The R&A - Working for Golf
Begrænsninger ved brug af udstyr
Procedurer for Komitéen
Gå til Afsnit
G-1
G-2
G-3
G-4
G-5
G-6
G-7
G-8
G-9
Undersøg mere

Afsnit 8F
Afsnit 8H
8G
Begrænsninger ved brug af udstyr
G-1
Liste over godkendte driverhoveder

Formål. For at fjerne enhver tvivl om, at drivere, der bliver brugt i en turnering, overholder specifikationerne:

 • Kan en Komité vælge at kræve, at spillerne kun bruger drivere, hvis køllehoveder er blevet evalueret og godkendt som værende i overensstemmelse med Udstyrsreglerne.
 • En liste over overholdelse af driverhoveder findes på RandA.org.

Denne lokalregel anbefales kun til brug i turneringer for elitespillere (dvs. professionelle turneringer og elite-amatørturneringer).

Standard lokalregel G-1

“Enhver driver, som spilleren bruger til at udføre et slag, skal have et driverhoved, der er identificeret efter model og loft, og som er på den nuværende liste over godkendte driverhoveder udstedt af R&A.

Denne liste opdateres jævnligt og findes på RandA.org.

Undtagelse – Driverhoveder fra før 1999: En driver med et driverhoved, der blev lavet før 1999, er undtaget fra denne lokalregel.

Straf for at udføre et slag med en kølle i strid med denne lokalregel: Diskvalifikation.

Der er ingen straf efter denne lokalregel for at bære, men ikke at udføreet slag med en driver, der ikke er på listen over godkendte driverhoveder.”

G-2
Groove og punch-mark specifikationer

Formål. Gældende fra 1. januar 2010 blev udstyrsreglerne revideret for groove og punch-mark specifikationer for alle andre køller end drivere og puttere. Indtil tidligst fra 2024 er køller, der er lavet før 2010, ikke forpligtet til at opfylde disse specifikationer.

Men en Komité kan vælge at vedtage en lokalregel, der kræver, at spillerne kun bruger køller, der opfylder alle specifikationerne i de nuværende udstyrsregler. Dette anbefales kun til brug i turneringer for elitespillere (dvs. professionelle turneringer og elite-amatørturneringer).

En udstyrsdatabase med fairwaykøller, hybrider, jern og wedges, der er blevet testet for overensstemmelse med de gældende udstyrsregler findes på RandA.org.

Standard lokalregel G-2

“Når der udføres et slag skal spilleren bruge køller, der overholder groove og punch-mark specifikationerne i Udstyrsreglerne, der trådte i kraft 1. januar 2010.

En udstyrsdatabase med fairwaykøller, hybrider, jern og wedges, der er blevet testet for overensstemmelse med de gældende Udstyrsregler findes på RandA.org.

Straf for at udføre et slag med en kølle i strid med denne lokalregel: Diskvalifikation.

Der er ingen straf efter denne lokalregel for at bære, men ikke at udføre et slag med en kølle, der ikke er i overensstemmelse med disse groove og punch-mark specifikationer.”

G-3
Liste over godkendte golfbolde

Formål. For at fjerne enhver tvivl om, at de bolde, der anvendes i en turnering, er i overensstemmelse med Golfreglerne, kan en Komité vælge at kræve, at spilleren kun bruger bolde, der er blevet evalueret og godkendt som værende i overensstemmelse med Udstyrsreglerne.

En liste over godkendte golfbolde findes på RandA.org og opdateres månedligt.

Selvom denne lokalregel ikke er gældende, skal enhver bold, der bruges, overholde reglerne.

Standard lokalregel G-3

“Enhver bold, der bruges til at udføre et slag ,skal være på den nuværende liste over godkendte golfbolde udstedt af R&A.

Denne liste opdateres jævnligt og findes på RandA.org. Straf for at udføre et slag til en bold, som ikke er på nuværende liste i strid med denne lokalregel: Diskvalifikation.

G-4
Kun én type bold

Formål. For at forhindre en spiller i at bruge bolde med forskellige spilleegenskaber afhængigt af karakteren af hullet eller slaget, der skal spilles i løbet af en runde, kan Komitéen vælge at kræve, at en spiller kun bruger én type bold, der er på listen over godkendte golfbolde.

