The R&A - Working for Golf
Procedurer for dårligt vejr og afbrydelse af spil
Procedurer for Komitéen
Gå til Afsnit
J-1
J-2
Undersøg mere

Afsnit 8I
Afsnit 8K
8J
Procedurer for dårligt vejr og afbrydelse af spil
J-1
Metoder til at afbryde og genoptage spil

Formål. Regel 5.7b kræver, at spillerne stopper med at spille med det samme, hvis Komitéen erklærer omgående afbrydelse af spillet. Komitéen bør benytte en tydelig måde at fortælle spillerne om en omgående suspension.

Følgende signaler anvendes generelt, og det anbefales, at alle Komitéer benytter disse signaler, hvor det er muligt:

Omgående afbrydelse: Én lang hyletone fra sirenen.
Almindelig afbrydelse: Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen.
Genoptagelse af spil: To korte hyletoner fra sirenen.

Standard lokalregel J-1

“En afbrydelse af spil for en farlig situation vil blive signaleret af [indsæt signal, der vil blive brugt]. Alle andre afbrydelser signaleres af [indsæt signal, der vil blive brugt]. I begge tilfælde vil genoptagelse af spillet blive signaleret af [indsæt signal, der skal anvendes]. Se Regel 5.7b.”

J-2
Fjernelse af midlertidigt vand

Formål. En Komité kan vedtage retningslinjer, der præciserer, hvilke foranstaltninger der er hensigtsmæssige for et Komitémedlem, en person udpeget af Komitéen (for eksempel en greenkeeper) eller spiller, for at fjerne midlertidigt vand på greenen.

Standard lokalregel J-2

“Hvis en spillers bold ligger på greenen og der er gene fra midlertidigt vandgreenen, må spilleren:

 • Tage lempelse uden straf efter Regel 16.1d; eller
 • Få sin spillelinje skrabet.

Sådan skrabning bør ske på tværs af spillelinjen og fortsætte en rimelig afstand forbi hullet (det vil sige mindst en skrabers længde) og udføres kun af [angiv, hvem der må udføre dette, for eksempel en greenkeeper].”

Greenen

Det område på hullet, spilleren spiller, som:

 • Er specielt forberedt til at putte på, eller
 • Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bliver brugt).

Greenen på et hul indeholder hullet, spilleren forsøger at spille en bold ned i. Greenen er et af de fem definerede baneområder. Greens på alle andre huller (som spilleren ikke spiller på lige nu) er forkerte greens og en del af det generelle område.

Kanten af en green er defineret som, hvor man kan se, at det særligt forberedte område starter (f.eks. hvor græsset er klippet tydeligt for at vise kanten), undtagen når Komitéen har defineret kanten på en anden måde (f.eks. ved at bruge en linje eller en række prikker).

Hvis en dobbelt-green bliver brugt til to forskellige huller:

 • Hele det forberedte område, som indeholder begge huller, bliver betragtet som greenen, når et af hullerne spilles.

Men Komitéen kan definere en kant, som deler den dobbelte green i to forskellige greens, så når en spiller spiller et af hullerne, er den del af den dobbelte green, som hører til det andet hul, en forkert green.

Midlertidigt vand

Enhver midlertidig ansamling af vand på jordoverfladen (f.eks. vandpytter fra regn eller vanding eller et overløb fra et vandområde), som:

 • Ikke er i et strafområde, og
 • Som kan ses før eller efter spilleren indtager sin stance (uden at presse sine fødder overdrevent nedad).

Det er ikke nok, at jorden er våd, mudret eller blød, eller at vandet kun er synligt et øjeblik, når spilleren træder på jorden. En ansamling af vand skal forblive synlig enten før eller efter stancen er indtaget.

Særlige tilfælde:

 • Dug og rim er ikke midlertidigt vand.
 • Sne og naturlig is (bortset fra rim), er enten løse naturgenstande eller, hvis det er på jorden, midlertidigt vand efter spillerens valg.
 • Kunstigt fremstillet is er en forhindring.
Greenen

Det område på hullet, spilleren spiller, som:

 • Er specielt forberedt til at putte på, eller
 • Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bliver brugt).

Greenen på et hul indeholder hullet, spilleren forsøger at spille en bold ned i. Greenen er et af de fem definerede baneområder. Greens på alle andre huller (som spilleren ikke spiller på lige nu) er forkerte greens og en del af det generelle område.

Kanten af en green er defineret som, hvor man kan se, at det særligt forberedte område starter (f.eks. hvor græsset er klippet tydeligt for at vise kanten), undtagen når Komitéen har defineret kanten på en anden måde (f.eks. ved at bruge en linje eller en række prikker).

Hvis en dobbelt-green bliver brugt til to forskellige huller:

 • Hele det forberedte område, som indeholder begge huller, bliver betragtet som greenen, når et af hullerne spilles.

Men Komitéen kan definere en kant, som deler den dobbelte green i to forskellige greens, så når en spiller spiller et af hullerne, er den del af den dobbelte green, som hører til det andet hul, en forkert green.

Spillelinje

Den retning, spilleren ønsker dennes bold skal tage efter et slag, omfattende en forlængelse lodret opad og en rimelig afstand på hver side af denne linje.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en lige linje mellem to punkter (f.eks. kan det være en kurvet linje baseret på den linje, som spilleren ønsker, at bolden skal tage).

Spillelinje

Den retning, spilleren ønsker dennes bold skal tage efter et slag, omfattende en forlængelse lodret opad og en rimelig afstand på hver side af denne linje.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en lige linje mellem to punkter (f.eks. kan det være en kurvet linje baseret på den linje, som spilleren ønsker, at bolden skal tage).

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, der spilles:

 • Hullet skal være 108 mm i diameter og mindst 101,6 mm dybt.
 • Hvis en foring er anvendt, må dens ydre diameter ikke overstige 108 mm. Foringen skal være sænket mindst 25,4 mm under greenens overflade, medmindre særlige jordbundsforhold forudsætter, at den er tættere på overfladen.

Ordet ”hul” (når det ikke bruges som en definition i kursiv) bliver brugt i Reglerne, og betyder så den del af banen, som hører sammen med et bestemt teested, green og hul. Spil af et hul begynder fra teestedet, og slutter, når bolden er i hulgreenen (eller når Reglerne i øvrigt anfører, at hullet er færdigspillet).