The R&A - Working for Golf
Míč se hraje, jak leží; Míč v klidu je zvednut nebo se pohne
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
9.1
a
b
9.2
a
b
9.3
9.4
a
b
9.5
9.6
9.7
a
b

Účel Pravidla: Pravidlo 9 se zabývá centrálním principem celé hry: „Hraj míč, jak leží.“

 • Jestliže se Tvůj míč zastaví a následně se pohne vlivem přírodních sil, jako jsou vítr nebo voda, musíš běžně hrát míč z nového místa.
 • Jestliže Tvůj míč v klidu předtím, než s ním zahraješ ránu, zvedne nebo s ním pohne jakákoli osoba nebo vnější vliv, musí se Tvůj míč vrátit na původní místo.
 • V blízkosti míče v klidu bys měl být opatrný, protože když způsobíš, že se pohne Tvůj míč nebo míč Tvého soupeře, běžně obdržíš trest (vyjma na jamkovišti).
9.1
Míč se hraje, jak leží
a
Míč se hraje z místa, kde se zastavil

Když je Tvůj míč v klidu na hřišti, musíš ho hrát, jak leží, vyjma když Ti Pravidla nařizují nebo umožňují:

 • Hrát míč z jiného místa na hřišti, nebo
 • Zvednout míč a pak ho vrátit na původní místo.
b
Co dělat, když se Tvůj míč pohne během nápřahu nebo během rány

Jestliže se Tvůj míč v klidu pohne poté, co jsi započal ránu nebo nápřah k ráně, kterou následně zahraješ:

 • Míč se nevrací bez ohledu na to, co způsobilo jeho pohnutí.
 • Místo toho musíš hrát míč z místa, kde se po dané ráně zastaví.
 • Jestliže jsi pohnutí míče způsobil Ty, viz Pravidlo 9.4b, zda obdržíš trest.

Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 9.1: Všeobecný trest.

9.2
Rozhodnutí, jestli se Tvůj míč pohnul a z jakého důvodu
a
Rozhodnutí, jestli se Tvůj míč pohnul

Má se za to, že Tvůj míč v klidu se pohnul, pouze když je známo nebo prakticky jisto, že se tak stalo.

Jestliže se Tvůj míč mohl pohnout, ale není to známo nebo prakticky jisto, pak se má za to, že se nepohnul, a musíš ho hrát, jak leží.

b
Rozhodnutí, z jakého důvodu se Tvůj míč pohnul

Pravidla rozlišují čtyři možné příčiny, které mohou způsobit, že se Tvůj míč v klidu pohne předtím, než s ním zahraješ ránu:

 • Přírodní síly jako jsou vítr nebo voda,
 • Ty sám, což zahrnuje také Tvého nosiče,
 • Tvůj soupeř ve hře na jamky, což zahrnuje také soupeřova nosiče, nebo
 • Vnější vliv, což zahrnuje také všechny ostatní hráče ve hře na rány.

Má se za to, že jsi míčem pohnul Ty, Tvůj soupeř nebo vnější vliv, pouze když je známo nebo prakticky jisto, že se tak stalo. Jinak se má za to, že míčem pohnuly přírodní síly.

9.3
Míč se pohnul vlivem přírodních sil

Jestliže Tvým míčem v klidu pohnuly přírodní síly (jako jsou vítr nebo voda), není to trestné a svůj míč musíš hrát z jeho nového místa.

Výjimka – Jestliže se Tvůj míč na jamkovišti pohne poté, co jsi ho již předtím zvednul a vrátil, musí se vrátit na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto).

Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 9.3: Všeobecný trest.

9.4
Míč jsi zvednul nebo s ním pohnul Ty
a
Kdy se zvednutý nebo pohnutý míč musí vrátit

Jestliže Ty nebo Tvůj nosič zvednete Tvůj míč v klidu nebo s ním pohnete, musí se Tvůj míč vrátit na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto), vyjma:

 • Když zvedneš svůj míč podle nějakého Pravidla, abys využil úlevu nebo vrátil míč na jiné místo, nebo
 • Když se Tvůj míč pohne až poté, co jsi započal ránu nebo nápřah k ráně, kterou následně zahraješ.
b
Trest za zvednutí míče, úmyslné dotknutí míče nebo způsobení jeho pohnutí

Jestliže zvedneš svůj míč v klidu nebo se ho úmyslně dotkneš nebo způsobíš, že se pohne, obdržíš jednu trestnou ránu.