Hver enkelt notering på listen over godkendte golfbolde behandles som en anden type bold. Forskelligt farvede golfbolde med identiske markeringer, behandles som forskellige typer bolde.

Denne lokalregel anbefales kun til brug i turneringer for elitespillere (dvs. professionelle turneringer og elite-amatørturneringer).

Standard lokalregel G-4

“Under hele runden skal hver bold, som spilleren udfører et slag med, være af samme mærke og model, som er specificeret under et enkelt punkt på den aktuelle liste over godkendte golfbolde.

Hvis et andet mærke og/eller model droppes, genplaceres eller placeres, men der endnu ikke er udført et slag med den, kan spilleren rette fejlen ved at stoppe med at bruge den bold uden straf i henhold til Regel 14.5. Spilleren skal droppe, genplacere eller placere en bold af samme mærke og model, som blev brugt ved starten af runden.

Når spilleren opdager, at denne har spillet en bold i strid med denne lokalregel, skal spilleren stoppe med at bruge bolden, før der udføres et slag fra det næste teested og fuldføre runden med en bold af samme mærke og model, som brugt ved start af runden; ellers er spilleren diskvalificeret.

Hvis det bliver opdaget under spil af hullet, kan spilleren afslutte spillet af dette hul med den bold, der spilles i strid med reglerne eller placere en bold af det korrekte mærke og model det sted, hvor bolden, der blev spillet i strid med denne lokalregel, var løftet fra.

Straf for at udføre et slag til en bold i strid med lokalreglen:

Spilleren får den generelle straf for hvert hul, hvor spilleren er i strid med denne lokalregel.”

G-5
Forbud mod brug af afstandsmålere

Formål. Selvom Regel 4.3 giver spillerne mulighed for at bruge udstyr til måling af afstand (underlagt visse krav), kan en Komité vælge at forbyde brugen af elektroniske afstandsmålere.

Standard lokalregel G-5

Regel 4.3a(1) modificeres således:

Under en runde må en spiller ikke skaffe information om afstand ved hjælp af en elektronisk afstandsmåler.

Straf for overtrædelse af lokalreglen – se Regel 4.3.

G-6
Forbud mod brug af motoriseret transport

Formål. En Komité kan vælge at forbyde spillere at bruge enhver form for motoriseret transport, såsom en buggy, i løbet af en runde. Dette er hensigtsmæssigt, når Komitéen anser det at gå, som en integreret del af spillet i en turnering, eller når den mener, at brugen af motoriseret transport ville være usikker eller kunne skade banen.

Ved anvendelse af denne lokalregel kan Komitéen tillade motoriseret transport på begrænsede måder, f.eks. at transportere spillere fra et hul til et andet, når disse huller er langt fra hinanden, eller lade medlemmerne af Komitéen give en spiller et lift, når denne vil spille, eller har spillet igen fra forrige sted.

Hvis en spiller accepterer et lift uden tilladelse fra Komitéen, kan Komitéen fravige straffen, hvis den ville have givet spilleren tilladelse til at køre i situationen, hvis anmodningen var blevet fremsat. Hvis for eksempel en spiller, der havde mistet en bold og måtte vende tilbage til teestedet, accepterede et lift fra en frivillig, da der ikke var noget Komitémedlem til rådighed, kunne Komitéen fravige straffen, hvis medlemmerne af Komitéen ville havde givet spilleren et lift, hvis de var blevet spurgt.

Men når motoriseret transport ikke er tilladt af en lokalregel, er det et princip i lokalreglen, at spillerne skal gå hele banen rundt, så tilladelse bør ikke gives, hvis en spiller er blevet kørt fremad, når denne ikke allerede har gået den afstand. Hvis en spiller f.eks. stopper for at købe en forfriskning efter at have udført sit teeslag, og derefter accepterer en tur fremad til spillerens bold fra en frivillig, bør straffen efter lokalreglen ikke frafaldes.

Standard lokalregel G-6

“Under en runde må en spiller eller caddie ikke køre i nogen form for motoriseret transport, undtagen som godkendt eller senere godkendt af Komitéen.

[En spiller, der vil spille eller har spillet fra forrige sted, er altid autoriseret til at køre med motoriseret transport.]

