Udskriv Regel
8E
Særlige eller krævede lempelsesprocedurer
8E
Særlige eller krævede lempelsesprocedurer
E-1

Droppezoner

Formål. En droppezone er en speciel form for lempelsesområde, som kan etableres af Komitéen. Når der tages lempelse i en droppezone, skal spilleren droppe bolden i og få den til at ligge stille i droppezonen. Droppezoner bør overvejes, når der kan være praktiske problemer med at kræve, at spillerne bruger de normale lempelsesmuligheder efter en Regel, såsom:
 • Regel 13.1f – Forkert green.
 • Regel 16.1 – Unormale baneforhold (inklusiv ikke-flytbare forhindringer).
 • Regel 16.2 – Situation med farligt dyr.
 • Regel 17 – Strafområder.
 • Regel 19 – Uspillelig bold.
 • Standard lokalregler E-5 – Alternativ til spil fra forrige sted for en mistet bold eller bold out of bounds eller F-23 – Midlertidige ikke-flytbare forhindringer.
Følgende punkter gælder, når du dropper en bold i en droppezone:
 • Spilleren behøver ikke stå i droppezonen, når bolden droppes.
 • Når en spiller bruger en droppezone, er lempelsesområdet defineret af den droppezone, og bolden skal droppes og komme til at ligge stille i droppezonen (se Regel 14.3).
 • Hvis droppezonen er defineret af en linje på jorden, er linjen inde i droppezonen.
Se Afsnit 2I for yderligere oplysninger om droppezoner. Standard lokalregel E-1.1 (R17 Frivillig) Denne Standard lokalregel dækker eksemplet med en droppezone, der bruges som en ekstra mulighed for at tage lempelse fra et strafområde, men den kan tilpasses til enhver anden Regel, nævnt ovenfor. “Hvis en bold er i strafområdet [identificer placeringen], herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, der ikke er fundet, blev liggende i strafområdet, har spilleren disse lempelsesmuligheder, hver med ét strafslag:
 • Tage lempelse efter Regel 17.1, eller
 • Som en ekstra mulighed droppe den originale bold eller en anden bold i droppezonen [beskriv hvordan droppezone er defineret, og hvor den er placeret]. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a. "  Standard lokalregel E-1.2 (R16 Frivillig) Denne Standard lokalregel dækker eksemplet med en droppezone, der bruges som en ekstra mulighed for at tage lempelse fra et unormalt baneforhold, såsom et stort område med areal under reparation, men den må tilpasses til enhver anden Regel, nævnt ovenfor. “Hvis en bold er i areal under reparation [identificer placeringen], herunder når det er en kendsgerning eller så god som sikkert, at en bold, der ikke er fundet, blev liggende i areal under reparation, må spilleren:
 • Tage lempelse uden straf efter Regel 16.1, eller
 • Som en ekstra mulighed tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen [beskrive, hvordan droppezonen er defineret, og hvor den er placeret]. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a." Standard lokalregel E-1.3 (Kun 17.1d(1) eller drop) Denne Standard lokalregel dækker eksemplet med en droppezone, der bruges som den eneste lempelsesmulighed, der er tilgængelig (bortset fra forrige sted) for at tage lempelse fra et strafområde, men den kan tilpasses til enhver anden Regel, nævnt ovenfor. “Hvis en bold er i strafområdet [identificer placeringen], herunder når det er en kendsgerning eller så god som sikkert, at en bold, der ikke er fundet, blev liggende i strafområdet, må spilleren:
 • Spille en bold fra forrige sted efter Regel 17.1d (1), og tilføje ét strafslag, eller
 • Droppe den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen [beskriv, hvordan droppezone er defineret, og hvor den er placeret], og tilføjeét strafslag. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.
 • Spilleren må ikke tage lempelse efter Reglerne 17.1d(2) eller 17.1d(3).
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a. "
E-2

