The R&A - Working for Golf

De officielle Golfregler

Golfreglerne er omfattende og giver svar på de mange spørgsmål, der opstår i et spil, der spilles over hele verden - på mange typer af baner og af spillere med forskellige spillestyrker.

Slå op i Golfreglerne
Om Golfreglerne
Indholdet i Golfreglerne er tiltænkt dem, der administrerer golfspillet, og som har brug for at kunne svare på de mange forskellige spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med golfturneringer. Hvis du er spiller, anbefales du først at lede efter svar i Spillerudgaven af Golfreglerne.

1


Spillet, spilleropførsel og Reglerne

Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spilleren: Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger. Spil efter Reglerne og i spillets ånd. Du er ansvarlig for at medregne egne strafslag, hvis du bryder en Regel, så du ikke kan få nogen mulig fordel overfor din modstander i hulspil eller andre spillere i slagspil.

Læs mere

2


Banen

Formål: Regel 2 introducerer de grundlæggende ting, en spiller bør vide om banen: Der er fem definerede baneområder, og Der er mange typer definerede genstande og forhold, som kan indvirke på spillet. Det er vigtigt at vide, på hvilket område af banen bolden ligger og status for alle indvirkende genstande og forhold, fordi de ofte bestemmer spillerens muligheder for at spille bolden eller få lempelse.

Læs mere

3


Turneringen

Formål: Regel 3 dækker de tre centrale elementer af alle golfturneringer: At spille enten hulspil eller slagspil, At spille enten single eller med en partner som en side, og At score enten som bruttoscore (ingen handicapslag tildeles) eller nettoscore (handicapslag tildeles).

Læs mere

4


Spillerens udstyr

Formål: Regel 4 dækker udstyr, spillere må bruge under en runde. Med udgangspunkt i det princip, at golf er et udfordrende spil, hvor succes bør afhænge af spillerens vurdering, færdigheder og evner: Skal spilleren bruge godkendte køller og bolde, Er spilleren begrænset til højst 14 køller, og må normalt ikke udskifte beskadigede eller tabte køller, og Er spilleren begrænset i at bruge andet udstyr, som giver kunstig hjælp til spillerens spil.

Læs mere

5


Spille runden

Formål: Regel 5 dækker, hvordan en runde skal spilles – f.eks. hvor og hvornår en spiller må øve sig på banen før eller under en runde, hvornår en runde starter og slutter, og hvad der sker, når spillet er afbrudt eller genoptages. Spillerne forventes at: Starte hver runde til tiden, og Spille uden ophold og i hurtigt tempo på hvert hul, indtil runden er færdig. Når det er en spillers tur til at spille, anbefales det, at spilleren udfører slaget på maksimalt 40 sekunder, og som regel hurtigere end det.

Læs mere

6


Spille et hul

Formål: Regel 6 omhandler, hvordan man spiller et hul – f.eks. de specifikke Regler for at starte på et hul, kravene for at bruge samme bold for et helt hul, undtagen når erstatning er tilladt, spillerækkefølgen (som betyder mere i hulspil end i slagspil) og afslutning af et hul.

Læs mere

7


Søgning efter bolden: Finde og identificere bolden

Formål: Regel 7 tillader spilleren at foretage rimelige handlinger for at søge efter sin bold i spil på en fair måde efter hvert slag. Men spilleren skal stadig være forsigtig, da der vil være straf, hvis spilleren handler overdrevent, og skaber forbedringer for forhold, der påvirker spillerens næste slag. Spilleren får ingen straf, hvis bolden tilfældigt flyttes i forbindelse med at søge efter eller identificere den, men skal så genplacere bolden på dens oprindelige sted.

Læs mere

8


Spil banen, som den er

Formål: Regel 8 dækker et centralt princip for golf: ”Spil banen, som den er.” Når spillerens bold ligger stille, må spilleren normalt acceptere de forhold, der påvirker slaget, og ikke forbedre dem, før bolden spilles. En spiller må dog foretage visse rimelige handlinger, selvom disse forbedrer forholdene, og der er begrænsede omstændigheder, hvor forholdene må tilbageføres til de oprindelige uden straf, efter at de er blevet forbedrede eller forværrede.