[Spillere og caddies kan køre med shuttle mellem hul [identificer hul] og [identificer hul].]

Straf for overtrædelse af lokalreglen: Spilleren får den generelle straf for hvert hul, hvor der er en overtrædelse af denne lokalregel. Hvis overtrædelsen opstår mellem spillet af to huller, gælder det for det næste hul."

G-7
Forbud mod brug af visse typer sko

Formål. For at beskytte banen mod skader kan Komitéen forbyde brugen af sko med metalspikes eller traditionelt designede spikes.

Komitéen kan også forbyde brugen af sko med andre funktioner, som kan forårsage uønsket skade.

Standard lokalregel G-7

Regel 4.3a modificeres således:

Under en runde må en spiller ikke bære sko med:

 • Traditionelle spikes – det vil sige spikes, der har enkelte eller flere dele designet til at trænge dybt ind i jordoverfladen (uanset om de er fremstillet af metal, keramik, plast eller andre materialer); eller
 • Spikes af ethvert design, der helt eller delvis er fremstillet af metal, hvis sådant metal kan komme i kontakt med banen.

Straf for overtrædelse af lokalreglen – se Regel 4.3.

G-8
Forbud eller begrænsning af brug af lyd- og videoenheder

Formål. Regel 4.3a(4) tillader en spiller at bruge udstyr til at lytte til lyd eller se video af forhold uden relation til den turnering, der spilles. Men Komitéen kan vedtage en lokalregel, der helt forbyder brug af lyd- og videoenheder under runden.

Standard lokalregel G-8

Regel 4.3a(4) modificeres således: Under en runde må en spiller ikke lytte til eller se indhold af nogen art på en personlig lyd- eller videoenhed.

Straf for overtrædelse af lokalreglen – se Regel 4.3.

G-9
Afklaring: Lokalregel G-9 Udskiftning af kølle, der er knækket eller betydeligt beskadiget

Afklaring tilføjet 4/2019

Standard lokalregel G-9

Regel 4.1b(3)  modificeres således:

Hvis en spillers kølle er “knækket eller betydeligt beskadiget” under runden af spilleren eller caddien, undtagen når der er tale om misbrug, må spilleren erstatte køllen efter Regel 4.1b(4).

Når køllen erstattes, skal spilleren omgående tage den knækkede og betydeligt beskadigede kølle ud af spil efter fremgangsmåden i Regel 4.1c(1).

I forhold til denne lokalregel:

 • En kølle er “knækket eller betydeligt beskadiget", når: 
  • Skaftet går i flere stykker, splintrer eller er bøjet (men ikke hvis det kun er bulet)
  • Køllehovedets slagflade er synligt deformeret (men ikke hvis slagfladen kun er ridset)
  • Køllehovedet er synligt og betydeligt deformeret
  • Køllehovedet er løst eller skilt fra skaftet, eller
  • Grippet er løst.

Undtagelse: En slagflade eller et køllehoved er ikke “knækket eller betydeligt beskadiget” blot fordi, der er revner.

Straf for overtrædelse af lokalreglen – se  Regel 4.1b.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Men et slag er ikke udført, hvis spilleren:

 • Under nedsvinget beslutter sig for ikke at ramme bolden og undgår at gøre dette ved bevidst at stoppe køllehovedet, før det når bolden eller, hvis ikke i stand til at stoppe, så ved bevidst at ramme forbi bolden.
 • Tilfældigt rammer bolden under udførelse af et prøvesving eller under forberedelserne til at udføre et slag.

Når Reglerne bruger ”spille en bold” er betydningen den samme som at udføre et slag.

Spillerens score for et hul eller en runde udgøres af et antal "slag," eller ”udførte slag”, som betyder både alle slag og alle strafslag. (Se Regel 3.1c.)

 

Fortolkning Slag/1 - afgøre, om et slag blev udført

Hvis en spiller starter nedsvinget med en kølle og har til hensigt at slå til bolden, tæller spillerens handling som et slag, når:

 • Køllehovedet afbøjes eller stoppes af en ekstern påvirkning (som f. eks. en gren fra et træ), uanset om bolden rammes eller ej.
 • Køllehovedet adskilles fra skaftet under nedsvinget, og spilleren fortsætter nedsvinget med skaftet alene, uanset om bolden rammes med skaftet.
 • Køllehovedet adskilles fra skaftet under nedsvinget, og spilleren fortsætter nedsvinget med skaftet alene, og det løse køllehoved rammer bolden.

