuje přiměřený čas potřebný k tomu, abys dorazil na místo, kde byl daný míč nalezen.

Jestliže v tomto přiměřeném čase svůj míč neidentifikuješ, je tento míč ztracen.

Kdy je míč mimo hřiště. Tvůj míč v klidu je mimo hřiště, pouze pokud je celým svým objemem za hranicí hřiště.

b
Co dělat, když je Tvůj míč ztracen nebo je mimo hřiště

Jestliže je Tvůj míč ztracen nebo je mimo hřiště, musíš postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti tak, že si připočteš jednu trestnou ránu a hraješ původní nebo jiný míč z místa, odkud jsi hrál svou předchozí ránu (viz Pravidlo 14.6).

Výjimka – Hráč může původní míč nahradit jiným míčem podle jiného Pravidla, jestliže je známo nebo prakticky jisto, co se stalo s původním míčem.

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, kdy platí uvedená Výjimka.

18.3
Provizorní míč
a
Kdy je možné hrát provizorní míč

Jestliže Tvůj míč může být ztracen mimo trestnou oblast nebo může být mimo hřiště, můžeš, abys ušetřil čas, hrát provizorně další míč s trestem ztráty rány a vzdálenosti.

Avšak jestliže si jsi vědom, že Tvůj původní míč může být ztracen pouze v trestné oblasti, nemůžeš hrát provizorní míč a míč zahraný z místa, odkud jsi hrál svou předchozí ránu, se stává Tvým míčem ve hře s trestem ztráty rány a vzdálenosti.

b
Oznámení provizorního míče

Ještě před zahráním rány musíš oznámit, že budeš hrát provizorní míč.

Nestačí, abys řekl, že budeš hrát další míč nebo že budeš hrát znovu.

Musí použít slovo „provizorní“ nebo dát jiným způsobem zřetelně najevo, že budeš hrát míč provizorně podle Pravidla 18.3.

Jestliže to neoznámíš (i když jsi měl v úmyslu hrát provizorní míč) a zahraješ ránu míčem z místa, odkud jsi hrál svou předchozí ránu, stává se tento míč Tvým míčem ve hře s trestem ztráty rány a vzdálenosti.

c
Hraní provizorního míče, než se stane míčem ve hře nebo než hry s ním zanecháš

Hraní provizorního míče vícekrát než jednou. Můžeš pokračovat ve hře provizorním míčem, aniž by tento ztratil status provizorního míče, tak dlouho, dokud je nejméně tak daleko od jamky, jako odhadovaná poloha Tvého původního míče.

Kdy se provizorní míč stane míčem ve hře. Tvůj provizorní míč se stane Tvým míčem ve hře s trestem ztráty rány a vzdálenosti v následujících dvou případech:

 • Když je Tvůj původní míč ztracen kdekoli na hřišti vyjma v trestné oblasti nebo když je mimo hřiště.
 • Když zahraješ svůj provizorní míč z místa, které je blíže jamce, než odhadovaná poloha Tvého původního míče.

Výjimka – Hráč může původní míč nahradit jiným míčem podle jiného Pravidla, jestliže je známo nebo prakticky jisto, co se stalo s původním míčem.

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, kdy platí uvedená Výjimka.

Kdy musíš zanechat hry provizorním míčem. Jestliže se Tvůj provizorní míč ještě nestal Tvým míčem ve hře, musíš zanechat jeho hraní v následujících dvou případech:

 • Když je Tvůj původní míč nalezen na hřišti mimo trestnou oblast před uplynutím tří minut povolených na hledání.
 • Když je Tvůj původní míč nalezen v trestné oblasti nebo je známo nebo prakticky jisto, že je v trestné oblasti. Musíš buď hrát svůj původní míč, jak leží, nebo využít úlevu s trestem.

Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 18.3: Všeobecný trest.

Ztráta rány a vzdálenosti

Postup a trest, když využíváš úlevu podle Pravidel 17, 18 nebo 19 tím, že hraješ míč z místa, odkud jsi hrál svou předchozí ránu (viz Pravidlo 14.6).

