The R&A - Working for Golf
Další formy individuální hry na rány a hry na jamky
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
21.1
a
b
c
d
e
21.2
21.3
21.4
21.5

Účel Pravidla: Pravidlo 21 popisuje čtyři další formy individuální hry, včetně tří forem hry na rány, kde se skóre počítá jinak, než v běžné hře na rány: Stableford (skóre se počítá podle bodů dosažených na každé jamce); Maximální skóre (skóre na každé jamce je omezeno maximální možnou hodnotou); a Par/Bogey (skóre se počítá jamku po jamce jako ve hře na jamky).

21.1
Stableford
a
Co je to Stableford

Stableford je forma hry na rány, kde:

 • Tvoje skóre nebo skóre Tvé strany na jamce je určeno body založenými na porovnání počtu ran, které jste Ty nebo Tvoje strana na jamce dosáhli, proti pevnému cílovému výsledku určenému pro každou jamku Soutěžním výborem, a
 • Soutěž vyhrává hráč nebo strana, jež získá za všechna kola nejvíce bodů.
b
Skórování při Stablefordu

Za každou jamku obdržíš body podle porovnání svého skóre (což zahrnuje jednak zahrané rány a také trestné rány) a předepsaného pevného cílového výsledku pro danou jamku. Následující tabulka ukazuje, jak se body přidělují:

Jamka zahrána za
Více jak jednu ránu nad předepsaný výsledek nebo bez výsledku - 0 bodů
Jednu ránu nad předepsaný výsledek - 1 bod
Předepsaný výsledek - 2 body
Jednu ránu pod předepsaný výsledek - 3 body
Dvě rány pod předepsaný výsledek - 4 body
Tři rány pod předepsaný výsledek - 5 bodů
Čtyři rány pod předepsaný výsledek - 6 bodů

Jestliže jamku z jakéhokoli důvodu nedohraješ podle Pravidel, získáš na ní nula bodů.

Aby se napomohlo dodržování tempa hry, doporučuje se, abys svou hru na dané jamce ukončil, jestliže již na ní nemůžeš získat žádné body.

Aby byly splněny podmínky ohledně zápisu jednotlivých jamkových výsledků na Tvém výsledkovém lístku:

 • Jestliže jamku dohraješ a uhrané skóre by znamenalo zisk nějakých bodů, musí být ve Tvém výsledkovém lístku uvedeno dosažené skóre.
 • Jestliže jamku dohraješ a uhrané skóre by znamenalo zisk nula bodů, nesmí být ve Tvém výsledkovém lístku buď uvedeno žádné skóre, nebo tam musí být uvedeno jakékoli skóre, které znamená zisk nula bodů.
 • Jestliže jamku nedohraješ podle Pravidel, nesmí být ve Tvém výsledkovém lístku buď uvedeno žádné skóre, nebo tam musí být uvedeno jakékoli skóre, které znamená zisk nula bodů.
c
Tresty při Stablefordu

Všechny trestné rány se připočtou k Tvému výsledku na dané jamce, kde k porušení došlo.

Výjimka 1 – Nadměrný počet, sdílení, přidání nebo výměna holí.

Výjimka 2 – Čas startu.

Výjimka 3 – Zbytečné zdržování.

V případě každé z uvedených Výjimek musíš okolnosti porušení předložit Soutěžnímu výboru předtím, než odevzdáš svůj výsledkový lístek, aby Soutěžní výbor mohl započítat příslušný trest. Jestliže tak neučiníš, jsi diskvalifikován.

Viz plné znění Pravidel Ohledně těchto tří Výjimek.

Trest diskvalifikace. Jestliže porušíš některé z následujících čtyř Pravidel, nejsi diskvalifikován, ale získáš za jamku, kde k porušení došlo, nula bodů:

 • Nedohrání jamky
 • Neopravení chyby, když jsi začal hrát jamku odjinud než z odpaliště,
 • Neopravení chyby při hře nesprávného míče, nebo
 • Neopravení chyby při hře z nesprávného místa, když došlo k závažnému porušení.

Jestliže porušíš jakékoli jiné Pravidlo, které předepisuje trest diskvalifikace, jsi diskvalifikován.

d
Výjimka u Pravidla 11.2 při Stablefordu

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, kdy Pravidlo 11.2 při Stablefordu neplatí.

e
Kdy končí kolo při Stablefordu

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, kdy končí kolo při Stablefordu.

21.2
Maximální skóre

Maximální skóre je forma hry na rány, kde Tvoje skóre nebo skóre Tvé strany na jamce je omezeno maximálním počtem ran určeným Soutěžním výborem, třeba jako dvojnásobek paru, určitá pevná hodnota nebo netto double bogey.