Spillerens handling tæller ikke som et slag i hver af følgende situationer:

 • Under nedsvinget adskilles en spillers køllehoved fra skaftet. Spilleren stopper nedsvinget kort af bolden, men det løse køllehoved rammer og flytter bolden.
 • Under tilbagesvinget adskilles en spillers køllehoved fra skaftet. Spilleren fuldfører nedsvinget med skaftet, men ikke rammer bolden.
 • En bold sidder fast i en gren uden for en kølles rækkevidde. Hvis spilleren flytter bolden ved at ramme en nedre del af grenen i stedet for bolden, gælder Regel 9,4 (bold løftet eller flyttet af spilleren).
Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Men et slag er ikke udført, hvis spilleren:

 • Under nedsvinget beslutter sig for ikke at ramme bolden og undgår at gøre dette ved bevidst at stoppe køllehovedet, før det når bolden eller, hvis ikke i stand til at stoppe, så ved bevidst at ramme forbi bolden.
 • Tilfældigt rammer bolden under udførelse af et prøvesving eller under forberedelserne til at udføre et slag.

Når Reglerne bruger ”spille en bold” er betydningen den samme som at udføre et slag.

Spillerens score for et hul eller en runde udgøres af et antal "slag," eller ”udførte slag”, som betyder både alle slag og alle strafslag. (Se Regel 3.1c.)

 

Fortolkning Slag/1 - afgøre, om et slag blev udført

Hvis en spiller starter nedsvinget med en kølle og har til hensigt at slå til bolden, tæller spillerens handling som et slag, når:

 • Køllehovedet afbøjes eller stoppes af en ekstern påvirkning (som f. eks. en gren fra et træ), uanset om bolden rammes eller ej.
 • Køllehovedet adskilles fra skaftet under nedsvinget, og spilleren fortsætter nedsvinget med skaftet alene, uanset om bolden rammes med skaftet.
 • Køllehovedet adskilles fra skaftet under nedsvinget, og spilleren fortsætter nedsvinget med skaftet alene, og det løse køllehoved rammer bolden.

Spillerens handling tæller ikke som et slag i hver af følgende situationer:

 • Under nedsvinget adskilles en spillers køllehoved fra skaftet. Spilleren stopper nedsvinget kort af bolden, men det løse køllehoved rammer og flytter bolden.
 • Under tilbagesvinget adskilles en spillers køllehoved fra skaftet. Spilleren fuldfører nedsvinget med skaftet, men ikke rammer bolden.
 • En bold sidder fast i en gren uden for en kølles rækkevidde. Hvis spilleren flytter bolden ved at ramme en nedre del af grenen i stedet for bolden, gælder Regel 9,4 (bold løftet eller flyttet af spilleren).
Udstyrsregler

Specifikationerne og andre reguleringer af køller, bolde og andet udstyr, som spillerne må bruge under en runde. Udstyrsreglerne kan findes på RandA.org/EquipmentStandards.

Udstyrsregler

Specifikationerne og andre reguleringer af køller, bolde og andet udstyr, som spillerne må bruge under en runde. Udstyrsreglerne kan findes på RandA.org/EquipmentStandards.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Men et slag er ikke udført, hvis spilleren:

 • Under nedsvinget beslutter sig for ikke at ramme bolden og undgår at gøre dette ved bevidst at stoppe køllehovedet, før det når bolden eller, hvis ikke i stand til at stoppe, så ved bevidst at ramme forbi bolden.
 • Tilfældigt rammer bolden under udførelse af et prøvesving eller under forberedelserne til at udføre et slag.

Når Reglerne bruger ”spille en bold” er betydningen den samme som at udføre et slag.

Spillerens score for et hul eller en runde udgøres af et antal "slag," eller ”udførte slag”, som betyder både alle slag og alle strafslag. (Se Regel 3.1c.)

