The R&A - Working for Golf
Uautoriserede lokalregler
Procedurer for Komitéen
Undersøg mere

Afsnit 8K
Afsnit 9
8L
Uautoriserede lokalregler

Selv om en Komité har betydelige beføjelser i henhold til Golfreglerne til at vedtage lokalregler, der passer til de særlige behov på en bane eller til en turnering, skal lokalregler, som den vælger at indføre, være i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt i Afsnit 8, Standard lokalregler.

Regel 1.3c(3) fastslår, at Komitéen ikke har beføjelse til at anvende straffe på en anden måde end angivet i Golfreglerne. Derfor er det upassende for en Komité at skrive en uautoriseret lokalregel, der afstår fra en straf eller ændrer en straf. For eksempel kan en Komité ikke ændre straffen for at bruge en ulovlig kølle fra diskvalifikation til den generelle straf, eller ændre den generelle straf for ikke at genplacere en bold, der blev flyttet, til et enkelt strafslag. Komitéen må ikke pålægge straffe, når reglerne ikke pålægger dem, for eksempel straffe en spiller, der ikke har lagt sin score sammen på scorekortet i slagspil.

Desuden må Komitéen ikke skrive en lokalregel, der går ud over de tilladte lokalregler på en måde, der kompromitterer de grundlæggende principper i Golfreglerne. Det kan for eksempel være at gøre det muligt for spillerne at bruge lejeforbedring i hele det generelle område, eller at give lempelse uden straf fra tørvehuller i fairway, og på den måde kompromittere det grundlæggende princip i Regel 1.1 om at spille bolden, som den ligger.

Som et generelt princip, når en spiller spiller en runde, der skal bruges til handicapformål, er spilleren forpligtet til at spille den runde i henhold til Golfreglerne. Hvis Komitéen bemyndiger spillere til at spille efter lokalregler, der afviger væsentligt fra Golfreglerne, kan spilleren ikke få lov til at indsende scoren til handicapformål. For tilladte undtagelser skal du se i reglerne eller anbefalingerne i Handicapsystemet, der gælder i det pågældende land.

Hvis Komitéen mener, at en lokalregel, der ikke er omfattet af retningslinjerne i Afsnit 8, kan være nødvendig på grund af lokale unormale forhold, der forstyrrer fairplay, bør den:

  • Konsultere danskgolfunion.dk for at kontrollere, om der findes en yderligere Standard lokalregel til dækning af en sådant forhold eller situation, eller
  • Kontakte Dansk Golf Union direkte (som om nødvendigt vil konsultere R&A).