Ve hře

Status Tvého míče, když leží na hřišti a hraješ s ním jamku.

Tvůj míč se na jamce poprvé stane míčem ve hře:

 • Když s ním zahraješ ránu z odpaliště, nebo
 • Ve hře na jamky, když s ním zahraješ ránu odjinud než z odpaliště a Tvůj soupeř tuto ránu nezruší podle Pravidla 6.1b.

Tento míč zůstává ve hře, dokud není dohrán, avšak přestává být ve hře:

 • Když je zvednut z hřiště,
 • Když je ztracen (i když se nachází někde na hřišti) nebo když se zastaví mimo hřiště, nebo
 • Když byl nahrazen jiným míčem, a to i když to Pravidla nedovolují.

Míč, který není ve hře, je nesprávný míč.

Když je položeno markovátko tak, aby označovalo pozici míče ve hře, pak:

 • Jestliže Tvůj míč nebyl zvednut, je stále ve hře, a
 • Jestliže Tvůj míč byl zvednut a vrácen, pak je ve hře, i když markovátko nebylo odstraněno.
Ztráta rány a vzdálenosti

Postup a trest, když využíváš úlevu podle Pravidel 17, 18 nebo 19 tím, že hraješ míč z místa, odkud jsi hrál svou předchozí ránu (viz Pravidlo 14.6).

Ve hře

Status Tvého míče, když leží na hřišti a hraješ s ním jamku.

Tvůj míč se na jamce poprvé stane míčem ve hře:

 • Když s ním zahraješ ránu z odpaliště, nebo
 • Ve hře na jamky, když s ním zahraješ ránu odjinud než z odpaliště a Tvůj soupeř tuto ránu nezruší podle Pravidla 6.1b.

Tento míč zůstává ve hře, dokud není dohrán, avšak přestává být ve hře:

 • Když je zvednut z hřiště,
 • Když je ztracen (i když se nachází někde na hřišti) nebo když se zastaví mimo hřiště, nebo
 • Když byl nahrazen jiným míčem, a to i když to Pravidla nedovolují.

Míč, který není ve hře, je nesprávný míč.

Když je položeno markovátko tak, aby označovalo pozici míče ve hře, pak:

 • Jestliže Tvůj míč nebyl zvednut, je stále ve hře, a
 • Jestliže Tvůj míč byl zvednut a vrácen, pak je ve hře, i když markovátko nebylo odstraněno.
Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Ztracen

Status míče, který nebyl nalezen do tří minut od okamžiku, kdy jste ho Ty nebo Tvůj nosič (nebo Tvůj partner nebo partnerův nosič) začali hledat.

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Mimo hřiště

Veškeré území vně hranic hřiště, jak je stanovil Soutěžní výbor. Veškeré území uvnitř těchto hranic je v hřišti.

Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Hranice by měla být určena hraničními objekty nebo čarami:

 • Hraniční objekty: Jestliže je hranice určena kolíky nebo plotem, pak je dána spojnicí vnitřních (z pohledu hřiště) bodů kolíků nebo sloupků plotu v úrovni země (vyjma šikmých podpěr), přičemž tyto kolíky nebo sloupky samy jsou mimo hřiště.
 • Jestliže je hranice určena jinými objekty, jako třeba zdmi, nebo když chce Soutěžní výbor hraniční plot pojmout jiným způsobem, měl by Soutěžní výbor hranici určit.
 • Čáry: Jestliže je hranice určena čárou namalovanou na zemi, pak je dána vnitřní (z pohledu hřiště) hranou čáry a čára sama je mimo hřiště.
Jestliže je hranice určena čárou na zemi, mohou být použity kolíky k indikaci, kde se hranice nachází, avšak nemají žádný jiný význam. Hraniční kolíky nebo čáry by měly být bílé.
Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Ztracen

Status míče, který nebyl nalezen do tří minut od okamžiku, kdy jste ho Ty nebo Tvůj nosič (nebo Tvůj partner nebo partnerův nosič) začali hledat.

