The R&A - Working for Golf
Soutěž
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
3.1
3.2
a
b
c
d
3.3
a
b
c

Účel Pravidla: Pravidlo 3 popisuje tři základní atributy všech golfových soutěží:

 • Hraje se buď hra na jamky, nebo hra na rány,
 • Hráči hrají buď jako jednotlivci, nebo s partnerem coby strana, a
 • Za výsledek se bere buď hrubé skóre (gross score – bez započítání hendikepových ran), nebo čisté skóre (net score – se započítáním hendikepových ran).
3.1
Základní atributy každé soutěže

Forma hry. Hra na jamky a hra na rány jsou dvě velmi odlišné formy hry.

 • Ve hře na jamky hrajete Ty a Tvůj soupeř přímo proti sobě, a to na základě vyhraných, prohraných nebo půlených jamek.
 • V běžné formě hry na rány soutěží všichni hráči proti všem ostatním na základě svého celkového skóre (Pravidlo 21 pokrývá další formy hry na rány, kde se skóre počítá odlišným způsobem).

Hraješ buď sám jako jednotlivec, nebo spolu s partnerem coby strana. Pravidla 1–20 se sice zaměřují na hru jednotlivců, ovšem platí také v soutěžích zahrnujících partnery nebo v týmových soutěžích.

Hrubé nebo čisté výsledky. V soutěži bez hendikepu (tzv. „scratch“) je Tvým „hrubým výsledkem“ za jamku nebo kolo počet všech Tvých ran. V hendikepové soutěži je Tvým „čistým výsledkem“ za jamku nebo kolo Tvůj hrubý výsledek upravený o Tvé hendikepové rány.

3.2
Hra na jamky

Účel Pravidla: Hra na jamky má svoje specifická Pravidla (zejména ohledně darování a také sdělování informací o počtu ran), protože Ty a Tvůj soupeř:

 • Na každé jamce hrajete výhradně sami proti sobě navzájem,
 • Můžete se navzájem pozorovat při hře, a
 • Můžete sami hájit své zájmy.
a
Výsledek jamky a zápasu

Ve hře na jamky se výsledek jamky nebo zápasu určí následovně:

 • Vyhráváš jamku, když ji dokončíš za méně úderů než Tvůj soupeř, Tvůj soupeř jamku vzdá, nebo když Tvůj soupeř obdrží všeobecný trest (ztrátu jamky).
 • Jamka skončí nerozhodně (také se říká, že je „půlena“), když ji Ty i Tvůj soupeř dokončíte za stejný počet úderů.
 • Vyhráváš zápas, když vedeš nad svým soupeřem o více jamek, než kolik jich zbývá ke hraní, Tvůj soupeř zápas vzdá, nebo když je Tvůj soupeř diskvalifikován.
 • Jestliže je Tvůj zápas po dohrání poslední jamky nerozhodný a potřebujete určit vítěze, prodlužuje se zápas postupně vždy o jednu další jamku, dokud není určen vítěz.
b
Darování

Můžeš svému soupeři darovat jeho příští ránu, jamku nebo zápas, ale takové darování musí být sděleno zřetelně a jasně.

Darování je konečné – jakmile ho učiníš, nemůžeš ho vzít zpět, a ani Tvůj soupeř ho nemůže odmítnout.

Viz plné znění Pravidel Ohledně informací o darování, včetně toho, jak se darování provádí.

c
Započítávání hendikepů v hendikepovém zápase

Ty a Tvůj soupeř byste si ještě před zápasem měli navzájem sdělit své hendikepy. Jestliže oznámíš nesprávný hendikep a svou chybu nenapravíš předtím, než Tvůj soupeř zahraje ránu, pak:

 • Jestliže je oznámený hendikep vyšší a ovlivní to počet ran, které dáváš nebo dostáváš, jsi diskvalifikován.
 • Jestliže je oznámený hendikep nižší, není to trestné a zápas musíš odehrát s tímto nižším hendikepem.

Hendikepové rány se přidělují po jamkách a jamku vyhrává nižší čistý výsledek. Jestliže se prodlužuje nerozhodný zápas, pak jsou hendikepové rány přidělovány po jamkách stejným způsobem jako v samotném kole.

