The R&A - Working for Golf
Standard lokalregler
Procedurer for Komitéen
Undersøg mere

Afsnit 7
Afsnit 8A
8
Standard lokalregler

Dette afsnit indeholder godkendte Standard lokalregler, som kan anvendes af en Komité:

 • Disse kan enten vedtages i deres helhed eller kan tjene som et eksempel på, hvordan man skriver en bestemt type lokalregel.
 • Lokalregler er kun tilladt, hvis de er i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt i dette afsnit.
 • En Komité opfordres til at bruge den anbefalede tekst, hvis den passer til den lokale situation for at minimere antallet af gange en spiller vil finde forskellige versioner af den samme lokalregel på forskellige baner eller i forskellige turneringer.
 • Komitéen bør sikre, at lokalreglerne bliver stillet til rådighed for spillerne, uanset om de er på scorekortet, på et opslag til spillere eller leveret på anden måde.
 • Hvis en kortfattet version af den fulde tekst af Standard lokalreglerne leveres, f.eks. på bagsiden af scorekortet, skal Komitéen sikre, at den fulde tekst er tilgængelig, f.eks. på en opslagstavle eller hjemmeside.
 • Medmindre andet er angivet, skal straffen for overtrædelse af en lokalregel være den generelle straf. Klubbens permanente lokalregler skal godkendes af Dansk Golf Union.

Retningslinjer for etablering af lokalregler:

 • Lokalregler har samme status som en Golfregel for den pågældende turnering eller bane.
 • Komitéer opfordres til kun at bruge lokalregler for at håndtere de typer situationer og retningslinjer, der er omfattet af dette afsnit og i Afsnit 5.
 • Hvis en lokalregel introduceres på grund af en midlertidig situation, skal den fjernes, så snart situationen ikke længere kræver brug af lokalreglen.
 • Hvis en komité ændrer ordlyden af en Standard lokalregel for at passe til banens eller turneringens særlige behov, skal det sikres, at ændringerne ligger inden for de parametre, der er tilladt i Standard lokalreglen og i overensstemmelse med det angivne formål, og der bør søges rådgivning hos DGU.
 • For at sikre, at spillet foregår i overensstemmelse med Golfreglerne, må en Komité ikke anvende en lokalregel til at fravige eller ændre Golfreglerne, blot fordi den foretrækker, at en Regel skulle være anderledes.
 • Som et generelt princip, når en spiller spiller en runde, der skal bruges til handicapregulering, er denne forpligtet til at spille efter Golfreglerne. Hvis Komitéen bemyndiger spillerne til at spille på måder, der afviger væsentligt fra Golfreglerne, må spilleren muligvis ikke indlevere scoren til handicapregulering. For tilladte undtagelser skal du se i reglerne eller anbefalingerne i Handicapsystemet, der gælder i det pågældende land.

Hvis Komitéen mener, at en lokalregel, der ikke er omfattet af disse retningslinjer, kan være nødvendig på grund af lokale unormale forhold, der forstyrrer fairplay, bør den:

 • Konsultere danskgolfunion.dk for at kontrollere, om der findes en yderligere Standard lokalregel til dækning af en sådant forhold eller situation, eller
 • Kontakte Dansk Golf Union direkte (som om nødvendigt vil konsultere R&A).

Standard lokalregler i hver kategori er nummereret i rækkefølge – for eksempel A-1, A-2, osv.

En formålsforklaring er givet med hver Standard lokalregel. Hvis en komité ændrer ordlyden af en Standard lokalregel for at passe til banens eller turneringens særlige behov, skal det sikres, at ændringerne er i overensstemmelse med det angivne formål.

Disse Standard lokalregler er organiseret i nedenstående kategorier.

Out of bounds og banens grænser

Strafområder

Bunkere

Greens

Særlige eller krævede lempelsesprocedurer

Unormale baneforhold og integrerede genstande

Begrænsninger ved brug af udstyr

Definere, hvem der kan hjælpe eller give råd til spillere

Definere, hvornår og hvor spillere må øve sig

Procedurer for dårligt vejr og afbrydelse af spil

Retningslinjer for spilletempo

Disse Standard lokalregler dækker de situationer eller problemer, der opstår ofte nok til at begrunde at have en standardiseret form. For alle andre situationer, hvor en lokalregel er tilladt, men standarder ikke er angivet, bør komitéen skrive lokalreglen på en klar og enkel måde. Men Komitéen er ikke autoriseret til at skrive lokalregler, der går imod principperne i Golfreglerne. Afsnit 8L giver flere oplysninger om brugen af uautoriserede lokalregler.

Hvis en lokalregel er skrevet med samme formuleringer som i Standard lokalreglerne i dette afsnit, kan Komitéen efterfølgende søge assistance hos Dansk Golf Union til at fortolke, hvorledes lokalreglen skal implementeres.