The R&A - Working for Golf

De officielle Golfregler

Golfreglerne er omfattende og giver svar på de mange spørgsmål, der opstår i et spil, der spilles over hele verden - på mange typer af baner og af spillere med forskellige spillestyrker.

Slå op i Golfreglerne
Om Procedurer for Komitéen
Procedurer for Komitéen indeholder praktiske informationer for de personer, der er involveret i at styre det daglige spil på golfbanen eller lede turneringer på alle niveauer. Den er opdelt i vejledning for "almindeligt spil" (når Komitéen ikke har nogen turneringer) og vejledning for at afholde "turneringer", under hensyntagen til at disse ofte er overlappende. Afsnit 8 omhandler Standard lokalregler, som Komitéen kan anvende til at imødekomme lokale forhold.

Local Rules Creator NEW
This tool aims to help Committees write and update their Local Rules. It includes suggested shorter forms of Local Rules in some instances.
Get Started