The R&A - Working for Golf
Spillet, spilleropførsel og Reglerne
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Gå til Afsnit
1.1
1.2
1.3
Undersøg mere

Regel 2

Formål: Regel 1 introducerer disse centrale principper for spillet:

 • Spil banen, som du finder den, og spil bolden, som den ligger.
 • Spil efter Reglerne og i spillets ånd.
 • Du er ansvarlig for at medregne egne strafslag, hvis du bryder en Regel, så du ikke kan få nogen mulig fordel overfor din modstander i hulspil eller andre spillere i slagspil.
1.1
Golfspillet

Golf spilles ved at udføre et slag til din bold med en kølle, og hvert hul starter fra teestedet og slutter, når din bold er i hulgreenen.

Du skal normalt spille banen, som du finder den, og spille bolden, som den ligger.

1.2
Standarder for spilleropførsel

Alle spillere forventes at spille i spillets ånd ved at:

 • Optræde hæderligt - f.eks. ved at følge Reglerne, medregne alle strafslag og være ærlig i alle dele af spillet.
 • Vise hensyn overfor andre – f.eks. ved at spille i et hurtigt tempo, være opmærksom på andres sikkerhed og ikke forstyrre en anden deltagers spil.
 • Passe godt på banen - f.eks. ved at lægge opslåede græstørv på plads, rive i bunkers, reparere nedslagsmærker og ikke forårsage unødvendig skade på banen.

Du bør undersøge, om Komitéen har vedtaget et kodeks for god opførsel, da du kan få en straf, hvis du ikke følger det.

1.3
Spille efter Reglerne

Du forventes at vide, når du har overtrådt en Regel og at være ærlig med at medregne egne strafslag.

Du må bede om hjælp vedrørende Reglerne fra en dommer eller Komitéen, men hvis hjælp ikke er tilgængelig inden for en rimelig tid, skal du fortsætte spillet og fremføre problemet senere.

Der er tidspunkter, hvor du må foretage skøn, f.eks. stedet for genplacering af din bold, punktet, hvor bolden sidst krydsede grænsen til et strafområde eller, når du tager lempelse efter Reglerne. Du forventes at overveje al tilgængelig information og foretage en rimelig vurdering i situationen.

Du får straf, når en overtrædelse af en Regel er resultat af dine egne handlinger, handlinger fra din caddie eller handlinger fra en anden person, der handler med din tilladelse eller dit kendskab.

Straf er beregnet til at annullere potentielle fordele. Der er tre hovedniveauer af straf:

 • Ét slags straf: Gælder i både hulspil og slagspil.
 • Generel straf: Tabt hul i hulspil, 2 strafslag i slagspil.
 • Diskvalifikation: Gælder i både hulspil og slagspil.

Se Golfreglerne for flere oplysninger om straffe, herunder hvordan straffe anvendes, når der er flere overtrædelser.

Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
I hul

Når din bold ligger stille i hullet efter et slag og hele bolden er under greenens overflade. Når Reglerne benytter ”sænke bolden” eller "putte ud" betyder det, at din bold er i hul.

Ved den specielle situation, hvor en bold hviler mod flagstangen i hullet, se Regel 13.2c (din bold behandles som at være i hul, hvis nogen del af bolden er under greenens overflade).

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Bunker

Et specielt forberedt område med sand, der ofte er en fordybning, hvorfra græstørven eller jorden er fjernet. Dette er ikke en del af en bunker:

 • en bunkerkant eller væg ved afgrænsningen af et forberedt område bestående af jord, græs, stablet græstørv eller kunstige materialer
 • jord eller alle naturgenstande, som gror eller er fastsiddende inden for grænsen af et forberedt område (som f.eks. græs, buske eller træer)
 • sand, som er kommet uden for grænsen af det forberedte område
 • Alle andre områder på banen med sand, der ikke er inden for grænsen af det forberedte område (som f.eks. ørken eller andre naturlige sandområder eller områder, der somme tider refereres til som waste areas).
Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Dommer

En official, Komitéen har bemyndiget til at træffe afgørelser om fakta og anvende Reglerne.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Strafområde

Et område, fra hvilket man kan få lempelse med ét strafslag, hvis din bold ligger stille i det.

Der er to forskellige typer af strafområder, kendetegnet ved den farve, der bruges til at markere dem:

 • Gule strafområder (markeret med gule linjer eller gule pæle) giver dig to lempelsesmuligheder (Regel 17.1d(1) og (2)).
 • Røde strafområder (markeret med røde streger eller røde pæle) giver dig en ekstra sidelæns lempelsesmulighed (Regel 17.1d(3)) i tillæg til de to tilgængelige lempelsesmuligheder for gule strafområder.

Hvis et strafområdes farve ikke er blevet markeret eller angivet af Komitéen, anses det for at være et rødt strafområde.

Grænsen af et strafområde forlænges både lodret opad og nedad:

Grænsen af strafområdet bør defineres af pæle eller linjer.

 • Pæle: Når der markeres med pæle, går grænsen af strafområdet på linjen mellem de udvendige sider af pælene i jordhøjde, og pælene står inde i strafområdet.
 • Linjer: Når der markeres med en malet linje på jorden, går grænsen af strafområdet ved den udvendige side af linjen, og linjen selv er inde i strafområdet.
Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Hulspil

En form for spil, hvor du eller din side spiller direkte mod en modstander eller modsat side i en mand-mod-mand match over en eller flere runder.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Hulspil

En form for spil, hvor du eller din side spiller direkte mod en modstander eller modsat side i en mand-mod-mand match over en eller flere runder.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Hulspil

En form for spil, hvor du eller din side spiller direkte mod en modstander eller modsat side i en mand-mod-mand match over en eller flere runder.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.