 

Fortolkning Slag/1 - afgøre, om et slag blev udført

Hvis en spiller starter nedsvinget med en kølle og har til hensigt at slå til bolden, tæller spillerens handling som et slag, når:

 • Køllehovedet afbøjes eller stoppes af en ekstern påvirkning (som f. eks. en gren fra et træ), uanset om bolden rammes eller ej.
 • Køllehovedet adskilles fra skaftet under nedsvinget, og spilleren fortsætter nedsvinget med skaftet alene, uanset om bolden rammes med skaftet.
 • Køllehovedet adskilles fra skaftet under nedsvinget, og spilleren fortsætter nedsvinget med skaftet alene, og det løse køllehoved rammer bolden.

Spillerens handling tæller ikke som et slag i hver af følgende situationer:

 • Under nedsvinget adskilles en spillers køllehoved fra skaftet. Spilleren stopper nedsvinget kort af bolden, men det løse køllehoved rammer og flytter bolden.
 • Under tilbagesvinget adskilles en spillers køllehoved fra skaftet. Spilleren fuldfører nedsvinget med skaftet, men ikke rammer bolden.
 • En bold sidder fast i en gren uden for en kølles rækkevidde. Hvis spilleren flytter bolden ved at ramme en nedre del af grenen i stedet for bolden, gælder Regel 9,4 (bold løftet eller flyttet af spilleren).
Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Men et slag er ikke udført, hvis spilleren:

 • Under nedsvinget beslutter sig for ikke at ramme bolden og undgår at gøre dette ved bevidst at stoppe køllehovedet, før det når bolden eller, hvis ikke i stand til at stoppe, så ved bevidst at ramme forbi bolden.
 • Tilfældigt rammer bolden under udførelse af et prøvesving eller under forberedelserne til at udføre et slag.

Når Reglerne bruger ”spille en bold” er betydningen den samme som at udføre et slag.

Spillerens score for et hul eller en runde udgøres af et antal "slag," eller ”udførte slag”, som betyder både alle slag og alle strafslag. (Se Regel 3.1c.)

 

Fortolkning Slag/1 - afgøre, om et slag blev udført

Hvis en spiller starter nedsvinget med en kølle og har til hensigt at slå til bolden, tæller spillerens handling som et slag, når:

 • Køllehovedet afbøjes eller stoppes af en ekstern påvirkning (som f. eks. en gren fra et træ), uanset om bolden rammes eller ej.
 • Køllehovedet adskilles fra skaftet under nedsvinget, og spilleren fortsætter nedsvinget med skaftet alene, uanset om bolden rammes med skaftet.
 • Køllehovedet adskilles fra skaftet under nedsvinget, og spilleren fortsætter nedsvinget med skaftet alene, og det løse køllehoved rammer bolden.

Spillerens handling tæller ikke som et slag i hver af følgende situationer:

 • Under nedsvinget adskilles en spillers køllehoved fra skaftet. Spilleren stopper nedsvinget kort af bolden, men det løse køllehoved rammer og flytter bolden.
 • Under tilbagesvinget adskilles en spillers køllehoved fra skaftet. Spilleren fuldfører nedsvinget med skaftet, men ikke rammer bolden.
 • En bold sidder fast i en gren uden for en kølles rækkevidde. Hvis spilleren flytter bolden ved at ramme en nedre del af grenen i stedet for bolden, gælder Regel 9,4 (bold løftet eller flyttet af spilleren).
Droppe

At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil.

Hvis spilleren slipper bolden uden hensigt om at bringe den i spil, er bolden ikke droppet, og er ikke i spil (se Regel 14.4).

Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

Når der tages lempelse, skal spilleren slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

 • falder lige ned, uden at spilleren kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
 • ikke rører nogen del af spillerens krop eller udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Hvis spilleren placerer en bold uden hensigt til, at den skal være i spil, er bolden ikke genplaceret og er ikke i spil (Se Regel 14.4).

Hver gang en Regel foreskriver, at en bold skal genplaceres, så foreskriver Reglen altid et bestemt sted, hvor bolden skal genplaceres.

 

Tolkning Genplacere/1 - bolden må ikke genplaceres med en kølle

Når en bold skal genplaceres på en rigtig måde, skal den lægges ned og slippes. Det betyder, at spilleren skal bruge sin hånd til at sætte bolden tilbage i spil på stedet, hvorfra den blev løftet eller flyttet.

