The R&A - Working for Golf
Hraní kola
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
5.1
5.2
a
b
5.3
a
b
5.4
5.5
5.6
a
b
5.7
a
b
c
d

Účel Pravidla: Pravidlo 5 popisuje, jak se má hrát kolo – třeba kde a kdy můžeš cvičit na hřišti před kolem nebo během svého kola, kdy kolo začíná a končí a co se stane, když je potřeba hru zastavit nebo obnovit. Očekává se, že:

 • Odstartuješ každé kolo na čas, a
 • Budeš hrát souvisle a ve svižném tempu na každé jamce, dokud nedokončíš kolo.

Když je na Tobě řada ve hře, měl bys svou ránu odehrát nejdéle za 40 vteřin, avšak obvykle mnohem rychleji.

5.1
Význam pojmu kolo

Kolo“ je 18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Viz plné znění Pravidel Ohledně dalších informací o významu pojmu kolo a jaká Pravidla platí, když je hra zastavena nebo když kolo skončí nerozhodně.

5.2
Cvičení na hřišti před kolem nebo mezi koly

„Cvičení na hřišti“ znamená zahrání míče nebo zkoušení povrchu jamkoviště libovolné jamky kutálením míče nebo hlazením.

a
Hra na jamky

Můžeš cvičit na hřišti před kolem nebo mezi koly soutěže ve hře na jamky.

b
Hra na rány

V den konání soutěže ve hře na rány:

 • Nesmíš cvičit na hřišti před kolem, vyjma cvičného patování a přihrávání v blízkosti Tvého prvního odpaliště nebo na něm, nebo cvičení na libovolné cvičné ploše.
 • Můžeš cvičit na hřišti po dohrání svého posledního kola v daný den.

Trest za porušení Pravidla 5.2:

 • Trest za první porušení: Všeobecný trest (trest je udělen na Tvé první jamce).
 • Trest za druhé porušení: Diskvalifikace.
5.3
Zahájení a ukončení kola
a
Kdy kolo začíná

Kolo musíš zahájit v určeném startovním čase (a nikoli dříve nebo později).

Trest za porušení Pravidla 5.3a: Diskvalifikace, vyjma následujících tří případů:

 • Výjimka 1 – Dostavíš se na své startovní místo, připraven ke hře, do 5 minut po svém startovním čase: Na své první jamce obdržíš všeobecný trest.
 • Výjimka 2 – Odstartuješ v 5 minutách předcházejících Tvému startovnímu času: Na své první jamce obdržíš všeobecný trest.
 • Výjimka 3 – Soutěžní výbor rozhodne, že Ti ve včasném startu zabránily výjimečné okolnosti: Nedošlo k porušení tohoto Pravidla a není udělen žádný trest.
b
Kdy kolo končí
Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, kdy Tvé kolo končí.
5.4
Hraní ve skupině

Každou jamku musíš odehrát se svým soupeřem ve hře na jamky nebo jako součást skupiny určené Soutěžním výborem ve hře na rány.

Trest za porušení Pravidla 5.4: Diskvalifikace.

5.5
Cvičení během kola, nebo když je hra zastavena

Během hraní jamky ani mezi dvěma jamkami nesmíš zahrát žádnou cvičnou ránu.

Výjimka – Mezi dvěma jamkami můžeš cvičně patovat nebo přihrávat v blízkosti nebo na jamkovišti naposledy dohrané jamky, libovolném cvičném jamkovišti nebo odpališti následující jamky. Avšak žádná takové cvičná rána nesmí být zahrána z bankru a také tím nesmíš zbytečně zdržovat hru.

Trest za porušení Pravidla 5.5: Všeobecný trest. Jestliže k porušení dojde mezi dvěma jamkami, je trest udělen na následující jamce.

Viz plné znění Pravidel Ohledně možností cvičení, zatímco je hra zastavena.

5.6
Zbytečné zdržování; Svižné tempo hry
a
Zbytečné zdržování hry

Nesmíš zbytečně zdržovat hru, ať už během hraní jamky, nebo mezi dvěma jamkami.

Trest za porušení Pravidla 5.6a:

 • Trest za první porušení: Jedna trestná rána.
 • Trest za druhé porušení: Všeobecný trest.
 • Trest za třetí porušení: Diskvalifikace.

Jestliže zbytečně zdržuješ hru mezi dvěma jamkami, je trest udělen na následující jamce.

b
Svižné tempo hry

Kolo má být hráno ve svižném tempu.

Tvé vlastní tempo hry pravděpodobně ovlivní to, jak dlouho bude kolo trvat i dalším hráčům, včetně hráčů v Tvé vlastní skupině a ve skupinách následujících. Doporučuje se, abys umožnil předejití rychlejší skupině.