Avšak existují čtyři výjimky, kdy za to neobdržíš žádný trest:

Výjimka 1 – Když můžeš míč zvednout nebo s ním pohnout.

Výjimka 2 – Náhodné pohnutí míčem předtím, než je nalezen.

Výjimka 3 – Náhodné pohnutí míčem na jamkovišti.

Výjimka 4 – Náhodné pohnutí míčem při aplikaci Pravidla jinde než na jamkovišti.

Viz plné znění Pravidel Ohledně bližšího vysvětlení těchto výjimek.

Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 9.4: Všeobecný trest.

9.5
Míč zvednul nebo s ním pohnul Tvůj soupeř ve hře na jamky

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, co se stane, když Tvůj míč zvedne nebo s ním pohne Tvůj soupeř ve hře na jamky.

9.6
Míč zvednul nebo s ním pohnul vnější vliv

Jestliže je známo nebo prakticky jisto, že Tvůj míč zvednul nebo s ním pohnul nějaký vnější vliv, není to trestné. Míč se musí vrátit na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto).

Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 9.6: Všeobecný trest.

9.7
Zvednutí markovátka nebo jeho pohnutí
a
Míč nebo markovátko se musí vrátit

Jestliže bylo zvednuto Tvoje markovátko nebo se jakýmkoli způsobem pohnulo (včetně prostřednictvím přírodních sil) předtím, než byl Tvůj míč vrácen, musíš buď:

 • Vrátit svůj míč na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto), nebo
 • Umístit markovátko tak, aby označovalo toto původní místo.
b
Trest za zvednutí markovátka nebo způsobení jeho pohnutí

Jestliže předtím, než je Tvůj míč vrácen, zvedneš svoje markovátko nebo s ním pohneš, obdržíš jednu trestnou ránu. Jestliže tak učiní Tvůj soupeř, obdrží jednu trestnou ránu on.

Výjimka – Výjimky u Pravidel 9.4b a 9.5b platí i pro zvednutí markovátka nebo jeho pohnutí.

Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 9.7: Všeobecný trest.

Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Nahradit

Zaměnit míč, kterým právě hraješ danou jamku, tím, že uvedeš do hry jiný míč.

Nesprávné místo

Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Známo nebo prakticky jisto

Standard pro rozhodování, co se stalo s Tvým míčem – například jestli Tvůj míč skončil v trestné oblasti, jestli se pohnul nebo co způsobilo, že se pohnul.

Známo nebo prakticky jisto znamená víc než jen, že daná věc je možná nebo pravděpodobná. Znamená to, že buď:

 • Existuje přesvědčivý důkaz, že se dotyčná událost s Tvým míčem skutečně stala, jako když jsi to Ty nebo jiný svědek viděl, nebo
 • Ačkoli existuje určitá velmi malá pochybnost, veškeré rozumně dostupné důkazy nasvědčují, že dotyčná událost nastala s pravděpodobností alespoň 95%.
Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Známo nebo prakticky jisto

Standard pro rozhodování, co se stalo s Tvým míčem – například jestli Tvůj míč skončil v trestné oblasti, jestli se pohnul nebo co způsobilo, že se pohnul.

Známo nebo prakticky jisto znamená víc než jen, že daná věc je možná nebo pravděpodobná. Znamená to, že buď:

 • Existuje přesvědčivý důkaz, že se dotyčná událost s Tvým míčem skutečně stala, jako když jsi to Ty nebo jiný svědek viděl, nebo
 • Ačkoli existuje určitá velmi malá pochybnost, veškeré rozumně dostupné důkazy nasvědčují, že dotyčná událost nastala s pravděpodobností alespoň 95%.
Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Přírodní síly

Následky přírodních úkazů, jako je vítr či voda nebo když se něco stane bez zjevného důvodu v důsledku působení gravitace.