Mimo hřiště

Veškeré území vně hranic hřiště, jak je stanovil Soutěžní výbor. Veškeré území uvnitř těchto hranic je v hřišti.

Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Hranice by měla být určena hraničními objekty nebo čarami:

 • Hraniční objekty: Jestliže je hranice určena kolíky nebo plotem, pak je dána spojnicí vnitřních (z pohledu hřiště) bodů kolíků nebo sloupků plotu v úrovni země (vyjma šikmých podpěr), přičemž tyto kolíky nebo sloupky samy jsou mimo hřiště.
 • Jestliže je hranice určena jinými objekty, jako třeba zdmi, nebo když chce Soutěžní výbor hraniční plot pojmout jiným způsobem, měl by Soutěžní výbor hranici určit.
 • Čáry: Jestliže je hranice určena čárou namalovanou na zemi, pak je dána vnitřní (z pohledu hřiště) hranou čáry a čára sama je mimo hřiště.
Jestliže je hranice určena čárou na zemi, mohou být použity kolíky k indikaci, kde se hranice nachází, avšak nemají žádný jiný význam. Hraniční kolíky nebo čáry by měly být bílé.
Ztráta rány a vzdálenosti

Postup a trest, když využíváš úlevu podle Pravidel 17, 18 nebo 19 tím, že hraješ míč z místa, odkud jsi hrál svou předchozí ránu (viz Pravidlo 14.6).

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Ztracen

Status míče, který nebyl nalezen do tří minut od okamžiku, kdy jste ho Ty nebo Tvůj nosič (nebo Tvůj partner nebo partnerův nosič) začali hledat.

Trestná oblast

Oblast, ze které můžeš využít úlevu s jednou trestnou ranou, pokud se v ní Tvůj míč zastaví.

Existují dva druhy trestných oblastí, jež se liší barvou použitou k jejich označení:

 • Žlutá trestná oblast (označená žlutou čárou nebo žlutými kolíky) Ti dává dvě možnosti úlevy (Pravidla 17.1d(1) a (2)).
 • Červená trestná oblast (označená červenou čárou nebo červenými kolíky) Ti dává navíc k oběma možnostem úlevy dostupným pro žlutou trestnou oblast ještě možnost stranové úlevy (Pravidlo 17.1d(3)).

Jestliže barva trestné oblasti nebyla vyznačena ani jinak určena Soutěžním výborem, považuje se za červenou trestnou oblast.

Okraje trestné oblasti se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Okraje trestné oblasti by měly být určeny kolíky, čarami nebo fyzickými atributy:

 • Kolíky: Kolíky: Jestliže je okraj vyznačen kolíky, pak je okraj trestné oblasti dán spojnicí vnějších bodů kolíků v úrovni země a kolíky samy jsou uvnitř trestné oblasti.
 • Čáry: Jestliže je okraj vyznačen čárou namalovanou na zemi, pak je okraj trestné oblasti dán vnější hranou čáry a čára sama je uvnitř trestné oblasti.
Mimo hřiště

Veškeré území vně hranic hřiště, jak je stanovil Soutěžní výbor. Veškeré území uvnitř těchto hranic je v hřišti.

Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Hranice by měla být určena hraničními objekty nebo čarami:

 • Hraniční objekty: Jestliže je hranice určena kolíky nebo plotem, pak je dána spojnicí vnitřních (z pohledu hřiště) bodů kolíků nebo sloupků plotu v úrovni země (vyjma šikmých podpěr), přičemž tyto kolíky nebo sloupky samy jsou mimo hřiště.
 • Jestliže je hranice určena jinými objekty, jako třeba zdmi, nebo když chce Soutěžní výbor hraniční plot pojmout jiným způsobem, měl by Soutěžní výbor hranici určit.
 • Čáry: Jestliže je hranice určena čárou namalovanou na zemi, pak je dána vnitřní (z pohledu hřiště) hranou čáry a čára sama je mimo hřiště.
Jestliže je hranice určena čárou na zemi, mohou být použity kolíky k indikaci, kde se hranice nachází, avšak nemají žádný jiný význam. Hraniční kolíky nebo čáry by měly být bílé.
Ztráta rány a vzdálenosti

Postup a trest, když využíváš úlevu podle Pravidel 17, 18 nebo 19 tím, že hraješ míč z místa, odkud jsi hrál svou předchozí ránu (viz Pravidlo 14.6).

