The R&A - Working for Golf
Hra čtyřmi míči
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
23.1
23.2
a
b
c
23.3
23.4
23.5
a
b
23.6
23.7
23.8
a
b

Účel Pravidla: Pravidlo 23 popisuje hru čtyřmi míči (hranou buď v rámci hry na jamky nebo hry na rány), kde Ty a Tvůj partner soutěžíte spolu jako strana, přičemž každý z vás hraje svůj vlastní míč. Skóre vaší strany na každé jamce je určeno nižším z vašich dvou výsledků na dané jamce.

23.1
Co je to hra čtyřmi míči

Hra čtyřmi míči je forma hry (ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány) zahrnující partnery, kde Ty a Tvůj partner soutěžíte spolu jako strana, přičemž každý z vás hraje svůj vlastní míč a skóre vaší strany na každé jamce je dáno nižším z vašich dvou výsledků na dané jamce.

23.2
Skórování ve hře čtyřmi míči
a
Skóre vaší strany na jamce ve hře na jamky a ve hře na rány
 • Když oba partneři dohrají jamku nebo ji jinak dokončí v souladu s Pravidly, je skóre vaší strany na dané jamce dáno nižším z obou výsledků.
 • Když pouze jeden z partnerů dohraje jamku nebo ji jinak dokončí v souladu s Pravidly, je skóre vaší strany na dané jamce dáno výsledkem tohoto partnera. Druhý z partnerů nemusí jamku dohrát.
 • Když ani jeden z partnerů jamku nedohraje, ani ji jinak nedokončí v souladu s Pravidly, nemá vaše strana pro danou jamku výsledek, což znamená:
  • Ve hře na jamky vaše strana ztrácí tuto jamku, ledaže soupeřící strana danou jamku již předtím darovala nebo jiným způsobem prohrála.
  • Ve hře na rány je vaše strana diskvalifikována, ledaže je tato chyba včas opravena.
b
Výsledkový lístek strany ve hře na rány

Na jednom výsledkovém lístku musí být na každé jamce uveden hrubý výsledek vaší strany a v hendikepové soutěži musí být na výsledkovém lístku uvedeny hendikepy obou partnerů.

Na každé jamce:

 • Musí být na vašem výsledkovém lístku uveden hrubý výsledek alespoň jednoho z partnerů.
 • Není trestné uvést na výsledkovém lístku výsledek více jak jednoho partnera.
 • Každý výsledek zapsaný na výsledkovém lístku musí být zřetelně přiřazen tomu z partnerů, který ho dosáhl; jestliže tomu tak není, je vaše strana diskvalifikována.

Stačí, když správnost jamkových výsledků strany zapsaných na výsledkovém lístku potvrdí pouze jeden z partnerů.

c
Výjimka u Pravidla 11.2 při hře čtyřmi míči

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, kdy Pravidlo 11.2 při hře čtyřmi míči neplatí.

23.3
Kdy kolo začíná a končí; Kdy je jamka ukončena

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, kdy při hře čtyřmi míči začíná a končí kolo a kdy je ukončena jamka.

23.4
Vaší stranu může zastupovat jeden nebo oba partneři

Vaší stranu může po celé kolo nebo jeho libovolnou část zastupovat pouze jeden z partnerů. Není potřeba, abyste byli přítomni jak Ty, tak Tvůj partner, nebo abyste oba hráli každou jamku.

23.5
Tvůj úkon ovlivní hru Tvého partnera
a
S míčem svého partnera můžeš provést libovolný úkon, který s ním může provést on

Přestože každý z vás hraje svůj vlastní míč:

 • Můžeš s míčem svého partnera provést libovolný úkon, který s ním před zahráním rány může provést on, třeba označit polohu míče a zvednout, vrátit, spustit a umístit tento míč.
 • Ty a Tvůj nosič můžete pomáhat Tvému partnerovi stejným způsobem, jako to může činit jeho nosič.

Ve hře na rány se Ty a Tvůj partner nesmíte spolu dohodnout, že ponecháte nějaký míč na jamkovišti, aby tento míč pomáhal někomu z vás nebo jakémukoli jinému hráči.

b
Partner je odpovědný za Tvoje úkony

Jakýkoli úkon, který učiníš a který se týká míče nebo výstroje Tvého partnera, se bere, jako by ho učinil Tvůj partner.

Jestliže by Tvůj úkon znamenal porušení Pravidel, pokud by ho učinil Tvůj partner, má se za to, že Tvůj partner porušil Pravidla, a obdrží příslušný trest.