Viz plné znění Pravidel Ohledně bližších informací o formě hry Maximální skóre.

21.3
Par/Bogey

Par/Bogey je forma hry na rány, ve které se skóre počítá jako ve hře na jamky, kde:

 • Ty nebo Tvá strana vyhrajete resp. prohrajete jamku, když ji dohrajete za méně resp. více ran (což zahrnuje jednak zahrané rány a také trestné rány), než je předepsaný pevný cílový výsledek pro danou jamku určený Soutěžním výborem, a
 • Soutěž vyhrává hráč nebo strana s největším rozdílem mezi celkovým počtem vyhraných a prohraných jamek (tedy od počtu vyhraných jamek se odečte počet prohraných jamek).

Viz plné znění Pravidel Ohledně bližších informací o formě hry Par/Bogey.

21.4
Hra na jamky třemi míči

Hra na jamky třemi míči je forma hry na jamky, kde každý ze tří hráčů hraje jako jednotlivec najednou dva samostatné zápasy proti zbylým dvěma hráčům a každý hráč hraje jeden míč, který se započítává do obou jeho zápasů.

Viz plné znění Pravidel Ohledně bližších informací o formě hry Hra na jamky třemi míči.

21.5
Další formy hry

Viz plné znění Pravidel Ohledně bližších informací o dalších formách hry.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Dohraný

Jestliže Tvůj míč po úderu skončí v jamce a zastaví se tam, přičemž je celý pod úrovní povrchu jamkoviště. Když je v Pravidlech použít pojem „dohrát, znamená to situaci, kdy je Tvůj míč dohraný.

Ohledně speciálního případu, kdy se míč opírá o praporkovou tyč v jamce, viz Pravidlo 13.2c (Tvůj míč se považuje za dohraný, jestliže se jeho libovolná část nachází pod povrchem jamkoviště).

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Dohraný

Jestliže Tvůj míč po úderu skončí v jamce a zastaví se tam, přičemž je celý pod úrovní povrchu jamkoviště. Když je v Pravidlech použít pojem „dohrát, znamená to situaci, kdy je Tvůj míč dohraný.

Ohledně speciálního případu, kdy se míč opírá o praporkovou tyč v jamce, viz Pravidlo 13.2c (Tvůj míč se považuje za dohraný, jestliže se jeho libovolná část nachází pod povrchem jamkoviště).

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Dohraný

Jestliže Tvůj míč po úderu skončí v jamce a zastaví se tam, přičemž je celý pod úrovní povrchu jamkoviště. Když je v Pravidlech použít pojem „dohrát, znamená to situaci, kdy je Tvůj míč dohraný.

Ohledně speciálního případu, kdy se míč opírá o praporkovou tyč v jamce, viz Pravidlo 13.2c (Tvůj míč se považuje za dohraný, jestliže se jeho libovolná část nachází pod povrchem jamkoviště).

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Dohraný

Jestliže Tvůj míč po úderu skončí v jamce a zastaví se tam, přičemž je celý pod úrovní povrchu jamkoviště. Když je v Pravidlech použít pojem „dohrát, znamená to situaci, kdy je Tvůj míč dohraný.

Ohledně speciálního případu, kdy se míč opírá o praporkovou tyč v jamce, viz Pravidlo 13.2c (Tvůj míč se považuje za dohraný, jestliže se jeho libovolná část nachází pod povrchem jamkoviště).

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Dohraný

Jestliže Tvůj míč po úderu skončí v jamce a zastaví se tam, přičemž je celý pod úrovní povrchu jamkoviště. Když je v Pravidlech použít pojem „dohrát, znamená to situaci, kdy je Tvůj míč dohraný.

Ohledně speciálního případu, kdy se míč opírá o praporkovou tyč v jamce, viz Pravidlo 13.2c (Tvůj míč se považuje za dohraný, jestliže se jeho libovolná část nachází pod povrchem jamkoviště).

Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Nesprávný míč

Jakýkoli jiný míč než Tvůj:

 • Míč ve hře (ať už jde o původní nebo nahrazený míč),
 • Provizorní míč (předtím, než hry s ním zanecháš podle Pravidla 18.3c), nebo
 • Druhý míč ve hře na rány hraný podle Pravidel 14.7b nebo 20.1c.

Příklady, kdy jde o nesprávný míč, jsou míč ve hře jiného hráče, opuštěný míč a Tvůj vlastní míč, který je mimo hřiště, byl ztracen nebo byl zvednut a nebyl dosud vrácen do hry.

Nesprávné místo

Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

Závažné porušení

Ve hře na rány, když Ti zahrání z nesprávného místa může přinést významnou výhodu v porovnání s ránou hranou ze správného místa.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.