Ztracen

Status míče, který nebyl nalezen do tří minut od okamžiku, kdy jste ho Ty nebo Tvůj nosič (nebo Tvůj partner nebo partnerův nosič) začali hledat.

Trestná oblast

Oblast, ze které můžeš využít úlevu s jednou trestnou ranou, pokud se v ní Tvůj míč zastaví.

Existují dva druhy trestných oblastí, jež se liší barvou použitou k jejich označení:

 • Žlutá trestná oblast (označená žlutou čárou nebo žlutými kolíky) Ti dává dvě možnosti úlevy (Pravidla 17.1d(1) a (2)).
 • Červená trestná oblast (označená červenou čárou nebo červenými kolíky) Ti dává navíc k oběma možnostem úlevy dostupným pro žlutou trestnou oblast ještě možnost stranové úlevy (Pravidlo 17.1d(3)).

Jestliže barva trestné oblasti nebyla vyznačena ani jinak určena Soutěžním výborem, považuje se za červenou trestnou oblast.

Okraje trestné oblasti se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Okraje trestné oblasti by měly být určeny kolíky, čarami nebo fyzickými atributy:

 • Kolíky: Kolíky: Jestliže je okraj vyznačen kolíky, pak je okraj trestné oblasti dán spojnicí vnějších bodů kolíků v úrovni země a kolíky samy jsou uvnitř trestné oblasti.
 • Čáry: Jestliže je okraj vyznačen čárou namalovanou na zemi, pak je okraj trestné oblasti dán vnější hranou čáry a čára sama je uvnitř trestné oblasti.
Provizorní míč

Další míč zahraný v případě, že míč, který si právě odehrál, může být mimo hřiště nebo ztracen mimo trestnou oblast.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Ve hře

Status Tvého míče, když leží na hřišti a hraješ s ním jamku.

Tvůj míč se na jamce poprvé stane míčem ve hře:

 • Když s ním zahraješ ránu z odpaliště, nebo
 • Ve hře na jamky, když s ním zahraješ ránu odjinud než z odpaliště a Tvůj soupeř tuto ránu nezruší podle Pravidla 6.1b.

Tento míč zůstává ve hře, dokud není dohrán, avšak přestává být ve hře:

 • Když je zvednut z hřiště,
 • Když je ztracen (i když se nachází někde na hřišti) nebo když se zastaví mimo hřiště, nebo
 • Když byl nahrazen jiným míčem, a to i když to Pravidla nedovolují.

Míč, který není ve hře, je nesprávný míč.

Když je položeno markovátko tak, aby označovalo pozici míče ve hře, pak:

 • Jestliže Tvůj míč nebyl zvednut, je stále ve hře, a
 • Jestliže Tvůj míč byl zvednut a vrácen, pak je ve hře, i když markovátko nebylo odstraněno.
Ztráta rány a vzdálenosti

Postup a trest, když využíváš úlevu podle Pravidel 17, 18 nebo 19 tím, že hraješ míč z místa, odkud jsi hrál svou předchozí ránu (viz Pravidlo 14.6).

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Provizorní míč

Další míč zahraný v případě, že míč, který si právě odehrál, může být mimo hřiště nebo ztracen mimo trestnou oblast.

Provizorní míč

Další míč zahraný v případě, že míč, který si právě odehrál, může být mimo hřiště nebo ztracen mimo trestnou oblast.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Ve hře

Status Tvého míče, když leží na hřišti a hraješ s ním jamku.