Rense bold

Formål. Når forhold som fugtige baneforhold på en hvilken som helst del af banen kan forårsage, at mudder sidder fast på bolden, kan Komitéen vælge at lade spilleren løfte, rengøre og genplacere bolden i det generelle område. En sådan lempelse bør begrænses til de dele af banen, hvor det er nødvendigt. Selvom lokalreglen for spil med lejeforbedring (Standard lokalregel E-3) kun er beregnet til brug i områder, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere i det generelle område, kan denne lokalregel bruges i hele det generelle område eller begrænses til bestemte områder. Komitéen kan vælge at bruge begge lokalregler, og således tillade lejeforbedring på fairway og at rense bolden andetsteds i det generelle område. Det er ikke tilrådeligt at indføre denne lokalregel, når først spillet er begyndt i en slagspilsrunde. Hvis det gøres, vil spillere med flere huller at spille få en fordel af at kunne bruge lokalreglen i længere tid. Lokalreglen kan indføres mellem spil af to huller, efter at en match er begyndt, da modstanderne får samme fordel. For vejledning om hvornår og hvordan denne lokalregel kan bruges samtidigt med at scores kan indsendes til handicapformål (for eksempel, om den skal begrænses til fairway), skal du se i handicapreglerne eller anbefalingerne, der gælder i det pågældende land. Standard lokalregel E-2 “Når en spillers bold ligger i [identificer området, såsom det generelle område, på hul 6, i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere osv.], må bolden løftes, renses og genplaceres uden straf. Spilleren skal markere stedet, før bolden løftes (se Regel 14.1), og bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted (se Regel 14.2). Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a. "
E-3

Spil med lejeforbedring

Formål. Når lejlighedsvise lokale unormale baneforhold kan forstyrre fairplay, kan de berørte dele af banen defineres som areal under reparation. Men dårlige forhold som tung sne, tøvejr, langvarig regn eller ekstrem varme kan nogle gange skade banen eller forhindre brugen af tungt klippeudstyr. Når sådanne forhold er udbredt på banen, kan Komitéen vælge at vedtage en lokalregel for “lejeforbedring” (også kendt som “vinterregler”) for at give mulighed for fairplay eller hjælpe med at beskytte fairwayen. En sådan lokalregel bør ophæves, så snart forholdene tillader det. Brugen af denne lokalregel uden for fairway i det generelle område anbefales ikke, da det kan medføre, at en spiller får lempelse uden straf fra områder, hvor en bold ellers ville være uspillelig (f.eks. i områder af buske eller træer). Det er ikke tilladt at indføre denne lokalregel, når først spillet er begyndt i en slagspilsrunde. Hvis det gøres, vil spillere, der har flere huller at spille få en fordel af at kunne bruge lokalreglen i længere tid. Lokalreglen kan indføres mellem spil af to huller, efter at en match er begyndt, da modstanderne får samme fordel. For vejledning om hvornår og hvordan denne lokalregel kan bruges samtidigt med, at scores kan indsendes til handicapformål (inklusiv størrelsen af lempelsesområdet), og om den skal begrænses til fairway), skal du se i handicapreglerne eller anbefalingerne, der gælder i det pågældende land. I DK: E-3 må kun gælde for græs klippet til fairwayhøjde eller lavere. Standard lokalregel E-3 “Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere [eller identificér et bestemt område, såsom “på fairway på hul 6”], må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:
 • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: [Angiv størrelsen på lempelsesområdet, såsom en køllelængde, længden på et scorekort eller 15 centimeter] fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.
Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b(2) og 14.2e. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a. "
E-4

Lempelse fra luftningshuller

Formål. Luftningshuller er ikke omfattet af huller lavet af banepersonalet. Derfor har spillere ikke lov til at reparere dem på greenen (se Regel 13.1c) eller tage lempelse uden straf fra dem i det generelle område, men sådanne huller kan forstyrre spillets korrekte udførelse. Hvis Komitéen erklærer luftningshuller som areal under reparation, kan en spiller måske finde det upraktisk eller umuligt at opnå fuldstændig lempelse. Når nylige luftningshuller i væsentlig grad kan forstyrre boldens leje eller området for det tilsigtede sving, kan Komitéen derfor vælge at give lempelse, som den ville for areal under reparation, men udelukke lempelse fra gene for spillerens stance. Denne lokalregel skal ophæves, når luftningshullerne er helet nok til at undgå væsentlig forstyrrelse. Standard lokalregel E-4 “Hvis en spillers bold ligger i eller berører et luftningshul: (a) Bold i det generelle område. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b. Hvis bolden kommer til at ligge stille i et andet luftningshul, kan spilleren igen tage lempelse efter denne lokalregel. (b)Bold på Greenen. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1d. Men gene eksisterer ikke, hvis luftningshullet kun er til gene for spillerens stance eller på greenen, spillerens spillelinje. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a. "
E-5

Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of  bounds.

