The R&A - Working for Golf
Forberede sig til og udføre et slag. Råd og hjælp. Caddies.
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Gå til Afsnit
10.1
a
b
c
d
10.2
a
b
10.3
a
b
c
Undersøg mere

Regel 9
Regel 11

Formål: Regel 10 dækker, hvordan man forbereder sig til og udfører et slag, og omfatter råd og anden hjælp, du må få fra andre (og fra din caddie). Det grundlæggende princip er, at golf er et spil af færdigheder og personlig udfordring.

10.1
Udføre et slag

Formål: Regel 10.1 dækker, hvordan man udfører et slag og flere handlinger, som ikke er tilladte, når dette udføres. Et slag udføres ved at slå reelt til bolden med køllehovedet. Den grundlæggende udfordring er at kontrollere bevægelsen af hele køllen ved, at den svinger frit uden at forankre den.

a
Slå reelt til bolden

Når et slag udføres:

 • Du skal slå reelt til bolden med køllehovedet, så der kun er kortvarig kontakt mellem kølle og bolden, og du må ikke skubbe, skrabe eller skovle den.
 • Hvis din kølle tilfældigt rammer bolden mere en én gang, er der kun udført ét slag, og der er ingen straf.
b
Forankring af køllen

Når et slag udføres, må du ikke forankre køllen, enten direkte eller indirekte.

Se Golfreglerne for flere oplysninger om forankring af køllen, herunder undtagelsen for at en hånd, der holder køllen, eller at køllen selv blot rører tøj eller kroppen.

c
Udføre et slag, mens man skræver over, eller står på spillelinjen.

Se Golfreglerne for forbud imod og straf for at udføre et slag, mens man bevidst skræver over eller står på spillelinjen.

d
Spille bold, der er i bevægelse

Du må ikke udføre et slag til en bold, der er i bevægelse.

Men der er 3 undtagelser, hvor der ikke er straf:

Undtagelse 1 - bold begynder først at flytte sig, når du begynder dit tilbagesving for at udføre slaget.

Undtagelse 2 - bold falder ned fra din tee.

Undtagelse 3 - bold bevæger sig i vand.

Straf for overtrædelse af Regel 10.1: Den generelle straf.

I slagspil tæller et slag, som er udført i strid med denne Regel, og du får 2 strafslag.

10.2
Råd og anden hjælp

Formål: Det er en grundlæggende udfordring for dig at beslutte strategi og taktik for spillet. Der er derfor begrænsninger for de råd og den hjælp, du må få under en runde.

a
Råd

Under en runde må du ikke:

 • Give råd til nogen i turneringen, som spiller på banen, eller
 • Bede nogen om råd, bortset fra din caddie, eller
 • Tage fat i en anden spillers udstyr for at få information, som ville være råd, hvis det blev givet af den anden spiller, eller hvis du havde spurgt om det.
b
Anden hjælp

Udpege spillelinje for en bold hvor som helst, undtagen på greenen. Dette er tilladt, men enhver person skal flytte sig væk eller ethvert objekt skal fjernes, før dit slag udføres.

Udpege spillelinjen for en bold på greenen. Du eller din caddie kan gøre dette, men:

 • Selvom du eller din caddie må berøre greenen med en hånd, fod eller noget, du holder, må du ikke forbedre de forhold, der påvirker dit slag, og
 • Du eller din caddie må ikke placere en genstand noget sted på eller uden for greenen for at vise din spillelinje. Dette er ikke tilladt, selvom genstanden fjernes, før slaget udføres.

Mens slaget udføres, må din caddie ikke bevidst stå på eller tæt ved din spillelinje, eller gøre hvad som helst andet for at udpege spillelinjen (såsom at udpege et punkt på greenen).

Undtagelse - caddie passer flagstang: Caddien må stå et sted på eller tæt på spillerens spillelinje for at passe flagstangen.

Begrænsninger mod at placere en genstand for at hjælpe med at indtage din stance. Du må ikke indtage en stance til slaget ved at bruge nogen genstand, som var placeret som hjælp til at placere dine fødder eller din krop korrekt.

Begrænsninger mod , at caddien står bag dig. Når du begynder at indtage din stance til slaget, og indtil slaget er udført:

 • Din caddie må ikke bevidst stå et sted på eller tæt ved en forlængelse af din spillelinje bag ved bolden af nogen som helst grund.
 • Hvis du indtager din stance i strid med denne Regel, kan du ikke undgå straffen ved at gå væk.

 

Undtagelse - Bold på greenen: Når din bold er på greenen, er der ingen straf efter denne Regel, hvis du går væk fra stancen, og ikke begynder at indtage stancen igen, før din caddie har fjernet sig fra sin position.

Fysisk hjælp og beskyttelse mod vejret. Du må ikke udføre et slag:

 • mens du får fysisk hjælp fra din caddie eller enhver anden person, eller
 • med din caddie eller enhver anden person eller genstand, bevidst placeret for at give beskyttelse mod sollys, regn, vind eller andet vejrlig.

Straf for overtrædelse af Regel 10.2: Den generelle straf.

10.3
Caddier

Formål: Du må have en caddie til at bære dine køller og give råd og anden hjælp under runden, men der er begrænsninger for, hvad din caddie må gøre. Du er ansvarlig for din caddies handlinger under din runde, og vil få en straf, hvis din caddie overtræder Golfreglerne.

a
Din caddie må hjælpe dig under runden

Du kan have en caddie til at bære, transportere og håndtere dine køller, give dig råd og hjælpe dig på andre måder, der er tilladt under en runde. Men du må ikke have mere end én caddie på én gang eller skifte caddies midlertidigt med det ene formål at få råd fra den nye caddie.

Se Golfreglerne for en forklaring på, hvordan Reglerne gælder for handlinger af en delt caddie.

