The R&A - Working for Golf
Procedurer med bolden: Markere, løfte og rense. Genplacere på stedet. Droppe i lempelsesområde. Spille fra forkert sted
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Gå til Afsnit
14.1
a
b
c
14.2
a
b
c
d
e
14.3
a
b
c
d
14.4
14.5
14.6
a
b
c
14.7
a
b
Undersøg mere

Regel 13
Regel 15

Formål: Regel 14 dækker, hvornår og hvordan du må markere en bold, der ligger stille, og løfte og rense bolden, og hvordan den skal sættes i spil igen, så din bold spilles fra det rigtige sted.

 • Når du skal genplacere en løftet eller flyttet bold, skal du placere den samme bold på dens oprindelige sted.
 • Når du tager lempelse uden straf, skal du droppe en erstatningsbold eller den oprindelige bold i et bestemt lempelsesområde.

Du kan uden straf rette en fejl under brug af disse fremgangsmåder, før bolden spilles, men du får den generelle straf, hvis du spiller bolden fra det forkerte sted.

14.1
Markere, løfte og rense bolden
a
Stedet, hvorfra bolden skal løftes og genplaceres, skal markeres

Før du løfter din bold efter en Regel, som foreskriver, at bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted, skal du først markere stedet, hvilket betyder at:

 • Placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af din bold, eller
 • Holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af din bold.

Hvis du løfter din bold uden at markere dens sted, markerer stedet på en forkert måde, eller udfører et slag uden at fjerne markeringsmærket, får du ét strafslag.

Når du løfter din bold for at tage lempelse efter en Regel, er du ikke forpligtet til at markere bolden, før den løftes.

b
Hvem må løfte bolden

Din bold kan løftes efter Reglerne af dig eller enhver, som du giver lov til det, men en sådan tilladelse skal gives hver gang, før bolden løftes, og ikke generelt for runden.

Undtagelse - din caddie kan løfte din bold på greenen uden tilladelse.

c
Rense en løftet bold

Når du løfter din bold på greenen, må du altid rense den. Når du løfter din bold ethvert andet sted, må du altid rense den, undtagen hvis den er løftet:

 • For at se, om den er hakket eller revnet. Det er ikke tilladt at rense den.
 • For at identificere den. Det er kun tilladt at rense den i det omfang, det er nødvendigt for at identificere den.
 • Fordi den er til gene for spillet. Det er ikke tilladt at rense den.
 • For at se, om den ligger i et forhold, hvor lempelse er tilladt. Det er ikke tilladt at rense den, medmindre du tager lempelse efter en Regel.

Hvis du renser en løftet bold, når det ikke er tilladt, får du ét strafslag.

14.2
Genplacere bolden på stedet
a
Den oprindelige bold skal bruges

Når din bold skal genplaceres, efter at den er løftet eller flyttet, skal din oprindelige bold bruges.

Undtagelse - en anden bold må bruges, når:

 • Du ikke kan få fat i din oprindelige bold med rimelig indsats og inden for et par sekunder,
 • Din oprindelige bold er hakket eller revnet,
 • Du genoptager spillet efter en afbrydelse af spillet, eller
 • Din oprindelige bold blev spillet af en anden spiller som en forkert bold.
b
Hvem skal genplacere bolden, og hvordan skal den genplaceres

Din bold skal genplaceres efter Reglerne af dig eller en anden person, der løftede din bold eller forårsagede, at den flyttede sig.

Hvis du spiller en bold, som var genplaceret på en forkert måde, eller var genplaceret af nogen, som ikke måtte gøre det, får du ét strafslag.

c
Stedet, hvor bolden skal genplaceres

Din bold skal genplaceres på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt), undtagen når din bold skal genplaceres på et andet sted efter Reglerne.

Hvis din bold lå stille på, under eller imod enhver ikke-flytbar forhindring, integreret genstand, grænsemarkering eller voksende eller fastsiddende, naturlig genstand:

 • Boldens "sted" omfatter den lodrette placering i forhold til jorden.
 • Det betyder, at din bold skal genplaceres på dens oprindelige sted - på, under eller imod en sådan genstand.
d
Hvor bolden skal genplaceres, når det oprindelige leje er ændret

Hvis lejet for din løftede eller flyttede bold, er ændret, skal du genplacere bolden på denne måde:

 • Bold i sand:
  • Du skal genskabe det oprindelige leje så meget som muligt.
  • Når lejet genskabes, må du lade en lille del af bolden være synlig, hvis bolden havde været dækket af sand.
  Hvis du i strid med denne Regel ikke genskaber lejet, har du spillet fra et forkert sted.
 • Hvis bolden var andre steder end i sand: Du skal genplacere bolden ved at placere den på det nærmeste sted med et leje, som ligner det oprindelige leje mest muligt, og som er:
  • Inden for én køllelængde fra dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt).
  • Ikke nærmere hullet, og
  • I det samme baneområde som det oprindelige sted.

