The R&A - Working for Golf
Hraní jamky
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
6.1
a
b
6.2
a
b
6.3
a
b
c
6.4
a
b
6.5

Účel Pravidla: Pravidlo 6 popisuje, jak hrát jednotlivou jamku – třeba specifická Pravidla pro odehrání míče při zahájení jamky, požadavek hrát po celou jamku jeden a ten samý míč kromě případů, kdy je dovoleno jeho nahrazení, pořadí ve hře (které je důležitější ve hře na jamky než ve hře na rány) a dokončení jamky.

6.1
Začátek hry na jamce
a
Kdy jamka začíná

Jamku začneš, jakmile na ní zahraješ svůj úvodní úder.

b
Míč musí být zahrán z odpaliště

Jestliže na začátku jamky zahraješ míč odjinud než z odpaliště (včetně odehrání od nesprávných odpališťových kamenů určených k označení jiného odpaliště na té samé nebo jiné jamce):

Hra na jamky. Není to trestné a svůj míč hraješ, jak leží, avšak Tvůj soupeř může tuto ránu zrušit a Ty pak musíš hrát znovu z odpaliště.

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, jak může soupeř Tvou ránu zrušit.

Hra na rány. Obdržíš všeobecný trest (dvě trestné rány) a musíš toto pochybení napravit tím, že zahraješ míč z odpaliště. Jestliže toto pochybení nenapravíš, jsi diskvalifikován.

Viz plné znění Pravidel Ohledně statusu ran zahraných odjinud než z odpaliště a trestu diskvalifikace za to, že nedojde k napravení pochybení.

6.2
Zahrání míče z odpaliště
a
Kdy platí pravidla pro odpaliště

Pravidla pro odpaliště platí, kdykoli musíš nebo můžeš hrát z odpaliště.

Viz plné znění Pravidel Ohledně dalších informací, kdy platí Pravidla pro odpaliště.

b
Pravidla pro odpaliště

Tvůj míč je na odpališti, když se ho jakoukoli částí dotýká, nebo když se jakákoli jeho část nachází nad odpalištěm. Můžeš stát mimo odpaliště, když hraješ ránu míčem z odpaliště. Míč můžeš odehrát buď z týčka umístěného na zemi nebo v zemi, nebo přímo ze země.

Viz plné znění Pravidel Ohledně dalších informací o odpališti, včetně toho, jaké podmínky lze zlepšit, zákazu hýbat s odpališťovými kameny a jak zacházet s míčem v klidu, který po ráně skončí na odpališti.

6.3
Míč hraný na jamce

Účel Pravidla: Hraní jamky sestává z postupných úderů, které začínají na odpališti a končí v jamce na jamkovišti. Po odehrání míče z odpaliště musíš běžně hrát stále jeden a ten samý míč, dokud není jamka dokončena. Obdržíš trest, jestliže odehraješ nesprávný míč nebo nahradíš míč, když takové nahrazení Pravidla nedovolují.

a
Dohrání tím samým míčem, který byl zahrán z odpaliště

Když začínáš hrát jamku z odpaliště, můžeš použít libovolný vyhovující míč, a mezi dvěma jamkami můžeš míče vyměnit.

Jamku musíš dohrát tím samým míčem, který jsi zahrál z odpaliště, vyjma když:

 • Je tento míč ztracen nebo se zastaví mimo hřiště, nebo
 • Ho nahradíš jiným míčem (ať už jsi k tomu oprávněn či ne).

Míč, se kterým budeš hrát, by sis měl označit identifikační značkou.

b
Nahrazení míče během hraní jamky

Když využíváš úlevu spuštěním nebo umístěním míče, můžeš použít buď původní nebo jiný míč.

Když znovu hraješ z místa, odkud jsi hrál svou předchozí ránu, můžeš použít buď původní, nebo jiný míč.

Když vracíš míč na místo, nesmíš ho nahradit jiným míčem a musíš použít původní míč, s určitými výjimkami podle Pravidla 14.2a.

