The R&A - Working for Golf

De officielle Golfregler

Golfreglerne er omfattende og giver svar på de mange spørgsmål, der opstår i et spil, der spilles over hele verden - på mange typer af baner og af spillere med forskellige spillestyrker.

Slå op i Golfreglerne
Om Spillerudgaven
Spillerudgaven af Golfreglerne er tiltænkt dig som golfspiller. Den indeholder de regelsituationer, som oftest forekommer på banen, og den er en forkortet version af Golfreglerne. Selvom teksten er tilpasset, giver den dig de samme svar som Golfreglerne, så på den måde er det "en rigtig Regelbog".

1


Spillet, spilleropførsel og Reglerne

Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spillet: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter Reglerne og i spillets ånd. Du er ansvarlig for at medregne egne strafslag, hvis du bryder en Regel, så du ikke kan få nogen mulig fordel overfor din modstander i hulspil eller andre spillere i slagspil.

Læs mere

2


Banen

Formål: Regel 2 introducerer de grundlæggende ting, du bør vide om banen: Der er fem definerede baneområder, og Der er mange typer definerede genstande og forhold, som kan indvirke på spillet. Det er vigtigt at vide, på hvilket område af banen bolden ligger og status for alle indvirkende genstande og forhold, fordi de ofte bestemmer dine muligheder for at spille bolden eller få lempelse.

Læs mere

3


Turneringen

Formål: Regel 3 dækker de tre centrale elementer af alle golfturneringer: At spille enten hulspil eller slagspil, At spille enten single eller med en partner som en side, og At score enten som bruttoscore (ingen handicapslag tildeles) eller nettoscore (handicapslag tildeles).

Læs mere

4


Spillerens udstyr

Formål: Regel 4 dækker udstyr, du må bruge under en runde. Med udgangspunkt i det princip, at golf er et udfordrende spil, hvor succes bør afhænge af dine vurderinger, færdigheder og evner: Skal du bruge godkendte køller og bolde, Er du begrænset til højst 14 køller, og må normalt ikke udskifte beskadigede eller tabte køller, og Er du begrænset i at bruge andet udstyr, som giver kunstig hjælp til dit spil.

Læs mere

5


Spille runden

Formål: Regel 5 dækker, hvordan en runde skal spilles – f.eks. hvor og hvornår du må øve dig på banen før eller under en runde, hvornår en runde starter og slutter, og hvad der sker, når spillet skal afbrydes eller genoptages. Du forventes at: Starte hver runde til tiden, og Spille uden ophold og i hurtigt tempo på hvert hul, indtil runden er færdig. Når det er din tur til at spille, anbefales det, at du udfører slaget på maksimalt 40 sekunder, og som regel hurtigere end det.

Læs mere

6


Spille et hul

Formål: Regel 6 omhandler, hvordan man spiller et hul - f.eks. de specifikke Regler for at starte på et hul, kravene for at bruge samme bold for et helt hul, undtagen når erstatning er tilladt, spillerækkefølgen (som betyder mere i hulspil end i slagspil) og afslutning af et hul.

Læs mere

7


Søgning efter bolden: Finde og identificere bolden

Formål: Regel 7 tillader, at du foretager rimelige handlinger for at søge efter din bold i spil på en fair måde efter hvert slag. Men du skal stadig være forsigtig, da der vil være straf, hvis du handler overdrevent, og skaber forbedringer for forhold, der påvirker dit næste slag. Du får ingen straf, hvis bolden tilfældigt flyttes i forbindelse med at søge efter eller identificere den, men du skal så genplacere bolden på dens oprindelige sted.

Læs mere

8


Spil banen, som den er

Formål: Regel 8 dækker et centralt princip for golf: ”Spil banen, som den er.” Når din bold ligger stille, må du normalt acceptere de forhold, der påvirker slaget, og ikke forbedre dem, før bolden spilles. Du må dog foretage visse rimelige handlinger, selvom disse forbedrer forholdene, og der er begrænsede omstændigheder, hvor forholdene må tilbageføres til de oprindelige uden straf, efter at de er blevet forbedrede eller forværrede.