Hvis du ved, at det oprindelige leje blev ændret, men ikke ved, hvordan lejet var, skal du skønne det oprindelige leje og genplacere bolden.

Undtagelse - for lejer, som er ændrede, mens spillet er afbrudt, og bolden har været løftet, se Regel 5.7d.

e
Hvad man skal gøre, hvis den genplacerede bold ikke bliver på det oprindelige sted

Hvis du prøver at genplacere din bold, men den ikke forbliver på det oprindelige sted, skal du prøve igen.

Hvis bolden anden gang heller ikke bliver på stedet, skal du genplacere bolden ved at placere den på det nærmeste sted, hvor bolden kan ligge stille, men med disse begrænsninger, afhængig af hvor det oprindelige sted er:

 • Stedet må ikke være nærmere hullet.
 • Oprindeligt sted er i det generelle område - det nærmeste punkt skal være i det generelle område.
 • Oprindeligt sted er i bunker eller strafområde - det nærmeste punkt skal være enten i samme bunker eller i det samme strafområde.
 • Oprindeligt sted på greenen - det nærmeste punkt skal være enten på greenen eller i det generelle område.

Straf for at spille en uberettiget erstattet bold eller for at spille fra et forkert sted i strid med Regel 14.2: Generel straf.

14.3
Droppe bold i lempelsesområde
a
Den oprindelige bold eller en anden bold må bruges

Du kan bruge enhver bold, hver gang du dropper eller placerer en bold efter denne Regel.

b
Bolden skal droppes på den rigtige måde

Du skal droppe en bold på den rigtige måde, hvilket omfatter alle disse tre ting:

 • Du skal droppe bolden (hverken din caddie eller nogen andre kan gøre det).
 • Du skal slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:
  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller udstyr, før den rammer jorden.
  "Knæhøjde" betyder højden af dit knæ i stående position.
  • Bolden skal droppes i lempelsesområdet. Du må stå enten inde i eller uden for lempelsesområdet, når bolden droppes.

  Hvis din bold droppes på forkert måde i strid med en eller flere af disse tre krav, skal du droppe din bold igen på den rigtige måde, og der er ingen grænse for antallet af gange, du skal gøre dette.

  En bold, som er droppet på den forkerte måde, tæller ikke med som et af de to drop, som kræves, før din bold skal placeres.

  Se Golfreglerne for information om at udføre et slag til en bold, droppet på en forkert måde, og hvorvidt straffen er ét strafslag eller den generelle straf.

  c
  Bold droppet på den rigtige måde skal ligge stille i lempelsesområdet

  Denne Regel gælder kun, hvis en bold er droppet på den rigtige måde efter Regel 14.3b.

  Når du har fuldført lempelsen. Du er færdig med at tage lempelse, når din bold, som er droppet på den rigtige måde, ligger stille i lempelsesområdet.

  Det er uden betydning, om bolden, efter at have ramt jorden, rører nogen person, udstyr eller anden ekstern påvirkning, før den ligger stille:

  • Hvis bolden kommer til at ligge stille i lempelsesområdet, er du færdig med at tage lempelse, og skal spille bolden, som den ligger.
  • Hvis din bold kommer til at ligge stille uden for lempelsesområdet, kan du nedenfor se, hvad der skal gøres.

  Der er ikke nogen straf til nogen spiller i noget tilfælde.