Jestliže zahraješ ránu neoprávněně nahrazeným míčem:

 • Obdržíš všeobecný trest.
 • Ve hře na rány musíš jamku dokončit tímto neoprávněně nahrazeným míčem.
c
Nesprávný míč

Nesmíš zahrát ránu nesprávným míčem.

Viz plné znění Pravidel Ohledně výjimky pro míč pohybující se ve vodě.

Trest za zahrání nesprávného míče: Všeobecný trest.

Ve hře na jamky:

 • Jestliže jak ty tak Tvůj soupeř zahrajete během jamky ránu míčem toho druhého, pak ten, kdo zahrál ránu nesprávným míčem jako první, obdrží všeobecný trest (ztrátu jamky).
 • Jestliže není známo, kdo zahrál nesprávný míč jako první, nikdo neobdrží žádný trest a jamku musíte dokončit zaměněnými míči.

Ve hře na rány musíš napravit toto pochybení tak, že pokračuješ ve hře původním míčem, jak leží, nebo využiješ úlevu podle Pravidel:

 • Rána zahraná nesprávným míčem, jakož i všechny další rány zahrané předtím, než toto pochybení napravíš, se nepočítají.
 • Jestliže nenapravíš toto pochybení předtím, než odehraješ úvodní ránu na další jamce, nebo v případě poslední jamky kola předtím, než odevzdáš svůj výsledkový lístek, jsi diskvalifikován.
6.4
Pořadí ve hře na jamce

Účel Pravidla: Pravidlo 6.4 řeší pořadí ve hře během jamky. Pořadí ve hře na odpališti závisí na tom, kdo má přednost, a poté na tom, čí míč je dál od jamky.

 • Ve hře na jamky je pořadí ve hře zásadní; jestliže zahraješ mimo pořadí, Tvůj soupeř může tuto ránu zrušit a nechat Tě hrát znovu.
 • Ve hře na rány není hra mimo pořadí trestná a můžeš, a i se to doporučuje, hrát tzv. „ready golf“, tedy hrát mimo pořadí bezpečným a odpovědným způsobem.
a
Hra na jamky

Na začátku první jamky. Přednost na první jamce je určena nasazením (startovní listinou), nebo pokud žádné nasazení není k dispozici, vzájemnou dohodou nebo náhodným způsobem (třeba hodem mincí).

Na začátku všech dalších jamek. Hráč, který vyhrál jamku, má přednost na dalším odpališti. Jestliže byla jamka půlena, přednost si podrží hráč, který ji měl na předchozím odpališti.

Poté, co oba hráči začali jamku. Jako první se hraje míč, který je dál od jamky.

Každopádně jestliže zahraješ, když byl na řadě Tvůj soupeř, není to trestné a svůj míč hraješ, jak leží, avšak Tvůj soupeř může tuto ránu zrušit.

Výjimka – Hra mimo pořadí na základě dohody k úspoře času: Aby se ušetřil čas, můžeš se se svým soupeřem dohodnout na hře mimo pořadí.

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, jak může soupeř Tvou ránu zrušit. 

b
Hra na rány

Na začátku první jamky. Přednost na první jamce je určena nasazením (startovní listinou), nebo pokud žádné nasazení není k dispozici, vzájemnou dohodou nebo náhodným způsobem (třeba hodem mincí).

Na začátku všech dalších jamek.

 • Hráč s nejnižším hrubým výsledkem na jamce v rámci skupiny má přednost na dalším odpališti; po něm by měl hrát hráč s druhým nejnižším hrubým výsledkem; atd.
 • Jestliže dva nebo více hráčů má na jamce stejný výsledek, měli by hrát ve stejném pořadí, jako na předchozím odpališti.
 • Přednost se určuje prostřednictvím hrubých výsledků, a to i v hendikepové soutěži.

Poté, co všichni hráči začali jamku. Jako první by se měl hrát míč, který je nejdál od jamky.