Viz plné znění Pravidel Ohledně dalších informací o uplatnění hendikepů v zápase.

d
Tvá odpovědnost ve hře na jamky

Jsi odpovědný za to, že:

 • Oznámíš svému soupeři správný počet ran, které jsi zahrál, když se Tě na to zeptá,
 • Uvědomíš svého soupeře, jak nejdříve je to rozumně možné, jakmile obdržíš trest, a
 • Znáš stav zápasu.

V zápase bys měl sám bránit svá práva a zájmy podle Pravidel:

 • Jestliže víš nebo se domníváš, že Tvůj soupeř porušil Pravidla způsobem, za který je předepsaný trest, můžeš podle toho jednat, nebo to můžeš ignorovat.
 • Avšak jestliže se se svým soupeřem dohodnete, že budete ignorovat porušení Pravidel nebo trest, o kterém oba víte, že má být udělen, jste oba diskvalifikováni.
 • Jestliže se se svým soupeřem neshodnete na tom, zda někdo z vás porušil Pravidla, můžeš hájit svá práva tím, že požádáš o rozhodnutí.

Viz plné znění Pravidel Ohledně dalších informací o odpovědnosti a o tom, kdy je udělen trest za sdělení nesprávného počtu ran nebo za to, že neuvědomíš svého soupeře o svém trestu.

3.3
Hra na rány

Účel Pravidla: Hra na rány má svoje specifická Pravidla (zejména ohledně výsledkového lístku a požadavku na dohrání jamky), protože:

 • Soutěžíš proti všem ostatním hráčům v dané soutěži, a
 • Pravidla jsou uplatňována na všechny hráče stejnou měrou.

Po skončení kola musíš Ty a Tvůj zapisovatel potvrdit, že Tvé výsledky pro každou jamku jsou správné, a musíš svůj výsledkový lístek odevzdat Soutěžnímu výboru.

a
Vítěz hry na rány

Vítězem je hráč, který dokončí všechna kola za nejmenší celkový počet ran.

b
Skórování ve hře na rány

Odpovědnost zapisovatele. Po každé jamce v kole by si měl Tvůj zapisovatel ověřit, kolik ran jsi na dané jamce zahrál, a tento hrubý výsledek zapsat do Tvého výsledkového lístku.

Po skončení kola musí Tvůj zapisovatel potvrdit správnost jamkových výsledků zapsaných na Tvém výsledkovém lístku. Jestliže jsi měl víc než jednoho zapisovatele, každý zapisovatel musí potvrdit správnost výsledků na těch jamkách, pro něž byl Tvým zapisovatelem.

Tvá odpovědnost. Po skončení kola:

 • Bys měl pečlivě zkontrolovat jednotlivé jamkové výsledky zapsané Tvým zapisovatelem a jakékoli případné nejasnosti dořešit se Soutěžním výborem,
 • Musíš zajistit, aby Tvůj zapisovatel potvrdil správnost jamkových výsledků na Tvém výsledkovém lístku,
 • Nesmíš měnit jamkové výsledky zapsané Tvým zapisovatelem, leda s jeho souhlasem nebo se schválením Soutěžního výboru, a
 • Musíš potvrdit správnost jamkových výsledků na výsledkovém lístku a bez zdržování ho odevzdat Soutěžnímu výboru. Po odevzdání již nesmíš provést žádnou změnu výsledkového lístku.

Jestliže porušíš libovolný z těchto požadavků, jsi diskvalifikován.

Nesprávný výsledek na jamce. Jestliže odevzdáš výsledkový lístek s nesprávným výsledkem na některé jamce:

 • Jestliže je odevzdaný jamkový výsledek vyšší než skutečný, platí tento vyšší výsledek.
 • Jestliže je odevzdaný jamkový výsledek nižší než skutečný, nebo na některé jamce není uveden žádný výsledek, jsi diskvalifikován.