  Undtagelse - hvis en bold, droppet rigtigt, bevidst føres ud af retning eller stoppes af person

  Hvad man skal gøre, hvis en bold, droppet på den rigtige måde, ligger stille uden for lempelsesområdet. Du skal droppe en bold på den rigtige måde igen, og hvis denne bold også kommer til at ligge stille uden for lempelsesområdet, skal du derefter fuldføre lempelse ved at:

  • Placere en bold på stedet, hvor bolden, der blev droppet anden gang, først ramte jorden.
  • Hvis bolden ikke bliver liggende stille på det sted, skal spilleren forsøge endnu en gang at placere en bold på stedet.
  • Hvis bolden, der blev placeret anden gang, heller ikke bliver på det sted, skal du placere en bold på det nærmeste sted, hvor bolden kan ligge stille, men overholde de begrænsninger, der gælder i Regel 14.2e.
  d
  Hvad man skal gøre, hvis en bold, der er droppet rigtigt, bevidst føres ud af retning eller stoppes af person

  Se Golfreglerne for information om, hvad man skal gøre, hvis du har droppet din bold på den rigtige måde, men den er blevet bevidst ført ud af retning eller stoppet.

  Straf for at spille bold fra et forkert sted eller spille en bold, som var placeret i stedet for at være droppet i strid med Regel 14.3: Generel straf.

  14.4
  Når din bold er tilbage i spil, efter din oprindelige bold var ude af spil

  Se Golfreglerne for oplysninger om, hvornår din bold er tilbage i spil, herunder når du erstatter en bold, men dette ikke er tilladt eller du bruger en fremgangsmåde, der ikke gælder.

  14.5
  Rette fejl, som er lavet, når en bold erstattes, genplaceres, droppes eller placeres

  Du må løfte bolden uden straf og rette fejlen, før du spiller din bold:

  • Når du har erstattet den oprindelige bold med en anden bold, når det ikke er tilladt, eller
  • Når du har genplaceret, droppet eller placeret din bold (1) på et forkert sted, eller den kom til at ligge på et forkert sted, (2) på en forkert måde eller (3) ved at bruge en fremgangsmåde, som ikke er anvendelig.

  Se Golfreglerne for flere oplysninger om at rette en fejl, før du spiller din bold.

  14.6
  Udføre næste slag derfra, hvor forrige slag blev udført

  Denne Regel gælder altid, når du efter Reglerne skal eller må udføre næste slag derfra, hvor det forrige slag blev udført (det vil sige, når der tages lempelse fra forrige sted, eller der spilles igen efter et slag, som blev annulleret eller på anden måde ikke tæller).

  a
  Forrige slag udført fra teestedet

  Din oprindelige bold eller en anden bold skal spilles fra hvor som helst inden for teestedet (og må tees op).

  b
  Forrige slag udført fra det generelle område, strafområde eller bunker

  Din oprindelige bold eller en anden bold skal droppes i dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt: Stedet, hvorfra det forrige slag blev udført (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt).
  • Størrelsen af lempelsesområdet, målt fra referencepunktet: Én køllelængde, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
   • Skal være i det samme baneområde som referencepunktet, og
   • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet.
  c
  Forrige slag udført fra greenen

  Din oprindelige bold eller en anden bold skal placeres på punktet, hvorfra det forrige slag blev udført (som må skønnes, hvis det ikke er kendt).

  Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 14.6: Generel straf.

  14.7
  Spil fra forkert sted
  a
  Sted, hvorfra bolden skal spilles

  Når et hul er startet, skal du udføre hvert slag derfra, hvor din bold kommer til at ligge stille, undtagen når Reglerne foreskriver eller tillader dig at spille en bold fra et andet sted.

  Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 14.7a: Generel straf.

  b
  Hvordan et hul færdigspilles efter spil fra forkert sted i slagspil

  Hvis du har spillet fra et forkert sted, men det er ikke en alvorlig overtrædelse, får du den generelle straf efter Regel 14.7a, og skal fortsætte spil af hullet med bolden, som blev spillet fra det forkerte sted.

  Hvis du har spillet fra et forkert sted, og det er en alvorlig overtrædelse, skal du rette fejlen ved at spille hullet færdigt fra det rigtige sted. Hvis du ikke retter fejlen, er du diskvalificeret.

  Se Golfreglerne for en forklaring på, hvad du skal gøre, når dit spil fra et forkert sted er en alvorlig overtrædelse, eller hvis du ikke er sikker på, om det er en alvorlig overtrædelse.

  Genplacere

  At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

  Markere

  At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

  Markeringsmærke

  En kunstig genstand, som bruges til at markere en bold, der skal løftes, som f.eks. en tee, en mønt, en genstand, der er lavet til at være et markeringsmærke eller noget andet mindre udstyr.

