The R&A - Working for Golf
Retningslinjer for spilletempo
Procedurer for Komitéen
Undersøg mere

Afsnit 5F
Afsnit 5H
5G
Retningslinjer for spilletempo

Komitéen kan fastsætte sine egne retningslinjer for spilletempo, vedtaget som en lokalregel (se Regel 5.6b). I praksis er karakteren af sådanne retningslinjer afhængig af antallet af komitémedlemmer, der er tilgængelige til at gennemføre den (se Afsnit 8K).

Retningslinjer for spilletempo kan indeholde:

 • En maksimal tid til at fuldføre en runde, et hul eller en række huller eller et slag.
 • En definition af, hvornår den første gruppe er ude af position, og hvornår øvrige grupper er ude af position i forhold til gruppen, der spiller foran den.
 • Hvornår og hvordan en gruppe eller individuelle spillere kan overvåges eller times.
 • Hvis og hvornår spillere kan blive advaret om, at de er på tid eller har haft en “bad time”.
 • Strafstrukturen for brud på retningslinjerne.

Komitéen er ansvarlig for at sikre, at en turnering bliver spillet i et hurtigt tempo. Hvad der betragtes som et hurtigt tempo, kan være forskelligt ud fra banen, antallet af spillere og antallet af spillere i hver gruppe. For at gennemføre dette:

 • Komitéen bør vedtage en lokalregel, der opsætter retningslinjer for spilletempo (se Regel 5.6b).
 • Retningslinjerne bør mindst fastsætte en maksimal tid for at fuldføre runde eller dele af runden.
 • Retningslinjerne bør fastsætte eventuelle straffe for en spillers manglende overholdelse af retningslinjerne.
 • Komitéen bør også være opmærksom på andre handlinger, de kan foretage sig for at have en positiv indflydelse på spilletempoet. Disse omfatter:
  • Administrative procedurer, såsom nedsættelse af gruppestørrelser, øgede startintervaller og introduktion af tomme starttider.
  • Grundlæggende ændringer i baneopsætning såsom bredere fairways, reducering af tykkelsen eller længden af rough eller nedsættelse af greenhastighed. Hvis dette gøres, bør Komitéen konsultere regler og vejledning i Handicapsystemet, der gælder i det pågældende land, om hvorvidt dette kan have indflydelse på bane-ratingen, og følge procedurerne for at gennemføre de nødvendige justeringer.