Straf for overtrædelse af Regel 10.3a:

Du får den generelle straf for hvert hul, hvor du fik hjælp af mere end én caddie ad gangen. Hvis overtrædelsen sker eller fortsætter mellem to huller, får du den generelle straf for næste hul.

b
Hvad din caddie må gøre

Se Golfreglerne for en liste af handlinger, som din caddie må udføre og ikke må udføre.

c
Du er ansvarlig for caddiens handlinger og regelovertrædelser

Du er ansvarlig for din caddies handlinger under din runde, men ikke før eller efter din runde. Hvis din caddies handlinger overtræder en Regel, eller ville overtræde en Regel, hvis handlingen blev foretaget af dig, så får du straffen efter den Regel.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Råd

Enhver mundtlig kommentar eller handling (som f.eks. at vise hvilken kølle, der lige blev brugt til et slag), som har til formål at udøve indflydelse på dit eller en anden spillers valg af kølle, jeres udførelse af et slag eller planlægning af jeres spil af et hul eller en runde.

Men råd inkluderer ikke offentlige oplysninger som f.eks. placeringen af ting på banen, afstanden fra et sted til et andet eller Golfreglerne.

Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Råd

Enhver mundtlig kommentar eller handling (som f.eks. at vise hvilken kølle, der lige blev brugt til et slag), som har til formål at udøve indflydelse på dit eller en anden spillers valg af kølle, jeres udførelse af et slag eller planlægning af jeres spil af et hul eller en runde.

Men råd inkluderer ikke offentlige oplysninger som f.eks. placeringen af ting på banen, afstanden fra et sted til et andet eller Golfreglerne.

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Udstyr

Alt det, som du eller din caddie bruger, har på, holder eller bærer. Genstande til brug for banens pleje, som f.eks. river, er kun udstyr, mens de holdes eller bæres af dig eller din caddie.

Råd

Enhver mundtlig kommentar eller handling (som f.eks. at vise hvilken kølle, der lige blev brugt til et slag), som har til formål at udøve indflydelse på dit eller en anden spillers valg af kølle, jeres udførelse af et slag eller planlægning af jeres spil af et hul eller en runde.

Men råd inkluderer ikke offentlige oplysninger som f.eks. placeringen af ting på banen, afstanden fra et sted til et andet eller Golfreglerne.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Forbedre

At forandre et eller flere af de forhold, der påvirker slaget eller andre fysiske forhold, der påvirker spillet, så du får en potentiel fordel ved udførelsen af et slag.

Forhold, der påvirker slaget

Stedet for din bold, der ligger stille, området for din tilsigtede stance, området for dit tilsigtede sving, din spillelinje og lempelsesområdet, hvor du vil droppe eller placere en bold.

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Spillelinje

Den retning, du ønsker din bold skal tage efter et slag, omfattende en forlængelse lodret opad og en rimelig afstand på hver side af denne linje.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en lige linje mellem to punkter (f.eks. kan det være en kurvet linje baseret på, hvor du ønsker, bolden skal gå).

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Spillelinje

Den retning, du ønsker din bold skal tage efter et slag, omfattende en forlængelse lodret opad og en rimelig afstand på hver side af denne linje.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en lige linje mellem to punkter (f.eks. kan det være en kurvet linje baseret på, hvor du ønsker, bolden skal gå).

Spillelinje

Den retning, du ønsker din bold skal tage efter et slag, omfattende en forlængelse lodret opad og en rimelig afstand på hver side af denne linje.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en lige linje mellem to punkter (f.eks. kan det være en kurvet linje baseret på, hvor du ønsker, bolden skal gå).

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Spillelinje

Den retning, du ønsker din bold skal tage efter et slag, omfattende en forlængelse lodret opad og en rimelig afstand på hver side af denne linje.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en lige linje mellem to punkter (f.eks. kan det være en kurvet linje baseret på, hvor du ønsker, bolden skal gå).

Flagstang

En flytbar stang leveret af Komitéen, og som er placeret i hullet for at vise spillerne, hvor hullet er.

Stance

Placeringen af dine fødder og krop ved forberedelsen til og udførelsen af et slag.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Stance

Placeringen af dine fødder og krop ved forberedelsen til og udførelsen af et slag.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Spillelinje

Den retning, du ønsker din bold skal tage efter et slag, omfattende en forlængelse lodret opad og en rimelig afstand på hver side af denne linje.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en lige linje mellem to punkter (f.eks. kan det være en kurvet linje baseret på, hvor du ønsker, bolden skal gå).

Stance

Placeringen af dine fødder og krop ved forberedelsen til og udførelsen af et slag.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Stance

Placeringen af dine fødder og krop ved forberedelsen til og udførelsen af et slag.

Stance

Placeringen af dine fødder og krop ved forberedelsen til og udførelsen af et slag.

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Råd

Enhver mundtlig kommentar eller handling (som f.eks. at vise hvilken kølle, der lige blev brugt til et slag), som har til formål at udøve indflydelse på dit eller en anden spillers valg af kølle, jeres udførelse af et slag eller planlægning af jeres spil af et hul eller en runde.

Men råd inkluderer ikke offentlige oplysninger som f.eks. placeringen af ting på banen, afstanden fra et sted til et andet eller Golfreglerne.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Råd

Enhver mundtlig kommentar eller handling (som f.eks. at vise hvilken kølle, der lige blev brugt til et slag), som har til formål at udøve indflydelse på dit eller en anden spillers valg af kølle, jeres udførelse af et slag eller planlægning af jeres spil af et hul eller en runde.

Men råd inkluderer ikke offentlige oplysninger som f.eks. placeringen af ting på banen, afstanden fra et sted til et andet eller Golfreglerne.

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).