The R&A - Working for Golf
Holdturneringer
Gå til Afsnit
24.2
24.2
24.2/1
24.4
24.4
24.4/1
24.4/C1
Undersøg mere

Fortolkning 23

Formål: Regel 24 dækker holdturneringer (spillet som hulspil eller slagspil), hvor flere spillere eller sider konkurrerer som et hold, og hvor resultaterne af deres runder eller matcher kombineres for at producere en samlet holdscore.

24.2
Betingelser for holdturneringer
24.2/1
Diskvalifikation kan gælde for en eller alle runder i holdturnering

Hvis en spiller diskvalificeres fra en runde i en holdturnering, hvor ikke alle scores tæller til holdets samlede score, gælder diskvalifikationen kun for denne runde i turneringen.

Hvis en spiller derimod diskvalificeres for ikke at opfylde standarderne i Kodeks for god opførsel efter Regel 1.2b, er det op til Komitéen at afgøre, om denne diskvalifikation kun gælder for denne runde eller for hele turneringen.

24.4
Råd, som er tilladt i en holdturnering
24.4/1
Komitéen kan fastsætte begrænsninger for holdkaptajner og rådgivere

Komitéen kan vedtage en lokalregel, der begrænser, hvem der kan virke som holdkaptajn eller rådgiver, og kan også begrænse, hvad en holdkaptajn eller rådgiver må gøre.

Eksempler på begrænsninger inkluderer:

 • Tillade at kun en amatørgolfspiller må fungere som holdkaptajn og/eller rådgiver.
 • Angive, at holdkaptajner og eller rådgivere ikke er tilladt på greenen .
 • At råd skal gives personligt og ikke via radio, telefon eller andre elektroniske midler.
24.4/C1
Afklaring: Rådgiver må ikke bevidst stå bag spilleren:

Hvis en rådgiver bevidst står bag en spiller fra det øjeblik, spilleren begynder at tage en stance, får spilleren den generelle straf efter Regel 10.2b(4), hvis spilleren beder rådgiveren om eller autoriserer at denne gør dette - se Regel 1.3c(1), første punkt.

Hvis spilleren ikke bad rådgiveren om eller autoriserede denne til at stå på det sted men ved, at dette ikke er tilladt og ikke tager rimelige skridt for at gøre indsigelse eller forhindre, at det sker, får spilleren den generelle straf efter Regel 10.2b(4 ) - se Regel 1.3c(1), andet punkt.

(Afklaring tilføjet 12/2018)

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 1 (forklarer Komitéens rolle).

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 1 (forklarer Komitéens rolle).

Greenen

Det område på hullet, spilleren spiller, som:

 • Er specielt forberedt til at putte på, eller
 • Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bliver brugt).

Greenen på et hul indeholder hullet, spilleren forsøger at spille en bold ned i. Greenen er et af de fem definerede baneområder. Greens på alle andre huller (som spilleren ikke spiller på lige nu) er forkerte greens og en del af det generelle område.

Kanten af en green er defineret som, hvor man kan se, at det særligt forberedte område starter (f.eks. hvor græsset er klippet tydeligt for at vise kanten), undtagen når Komitéen har defineret kanten på en anden måde (f.eks. ved at bruge en linje eller en række prikker).

Hvis en dobbelt-green bliver brugt til to forskellige huller:

 • Hele det forberedte område, som indeholder begge huller, bliver betragtet som greenen, når et af hullerne spilles.

Men Komitéen kan definere en kant, som deler den dobbelte green i to forskellige greens, så når en spiller spiller et af hullerne, er den del af den dobbelte green, som hører til det andet hul, en forkert green.

Råd

Enhver mundtlig kommentar eller handling (som f.eks. at vise hvilken kølle, der lige blev brugt til et slag), som har til formål at udøve indflydelse på spilleren i forbindelse med at:

 • Vælge en kølle,
 • Udføre et slag, eller
 • Planlægge sit spil af et hul eller en runde.

Men råd inkluderer ikke offentlige oplysninger, f.eks.:

 • placeringen af ting på banen, som f.eks. hullet, greenen, fairway, strafområder, bunkere eller en anden spillers bold,
 • Afstanden fra et sted til et andet, eller
 • Reglerne.

 

Fortolkning Råd/1 - verbale kommentarer eller handlinger, der betragtes som råd

Eksempler på, hvornår kommentarer eller handlinger anses for råd, og dermed ikke tilladt - inkluderer:

 • En spiller kommer med en udtalelse om køllevalg, der var beregnet til at blive hørt af en anden spiller, der havde et lignende slag.
 • I individuelt slagspil har Spiller A lige spillet bolden i hul på det syvende hul og demonstrerer for spiller B, hvis bold er lige uden for greenen, hvordan det næste slag skal udføres. Da spiller B ikke har afsluttet hullet, får Spiller A straffen på det syvende hul. Men hvis både Spiller A og spiller B havde afsluttet det syvende hul, får Spiller A straffen på 8. hul.
 • En spillers bold ligger dårligt og spilleren overvejer, hvad der skal ske. En anden spiller siger : "Du har slet intet slag. Hvis jeg var dig, ville jeg erklære bolden uspillelig." En sådan kommentar er råd, fordi det kunne have påvirket spilleren i at beslutte, hvordan man spiller et hul.
 • Mens en spiller forbereder sig til at slå sit slag henover et stort strafområde, fyldt med vand, siger en anden spiller i gruppen: "Ved du, at vinden er imod, og at der er 250 meter i carry over vandet?"

Fortolkning Råd/2 - verbale kommentarer eller handlinger, der ikke betragtes som råd

Eksempler på, hvornår kommentarer eller handlinger ikke anses for råd, inkluderer:

 • Under spillet af 6. hul, spørger en spiller en anden spiller, hvilken kølle denne brugte på den 4. hul, der er et par-3 hul af samme længde.
 • En spiller slår sit andetslag, som lander på greenen. En anden spiller gør det samme. Den første spiller spørger derefter den anden spiller, hvilken kølle, der blev brugt til andetslaget.
 • Efter at have slået et slag, siger en spiller, "Jeg skulle have brugt et 5-jern" til en anden spiller i den gruppe, der endnu ikke har spillet ind til greenen, men uden hensigt til at påvirke den anden spillers spil.
 • En spiller kigger ned i en anden spillers golfbag for at finde ud af, hvilken kølle den spiller brugte til det sidste slag, men uden at røre eller flytte noget.
 • Mens spilleren er ved at line sit putt op, søger spilleren fejlagtigt råd fra en anden spillers caddie i den tro, at caddien er spillerens egen. Spilleren indser straks fejlen og beder den anden caddie om ikke at svare.