Læs mere

9


Bold spillet, som den ligger. Bold, som ligger stille, løftet eller flyttet

Formål: Regel 9 dækker et centralt princip af spillet: ”Spil bolden, som den ligger.” Hvis din bold ligger stille, og derefter bliver flyttet af naturkræfter såsom vind eller vand, skal du normalt spille den fra dens nye sted. Hvis din bold, der ligger stille, bliver løftet eller flyttet af nogen som helst eller af en ekstern påvirkning, før slaget udføres, skal din bold genplaceres på dens oprindelige sted. Du skal være forsigtig, når du er i nærheden af en bold, der ligger stille. Hvis du forårsager, at din egen bold eller din modstanders bold flytter sig, får du normalt en straf (undtagen på greenen).

Læs mere

10


Forberede sig til og udføre et slag. Råd og hjælp. Caddies.

Formål: Regel 10 dækker, hvordan man forbereder sig til og udfører et slag, og omfatter råd og anden hjælp, du må få fra andre (og fra din caddie). Det grundlæggende princip er, at golf er et spil af færdigheder og personlig udfordring.

Læs mere

11


Bold i bevægelse rammer tilfældigt person, dyr eller genstand. Bevidste handlinger for at påvirke bold i bevægelse.

Formål: Regel 11 dækker, hvad du skal gøre, hvis din bold i bevægelse rammer en person, et dyr, udstyr eller hvad som helst andet på banen. Når det sker tilfældigt, er der ingen straf, og du må normalt acceptere resultatet, uanset om dette er favorabelt eller ej, og spille bolden derfra, hvor den kom til at ligge stille. Regel 11 begrænser dig også mod at foretage handlinger for at påvirke, hvor enhver bold i bevægelse kunne komme til at ligge stille.

Læs mere

12


Bunkere

Formål: Regel 12 er en specifik Regel for bunkere, som er specielt forberedte områder, beregnet til at teste din evne til at spille fra sandet. For at sikre, at du får denne udfordring, er der nogle begrænsninger i at berøre sandet før slaget udføres, og for hvor lempelse kan tages for en bold i en bunker.

Læs mere

13


Greenen

Formål: Regel 13 er en specifik Regel for greens. Greens er særligt forberedte til at spille bolden langs jorden, og der er en flagstang for hullet på hver green, så bestemte, forskellige Regler gælder her end for andre baneområder.

Læs mere

14


Procedurer med bolden: Markere, løfte og rense. Genplacere på stedet. Droppe i lempelsesområde. Spille fra forkert sted

Formål: Regel 14 dækker, hvornår og hvordan du må markere en bold, der ligger stille, og løfte og rense bolden, og hvordan den skal sættes i spil igen, så din bold spilles fra det rigtige sted. Når du skal genplacere en løftet eller flyttet bold, skal du placere den samme bold på dens oprindelige sted. Når du tager lempelse uden straf, skal du droppe en erstatningsbold eller den oprindelige bold i et bestemt lempelsesområde. Du kan uden straf rette en fejl under brug af disse fremgangsmåder, før bolden spilles, men du får den generelle straf, hvis du spiller bolden fra det forkerte sted.

Læs mere

15


Lempelse for løse naturgenstande og flytbare forhindringer (omfatter også bold eller markeringsmærke, som hjælper eller er til gene for spillet)

Formål: Regel 15 dækker, hvornår og hvordan du må tage lempelse uden straf fra løse naturgenstande og flytbare forhindringer. Disse flytbare, naturlige og tilvirkede genstande anses ikke for at være en del af udfordringen ved at spille banen, og du må normalt fjerne dem, når de er til gene for dit spil. Men du skal være forsigtig, når løse naturgenstande flyttes nær ved din bold uden for greenen, fordi der vil være straf, hvis flytning forårsager, at din bold flytter sig.