Doporučení ohledně tempa hry. Po celé kolo bys měl hrát ve svižném tempu, včetně času spotřebovaného na:

 • Přípravu a zahrání každé rány,
 • Přesun z místa na místo mezi ránami, a
 • Přesun na další odpaliště po dohrání jamky.

Na svou ránu by ses měl připravit předem a být tak připraven k odehrání, jakmile na Tebe dojde řada.

Když je na Tobě řada ve hře:

 • Doporučuje se, abys svou ránu odehrál nejdéle za 40 vteřin poté, co můžeš (nebo bys měl být schopen) hrát bez překážení a vyrušování, a
 • Běžně bys měl být schopen odehrát svou ránu mnohem rychleji a doporučuje se to.

Hra mimo pořadí s cílem zrychlení tempa hry. Ve hře na rány hraj tzv. „ready golf“ bezpečným a odpovědným způsobem.

Ve hře na jamky se můžeš se svým soupeřem dohodnout, že jeden z vás bude hrát mimo pořadí, aby se ušetřil čas.

5.7
Zastavení hry; Obnovení hry
a
Kdy můžeš nebo musíš zastavit hru

Během kola nesmíš zastavit hru, vyjma v následujících případech:

 • Hru zastaví Soutěžní výbor.
 • Jestliže máš obavy z nebezpečí blesků, což ale musíš nahlásit Soutěžnímu výboru.
 • Ve hře na jamky se můžeš se svým soupeřem dohodnout na zastavení hry z jakéhokoli důvodu, avšak nesmíte tím zdržet soutěž.

Jestliže přestaneš hrát z jiného důvodu, než jaký je povolen tímto Pravidlem, nebo když zastavení hry neoznámíš Soutěžnímu výboru, ačkoli jsi tak měl učinit, jsi diskvalifikován.

b
Co máš dělat, když Soutěžní výbor zastaví hru

Okamžité zastavení (třeba v případě bezprostředního nebezpečí). Jestliže Soutěžní výbor vyhlásí okamžité zastavení hry, musíš ihned přestat hrát a nesmíš odehrát žádnou další ránu, dokud Soutěžní výbor hru neobnoví.

Běžné zastavení (třeba kvůli tmě nebo nehratelnému hřišti). Jestliže všichni hráči v Tvé skupině jsou mezi dvěma jamkami, musíte zastavit hru a nesmíte zahrát žádnou ránu na další jamce, dokud Soutěžní výbor hru neobnoví.

Jestliže libovolný hráč z Tvé skupiny začal hru na jamce, může si skupina vybrat, jestli zastaví hru, nebo jestli napřed danou jamku dohraje. Jakmile jamku dohrajete nebo hru zastavíte předtím, než ji dohrajete, nesmíte zahrát žádnou další ránu, dokud Soutěžní výbor hru neobnoví.

Trest za porušení Pravidla 5.7b: Diskvalifikace.

c
Co máš dělat při obnovení hry

Hru musíš obnovit v čase určeném Soutěžním výborem a tam, kde jsi hru na jamce zastavil, nebo v případě, že k tomu došlo mezi dvěma jamkami, na dalším odpališti, a to i když k obnovení hry dojde až některý následující den.

Trest za porušení Pravidla 5.7c: Diskvalifikace.

d
Zvednutí míče při zastavení hry; Vrácení a nahrazení míče při obnovení hry

Když je hra zastavena podle tohoto Pravidla, můžeš označit pozici svého míče a zvednout ho.

Buď předtím, než je hra obnovena, nebo jakmile je obnovena:

 • Musíš vrátit na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) původní nebo jiný míč.
 • Jestliže jsi svůj míč při zastavení hry nezvedl, můžeš ho hrát, jak leží, nebo ho můžeš označit a zvednout a pak vrátit na původní místo buď ten samý míč, nebo jiný míč.

Trest za zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 5.7d: Všeobecný trest.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Bankr

Zvlášť připravená písečná oblast, zpravidla ve formě prohlubně, ze které byla odstraněna tráva či půda. Následující nejsou součástí bankru:

 • Hrana, zeď nebo stěna na okraji takto připravené oblasti, která je tvořena půdou, trávou, stohovanými drny nebo umělým materiálem,
 • Půda nebo jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt uvnitř okrajů takto připravené oblasti (jako jsou tráva, křoví nebo stromy),
 • Písek vysypaný přes okraj nebo mimo takto připravenou oblast, a
 • Jakékoli písečné oblasti na hřišti, které nejsou uvnitř takto připravené oblasti (jako jsou poušť nebo jiné přirozeně písečné oblasti či oblasti někdy označované jako waste).
Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Označit

Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Označit

Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Nesprávné místo

Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.