  Markere

  At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

  Markere

  At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

  Slag

  Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

  Markeringsmærke

  En kunstig genstand, som bruges til at markere en bold, der skal løftes, som f.eks. en tee, en mønt, en genstand, der er lavet til at være et markeringsmærke eller noget andet mindre udstyr.

  Markere

  At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

  Runde

  18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

  Greenen

  Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

  Genplacere

  At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

  Flyttet

  Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

  Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

  Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

  Forkert bold

  Enhver bold undtagen din:

  • Bold i spil (uanset om det er den oprindelige bold eller en erstattet bold),
  • Provisorisk bold (før den er opgivet efter Regel 18.3c), eller
  • Anden bold i slagspil spillet efter Reglerne 14.7b eller 20.1c.

  Eksempler på en forkert bold er en anden spillers bold i spil, en tilfældig bold, og din egen bold, der er out of bounds, er dømt mistet eller er blevet løftet, og endnu ikke sat tilbage i spil.

  Genplacere

  At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

  Flyttet

  Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

  Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

  Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

  Genplacere

  At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

  Genplacere

  At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

  Genplacere

  At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

  Genplacere

  At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

  Ikke-flytbar forhindring

  Enhver forhindring, som ikke kan flyttes uden urimelig anstrengelse eller uden at beskadige forhindringen eller banen, og på anden måde ikke lever op til definitionen på en flytbar forhindring.

  Integreret genstand

  En kunstig genstand, som Komitéen har defineret som en del af udfordringen ved at spille banen, og fra hvilken, der ikke gives lempelse uden straf.

  Kunstige genstande, som Komitéen har defineret som integrerede genstande, behandles som at være ikke-flytbare (se Regel 8.1a). Men hvis en del af en integreret genstand (som f.eks. en låge eller dør eller en del af et fastgjort kabel) overholder definitionen på en flytbar forhindring, så behandles den del som at være en flytbar forhindring.

  Integrerede genstande, er ikke forhindringer eller grænsemarkeringer.

  Grænsemarkering

  Kunstige genstande, der definerer eller viser out of bounds, som f.eks. mure, hegn, pæle og stakit, hvorfra man ikke får lempelse uden straf.

  Dette omfatter alle grænsemarkeringernes fundamenter og stolper, men omfatter ikke skråstivere eller barduner, der er fastgjorte til en mur eller et hegn, eller nogen trin, broer eller lignende genstande, der bruges for at komme over muren eller hegnet.

  Grænsemarkeringer defineres som ikke-flytbare, selvom de eller nogen del af dem er flytbar (se Regel 8.1a).

  Grænsemarkeringer er ikke forhindringer eller integrerede genstande.

  Genplacere

  At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

  Leje

  Stedet, hvorpå bolden ligger stille, og enhver voksende eller fastsiddende naturgenstand, ikke-flytbar forhindring, integreret genstand eller grænsemarkering, som rører bolden eller er umiddelbart ved siden af den. Løse naturgenstande og flytbare forhindringer er ikke en del af boldens leje.

  Flyttet

  Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

  Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

  Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

  Genplacere

  At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

  Leje

  Stedet, hvorpå bolden ligger stille, og enhver voksende eller fastsiddende naturgenstand, ikke-flytbar forhindring, integreret genstand eller grænsemarkering, som rører bolden eller er umiddelbart ved siden af den. Løse naturgenstande og flytbare forhindringer er ikke en del af boldens leje.

  Leje

  Stedet, hvorpå bolden ligger stille, og enhver voksende eller fastsiddende naturgenstand, ikke-flytbar forhindring, integreret genstand eller grænsemarkering, som rører bolden eller er umiddelbart ved siden af den. Løse naturgenstande og flytbare forhindringer er ikke en del af boldens leje.

  Leje

  Stedet, hvorpå bolden ligger stille, og enhver voksende eller fastsiddende naturgenstand, ikke-flytbar forhindring, integreret genstand eller grænsemarkering, som rører bolden eller er umiddelbart ved siden af den. Løse naturgenstande og flytbare forhindringer er ikke en del af boldens leje.

  Forkert sted

  Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

  Genplacere

  At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

  Leje

  Stedet, hvorpå bolden ligger stille, og enhver voksende eller fastsiddende naturgenstand, ikke-flytbar forhindring, integreret genstand eller grænsemarkering, som rører bolden eller er umiddelbart ved siden af den. Løse naturgenstande og flytbare forhindringer er ikke en del af boldens leje.