Hvis en spiller for eksempel løfter sin bold fra greenen og lægger den til side, må spilleren ikke genplacere bolden ved at rulle den tilbage til det ønskede sted med en kølle. Hvis spilleren gør det, er bolden ikke genplaceret på den rigtige måde, og spilleren får ét strafslag efter Regel 14.2b(2) (hvordan bolden skal genplaceres), hvis ikke fejlen rettes, før slaget udføres.

Droppe

At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil.

Hvis spilleren slipper bolden uden hensigt om at bringe den i spil, er bolden ikke droppet, og er ikke i spil (se Regel 14.4).

Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

Når der tages lempelse, skal spilleren slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

 • falder lige ned, uden at spilleren kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
 • ikke rører nogen del af spillerens krop eller udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Hvis spilleren placerer en bold uden hensigt til, at den skal være i spil, er bolden ikke genplaceret og er ikke i spil (Se Regel 14.4).

Hver gang en Regel foreskriver, at en bold skal genplaceres, så foreskriver Reglen altid et bestemt sted, hvor bolden skal genplaceres.

 

Tolkning Genplacere/1 - bolden må ikke genplaceres med en kølle

Når en bold skal genplaceres på en rigtig måde, skal den lægges ned og slippes. Det betyder, at spilleren skal bruge sin hånd til at sætte bolden tilbage i spil på stedet, hvorfra den blev løftet eller flyttet.

Hvis en spiller for eksempel løfter sin bold fra greenen og lægger den til side, må spilleren ikke genplacere bolden ved at rulle den tilbage til det ønskede sted med en kølle. Hvis spilleren gør det, er bolden ikke genplaceret på den rigtige måde, og spilleren får ét strafslag efter Regel 14.2b(2) (hvordan bolden skal genplaceres), hvis ikke fejlen rettes, før slaget udføres.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Teestedet

Det sted, spilleren skal spille fra, når der startes på det hul, som spilles.

Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.

Teestedet er et af de fem definerede baneområder.

Alle andre tee-områder på banen (uanset om det er på samme hul eller ethvert andet hul) er en del af det generelle område.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Caddie

En person, der hjælper en spiller i løbet af en runde, herunder på følgende måder:

 • Bærer, transporterer eller håndterer køller: En person, som bærer, transporterer (f.eks. med buggy eller trolley) eller håndterer en spillers køller under spillet, er spillerens caddie, også selvom spilleren ikke har udnævnt denne person til caddie, undtagen hvis det er for at flytte spillerens bag eller buggy, som stod i vejen, eller af høflighed (f.eks. hente en kølle, spilleren har efterladt på et hul).
 • Give Råd: En spillers caddie er den eneste person (bortset fra en partner eller partnerens caddie), spilleren må bede om råd fra.

En caddie må også hjælpe spilleren på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 1 (forklarer Komitéens rolle).

Forrige sted

Fremgangsmåden og straffen, når en spiller tager lempelse efter Reglerne 17, 18 eller 19 ved at spille en bold derfra, hvor det forrige slag blev udført (se Regel 14.6).

Udtrykket forrige sted betyder, at spilleren både:

 • Modtager ét strafslag, og
 • Taber fordelen ved enhver opnået afstand til hullet fra det sted, hvorfra det forrige slag blev udført.
Caddie

En person, der hjælper en spiller i løbet af en runde, herunder på følgende måder:

 • Bærer, transporterer eller håndterer køller: En person, som bærer, transporterer (f.eks. med buggy eller trolley) eller håndterer en spillers køller under spillet, er spillerens caddie, også selvom spilleren ikke har udnævnt denne person til caddie, undtagen hvis det er for at flytte spillerens bag eller buggy, som stod i vejen, eller af høflighed (f.eks. hente en kølle, spilleren har efterladt på et hul).
 • Give Råd: En spillers caddie er den eneste person (bortset fra en partner eller partnerens caddie), spilleren må bede om råd fra.

En caddie må også hjælpe spilleren på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat:

 • Alle områder inden for afgrænsningerne er in bounds, og er en del af banen.
 • Alle områder uden for afgrænsningerne er out of bounds og er ikke en del af banen.
 • Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Banen udgøres af de fem definerede baneområder.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.