Formål. Når en provisorisk bold ikke er spillet, kan der opstå betydelige problemer med spilletempoet for en spiller, som får behov for at tage lempelse fra forrige sted for en bold, som er out of bounds eller ikke kan findes. Formålet med denne lokalregel er at give en Komité mulighed for at tilbyde en ekstra lempelsesmulighed, der tillader en spiller at forsætte spillet uden at vende tilbage til det forrige sted. Denne lokalregel er egnet til almindeligt spil, hvor golfspillere spiller private runder eller spiller deres egne turneringer. Lokalreglen bør ikke bruges til turneringer for elitespillere (dvs. professionelle turneringer og elite-amatørturneringer). For vejledning om, hvornår og hvordan denne lokalregel kan bruges samtidigt med, at scores kan indsendes til handicapformål, skal du se i handicapreglerne eller anbefalingerne, der gælder i det pågældende land. Hvis en Komité har indført en sådan lokalregel for almindeligt spil og fjerner den til turneringer, skal den sikre, at alle spillere er opmærksomme på dette, før spillet begynder. En Komité kan indføre en sådan lokalregel for alt spil på banen eller kun for et eller to specifikke huller, hvor det kan være særligt nyttigt (for eksempel, hvor spillerne ikke kan se landingsområdet, og derfor ikke ved, om de skal spille en provisorisk bold). Denne mulighed tillader spilleren at droppe i et stort område mellem det punkt, hvor bolden anslås at være kommet til at ligge stille, eller er gået out of bounds, og kanten af fairwayen på hullet, der spilles, og som ikke er tættere på hullet. Spilleren får to strafslag ved brug af denne lempelsesmulighed. Det betyder, at lempelsen er sammenlignelig med, hvad der kunne være opnået, hvis spilleren havde taget lempelse fra forrige sted. Denne lokalregel kan ikke bruges til en uspillelig bold, eller når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i et strafområde. Hvis der er spillet en provisorisk bold, og hverken den oprindelige bold eller den provisoriske bold kan findes, kan lokalreglen bruges på den provisoriske bold, der ikke kan findes. Standard lokalregel E-5 “Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted. Med to strafslagkan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3): To skønnede referencepunkter: (a). Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
 • Være kommet til at ligge stille på banen, eller
 • Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.
(b). Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette. I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere. Hvis en bold skønnes at være mistetbanen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere. Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:  
 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).
Men med disse begrænsninger: Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
 • Skal være i det generelle område, og
 • Må ikke være nærmere hullet end bold-referencepunktet.
Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:
 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udløbet af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).
Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:
 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).
En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf  efter Regel 14.7a. "
E-6

Lempelse for gene på spillelinjen fra beskyttende hegn

Formål. Et hegn (eller lignende beskyttende skærm) bruges nogle gange til at beskytte spillere på et hul mod slag, spillet fra et andet hul. Hvis et sådant hegn er tæt på spilleområdet for et andet hul, kan Komitéen vælge at bruge droppezoner for at give en spiller en ekstra lempelsesmulighed uden straf, når denne spiller det andet hul, og hegnet er på spillelinjen . Spilleren skal kun være berettiget til lempelse, når bolden er tættere på hullet end droppezonen, så en spiller, hvis bold er godt væk fra hegnet, må ikke bevæge sig frem til droppezonen. Komitéen bør tage højde for dette ved placeringen af droppezonen for at sikre, at denne lempelse kun vil være tilgængelig i situationer, hvor de mener, at en sådan lempelse er berettiget. Standard lokalregel E-6 “Hvis beskyttelseshegn på [Angiv hulnummer], er på spillerens spillelinje ved spil på [Angiv hulnummer]:
 • Spilleren må tage lempelse uden straf ved at droppe en bold i og spille fra dropp zonen (beskriv placering).
 • Men denne lempelse er kun tilladt, hvis bolden er i spil nærmere hullet, end hvor droppezonen er placeret (se Regel 14.3).
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a."
E-7