Každopádně není trestné, jestliže zahraješ, když jsi nebyl na řadě, avšak jestliže se dohodneš s jiným hráčem, že budete hrát mimo pořadí, aby některý z vás získal výhodu, obdržíte oba všeobecný trest (dvě trestné rány).

Ready Golf“. Ve hře na rány můžeš, a i se to doporučuje, hrát mimo pořadí bezpečným a odpovědným způsobem, jako když:

 • Se na tom dohodneš s jiným hráčem, aby se tím uspořil čas,
 • Tvůj míč se zastaví velmi blízko u jamky a Ty ho chceš dohrát, nebo
 • Jsi připraven ke hře dříve než hráč, který je na řadě podle běžného pořadí ve hře, přičemž hrou mimo pořadí neohrozíš ani nevyrušíš žádného jiného hráče, ani mu nebudeš nijak překážet.

Nicméně jestliže hráč, na kterém je řada ve hře, je připraven ke hře a dává na vědomí, že chce hrát jako první, ostatní hráči by měli zpravidla počkat, až zahraje.

Viz plné znění Pravidel Ohledně pořadí ve hře, když hraješ další míč z odpaliště, provizorní míč nebo když využíváš úlevu.

6.5
Dokončení hry na jamce

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, kdy je jamka dokončena.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Týčko

Předmět používaný k vyvýšení Tvého míče nad úroveň země při hře z odpaliště. Nesmí být delší než 4 palce (101.6 mm) a musí vyhovovat Pravidlům pro výstroj.

Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Dohraný

Jestliže Tvůj míč po úderu skončí v jamce a zastaví se tam, přičemž je celý pod úrovní povrchu jamkoviště. Když je v Pravidlech použít pojem „dohrát, znamená to situaci, kdy je Tvůj míč dohraný.

Ohledně speciálního případu, kdy se míč opírá o praporkovou tyč v jamce, viz Pravidlo 13.2c (Tvůj míč se považuje za dohraný, jestliže se jeho libovolná část nachází pod povrchem jamkoviště).

Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Ztracen

Status míče, který nebyl nalezen do tří minut od okamžiku, kdy jste ho Ty nebo Tvůj nosič (nebo Tvůj partner nebo partnerův nosič) začali hledat.

Mimo hřiště

Veškeré území vně hranic hřiště, jak je stanovil Soutěžní výbor. Veškeré území uvnitř těchto hranic je v hřišti.

Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Hranice by měla být určena hraničními objekty nebo čarami:

 • Hraniční objekty: Jestliže je hranice určena kolíky nebo plotem, pak je dána spojnicí vnitřních (z pohledu hřiště) bodů kolíků nebo sloupků plotu v úrovni země (vyjma šikmých podpěr), přičemž tyto kolíky nebo sloupky samy jsou mimo hřiště.
 • Jestliže je hranice určena jinými objekty, jako třeba zdmi, nebo když chce Soutěžní výbor hraniční plot pojmout jiným způsobem, měl by Soutěžní výbor hranici určit.
 • Čáry: Jestliže je hranice určena čárou namalovanou na zemi, pak je dána vnitřní (z pohledu hřiště) hranou čáry a čára sama je mimo hřiště.
Jestliže je hranice určena čárou na zemi, mohou být použity kolíky k indikaci, kde se hranice nachází, avšak nemají žádný jiný význam. Hraniční kolíky nebo čáry by měly být bílé.
Nahradit

Zaměnit míč, kterým právě hraješ danou jamku, tím, že uvedeš do hry jiný míč.

Spustit

Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

 • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
 • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Nahradit

Zaměnit míč, kterým právě hraješ danou jamku, tím, že uvedeš do hry jiný míč.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Nahradit

Zaměnit míč, kterým právě hraješ danou jamku, tím, že uvedeš do hry jiný míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Nahradit

Zaměnit míč, kterým právě hraješ danou jamku, tím, že uvedeš do hry jiný míč.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Nesprávný míč

Jakýkoli jiný míč než Tvůj:

 • Míč ve hře (ať už jde o původní nebo nahrazený míč),
 • Provizorní míč (předtím, než hry s ním zanecháš podle Pravidla 18.3c), nebo
 • Druhý míč ve hře na rány hraný podle Pravidel 14.7b nebo 20.1c.