Læs mere

9


Bold spillet, som den ligger. Bold, som ligger stille, løftet eller flyttet

Formål: Regel 9 dækker et centralt princip af spillet: ”Spil bolden, som den ligger.” Hvis spillerens bold ligger stille, og derefter bliver flyttet af naturkræfter såsom vind eller vand, skal spilleren normalt spille den fra dens nye sted. Hvis en bold, der ligger stille, bliver løftet eller flyttet af nogen som helst eller af en ekstern påvirkning, før slaget udføres, skal bolden genplaceres på dens oprindelige sted. Spillere skal være forsigtige, når de er i nærheden af en bold, der ligger stille, og en spiller, som forårsager, at dennes bold eller en modstanders bold flytter sig, får normalt en straf (undtagen på greenen).

Læs mere

10


Forberede sig til og udføre et slag. Råd og hjælp. Caddies.

Formål: Regel 10 dækker, hvordan man forbereder sig til og udfører et slag, og omfatter råd og anden hjælp, en spiller må få fra andre (og fra sin caddie). Det grundlæggende princip er, at golf er et spil af færdigheder og personlig udfordring.

Læs mere

11


Bold i bevægelse rammer tilfældigt person, dyr eller genstand. Bevidste handlinger for at påvirke bold i bevægelse.

Formål: Regel 11 dækker, hvad man skal gøre, hvis spillerens bold i bevægelse rammer en person, et dyr, udstyr eller hvad som helst andet på banen. Når det sker tilfældigt, er der ingen straf, og spilleren må normalt acceptere resultatet, uanset om dette er favorabelt eller ej, og spille bolden derfra, hvor den kom til at ligge stille. Regel 11 begrænser også en spiller mod at foretage handlinger for at påvirke, hvor enhver bold i bevægelse kunne komme til at ligge stille.

Læs mere

12


Bunkere

Formål: Regel 12 er en specifik Regel for bunkere, som er specielt forberedte områder, beregnet til at teste spillerens evne til at spille fra sandet. For at sikre, at spilleren får denne udfordring, er der nogle begrænsninger mod at berøre sandet før slaget udføres, og for hvor lempelse kan tages for en bold i en bunker.

Læs mere

13


Greenen

Formål: Regel 13 er en specifik Regel for greens. Greens er særligt forberedte til at spille bolden langs jorden, og der er en flagstang for hullet på hver green, så bestemte, forskellige Regler gælder her end for andre baneområder.

Læs mere

14


Procedurer med bolden: Markere, løfte og rense. Genplacere på stedet. Droppe i lempelsesområde. Spille fra forkert sted

Formål: Regel 14 dækker, hvornår og hvordan spilleren må markere en bold, der ligger stille, og løfte og rense bolden, og hvordan den skal sættes i spil igen, så bolden spilles fra det rigtige sted. Når en løftet eller flyttet bold skal genplaceres, skal den samme bold placeres på dens oprindelige sted. Når der tages lempelse med eller uden straf, skal en erstatningsbold eller den oprindelige bold droppes i et bestemt lempelsesområde. En fejl under brug af disse fremgangsmåder kan rettes uden straf, før bolden spilles, men spilleren får den generelle straf, hvis bolden spilles fra det forkerte sted.

Læs mere

15


Lempelse for løse naturgenstande og flytbare forhindringer (omfatter også bold eller markeringsmærke, som hjælper eller er til gene for spillet)

Formål: Regel 15 dækker hvornår og hvordan en spiller må tage lempelse uden straf fra løse naturgenstande og flytbare forhindringer. Disse flytbare, naturlige og tilvirkede genstande anses ikke for at være en del af udfordringen ved at spille banen, og spilleren må normalt fjerne dem, når de er til gene for spillet. Men spilleren skal være forsigtig, når løse naturgenstande flyttes nær ved bolden uden for greenen, fordi der vil være straf, hvis flytning forårsager, at bolden flytter sig.