  Leje

  Stedet, hvorpå bolden ligger stille, og enhver voksende eller fastsiddende naturgenstand, ikke-flytbar forhindring, integreret genstand eller grænsemarkering, som rører bolden eller er umiddelbart ved siden af den. Løse naturgenstande og flytbare forhindringer er ikke en del af boldens leje.

  Køllelængde

  Længden på den længste af de 14 (eller færre) køller, som du bruger under runden (som tilladt efter Regel 4.1b(1)), og som ikke er putteren. Hvis f.eks. den længste kølle (som ikke er putteren), du har under runden, er en 109 cm lang driver, er en køllelængde 109 cm for dig under den runde.

  Hul

  Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

  Baneområder

  De fem definerede områder, der udgør banen: (1) det generelle område, (2) teestedet, som du skal spille fra som start på det hul, du spiller, (3) alle strafområder, (4) alle bunkere, og (5) greenen på det hul, du spiller.

  Leje

  Stedet, hvorpå bolden ligger stille, og enhver voksende eller fastsiddende naturgenstand, ikke-flytbar forhindring, integreret genstand eller grænsemarkering, som rører bolden eller er umiddelbart ved siden af den. Løse naturgenstande og flytbare forhindringer er ikke en del af boldens leje.

  Leje

  Stedet, hvorpå bolden ligger stille, og enhver voksende eller fastsiddende naturgenstand, ikke-flytbar forhindring, integreret genstand eller grænsemarkering, som rører bolden eller er umiddelbart ved siden af den. Løse naturgenstande og flytbare forhindringer er ikke en del af boldens leje.

  Leje

  Stedet, hvorpå bolden ligger stille, og enhver voksende eller fastsiddende naturgenstand, ikke-flytbar forhindring, integreret genstand eller grænsemarkering, som rører bolden eller er umiddelbart ved siden af den. Løse naturgenstande og flytbare forhindringer er ikke en del af boldens leje.

  Genplacere

  At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

  Genplacere

  At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

  Genplacere

  At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

  Hul

  Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

  Generelle område

  Det baneområde, som omfatter hele banen, undtagen de andre fire definerede områder: (1) teestedet, som du skal spille fra som start på det hul, du spiller, (2) alle strafområder, (3) alle bunkere, og (4) greenen på det hul, du spiller.

  Det generelle område omfatter alle forkerte greens og alle tee-områder på banen undtagen teestedet.

  Generelle område

  Det baneområde, som omfatter hele banen, undtagen de andre fire definerede områder: (1) teestedet, som du skal spille fra som start på det hul, du spiller, (2) alle strafområder, (3) alle bunkere, og (4) greenen på det hul, du spiller.

  Det generelle område omfatter alle forkerte greens og alle tee-områder på banen undtagen teestedet.

  Bunker

  Et specielt forberedt område med sand, der ofte er en fordybning, hvorfra græstørven eller jorden er fjernet. Dette er ikke en del af en bunker:

  • en bunkerkant eller væg ved afgrænsningen af et forberedt område bestående af jord, græs, stablet græstørv eller kunstige materialer
  • jord eller alle naturgenstande, som gror eller er fastsiddende inden for grænsen af et forberedt område (som f.eks. græs, buske eller træer)
  • sand, som er kommet uden for grænsen af det forberedte område
  • Alle andre områder på banen med sand, der ikke er inden for grænsen af det forberedte område (som f.eks. ørken eller andre naturlige sandområder eller områder, der somme tider refereres til som waste areas).
  Strafområde

  Et område, fra hvilket man kan få lempelse med ét strafslag, hvis din bold ligger stille i det.

  Der er to forskellige typer af strafområder, kendetegnet ved den farve, der bruges til at markere dem:

  • Gule strafområder (markeret med gule linjer eller gule pæle) giver dig to lempelsesmuligheder (Regel 17.1d(1) og (2)).
  • Røde strafområder (markeret med røde streger eller røde pæle) giver dig en ekstra sidelæns lempelsesmulighed (Regel 17.1d(3)) i tillæg til de to tilgængelige lempelsesmuligheder for gule strafområder.

  Hvis et strafområdes farve ikke er blevet markeret eller angivet af Komitéen, anses det for at være et rødt strafområde.

  Grænsen af et strafområde forlænges både lodret opad og nedad:

  Grænsen af strafområdet bør defineres af pæle eller linjer.

