The R&A - Working for Golf
Nehratelný míč
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
19.1
19.2
19.3

Účel Pravidla: Pravidlo 19 popisuje několik možností úlevy, které máš v případě nehratelného míče. Máš možnost volby, jak se – zpravidla s jednou trestnou ranou – dostat z obtížné situace kdekoli na hřišti (vyjma v trestné oblasti).

19.1
Můžeš se rozhodnout využít úlevu pro nehratelný míč kdekoli vyjma v trestné oblasti

Pouze Ty sám můžeš rozhodnout, že Tvůj míč je nehratelný. Úleva pro nehratelný míč je možná kdekoli na hřišti, vyjma v trestné oblasti.

19.2
Možnosti úlevy pro nehratelný míč v poli nebo na jamkovišti

Můžeš využít úlevu pro nehratelný míč podle jedné ze tří možností tak, jak ukazuje Diagram 19.2, vždy s připočtením jedné trestné rány.

Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 19.2: Všeobecný trest.

Hráč se rozhodne, že jeho míč v křoví je nehratelný. Hráč má tři možnosti, ve všech případech s jednou trestnou ranou:

(1) Hráč může využít úlevu se ztrátou rány a vzdálenosti a hrát původní nebo jiný míč z oblasti úlevy vycházející z místa, odkud zahrál svou předchozí ránu (viz Pravidlo 14.6 a Diagram 14.6).

Referenční bod: Místo, odkud byla hrána předchozí rána (které, když není známo, musí být odhadnuto).

Velikost oblasti úlevy: Jedna délka hole od referenčního bodu.

Omezení oblasti úlevy: Oblast úlevy:

 • Nesmí být blíže jamce než referenční bod, a
 • Musí být ve stejné oblasti hřiště jako referenční bod.

(2) Hráč může využít úlevu zpátky po linii tak, že spustí původní nebo jiný míč v oblasti úlevy založené na spojnici jamky a původní polohy míče.

Referenční bod: Bod na hřišti zvolený hráčem, který je na dané spojnici a je dále od jamky, než původní poloha míče (bez omezení, jak daleko dozadu po dané spojnici).

Velikost oblasti úlevy: Jedna délka hole od referenčního bodu.

Omezení oblasti úlevy: Oblast úlevy:

 • Nesmí být blíže jamce než referenční bod, a
 • Může být v jakékoli oblasti hřiště.

Připomínka: Při volbě tohoto referenčního bodu bys ho měl něčím označit (třeba týčkem).

(3) Hráč může využít úlevu do strany.

Referenční bod: Původní poloha míče.

Velikost oblasti úlevy: Dvě délky hole od referenčního bodu.

Omezení oblasti úlevy: Oblast úlevy:

 • Nesmí být blíže jamce než referenční bod, a
 • Může být v jakékoli oblasti hřiště.
19.3
Možnosti úlevy pro nehratelný míč v bankru

Když je Tvůj míč v bankru, můžeš využít úlevu pro nehratelný míč podle jedné ze čtyř možností tak, jak ukazuje Diagram 19.3.

Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 19.3: Všeobecný trest.

Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Trestná oblast

Oblast, ze které můžeš využít úlevu s jednou trestnou ranou, pokud se v ní Tvůj míč zastaví.

Existují dva druhy trestných oblastí, jež se liší barvou použitou k jejich označení:

 • Žlutá trestná oblast (označená žlutou čárou nebo žlutými kolíky) Ti dává dvě možnosti úlevy (Pravidla 17.1d(1) a (2)).
 • Červená trestná oblast (označená červenou čárou nebo červenými kolíky) Ti dává navíc k oběma možnostem úlevy dostupným pro žlutou trestnou oblast ještě možnost stranové úlevy (Pravidlo 17.1d(3)).

Jestliže barva trestné oblasti nebyla vyznačena ani jinak určena Soutěžním výborem, považuje se za červenou trestnou oblast.

Okraje trestné oblasti se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Okraje trestné oblasti by měly být určeny kolíky, čarami nebo fyzickými atributy:

 • Kolíky: Kolíky: Jestliže je okraj vyznačen kolíky, pak je okraj trestné oblasti dán spojnicí vnějších bodů kolíků v úrovni země a kolíky samy jsou uvnitř trestné oblasti.
 • Čáry: Jestliže je okraj vyznačen čárou namalovanou na zemi, pak je okraj trestné oblasti dán vnější hranou čáry a čára sama je uvnitř trestné oblasti.
Nesprávné místo

Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Bankr

Zvlášť připravená písečná oblast, zpravidla ve formě prohlubně, ze které byla odstraněna tráva či půda. Následující nejsou součástí bankru:

 • Hrana, zeď nebo stěna na okraji takto připravené oblasti, která je tvořena půdou, trávou, stohovanými drny nebo umělým materiálem,
 • Půda nebo jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt uvnitř okrajů takto připravené oblasti (jako jsou tráva, křoví nebo stromy),
 • Písek vysypaný přes okraj nebo mimo takto připravenou oblast, a
 • Jakékoli písečné oblasti na hřišti, které nejsou uvnitř takto připravené oblasti (jako jsou poušť nebo jiné přirozeně písečné oblasti či oblasti někdy označované jako waste).
Nesprávné místo

Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.