Tvůj míč se na jamce poprvé stane míčem ve hře:

 • Když s ním zahraješ ránu z odpaliště, nebo
 • Ve hře na jamky, když s ním zahraješ ránu odjinud než z odpaliště a Tvůj soupeř tuto ránu nezruší podle Pravidla 6.1b.

Tento míč zůstává ve hře, dokud není dohrán, avšak přestává být ve hře:

 • Když je zvednut z hřiště,
 • Když je ztracen (i když se nachází někde na hřišti) nebo když se zastaví mimo hřiště, nebo
 • Když byl nahrazen jiným míčem, a to i když to Pravidla nedovolují.

Míč, který není ve hře, je nesprávný míč.

Když je položeno markovátko tak, aby označovalo pozici míče ve hře, pak:

 • Jestliže Tvůj míč nebyl zvednut, je stále ve hře, a
 • Jestliže Tvůj míč byl zvednut a vrácen, pak je ve hře, i když markovátko nebylo odstraněno.
Ztráta rány a vzdálenosti

Postup a trest, když využíváš úlevu podle Pravidel 17, 18 nebo 19 tím, že hraješ míč z místa, odkud jsi hrál svou předchozí ránu (viz Pravidlo 14.6).

Provizorní míč

Další míč zahraný v případě, že míč, který si právě odehrál, může být mimo hřiště nebo ztracen mimo trestnou oblast.

Provizorní míč

Další míč zahraný v případě, že míč, který si právě odehrál, může být mimo hřiště nebo ztracen mimo trestnou oblast.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Provizorní míč

Další míč zahraný v případě, že míč, který si právě odehrál, může být mimo hřiště nebo ztracen mimo trestnou oblast.

Ve hře

Status Tvého míče, když leží na hřišti a hraješ s ním jamku.

Tvůj míč se na jamce poprvé stane míčem ve hře:

 • Když s ním zahraješ ránu z odpaliště, nebo
 • Ve hře na jamky, když s ním zahraješ ránu odjinud než z odpaliště a Tvůj soupeř tuto ránu nezruší podle Pravidla 6.1b.

Tento míč zůstává ve hře, dokud není dohrán, avšak přestává být ve hře:

 • Když je zvednut z hřiště,
 • Když je ztracen (i když se nachází někde na hřišti) nebo když se zastaví mimo hřiště, nebo
 • Když byl nahrazen jiným míčem, a to i když to Pravidla nedovolují.

Míč, který není ve hře, je nesprávný míč.

Když je položeno markovátko tak, aby označovalo pozici míče ve hře, pak:

 • Jestliže Tvůj míč nebyl zvednut, je stále ve hře, a
 • Jestliže Tvůj míč byl zvednut a vrácen, pak je ve hře, i když markovátko nebylo odstraněno.
Ztráta rány a vzdálenosti

Postup a trest, když využíváš úlevu podle Pravidel 17, 18 nebo 19 tím, že hraješ míč z místa, odkud jsi hrál svou předchozí ránu (viz Pravidlo 14.6).

Ztracen

Status míče, který nebyl nalezen do tří minut od okamžiku, kdy jste ho Ty nebo Tvůj nosič (nebo Tvůj partner nebo partnerův nosič) začali hledat.

Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Trestná oblast

Oblast, ze které můžeš využít úlevu s jednou trestnou ranou, pokud se v ní Tvůj míč zastaví.

Existují dva druhy trestných oblastí, jež se liší barvou použitou k jejich označení:

 • Žlutá trestná oblast (označená žlutou čárou nebo žlutými kolíky) Ti dává dvě možnosti úlevy (Pravidla 17.1d(1) a (2)).
 • Červená trestná oblast (označená červenou čárou nebo červenými kolíky) Ti dává navíc k oběma možnostem úlevy dostupným pro žlutou trestnou oblast ještě možnost stranové úlevy (Pravidlo 17.1d(3)).

Jestliže barva trestné oblasti nebyla vyznačena ani jinak určena Soutěžním výborem, považuje se za červenou trestnou oblast.