Lempelse fra elektriske grænsehegn

Formål. Hvis et elektrisk hegn anvendes som et grænsehegn, er en lokalregel, der giver lempelse uden straf for en bold, der ligger inden for en vis afstand (for eksempel to køllelængder) tilladt. For at sikre spillerens sikkerhed under disse omstændigheder, kan spilleren måle de to køllelængder fra hegnet og have en yderligere køllelængde til at droppe bolden i, ikke nærmere hullet, end hvor bolden oprindeligt lå. Det er ikke på andre måder tilladt at indføre en lokalregel, der giver lempelse uden straf fra et grænsehegn, selvom Komitéens begrundelse herfor er at beskytte hegnet fra nogen form for skade. Standard lokalregel E-7 “Hvis en spillers bold ligger på banen og inden for [en specifik afstand, som f.eks. to køllelængder] af det elektriske hegn på hul[ler] [angiv placering(er)], kan spilleren uden straf tage lempelse i henhold til Regel 16.1 ved som referencepunkt at bruge det punkt, der er [angive afstand, såsom to køllelængder] fra hegnet og i samme afstand fra hullet. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a. "
E-8

Definere områder med spilleforbud

Formål. Der kan være dele af banen, hvor Komitéen ønsker at forbyde spil, i hvilket tilfælde hvert område skal behandles som værende enten i et unormalt baneforhold eller et strafområde. Komitéen kan bruge områder med spilleforbud af en hvilken som helst grund, såsom:
 • For at beskytte dyreliv, dyrs levesteder og miljøfølsomme områder.
 • At forhindre skader på unge træer, blomsterbede, nysået græs eller andre beplantede områder.
 • At beskytte spillere fra fare.
 • At beskytte steder af historisk eller kulturel interesse.
Se Afsnit 2G og 5B(5) for mere information om områder med spilleforbud, og hvordan man markerer dem klart og tydeligt. Standard lokalregel E-8.1 “Området, der er defineret af [angiv, hvordan området er markeret, for eksempel med blå pæle med grøn top] [Angiv, hvor det er placeret, f.eks. på højre side af fairway på hul 8] er et område med spilleforbud, der skal behandles som et unormalt baneforhold. Lempelse uden straf skal tages for gene fra område med spilleforbud efter Regel 16.1f.” Standard lokalregel E-8.2 “Området inden for det [røde] [gule] strafområde, defineret af [angiv, hvordan området er markeret, for eksempel med røde pæle med grøn top] [Angiv, hvor det er placeret, for eksempel til højre for fairway på hul 8], er et område med spilleforbud. Når en bold er i et område med spilleforbud inden for strafområdet, må bolden ikke spilles som den ligger, og lempelse skal tages for gene fra området med spilleforbud efter Regel 17.1e.”
E-9

Definere et område out of bounds som et område med spilleforbud

Formål. Selvom en spiller ikke må spille en bold uden for banens grænser, kan der være områder out of bounds, som Komitéen måske ønsker at udpege som områder med spilleforbud, for eksempel for at stoppe spillerne fra at beskadige noget, der vokser i dette område, når det generer spil fra banen. I dette tilfælde skal en spiller tage lempelse uden straf, hvis spillerens bold er på banen, men spillerens område for den tilsigtede stance er i et område med spilleforbud, der er uden for banens ydre grænser, eller hvis spillerens sving berører noget, der er i et område med spilleforbud. Standard lokalregel E-9 “[Identificér området out of bounds, der skal behandles som et område med spilleforbud] er et område med spilleforbud, og spilleren skal tage lempelse uden straf efter Regel 16.1f(2), hvis spillerens bold er på banen, og noget i området med spilleforbud er til gene for området for spillerens tilsigtede stance eller sving. Spilleren skal spille bolden, som den ligger. Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a. "
E-10

Beskyttelse af unge træer

Formål. For at forhindre skader på unge træer, når en spiller udfører et slag, kan en Komité vælge at erklære dem som et område med spilleforbud, således at:
 • Hvis en spiller har nogen form for gene som defineret i Regel 16.1 fra et sådant træ erklæret som et område med spilleforbud, skal spilleren tage lempelse i henhold til Regel 16.1f.
 • Hvis spillerens bold ligger i et strafområde, skal spilleren enten tage lempelse uden straf efter lokalreglen inden for strafområdet eller fortsætte med straf efter Regel 17.1.
Sådanne træer skal identificeres med pæle, bånd eller på en anden klar måde. Når træet er modnet og ikke længere har brug for denne beskyttelse, skal Komitéen ophæve lokalreglen og/eller fjerne den identificerende pæl eller bånd fra træet. Standard lokalregel E-10 “De unge træer identificeret ved [identificér markeringer] er områder med spilleforbud:
 • Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.
 • Hvis bolden ligger i et strafområde, og der er gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal der tages lempelse enten med straf i henhold til Regel 17.1e, eller uden straf efter Regel 17.1e(2).
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a. "
E-11

