The R&A - Working for Golf
Information til spillere og dommere
Procedurer for Komitéen
Gå til Afsnit
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Undersøg mere

Afsnit 5H
Afsnit 6
5I
Information til spillere og dommere
(1)
Lokalregler

Komitéen skal sørge for, at eventuelle lokalregler bliver offentliggjort for spillerne, hvad enten der er tale om en separat information på første tee, på scorekortet, en opslagstavle eller banens webside.

Mange organisationer, der kører flere turneringer, opretter et dokument, der indeholder alle de lokalregler, som de normalt bruger i alle deres turneringer. Historisk set er dette dokument trykt på karton og er kendt som et “Hard Card”.

Hvis spillerne skal spille med bolde fra den godkendte liste af bolde (se Standard lokalregel G-3) eller bruge køller på listen over kompatible driverhoveder (se Standard lokalregel G-1) eller som opfylder groove og punch-mark specifikationerne (se Standard lokalregel G-2), bør Komitéen overveje at gøre listerne tilgængelige for spillerne eller oplyse om adgang til de gældende online-databaser.

(2)
Startgrupper og startlister

Startlister, der viser grupperinger for runden sammen med deres starttider, skal produceres og opslås på steder, hvor spillerne kan tjekke dem. Selvom spillere ofte får sendt startlister elektronisk eller kan tjekke dem på en hjemmeside, skal de også være tilgængelige på banen, så spillerne kan genbekræfte deres starttidspunkt.

(3)
Flagplaceringer

Komitéen kan give spillere et ark, der viser flagplaceringer på greens. Disse kan være cirkler med afstanden fra forsiden af greenen og den nærmeste side, et stykke papir med bare tallene eller et mere detaljeret sæt tegninger af greenen og dets omgivelser med anvisning af flagplaceringen.

(4)
Scorekort inklusiv handicapnøgler

Komitéen er ansvarlig for på scorekortet eller et andet sted, der er synligt (f.eks. nær første tee) at vise fordelingen af handicapnøgler. Denne rækkefølge bruges til handicap-matcher og i nogle former for netto-score slagspil, såsom Four-Ball, Stableford, Maximum Score (hvor den maksimale score er knyttet til spillerens netto-score) og Par/Bogey-turneringer. For at få vejledning i, hvordan man bestemmer fordelingen, skal man se reglerne eller anbefalingerne i Handicapsystemet, der gælder i det pågældende land.

Hulspil – I en handicap-match skal Komitéen præcisere følgende i turneringsbetingelserne:

  • Om den fulde forskel mellem handicap eller en procentdel af forskellen gælder.
  • Handicapnøglen, der skal bruges til at vise hullernes rækkefølge, hvor spillerne skal give eller modtage handicapslag.

Hvis Komitéen har godkendt, at en kamp begynder ved et andet hul end Hul 1, kan Komitéen ændre handicapnøglen for sådanne matcher.

Slagspil – I en nettoturnering skal Komitéen fastsætte slagtildelingen i overensstemmelse med reglerne eller anbefalingerne i Handicapsystemet, der gælder i det pågældende land. For eksempel, om der anvendes fuldt handicap eller en procentdel af handicappet.

(5)
Retningslinjer for spilletempo og god opførsel

Kopi af retningslinjer for spilletempo og god opførsel bør være tilgængelige for spillerne, før turneringen begynder. Hvis spillerne ikke er bekendt med disse retningslinjer, kan Komitéen ønske at gennemgå dem med spillerne forud for turneringen.

Dommere og andre, der skal håndhæve disse retningslinjer, bør trænes og forsynes med andre ekstra materialer, f.eks. tidsskemaer eller anvisninger med det specifikke sprog, de skal bruge til at informere spillerne om advarsler eller mulige overtrædelser.

(6)
Evakueringsplan

Hver Komité bør overveje, hvordan man evakuerer spillere i tilfælde af farligt vejr eller anden nødsituation. Hvis det er nødvendigt, kan en evakueringsplan oprettes og udleveres til spillerne. Yderligere oplysninger findes i Standard lokalregel J-1.