Læs mere

16


Lempelse for unormale baneforhold (gælder også ikke-flytbare forhindringer), situation med farligt dyr, fæstnet bold.

Formål: Regel 16 dækker, hvornår og hvordan spilleren må tage lempelse uden straf ved at spille en bold fra et andet sted, f.eks. når der er gene fra et unormalt baneforhold eller en situation med farligt dyr. Disse forhold anses ikke som en del af udfordringen ved at spille banen, og lempelse uden straf er normalt tilladt, undtagen i et strafområde. Spilleren tager normalt lempelse ved at droppe en bold i et lempelsesområde med udgangspunkt i nærmeste punkt for fuld lempelse. Denne Regel dækker også lempelse uden straf, når en spillers bold er fæstnet i sit eget nedslagsmærke i det generelle område.

Læs mere

17


Strafområder

Formål: Regel 17 er en specifik Regel for strafområder, som er områder med vand eller andre områder, som Komitéen har defineret, og hvor en bold ofte er mistet eller umulig at spille videre med. Spillere kan med ét strafslag bruge særlige lempelsesmuligheder til at spille en bold uden for strafområdet.

Læs mere

18


Lempelse forrige sted, bold mistet eller out of bounds, provisorisk bold

Formål: Regel 18 dækker lempelse fra forrige sted. Når en bold er mistet uden for et strafområde eller ender out of bounds, så brydes den krævede rækkefølge med at spille fra teestedet til hullet. Spilleren skal genoptage denne rækkefølge ved at spille igen derfra, hvor forrige slag blev udført. Denne Regel dækker også, hvornår og hvordan en provisorisk bold kan spilles for at spare tid, når bolden i spil kunne være endt out of bounds eller være mistet uden for et strafområde.

Læs mere

19


Uspillelig bold

Formål: Regel 19 dækker spillerens mange lempelsesmuligheder for en uspillelig bold. Dette tillader spilleren at vælge, hvilken mulighed, der skal bruges – normalt med ét strafslag – for at slippe ud af en vanskelig situation hvor som helst på banen (undtagen i strafområder).

Læs mere

20


Afklare regelproblemer under runden. Afgørelser fra dommer og Komité

Formål: Regel 20 dækker, hvad spillere bør gøre, hvis de har spørgsmål angående Reglerne under en runde, hvilket også omfatter procedurerne (som er forskellige i hulspil og slagspil), som tillader en spiller at beskytte sin ret til at få en afgørelse på et senere tidspunkt. Reglen dækker også dommernes rolle, som har tilladelse til at afgøre spørgsmål om fakta og anvende Reglerne. Afgørelser fra en dommer eller Komitéen er bindende for alle spillere.

Læs mere

21


Andre former for individuelt slagspil og hulspil

Formål: Regel 21 dækker fire andre former for individuelle spil, herunder tre former for slagspil, hvor scoring er anderledes end i almindeligt slagspil: Stableford (scoring med point på hver enkelt hul); Maksimum Score (din score for hvert hul er begrænset til et maksimum); og Par/Bogey (f.eks. spil mod hullets par på hul-for-hul basis).

Læs mere

22


Foursome

Formål: Regel 22 dækker Foursome (spillet enten som hulspil eller slagspil), hvor to partnere konkurrerer sammen som en side ved skiftevis at udføre slag til en enkelt bold. Reglerne for denne form for spil er stort set de samme som for individuelle spil, bortset fra at kræve, at partnerne skiftes til at starte på et hul og at spille hvert hul ved at skiftes til at slå.

Læs mere

23


Four-Ball

Formål: Regel 23 dækker Four-ball (spillet enten som hulspil eller slagspil), hvor partnere konkurrerer som en side, og hvor hver spiller deres egen bold. En sides score for et hul er den laveste score af partnerne på det hul.

Læs mere

24


Holdturneringer

Formål: Regel 24 dækker holdturneringer (spillet som hulspil eller slagspil), hvor flere spillere eller sider konkurrerer som et hold, og hvor resultaterne af deres runder eller matcher kombineres for at producere en samlet holdscore.

Læs mere