The R&A - Working for Golf

Účel Pravidla: Pravidlo 22 popisuje čtyřhru (hranou buď jako hra na jamky nebo hra na rány), kde Ty a Tvůj partner soutěžíte spolu jako strana, přičemž se střídáte v ranách při hraní jednoho míče. Pravidla pro tuto formu hry jsou v zásadě stejná, jako pro hru jednotlivců, vyjma požadavku na to, aby se hráči střídali v odpalech při zahájení jamky a také v ranách během hraní každé jamky.

22
Čtyřhra (Foursome)

Čtyřhra je forma hry, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány, kde Ty a Tvůj partner soutěžíte jako strana, přičemž hrajete jeden míč a na každé jamce se v ranách střídáte. Také se Ty a Tvůj partner musíte střídat v odpalech z odpaliště při zahájení hry na každé jamce.

Žádné trestné rány, které obdržíte, nemají vliv na to, zda další ránu budeš hrát Ty nebo Tvůj partner.

Viz plné znění Pravidel Ohledně bližších informací o formě hry Čtyřhra.

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.