The R&A - Working for Golf
Bold i bevægelse rammer tilfældigt person, dyr eller genstand. Bevidste handlinger for at påvirke bold i bevægelse.
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Gå til Afsnit
11.1
a
b
11.2
11.3
Undersøg mere

Regel 10
Regel 12

Formål: Regel 11 dækker, hvad du skal gøre, hvis din bold i bevægelse rammer en person, et dyr, udstyr eller hvad som helst andet på banen. Når det sker tilfældigt, er der ingen straf, og du må normalt acceptere resultatet, uanset om dette er favorabelt eller ej, og spille bolden derfra, hvor den kom til at ligge stille. Regel 11 begrænser dig også mod at foretage handlinger for at påvirke, hvor enhver bold i bevægelse kunne komme til at ligge stille.

11
Bold i bevægelse rammer tilfældigt person, dyr eller genstand. Bevidste handlinger for at påvirke bold i bevægelse.

Denne Regel gælder altid, når din bold i spil er i bevægelse (enten efter et slag eller på anden måde), undtagen når din bold er droppet i et lempelsesområde og endnu ikke ligger stille. Den situation er dækket af Regel 14.3.

11.1
Din bold i bevægelse rammer tilfældigt en person eller ekstern påvirkning
a
Ingen straf til nogen spiller

Hvis din bold i bevægelse tilfældigt rammer en person eller ekstern påvirkning, inklusive dig selv, enhver anden spiller eller enhver af jeres caddies eller udstyr, er der ingen straf til nogen spiller.

Undtagelse - Bold spillet på greenen i slagspil: Hvis din bold i bevægelse rammer en anden bold, som ligger stille på greenen, og begge bolde var på greenen før dit slag, får du den generelle straf (to strafslag).

b
Bolden skal spilles, som den ligger

Hvis din bold i bevægelse tilfældigt rammer en person eller ekstern påvirkning, skal bolden spilles som den ligger, undtagen i to situationer.

Undtagelse 1 - hvis en bold, som er spillet fra ethvert andet sted end greenen, kommer til at ligge stille på nogen person, dyr eller ekstern påvirkning, som var i bevægelse.

Undtagelse 2 - hvis din bold, spillet fra greenen, tilfældigt rammer nogen person, dyr eller flytbar forhindring (herunder en anden bold i bevægelse) på greenen.

Se Golfreglerne for yderligere information om disse undtagelser.

Straf for at spille en uberettiget erstattet bold eller for at spille fra et forkert sted i strid med Regel 11.1: Generel straf.

11.2
Bold i bevægelse, bevidst ført ud af retning eller stoppet af person

Hvis en bold i bevægelse bevidst er blevet ført ud af retning eller stoppet af en spiller, eller hvis den rammer udstyr, der har været bevidst placeret, er der normalt en straf, og bolden må ikke spilles, som den ligger.

Se Golfreglerne for information om, hvorfra en bold, som bevidst er blevet ført ud af retning eller stoppet, skal spilles, og om der er nogen straf.

11.3
Bevidst flytte genstande eller ændre forhold for at påvirke en bold i bevægelse

Mens en bold er i bevægelse, må du ikke bevidst ændre fysiske forhold eller løfte eller flytte en løs naturgenstand eller flytbar forhindring for at påvirke, hvor bolden kunne komme til at ligge.

Undtagelse - du må flytte en fjernet flagstang, en bold, der ligger på greenen eller enhver anden spillers udstyr (bortset fra en bold, der ligger ethvert andet sted end greenen eller et markeringsmærke hvor som helst på banen).

Straf for overtrædelse af Regel 11.3: Den generelle straf.

I spil

Status for din bold, når den ligger på banen, og bliver brugt ved spil af et hul.

Din bold er først i spil på et hul:

 • Når du udfører et slag til den inden for teestedet, eller
 • I hulspil, når du udfører et slag til den uden for teestedet, og din modstander ikke annullerer slaget efter Regel 6.1b

Bolden forbliver i spil, indtil den er i hul, dog er den ikke længere i spil:

 • Når den er løftet fra banen
 • Når den er mistet (selvom den ligger stille på banen), eller kommer til at ligge stille out of bounds, eller
 • Når den er blevet erstattet af en anden bold, selvom det ikke var tilladt efter en Regel.

En bold, som ikke er i spil, er en forkert bold.