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Vnější vliv

Jakákoli z následujících osob nebo věcí, která může ovlivnit to, co se stane s Tvým míčem nebo výstrojí nebo s hřištěm:

 • Jakákoli osoba (včetně dalších hráčů), vyjma Tebe, Tvého nosiče, Tvého partnera nebo soupeře nebo jejich nosičů,
 • Jakékoli zvíře, a
 • Jakýkoli přírodní nebo umělý objekt či cokoli jiného (včetně jiného míče v pohybu), vyjma přírodních sil.
Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Vnější vliv

Jakákoli z následujících osob nebo věcí, která může ovlivnit to, co se stane s Tvým míčem nebo výstrojí nebo s hřištěm:

 • Jakákoli osoba (včetně dalších hráčů), vyjma Tebe, Tvého nosiče, Tvého partnera nebo soupeře nebo jejich nosičů,
 • Jakékoli zvíře, a
 • Jakýkoli přírodní nebo umělý objekt či cokoli jiného (včetně jiného míče v pohybu), vyjma přírodních sil.
Známo nebo prakticky jisto

Standard pro rozhodování, co se stalo s Tvým míčem – například jestli Tvůj míč skončil v trestné oblasti, jestli se pohnul nebo co způsobilo, že se pohnul.

Známo nebo prakticky jisto znamená víc než jen, že daná věc je možná nebo pravděpodobná. Znamená to, že buď:

 • Existuje přesvědčivý důkaz, že se dotyčná událost s Tvým míčem skutečně stala, jako když jsi to Ty nebo jiný svědek viděl, nebo
 • Ačkoli existuje určitá velmi malá pochybnost, veškeré rozumně dostupné důkazy nasvědčují, že dotyčná událost nastala s pravděpodobností alespoň 95%.
Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Přírodní síly

Následky přírodních úkazů, jako je vítr či voda nebo když se něco stane bez zjevného důvodu v důsledku působení gravitace.

Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Přírodní síly

Následky přírodních úkazů, jako je vítr či voda nebo když se něco stane bez zjevného důvodu v důsledku působení gravitace.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Nahradit

Zaměnit míč, kterým právě hraješ danou jamku, tím, že uvedeš do hry jiný míč.

Nesprávné místo

Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Nahradit

Zaměnit míč, kterým právě hraješ danou jamku, tím, že uvedeš do hry jiný míč.

Nesprávné místo

Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Známo nebo prakticky jisto

Standard pro rozhodování, co se stalo s Tvým míčem – například jestli Tvůj míč skončil v trestné oblasti, jestli se pohnul nebo co způsobilo, že se pohnul.

Známo nebo prakticky jisto znamená víc než jen, že daná věc je možná nebo pravděpodobná. Znamená to, že buď:

 • Existuje přesvědčivý důkaz, že se dotyčná událost s Tvým míčem skutečně stala, jako když jsi to Ty nebo jiný svědek viděl, nebo
 • Ačkoli existuje určitá velmi malá pochybnost, veškeré rozumně dostupné důkazy nasvědčují, že dotyčná událost nastala s pravděpodobností alespoň 95%.
Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Vnější vliv

Jakákoli z následujících osob nebo věcí, která může ovlivnit to, co se stane s Tvým míčem nebo výstrojí nebo s hřištěm:

 • Jakákoli osoba (včetně dalších hráčů), vyjma Tebe, Tvého nosiče, Tvého partnera nebo soupeře nebo jejich nosičů,
 • Jakékoli zvíře, a
 • Jakýkoli přírodní nebo umělý objekt či cokoli jiného (včetně jiného míče v pohybu), vyjma přírodních sil.
Nahradit

Zaměnit míč, kterým právě hraješ danou jamku, tím, že uvedeš do hry jiný míč.

Nesprávné místo

Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Markovátko

Umělý předmět, když je použit k označení místa, odkud budeš zvedat míč, jako je týčko, mince, předmět vyrobený coby markovátko nebo jiná malá součást výstroje.

Přírodní síly

Následky přírodních úkazů, jako je vítr či voda nebo když se něco stane bez zjevného důvodu v důsledku působení gravitace.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Markovátko

Umělý předmět, když je použit k označení místa, odkud budeš zvedat míč, jako je týčko, mince, předmět vyrobený coby markovátko nebo jiná malá součást výstroje.

Označit

Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Markovátko

Umělý předmět, když je použit k označení místa, odkud budeš zvedat míč, jako je týčko, mince, předmět vyrobený coby markovátko nebo jiná malá součást výstroje.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Nahradit

Zaměnit míč, kterým právě hraješ danou jamku, tím, že uvedeš do hry jiný míč.

Nesprávné místo

Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.