Skórování v hendikepové soutěži. Jsi odpovědný za to, že na výsledkovém lístku je uveden Tvůj hendikep. Jestliže odevzdáš výsledkový lístek, na kterém není uveden Tvůj správný hendikep:

 • Jestliže hendikep uvedený na výsledkovém lístku je vyšší a ovlivní to počet ran, které dostáváš, nebo když není uveden žádný hendikep, jsi diskvalifikován z hendikepové soutěže.
 • Jestliže hendikep uvedený na výsledkovém lístku je nižší, není to trestné a Tvůj čistý výsledek se spočítá s udaným nižším hendikepem.

Viz plné znění Pravidel Ohledně informací o výjimce, když do výsledku na výsledkovém lístku nezapočítáš trest, o kterém jsi nevěděl.

c
Nedohrání jamky

Musíš dohrát každou jamku v kole. Jestliže některou jamku nedohraješ, musíš tuto chybu napravit předtím, než odehraješ první ránu na další jamce, nebo v případě poslední jamky kola, než odevzdáš svůj výsledkový lístek.

Jestliže tuto chybu včas nenapravíš, jsi diskvalifikován.

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Partner

Hráč, který soutěží spolu s jiným hráčem coby strana, ať už ve hře na jamky nebo ve hře na rány.

Strana

Dva nebo více partnerů soutěžících společně jako jeden celek v rámci kola hry na jamky nebo hry na rány.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Zapisovatel

Osoba, která ve hře na rány odpovídá za zápis Tvých výsledků na Tvůj výsledkový lístek a potvrzení tohoto lístku. Zapisovatelem může být jiný hráč, avšak nikoli Tvůj partner.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Zapisovatel

Osoba, která ve hře na rány odpovídá za zápis Tvých výsledků na Tvůj výsledkový lístek a potvrzení tohoto lístku. Zapisovatelem může být jiný hráč, avšak nikoli Tvůj partner.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Zapisovatel

Osoba, která ve hře na rány odpovídá za zápis Tvých výsledků na Tvůj výsledkový lístek a potvrzení tohoto lístku. Zapisovatelem může být jiný hráč, avšak nikoli Tvůj partner.

Zapisovatel

Osoba, která ve hře na rány odpovídá za zápis Tvých výsledků na Tvůj výsledkový lístek a potvrzení tohoto lístku. Zapisovatelem může být jiný hráč, avšak nikoli Tvůj partner.

Zapisovatel

Osoba, která ve hře na rány odpovídá za zápis Tvých výsledků na Tvůj výsledkový lístek a potvrzení tohoto lístku. Zapisovatelem může být jiný hráč, avšak nikoli Tvůj partner.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Zapisovatel

Osoba, která ve hře na rány odpovídá za zápis Tvých výsledků na Tvůj výsledkový lístek a potvrzení tohoto lístku. Zapisovatelem může být jiný hráč, avšak nikoli Tvůj partner.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Zapisovatel

Osoba, která ve hře na rány odpovídá za zápis Tvých výsledků na Tvůj výsledkový lístek a potvrzení tohoto lístku. Zapisovatelem může být jiný hráč, avšak nikoli Tvůj partner.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Zapisovatel

Osoba, která ve hře na rány odpovídá za zápis Tvých výsledků na Tvůj výsledkový lístek a potvrzení tohoto lístku. Zapisovatelem může být jiný hráč, avšak nikoli Tvůj partner.

Zapisovatel

Osoba, která ve hře na rány odpovídá za zápis Tvých výsledků na Tvůj výsledkový lístek a potvrzení tohoto lístku. Zapisovatelem může být jiný hráč, avšak nikoli Tvůj partner.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Dohraný

Jestliže Tvůj míč po úderu skončí v jamce a zastaví se tam, přičemž je celý pod úrovní povrchu jamkoviště. Když je v Pravidlech použít pojem „dohrát, znamená to situaci, kdy je Tvůj míč dohraný.

Ohledně speciálního případu, kdy se míč opírá o praporkovou tyč v jamce, viz Pravidlo 13.2c (Tvůj míč se považuje za dohraný, jestliže se jeho libovolná část nachází pod povrchem jamkoviště).

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.