Okraje trestné oblasti se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Okraje trestné oblasti by měly být určeny kolíky, čarami nebo fyzickými atributy:

 • Kolíky: Kolíky: Jestliže je okraj vyznačen kolíky, pak je okraj trestné oblasti dán spojnicí vnějších bodů kolíků v úrovni země a kolíky samy jsou uvnitř trestné oblasti.
 • Čáry: Jestliže je okraj vyznačen čárou namalovanou na zemi, pak je okraj trestné oblasti dán vnější hranou čáry a čára sama je uvnitř trestné oblasti.
Mimo hřiště

Veškeré území vně hranic hřiště, jak je stanovil Soutěžní výbor. Veškeré území uvnitř těchto hranic je v hřišti.

Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Hranice by měla být určena hraničními objekty nebo čarami:

 • Hraniční objekty: Jestliže je hranice určena kolíky nebo plotem, pak je dána spojnicí vnitřních (z pohledu hřiště) bodů kolíků nebo sloupků plotu v úrovni země (vyjma šikmých podpěr), přičemž tyto kolíky nebo sloupky samy jsou mimo hřiště.
 • Jestliže je hranice určena jinými objekty, jako třeba zdmi, nebo když chce Soutěžní výbor hraniční plot pojmout jiným způsobem, měl by Soutěžní výbor hranici určit.
 • Čáry: Jestliže je hranice určena čárou namalovanou na zemi, pak je dána vnitřní (z pohledu hřiště) hranou čáry a čára sama je mimo hřiště.
Jestliže je hranice určena čárou na zemi, mohou být použity kolíky k indikaci, kde se hranice nachází, avšak nemají žádný jiný význam. Hraniční kolíky nebo čáry by měly být bílé.
Provizorní míč

Další míč zahraný v případě, že míč, který si právě odehrál, může být mimo hřiště nebo ztracen mimo trestnou oblast.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Provizorní míč

Další míč zahraný v případě, že míč, který si právě odehrál, může být mimo hřiště nebo ztracen mimo trestnou oblast.

Ve hře

Status Tvého míče, když leží na hřišti a hraješ s ním jamku.

Tvůj míč se na jamce poprvé stane míčem ve hře:

 • Když s ním zahraješ ránu z odpaliště, nebo
 • Ve hře na jamky, když s ním zahraješ ránu odjinud než z odpaliště a Tvůj soupeř tuto ránu nezruší podle Pravidla 6.1b.

Tento míč zůstává ve hře, dokud není dohrán, avšak přestává být ve hře:

 • Když je zvednut z hřiště,
 • Když je ztracen (i když se nachází někde na hřišti) nebo když se zastaví mimo hřiště, nebo
 • Když byl nahrazen jiným míčem, a to i když to Pravidla nedovolují.

Míč, který není ve hře, je nesprávný míč.

Když je položeno markovátko tak, aby označovalo pozici míče ve hře, pak:

 • Jestliže Tvůj míč nebyl zvednut, je stále ve hře, a
 • Jestliže Tvůj míč byl zvednut a vrácen, pak je ve hře, i když markovátko nebylo odstraněno.
Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Trestná oblast

Oblast, ze které můžeš využít úlevu s jednou trestnou ranou, pokud se v ní Tvůj míč zastaví.

Existují dva druhy trestných oblastí, jež se liší barvou použitou k jejich označení:

 • Žlutá trestná oblast (označená žlutou čárou nebo žlutými kolíky) Ti dává dvě možnosti úlevy (Pravidla 17.1d(1) a (2)).
 • Červená trestná oblast (označená červenou čárou nebo červenými kolíky) Ti dává navíc k oběma možnostem úlevy dostupným pro žlutou trestnou oblast ještě možnost stranové úlevy (Pravidlo 17.1d(3)).

Jestliže barva trestné oblasti nebyla vyznačena ani jinak určena Soutěžním výborem, považuje se za červenou trestnou oblast.