23.6
Pořadí ve hře v rámci strany

Ty a Tvůj partner můžete hrát v takovém pořadí, jaké vaše strana považuje za nejlepší. To znamená, že když jsi na řadě ve hře, můžeš hrát buď Ty, nebo Tvůj partner.

Výjimka – Pokračování ve hře poté, co byla ve hře na jamky rána darována:

 • Nesmíš pokračovat ve hře na jamce, jestliže Tvá příští rána byla darována a Tvá další hra by pomohla Tvému partnerovi.
 • Jestliže tak učiníš, Tvé skóre na dané jamce zůstává bez trestu, avšak skóre Tvého partnera nelze použít jako skóre vaší strany.
23.7
Partneři mohou sdílet hole

Ty a Tvůj partner můžete sdílet hole za předpokladu, že celkový počet holí, které dohromady máte, nepřevýší 14.

23.8
Kdy trest obdrží pouze jeden z partnerů a kdy oba partneři
a
Jiné tresty než diskvalifikace

Když obdržíš jiný trest než diskvalifikaci, běžně se tento trest vztahuje pouze na Tebe a ne už na Tvého partnera.

Jestliže ve hře na jamky obdržíš všeobecný trest (ztrátu jamky), nemáš pro danou jamku platný výsledek, který by se mohl počítat jako výsledek strany; avšak tento trest se nijak nedotkne Tvého partnera, který může na dané jamce pokračovat ve hře za vaši stranu.

Existují tři situace, kdy se Tvůj trest započítá i Tvému partnerovi:

 1. Když porušíš Pravidlo 4.1b (Limit 14 holí; Sdílení, přidání nebo výměna holí během kola).
 2. Když Tvé porušení Pravidel pomůže ve hře Tvému partnerovi.
 3. Když Tvé porušení Pravidel ve hře na jamky poškodí hru vašeho soupeře.

Výjimka – Jestliže zahraješ ránu nesprávným míčem, má se za to, že jsi nepomohl ve hře svému partnerovi, ani nepoškodil hru vašeho soupeře.

b
Trest diskvalifikace

Viz plné znění Pravidel Ohledně trestu diskvalifikace při hře čtyřmi míči.

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Dohraný

Jestliže Tvůj míč po úderu skončí v jamce a zastaví se tam, přičemž je celý pod úrovní povrchu jamkoviště. Když je v Pravidlech použít pojem „dohrát, znamená to situaci, kdy je Tvůj míč dohraný.

Ohledně speciálního případu, kdy se míč opírá o praporkovou tyč v jamce, viz Pravidlo 13.2c (Tvůj míč se považuje za dohraný, jestliže se jeho libovolná část nachází pod povrchem jamkoviště).

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Dohraný

Jestliže Tvůj míč po úderu skončí v jamce a zastaví se tam, přičemž je celý pod úrovní povrchu jamkoviště. Když je v Pravidlech použít pojem „dohrát, znamená to situaci, kdy je Tvůj míč dohraný.

Ohledně speciálního případu, kdy se míč opírá o praporkovou tyč v jamce, viz Pravidlo 13.2c (Tvůj míč se považuje za dohraný, jestliže se jeho libovolná část nachází pod povrchem jamkoviště).

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Dohraný

Jestliže Tvůj míč po úderu skončí v jamce a zastaví se tam, přičemž je celý pod úrovní povrchu jamkoviště. Když je v Pravidlech použít pojem „dohrát, znamená to situaci, kdy je Tvůj míč dohraný.

Ohledně speciálního případu, kdy se míč opírá o praporkovou tyč v jamce, viz Pravidlo 13.2c (Tvůj míč se považuje za dohraný, jestliže se jeho libovolná část nachází pod povrchem jamkoviště).

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Dohraný

Jestliže Tvůj míč po úderu skončí v jamce a zastaví se tam, přičemž je celý pod úrovní povrchu jamkoviště. Když je v Pravidlech použít pojem „dohrát, znamená to situaci, kdy je Tvůj míč dohraný.

Ohledně speciálního případu, kdy se míč opírá o praporkovou tyč v jamce, viz Pravidlo 13.2c (Tvůj míč se považuje za dohraný, jestliže se jeho libovolná část nachází pod povrchem jamkoviště).

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Označit

Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Spustit

Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

 • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
 • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Výstroj

Všechno, co Ty nebo Tvůj nosič používáte, máte na sobě, držíte nebo nesete. Předměty používané k péči o hřiště, jako jsou hrábě, jsou výstrojí, pouze pokud je držíš nebo neseš Ty nebo Tvůj nosič.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.