The R&A - Working for Golf
Efter turneringen
Procedurer for Komitéen
Gå til Afsnit
A
(1)
(2)
B
C
D
Undersøg mere

Afsnit 6G
Afsnit 8
7
Efter turneringen
A
Lige resultater i slagspil

Efter at alle scorekort er afleveret i slagspil, skal Komitéen muligvis foretage en afgørelse om lige resultater til førstepladsen eller andre placeringer. Komitéen bør anvende den metode, der er beskrevet i turneringsbetingelserne (se Afsnit 5A(6)), og som bør være angivet i forvejen.

I en kvalifikation, hvor et fast antal spillere går videre til hulspil, eller hvis turneringen er kvalifikation til en senere turnering, kan der være omspil, som Komitéen skal organisere for at bestemme, hvilke spillere der går videre.

(1)
Diskvalifikation eller give sejren til medspilleren i omspil i slagspil

I et slagspilsomspil mellem to spillere, er det ikke nødvendigt for den anden spiller at afslutte omspilshullet eller -hullerne for at blive erklæret som vinder, hvis en af dem diskvalificeres eller giver sejren til den anden.

(2)
Nogle spillere fuldfører ikke omspillet i slagspil

Hvis ikke alle afslutter omspilshullet eller -hullerne i et slagspilsomspil mellem tre eller flere spillere, afgøres resultatet af omspillet om nødvendigt i forhold til rækkefølgen, hvor spillerne diskvalificeres eller beslutter at trække sig.

B
Færdiggøre resultater

Som beskrevet i Afsnit 5A(7)) er det vigtigt for Komitéen i turneringsbetingelserne at præcisere, hvornår og hvordan resultatet af turneringen betragtes som endeligt, da dette vil påvirke, hvordan Komitéen skal afgøre eventuelle regelspørgsmål, der opstår efter at spillet er afsluttet i både hulspil og slagspil (se Regel 20).

Komitéen bør sikre, at den opfylder sit ansvar med at gøre resultaterne af en hulspils- eller slagspilsturnering endelige i overensstemmelse med turneringsbetingelserne. For eksempel:

  • Hvis resultatet af en match bliver betragtet som endeligt, når Komitéen har annonceret det på den officielle resultattavle, bør Komitéen sikre, at dette bliver gjort så hurtigt som muligt.
  • Hvis der er regelspørgsmål, der kan påvirke resultatet af slagspilsturneringen, bør Komitéen afgøre disse spørgsmål først, selvom det betyder forsinkelse af afslutningen på turneringen og annonceringen af vinderne.
C
Tildele præmier

Hvis turneringen involverer amatørgolfspillere, skal Komitéen sørge for, at den er bekendt med reglerne om præmier, som en amatørspiller kan modtage uden at overtræde reglerne for amatørstatus. Komitéer bør undersøge reglerne for amatørstatus og afgørelser om amatørreglerne, som er tilgængelige på RandA.org eller på Dansk Golf Unions hjemmeside. Nogle af nøglebegrænsningerne er:

  • En amatørgolfspiller må ikke spille golf for præmiepenge.
  • En amatørgolfspiller må ikke acceptere en præmie eller et gavekort med en detailværdi ud over det beløb, der er tilladt af det styrende organ, der administrerer Amatørreglerne i det land, hvor turneringen bliver spillet.
  • En amatørspiller, må acceptere en symbolsk præmie af enhver værdi. Et eksempel på en symbolsk præmie er en, der er lavet af guld, sølv, keramik, glas eller lignende, der er permanent og tydeligt indgraveret, såsom et trofæ, pokal, medalje eller plakette.
  • En amatørgolfspiller kan acceptere en præmie af enhver værdi, herunder en pengepræmie, for en hole-in-one, der blev lavet under runden.
D
Spørgsmål om regler eller scores, der opstår efter turneringen

Når et spørgsmål vedrørende reglerne kommer til Komitéens kendskab efter afslutningen af turneringen, afhænger afgørelsen af problemets art. Hvis spørgsmålet vedrører en situation, hvor en spiller kan have fortsat forkert i henhold til reglerne, skal Komitéen henvise til Regel 20.2e for at afgøre, om spilleren skal tildeles en diskvalifikationsstraf.

Hvis problemet skyldes en administrativ fejl fra Komitéen, skal den rette fejlen og annoncere nye resultater. Komitéen bør om nødvendigt trække alle præmier tilbage, der fejlagtigt er uddelt og tildele dem til de rigtige spillere.

Administrative fejl omfatter:

  • At have tilladt ikke-kvalificerede spillere at komme ind i turneringen.
  • Beregne en spillers samlede score forkert.
  • Anvende et forkert handicap eller at udelade en spiller af de endelige resultater.
  • Anvendelse af den forkerte metode til at afgøre lige resultater.