The R&A - Working for Golf
Řešení pravidlových situací během kola; Rozhodnutí rozhodčího a Soutěžního výboru
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
20.1
a
b
c
20.2
20.3

Účel Pravidla: Pravidlo 20 řeší, co bys měl udělat, když máš pochybnost ohledně Pravidel během kola, včetně konkrétních postupů (které se liší pro hru na jamky a pro hru na rány), které Ti umožní ochránit Tvé právo na pozdější rozhodnutí.

Toto Pravidlo také popisuje úlohu rozhodčích, kteří jsou oprávněni rozhodovat otázky skutkové podstaty a uplatňovat Pravidla. Rozhodnutí rozhodčího nebo Soutěžního výboru jsou pro všechny hráče závazná.

20.1
Řešení pravidlových situací během kola
a
Musíš se vyvarovat zbytečného zdržování

Nesmíš zbytečně zdržovat hru, když potřebuješ pomoc s Pravidly během kola. Jestliže rozhodčí ani Soutěžní výbor nejsou dostupní v přiměřeném čase, aby pomohli vyřešit pravidlovou situaci, musíš se rozhodnout, co dělat, a pokračovat ve hře.

Svá práva můžeš ochránit tak, že ve hře na jamky vzneseš požadavek na rozhodnutí, nebo ve hře na rány hraješ dva míče.

b
Pravidlová situace ve hře na jamky

Vyřešení situace dohodou. Jestliže vašemu zápasu nebyl přidělen rozhodčí, můžete se během kola se svým soupeřem dohodnout, jak vyřešíte pravidlovou situaci.

Dohodnuté řešení je konečné, pokud jste se se soupeřem vědomě nedohodli na tom, že budete ignorovat Pravidlo nebo trest, o kterém jste věděli, že platí.

Požadavek na rozhodnutí vznesený předtím, než je výsledek zápasu konečný. Jestliže chceš, aby o uplatnění Pravidel rozhodl rozhodčí nebo Soutěžní výbor, přičemž nikdo z nich není dostupný v přiměřeném čase, můžeš vznést požadavek na rozhodnutí tak, že uvědomíš svého soupeře, že budeš chtít rozhodnutí od rozhodčího nebo Soutěžního výboru později, až to bude možné.

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, jak vznést požadavek včas a jak s požadavkem naloží rozhodčí nebo Soutěžní výbor.

c
Pravidlová situace ve hře na rány

Pravidlovou situaci nelze vyřešit dohodou. Jestliže rozhodčí ani Soutěžní výbor nejsou dostupní v přiměřeném čase, aby pomohli vyřešit pravidlovou situaci, nemáš právo rozhodnout pravidlovou situaci dohodou a žádná taková dohoda není závazná pro žádného z hráčů, rozhodčího nebo Soutěžní výbor.

Každou nejasnou pravidlovou situaci bys měl předložit Soutěžnímu výboru předtím, než odevzdáš svůj výsledkový lístek.

Měl bys chránit ostatní hráče v soutěži. Jestliže víš nebo se domníváš, že nějaký jiný hráč porušil Pravidla a že tento hráč si toho není vědom nebo že tuto skutečnost ignoruje, měl bys to sdělit dotyčnému hráči, jeho zapisovateli, rozhodčímu nebo Soutěžnímu výboru. Měl bys tak učinit neprodleně, rozhodně pak předtím, než onen jiný hráč odevzdá svůj výsledkový lístek. Jestliže tak neučiníš, může jít o závažný prohřešek končící diskvalifikací.

Hraní dvou míčů. Jestliže si nejsi jist správným postupem během hraní jamky, můžeš tuto jamku beztrestně dohrát dvěma míči:

  • Musíš se rozhodnout, že budeš hrát dva míče, poté, co sporná situace vznikne, avšak předtím, než zahraješ ránu.
  • Měl by sis zvolit, který z míčů se bude počítat, jestliže Pravidla povolují postup užitý pro tento míč, a to tak, že svou volbu oznámíš zapisovateli nebo jinému hráči předtím, než zahraješ ránu.
  • Jestliže tak neučiníš včas, má se za to, že tím vybraným míčem je první míč, který byl odehrán.
  • Fakta případu musíš předložit Soutěžnímu výboru předtím, než odevzdáš svůj výsledkový lístek, a to i když je výsledek dosažený oběma míči stejný. Jestliže tak neučiníš, jsi diskvalifikován.

Viz plné znění Pravidel Ohledně dalších informací o hraní dvou míčů ve hře na rány, včetně toho, jak Soutěžní výbor určí Tvůj výsledek na jamce.

20.2
Rozhodnutí o pravidlových situacích

Viz plné znění Pravidel Ohledně rozhodnutí rozhodčího nebo Soutěžního výboru, užití standardu „pouhého oka“, opravy nesprávného rozhodnutí a diskvalifikace poté, co je výsledek zápasu nebo soutěže konečný.

20.3
Situace, na které pravidla nepamatují

Jakákoli situace, kterou Pravidla neřeší, by měla být rozhodnuta Soutěžní výborem.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Rozhodčí

Osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby rozhodovala o otázkách skutkové podstaty a uplatňovala Pravidla.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Rozhodčí

Osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby rozhodovala o otázkách skutkové podstaty a uplatňovala Pravidla.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Rozhodčí

Osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby rozhodovala o otázkách skutkové podstaty a uplatňovala Pravidla.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Rozhodčí

Osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby rozhodovala o otázkách skutkové podstaty a uplatňovala Pravidla.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Rozhodčí

Osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby rozhodovala o otázkách skutkové podstaty a uplatňovala Pravidla.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Rozhodčí

Osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby rozhodovala o otázkách skutkové podstaty a uplatňovala Pravidla.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Zapisovatel

Osoba, která ve hře na rány odpovídá za zápis Tvých výsledků na Tvůj výsledkový lístek a potvrzení tohoto lístku. Zapisovatelem může být jiný hráč, avšak nikoli Tvůj partner.

Rozhodčí

Osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby rozhodovala o otázkách skutkové podstaty a uplatňovala Pravidla.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Zapisovatel

Osoba, která ve hře na rány odpovídá za zápis Tvých výsledků na Tvůj výsledkový lístek a potvrzení tohoto lístku. Zapisovatelem může být jiný hráč, avšak nikoli Tvůj partner.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.