Læs mere

16


Lempelse for unormale baneforhold (gælder også ikke-flytbare forhindringer), situation med farligt dyr, fæstnet bold.

Formål: Regel 16 dækker, hvornår og hvordan du må tage lempelse uden straf ved at spille en bold fra et andet sted, f.eks. når der er gene fra et unormalt baneforhold eller en situation med farligt dyr. Disse forhold anses ikke som en del af udfordringen ved at spille banen, og lempelse uden straf er normalt tilladt, undtagen i et strafområde. Du tager normalt lempelse ved at droppe en bold i et lempelsesområde med udgangspunkt i nærmeste punkt for fuld lempelse. Denne Regel dækker også lempelse uden straf, når din bold er fæstnet i sit eget nedslagsmærke i det generelle område.

Læs mere

17


Strafområder

Formål: Regel 17 er en specifik Regel for strafområder, som er områder med vand eller andre områder, som Komitéen har defineret, og hvor en bold ofte er mistet eller umulig at spille videre med. Du kan med ét strafslag bruge særlige lempelsesmuligheder til at spille en bold uden for strafområdet.

Læs mere

18


Lempelse forrige sted, bold mistet eller out of bounds, provisorisk bold

Formål: Regel 18 dækker lempelse fra forrige sted. Når din bold er mistet uden for et strafområde eller ender out of bounds, så brydes den krævede rækkefølge med at spille fra teestedet til hullet. Du skal genskabe denne rækkefølge ved at spille igen derfra, hvor forrige slag blev udført. Denne Regel dækker også, hvornår og hvordan en provisorisk bold kan spilles for at spare tid, når bolden i spil kunne være endt out of bounds eller være mistet uden for et strafområde.

Læs mere

19


Uspillelig bold

Formål: Regel 19 dækker dine lempelsesmuligheder for en uspillelig bold. Det tillader dig at vælge, hvilken mulighed, der skal bruges - normalt med ét strafslag - for at slippe ud af en vanskelig situation hvor som helst på banen (undtagen i strafområder).

Læs mere

20


Afklare regelproblemer under runden. Afgørelser fra dommer og Komité

Formål: Regel 20 dækker, hvad du bør gøre, hvis du har spørgsmål angående Reglerne under en runde, hvilket også omfatter procedurerne (som er forskellige i hulspil og slagspil), som tillader en spiller at beskytte sin ret til at få en afgørelse på et senere tidspunkt. Reglen dækker også dommernes rolle, som har tilladelse til at afgøre spørgsmål om fakta og anvende Reglerne. Afgørelser fra en dommer eller Komitéen er bindende for alle spillere.

Læs mere

21


Andre former for individuelt slagspil og hulspil

Formål: Regel 21 dækker fire andre former for individuelle spil, herunder tre former for slagspil, hvor scoring er anderledes end i almindeligt slagspil: Stableford (scoring med point på hver enkelt hul); Maksimum Score (din score for hvert hul er begrænset til et maksimum); og Par/Bogey (f.eks. spil mod hullets par på hul-for-hul basis).

Læs mere

22


Foursome

Formål: Regel 22 dækker Foursome (spillet enten som hulspil eller slagspil), hvor to partnere konkurrerer sammen som en side ved skiftevis at udføre slag til en enkelt bold. Reglerne for denne form for spil er stort set de samme som for individuelle spil, bortset fra at kræve, at partnerne skiftes til at starte på et hul og at spille hvert hul ved at skiftes til at slå.

Læs mere

23


Four-Ball

Formål: Regel 23 dækker Four-ball (spillet enten som hulspil eller slagspil), hvor du og din partner konkurrerer som en side, og hvor hver af jer spiller jeres egen bold. En sides score for et hul er den laveste score af de to partnere på det hul.

Læs mere

24


Holdturneringer

Formål: Regel 24 dækker holdturneringer (spillet i hulspil eller slagspil), hvor flere spillere eller sider konkurrerer som et hold, og hvor resultaterne af deres runder eller matcher kombineres for at producere en samlet holdscore.

Læs mere