Bold rammer el-ledning

Formål. Hvis en permanent el-ledning over jorden kan forstyrre et huls rimelige spil, kan en Komité kræve, at slaget ikke tæller, hvis en bold rammer el-ledningen (og tårne, understøttende stålwires eller pæle, der understøtter el-ledningen), og spilleren skal slå slaget om. Denne lokalregel bør generelt ikke bruges til el-ledninger, som ikke forstyrrer spil af et hul, eller er uden for banens ydre grænser. En lokalregel, der blot giver en spiller en valgmulighed for at slå et slag om, når en bold rammer en el-ledning, bør ikke implementeres. Standard lokalregel E-11 “Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en el-ledning [eller tårne, understøttende stålwires eller pæle, der understøtter el-ledningen] under spil af [angiv hulnummer], tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået (se Regel 14.6 for, hvad man skal gøre). Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a. "
E-12

Afklaring: Bold spillet uden for lempelsesområde ved drop på flaglinjen

Afklaring tilføjet 4/2019 Formål. En komité kan indføre en lokalregel for at give mulighed for at undlade straf i særlige situationer, når en bold spilles uden for lempelsesområdet, efter at der er taget lempelse på flaglinjen. Efter denne lokalregel straffes spilleren ikke for at spille fra forkert sted, så længe bolden er droppet i lempelsesområdet og kommer til at ligge stille inden for en køllelængde fra, hvor den først ramte jorden i droppet. Eksempelvis ruller en bold lidt fremad i forhold til referencepunktet efter at være blevet droppet korrekt og i lempelsesområdet, men er stadig inden for en køllelængde fra, hvor den først ramte jorden i droppet. I sådanne tilfælde kan spilleren enten gå videre efter Regel 14.3c(2), eller spilleren kan spille bolden fra, hvor den kom til at ligge stille. DGU anbefaler IKKE at denne lokalregel indføres, da den primært er tænkt til professionelle turneringer og vurderes at forvirre mere end den hjælper. Denne lokalregel kan kun bruges i relation til lempelse på flaglinjen. Standard lokalregel E-12 “Når man tager lempelse på flaglinjen, er der ingen yderligere straf, hvis spilleren spiller en bold, der blev droppet i lempelsesområdet, som krævet efter den relevante Regel  (Reglerne 16.1c(2)17.1d(2)19.2b eller 19.3b), men kom til at ligge stille uden for lempelsesområdet. Dette gælder så længe bolden, da den blev spillet, var inden for en køllelængde fra, hvor den først ramte jorden i droppet. Denne undtagelse for straf gælder, selvom bolden spilles fra et sted nærmere hullet end referencepunktet (men ikke, hvis den blev spillet fra et fra et sted nærmere hullet, end hvor den oprindelige bold lå, eller fra et sted nærmere hullet, end hvor man skønnede, at den sidst havde passeret grænsen til et strafområde). Denne lokalregel ændrer ikke ved fremgangsmåden for at tage lempelse på flaglinjen. Det betyder, at hverken referencepunktet eller lempelsesområdet ændres af denne lokalregel, og at Regel 14.3c(2) kan anvendes af en spiller, der dropper bolden korrekt, men hvor bolden ender uden for lempelsesområdet, hvad enten dette sker ved første eller andet drop.”
UNDERSØG MERE
Afsnit1Komitéens rolle
Golfreglerne definerer Komitéen som den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen. Komitéen er afgørende for, at spillet udføres korrekt. Komitéen er ansvarlige for at styre det daglige spil på banen eller for en specifik turnering, og de bør altid handle på en måde, der understøtter Golfreglerne. Denne del af den Officielle Guide til Golfreglerne giver vejledning til Komitéer i at opfylde denne rolle. Mens mange af en Komités opgaver specifikt drejer sig om at afholde organiserede turneringer, er en anden vigtig del af komitéens opgaver relateret til ansvaret for banen under almindeligt og dagligdags spil.
Læs afsnit