Okraje trestné oblasti se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Okraje trestné oblasti by měly být určeny kolíky, čarami nebo fyzickými atributy:

 • Kolíky: Kolíky: Jestliže je okraj vyznačen kolíky, pak je okraj trestné oblasti dán spojnicí vnějších bodů kolíků v úrovni země a kolíky samy jsou uvnitř trestné oblasti.
 • Čáry: Jestliže je okraj vyznačen čárou namalovanou na zemi, pak je okraj trestné oblasti dán vnější hranou čáry a čára sama je uvnitř trestné oblasti.
Trestná oblast

Oblast, ze které můžeš využít úlevu s jednou trestnou ranou, pokud se v ní Tvůj míč zastaví.

Existují dva druhy trestných oblastí, jež se liší barvou použitou k jejich označení:

 • Žlutá trestná oblast (označená žlutou čárou nebo žlutými kolíky) Ti dává dvě možnosti úlevy (Pravidla 17.1d(1) a (2)).
 • Červená trestná oblast (označená červenou čárou nebo červenými kolíky) Ti dává navíc k oběma možnostem úlevy dostupným pro žlutou trestnou oblast ještě možnost stranové úlevy (Pravidlo 17.1d(3)).

Jestliže barva trestné oblasti nebyla vyznačena ani jinak určena Soutěžním výborem, považuje se za červenou trestnou oblast.

Okraje trestné oblasti se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Okraje trestné oblasti by měly být určeny kolíky, čarami nebo fyzickými atributy:

 • Kolíky: Kolíky: Jestliže je okraj vyznačen kolíky, pak je okraj trestné oblasti dán spojnicí vnějších bodů kolíků v úrovni země a kolíky samy jsou uvnitř trestné oblasti.
 • Čáry: Jestliže je okraj vyznačen čárou namalovanou na zemi, pak je okraj trestné oblasti dán vnější hranou čáry a čára sama je uvnitř trestné oblasti.
Známo nebo prakticky jisto

Standard pro rozhodování, co se stalo s Tvým míčem – například jestli Tvůj míč skončil v trestné oblasti, jestli se pohnul nebo co způsobilo, že se pohnul.

Známo nebo prakticky jisto znamená víc než jen, že daná věc je možná nebo pravděpodobná. Znamená to, že buď:

 • Existuje přesvědčivý důkaz, že se dotyčná událost s Tvým míčem skutečně stala, jako když jsi to Ty nebo jiný svědek viděl, nebo
 • Ačkoli existuje určitá velmi malá pochybnost, veškeré rozumně dostupné důkazy nasvědčují, že dotyčná událost nastala s pravděpodobností alespoň 95%.
Trestná oblast

Oblast, ze které můžeš využít úlevu s jednou trestnou ranou, pokud se v ní Tvůj míč zastaví.

Existují dva druhy trestných oblastí, jež se liší barvou použitou k jejich označení:

 • Žlutá trestná oblast (označená žlutou čárou nebo žlutými kolíky) Ti dává dvě možnosti úlevy (Pravidla 17.1d(1) a (2)).
 • Červená trestná oblast (označená červenou čárou nebo červenými kolíky) Ti dává navíc k oběma možnostem úlevy dostupným pro žlutou trestnou oblast ještě možnost stranové úlevy (Pravidlo 17.1d(3)).

Jestliže barva trestné oblasti nebyla vyznačena ani jinak určena Soutěžním výborem, považuje se za červenou trestnou oblast.

Okraje trestné oblasti se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Okraje trestné oblasti by měly být určeny kolíky, čarami nebo fyzickými atributy:

 • Kolíky: Kolíky: Jestliže je okraj vyznačen kolíky, pak je okraj trestné oblasti dán spojnicí vnějších bodů kolíků v úrovni země a kolíky samy jsou uvnitř trestné oblasti.
 • Čáry: Jestliže je okraj vyznačen čárou namalovanou na zemi, pak je okraj trestné oblasti dán vnější hranou čáry a čára sama je uvnitř trestné oblasti.
Nesprávné místo

Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.