Når et markeringsmærke er placeret for at markere en bold i spil:

 • Hvis din bold ikke er blevet løftet, er den stadig i spil, og
 • Hvis bolden er blevet løftet og genplaceret, er den i spil, selvom markeringsmærket ikke er fjernet.
Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Droppe

At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

 • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
 • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
Lempelsesområde

Det område, du skal droppe en bold i, når du tager lempelse efter en Regel. Hver Regel med lempelse kræver, at du bruger et bestemt lempelsesområde, hvis størrelse og placering er baseret på disse tre faktorer:

 • Referencepunkt: Det punkt, hvorfra man måler størrelsen af lempelsesområdet.
 • Størrelse på lempelsesområde målt fra referencepunktet: Lempelsesområdet er en eller to køllelængder fra referencepunktet, men med visse begrænsninger:
 • Begrænsninger for lempelsesområdets placering: Placeringen af lempelsesområdet kan være begrænset på en eller flere måder, f.eks.:
  • Det er kun i bestemte, definerede baneområder, f.eks. kun i det generelle område eller ikke i en bunker eller et strafområde,
  • Det er ikke nærmere hullet end referencepunktet, eller det skal være uden for et strafområde eller en bunker, hvorfra lempelse bliver taget, eller
  • Det er, hvor der ikke er gene (som defineret i den aktuelle Regel) fra den tilstand eller situation, som lempelsen bliver taget fra.
Ekstern påvirkning

Enhver af disse personer eller ting, som kan påvirke, hvad der sker med din bold eller udstyr, eller med banen:

 • Enhver person (også en anden spiller), undtagen dig selv eller din caddie, eller din partner eller modstander, eller enhver af deres caddies,
 • Ethvert dyr, og
 • Enhver naturlig eller kunstig genstand eller noget andet, (herunder en anden bold i bevægelse), bortset fra naturkræfter.
Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Udstyr

Alt det, som du eller din caddie bruger, har på, holder eller bærer. Genstande til brug for banens pleje, som f.eks. river, er kun udstyr, mens de holdes eller bæres af dig eller din caddie.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Ekstern påvirkning

Enhver af disse personer eller ting, som kan påvirke, hvad der sker med din bold eller udstyr, eller med banen:

 • Enhver person (også en anden spiller), undtagen dig selv eller din caddie, eller din partner eller modstander, eller enhver af deres caddies,
 • Ethvert dyr, og
 • Enhver naturlig eller kunstig genstand eller noget andet, (herunder en anden bold i bevægelse), bortset fra naturkræfter.
Erstatte

At erstatte bolden, du bruger til at spille hullet med, ved at sætte en anden bold i spil.

Forkert sted

Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Udstyr

Alt det, som du eller din caddie bruger, har på, holder eller bærer. Genstande til brug for banens pleje, som f.eks. river, er kun udstyr, mens de holdes eller bæres af dig eller din caddie.

Løse naturgenstande

Enhver ikke-fastsiddende, naturlig genstand, som f.eks.:

 • Sten, løst græs, blade, grene og kviste
 • Døde dyr og affald fra dyr
 • Orme, insekter og lignende dyr, som let kan fjernes, samt forhøjningerne og spindene, de laver (f.eks. ormeskud og myretuer)
 • Klumper af sammenpresset jord (omfattende løse jordklumper fra luftningshuller).

Sådanne naturlige genstande er ikke løse, hvis de er:

 • Fastsiddende eller vokser,
 • Solidt fæstnet i jorden (det vil sige, de ikke let kan løftes), eller
 • Klæber til bolden.

Særlige tilfælde:

 • Sand og løs jord er ikke løse naturgenstande.
 • Dug, rim og vand er ikke løse naturgenstande.
 • Sne og naturligt is, (bortset fra rim) er enten løse naturgenstande eller, hvis det er på jorden, midlertidigt vand efter dit valg.
 • Edderkoppespind er løse naturgenstande, selvom de er sidder fast på andre genstande.
Flytbar forhindring

En forhindring, som kan flyttes med en rimelig indsats uden at beskadige forhindringen eller banen.

Hvis en del af en ikke-flytbar forhindring eller en integreret genstand (som f.eks. en låge eller dør eller en del af et fastgjort kabel) overholder disse to betingelser, så behandles den del som at være en flytbar forhindringMen det gælder ikke, hvis den flytbare del af en ikke-flytbar forhindring eller en integreret genstand ikke var beregnet til at kunne flyttes (f.eks. en løs sten, som er en del af en mur).

Flagstang

En flytbar stang leveret af Komitéen, og som er placeret i hullet for at vise spillerne, hvor hullet er.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Udstyr

Alt det, som du eller din caddie bruger, har på, holder eller bærer. Genstande til brug for banens pleje, som f.eks. river, er kun udstyr, mens de holdes eller bæres af dig eller din caddie.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Markeringsmærke

En kunstig genstand, som bruges til at markere en bold, der skal løftes, som f.eks. en tee, en mønt, en genstand, der er lavet til at være et markeringsmærke eller noget andet mindre udstyr.

Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.