Příklady, kdy jde o nesprávný míč, jsou míč ve hře jiného hráče, opuštěný míč a Tvůj vlastní míč, který je mimo hřiště, byl ztracen nebo byl zvednut a nebyl dosud vrácen do hry.

Nesprávný míč

Jakýkoli jiný míč než Tvůj:

 • Míč ve hře (ať už jde o původní nebo nahrazený míč),
 • Provizorní míč (předtím, než hry s ním zanecháš podle Pravidla 18.3c), nebo
 • Druhý míč ve hře na rány hraný podle Pravidel 14.7b nebo 20.1c.

Příklady, kdy jde o nesprávný míč, jsou míč ve hře jiného hráče, opuštěný míč a Tvůj vlastní míč, který je mimo hřiště, byl ztracen nebo byl zvednut a nebyl dosud vrácen do hry.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Nesprávný míč

Jakýkoli jiný míč než Tvůj:

 • Míč ve hře (ať už jde o původní nebo nahrazený míč),
 • Provizorní míč (předtím, než hry s ním zanecháš podle Pravidla 18.3c), nebo
 • Druhý míč ve hře na rány hraný podle Pravidel 14.7b nebo 20.1c.

Příklady, kdy jde o nesprávný míč, jsou míč ve hře jiného hráče, opuštěný míč a Tvůj vlastní míč, který je mimo hřiště, byl ztracen nebo byl zvednut a nebyl dosud vrácen do hry.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Nesprávný míč

Jakýkoli jiný míč než Tvůj:

 • Míč ve hře (ať už jde o původní nebo nahrazený míč),
 • Provizorní míč (předtím, než hry s ním zanecháš podle Pravidla 18.3c), nebo
 • Druhý míč ve hře na rány hraný podle Pravidel 14.7b nebo 20.1c.

Příklady, kdy jde o nesprávný míč, jsou míč ve hře jiného hráče, opuštěný míč a Tvůj vlastní míč, který je mimo hřiště, byl ztracen nebo byl zvednut a nebyl dosud vrácen do hry.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Nesprávný míč

Jakýkoli jiný míč než Tvůj:

 • Míč ve hře (ať už jde o původní nebo nahrazený míč),
 • Provizorní míč (předtím, než hry s ním zanecháš podle Pravidla 18.3c), nebo
 • Druhý míč ve hře na rány hraný podle Pravidel 14.7b nebo 20.1c.

Příklady, kdy jde o nesprávný míč, jsou míč ve hře jiného hráče, opuštěný míč a Tvůj vlastní míč, který je mimo hřiště, byl ztracen nebo byl zvednut a nebyl dosud vrácen do hry.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Výsledkový lístek

Dokument, na kterém je ve hře na rány uvedeno Tvé skóre za každou jamku.

Přednost

Tvé právo hrát jako první z odpaliště (viz Pravidlo 6.4).

Přednost

Tvé právo hrát jako první z odpaliště (viz Pravidlo 6.4).

Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Přednost

Tvé právo hrát jako první z odpaliště (viz Pravidlo 6.4).

Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Přednost

Tvé právo hrát jako první z odpaliště (viz Pravidlo 6.4).

Přednost

Tvé právo hrát jako první z odpaliště (viz Pravidlo 6.4).

Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Přednost

Tvé právo hrát jako první z odpaliště (viz Pravidlo 6.4).

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Dohraný

Jestliže Tvůj míč po úderu skončí v jamce a zastaví se tam, přičemž je celý pod úrovní povrchu jamkoviště. Když je v Pravidlech použít pojem „dohrát, znamená to situaci, kdy je Tvůj míč dohraný.

Ohledně speciálního případu, kdy se míč opírá o praporkovou tyč v jamce, viz Pravidlo 13.2c (Tvůj míč se považuje za dohraný, jestliže se jeho libovolná část nachází pod povrchem jamkoviště).