  • Pæle: Når der markeres med pæle, går grænsen af strafområdet på linjen mellem de udvendige sider af pælene i jordhøjde, og pælene står inde i strafområdet.
  • Linjer: Når der markeres med en malet linje på jorden, går grænsen af strafområdet ved den udvendige side af linjen, og linjen selv er inde i strafområdet.
  Bunker

  Et specielt forberedt område med sand, der ofte er en fordybning, hvorfra græstørven eller jorden er fjernet. Dette er ikke en del af en bunker:

  • en bunkerkant eller væg ved afgrænsningen af et forberedt område bestående af jord, græs, stablet græstørv eller kunstige materialer
  • jord eller alle naturgenstande, som gror eller er fastsiddende inden for grænsen af et forberedt område (som f.eks. græs, buske eller træer)
  • sand, som er kommet uden for grænsen af det forberedte område
  • Alle andre områder på banen med sand, der ikke er inden for grænsen af det forberedte område (som f.eks. ørken eller andre naturlige sandområder eller områder, der somme tider refereres til som waste areas).
  Strafområde

  Et område, fra hvilket man kan få lempelse med ét strafslag, hvis din bold ligger stille i det.

  Der er to forskellige typer af strafområder, kendetegnet ved den farve, der bruges til at markere dem:

  • Gule strafområder (markeret med gule linjer eller gule pæle) giver dig to lempelsesmuligheder (Regel 17.1d(1) og (2)).
  • Røde strafområder (markeret med røde streger eller røde pæle) giver dig en ekstra sidelæns lempelsesmulighed (Regel 17.1d(3)) i tillæg til de to tilgængelige lempelsesmuligheder for gule strafområder.

  Hvis et strafområdes farve ikke er blevet markeret eller angivet af Komitéen, anses det for at være et rødt strafområde.

  Grænsen af et strafområde forlænges både lodret opad og nedad:

  Grænsen af strafområdet bør defineres af pæle eller linjer.

  • Pæle: Når der markeres med pæle, går grænsen af strafområdet på linjen mellem de udvendige sider af pælene i jordhøjde, og pælene står inde i strafområdet.
  • Linjer: Når der markeres med en malet linje på jorden, går grænsen af strafområdet ved den udvendige side af linjen, og linjen selv er inde i strafområdet.
  Greenen

  Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

  Greenen

  Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

  Generelle område

  Det baneområde, som omfatter hele banen, undtagen de andre fire definerede områder: (1) teestedet, som du skal spille fra som start på det hul, du spiller, (2) alle strafområder, (3) alle bunkere, og (4) greenen på det hul, du spiller.

  Det generelle område omfatter alle forkerte greens og alle tee-områder på banen undtagen teestedet.

  Erstatte

  At erstatte bolden, du bruger til at spille hullet med, ved at sætte en anden bold i spil.

  Forkert sted

  Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

  Generel straf

  Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

  Droppe

  At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

  Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
  Droppe

  At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

  Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
  Droppe

  At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

  Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
  Caddie

  En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

  Udstyr

  Alt det, som du eller din caddie bruger, har på, holder eller bærer. Genstande til brug for banens pleje, som f.eks. river, er kun udstyr, mens de holdes eller bæres af dig eller din caddie.

  Droppe

  At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

  Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
  Lempelsesområde

  Det område, du skal droppe en bold i, når du tager lempelse efter en Regel. Hver Regel med lempelse kræver, at du bruger et bestemt lempelsesområde, hvis størrelse og placering er baseret på disse tre faktorer:

  • Referencepunkt: Det punkt, hvorfra man måler størrelsen af lempelsesområdet.
  • Størrelse på lempelsesområde målt fra referencepunktet: Lempelsesområdet er en eller to køllelængder fra referencepunktet, men med visse begrænsninger:
  • Begrænsninger for lempelsesområdets placering: Placeringen af lempelsesområdet kan være begrænset på en eller flere måder, f.eks.:
   • Det er kun i bestemte, definerede baneområder, f.eks. kun i det generelle område eller ikke i en bunker eller et strafområde,
   • Det er ikke nærmere hullet end referencepunktet, eller det skal være uden for et strafområde eller en bunker, hvorfra lempelse bliver taget, eller
   • Det er, hvor der ikke er gene (som defineret i den aktuelle Regel) fra den tilstand eller situation, som lempelsen bliver taget fra.
  Lempelsesområde

  Det område, du skal droppe en bold i, når du tager lempelse efter en Regel. Hver Regel med lempelse kræver, at du bruger et bestemt lempelsesområde, hvis størrelse og placering er baseret på disse tre faktorer:

  • Referencepunkt: Det punkt, hvorfra man måler størrelsen af lempelsesområdet.
  • Størrelse på lempelsesområde målt fra referencepunktet: Lempelsesområdet er en eller to køllelængder fra referencepunktet, men med visse begrænsninger:
  • Begrænsninger for lempelsesområdets placering: Placeringen af lempelsesområdet kan være begrænset på en eller flere måder, f.eks.:
   • Det er kun i bestemte, definerede baneområder, f.eks. kun i det generelle område eller ikke i en bunker eller et strafområde,
   • Det er ikke nærmere hullet end referencepunktet, eller det skal være uden for et strafområde eller en bunker, hvorfra lempelse bliver taget, eller
   • Det er, hvor der ikke er gene (som defineret i den aktuelle Regel) fra den tilstand eller situation, som lempelsen bliver taget fra.
  Droppe

  At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

  Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
  Droppe

  At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

  Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
  Droppe

  At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

  Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
  Droppe

  At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

  Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
  Droppe

  At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

  Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
  Droppe

  At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

  Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
  Droppe

  At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

  Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
  Lempelsesområde

  Det område, du skal droppe en bold i, når du tager lempelse efter en Regel. Hver Regel med lempelse kræver, at du bruger et bestemt lempelsesområde, hvis størrelse og placering er baseret på disse tre faktorer:

  • Referencepunkt: Det punkt, hvorfra man måler størrelsen af lempelsesområdet.
  • Størrelse på lempelsesområde målt fra referencepunktet: Lempelsesområdet er en eller to køllelængder fra referencepunktet, men med visse begrænsninger:
  • Begrænsninger for lempelsesområdets placering: Placeringen af lempelsesområdet kan være begrænset på en eller flere måder, f.eks.:
   • Det er kun i bestemte, definerede baneområder, f.eks. kun i det generelle område eller ikke i en bunker eller et strafområde,
   • Det er ikke nærmere hullet end referencepunktet, eller det skal være uden for et strafområde eller en bunker, hvorfra lempelse bliver taget, eller
   • Det er, hvor der ikke er gene (som defineret i den aktuelle Regel) fra den tilstand eller situation, som lempelsen bliver taget fra.
  Udstyr

  Alt det, som du eller din caddie bruger, har på, holder eller bærer. Genstande til brug for banens pleje, som f.eks. river, er kun udstyr, mens de holdes eller bæres af dig eller din caddie.

  Ekstern påvirkning

  Enhver af disse personer eller ting, som kan påvirke, hvad der sker med din bold eller udstyr, eller med banen:

  • Enhver person (også en anden spiller), undtagen dig selv eller din caddie, eller din partner eller modstander, eller enhver af deres caddies,
  • Ethvert dyr, og
  • Enhver naturlig eller kunstig genstand eller noget andet, (herunder en anden bold i bevægelse), bortset fra naturkræfter.
  Lempelsesområde

  Det område, du skal droppe en bold i, når du tager lempelse efter en Regel. Hver Regel med lempelse kræver, at du bruger et bestemt lempelsesområde, hvis størrelse og placering er baseret på disse tre faktorer:

  • Referencepunkt: Det punkt, hvorfra man måler størrelsen af lempelsesområdet.
  • Størrelse på lempelsesområde målt fra referencepunktet: Lempelsesområdet er en eller to køllelængder fra referencepunktet, men med visse begrænsninger:
  • Begrænsninger for lempelsesområdets placering: Placeringen af lempelsesområdet kan være begrænset på en eller flere måder, f.eks.:
   • Det er kun i bestemte, definerede baneområder, f.eks. kun i det generelle område eller ikke i en bunker eller et strafområde,
   • Det er ikke nærmere hullet end referencepunktet, eller det skal være uden for et strafområde eller en bunker, hvorfra lempelse bliver taget, eller
   • Det er, hvor der ikke er gene (som defineret i den aktuelle Regel) fra den tilstand eller situation, som lempelsen bliver taget fra.
  Lempelsesområde

  Det område, du skal droppe en bold i, når du tager lempelse efter en Regel. Hver Regel med lempelse kræver, at du bruger et bestemt lempelsesområde, hvis størrelse og placering er baseret på disse tre faktorer:

  • Referencepunkt: Det punkt, hvorfra man måler størrelsen af lempelsesområdet.
  • Størrelse på lempelsesområde målt fra referencepunktet: Lempelsesområdet er en eller to køllelængder fra referencepunktet, men med visse begrænsninger:
  • Begrænsninger for lempelsesområdets placering: Placeringen af lempelsesområdet kan være begrænset på en eller flere måder, f.eks.:
   • Det er kun i bestemte, definerede baneområder, f.eks. kun i det generelle område eller ikke i en bunker eller et strafområde,
   • Det er ikke nærmere hullet end referencepunktet, eller det skal være uden for et strafområde eller en bunker, hvorfra lempelse bliver taget, eller
   • Det er, hvor der ikke er gene (som defineret i den aktuelle Regel) fra den tilstand eller situation, som lempelsen bliver taget fra.
  Droppe

  At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

  Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
  Lempelsesområde

  Det område, du skal droppe en bold i, når du tager lempelse efter en Regel. Hver Regel med lempelse kræver, at du bruger et bestemt lempelsesområde, hvis størrelse og placering er baseret på disse tre faktorer:

  • Referencepunkt: Det punkt, hvorfra man måler størrelsen af lempelsesområdet.
  • Størrelse på lempelsesområde målt fra referencepunktet: Lempelsesområdet er en eller to køllelængder fra referencepunktet, men med visse begrænsninger:
  • Begrænsninger for lempelsesområdets placering: Placeringen af lempelsesområdet kan være begrænset på en eller flere måder, f.eks.:
   • Det er kun i bestemte, definerede baneområder, f.eks. kun i det generelle område eller ikke i en bunker eller et strafområde,
   • Det er ikke nærmere hullet end referencepunktet, eller det skal være uden for et strafområde eller en bunker, hvorfra lempelse bliver taget, eller
   • Det er, hvor der ikke er gene (som defineret i den aktuelle Regel) fra den tilstand eller situation, som lempelsen bliver taget fra.
  Droppe

  At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

  Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
  Forkert sted

  Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

  Droppe

  At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

  Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
  Generel straf

  Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

  Erstatte

  At erstatte bolden, du bruger til at spille hullet med, ved at sætte en anden bold i spil.

  Genplacere

  At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

  Droppe

  At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

  Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
  Forkert sted

  Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

  Forkert sted

  Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

  Slag

  Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

  Slag

  Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

  Forrige sted

  Fremgangsmåden og straffen, når en du tager lempelse efter Reglerne 17, 18 eller 19, ved at spille en bold derfra, hvor det forrige slag blev udført (se Regel 14.6).

  Slag

  Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

  Teestedet

  Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

  • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
  • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
  Droppe

  At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

  Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
  Lempelsesområde

  Det område, du skal droppe en bold i, når du tager lempelse efter en Regel. Hver Regel med lempelse kræver, at du bruger et bestemt lempelsesområde, hvis størrelse og placering er baseret på disse tre faktorer:

  • Referencepunkt: Det punkt, hvorfra man måler størrelsen af lempelsesområdet.
  • Størrelse på lempelsesområde målt fra referencepunktet: Lempelsesområdet er en eller to køllelængder fra referencepunktet, men med visse begrænsninger:
  • Begrænsninger for lempelsesområdets placering: Placeringen af lempelsesområdet kan være begrænset på en eller flere måder, f.eks.:
   • Det er kun i bestemte, definerede baneområder, f.eks. kun i det generelle område eller ikke i en bunker eller et strafområde,
   • Det er ikke nærmere hullet end referencepunktet, eller det skal være uden for et strafområde eller en bunker, hvorfra lempelse bliver taget, eller
   • Det er, hvor der ikke er gene (som defineret i den aktuelle Regel) fra den tilstand eller situation, som lempelsen bliver taget fra.
  Slag

  Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

  Lempelsesområde

  Det område, du skal droppe en bold i, når du tager lempelse efter en Regel. Hver Regel med lempelse kræver, at du bruger et bestemt lempelsesområde, hvis størrelse og placering er baseret på disse tre faktorer:

  • Referencepunkt: Det punkt, hvorfra man måler størrelsen af lempelsesområdet.
  • Størrelse på lempelsesområde målt fra referencepunktet: Lempelsesområdet er en eller to køllelængder fra referencepunktet, men med visse begrænsninger:
  • Begrænsninger for lempelsesområdets placering: Placeringen af lempelsesområdet kan være begrænset på en eller flere måder, f.eks.:
   • Det er kun i bestemte, definerede baneområder, f.eks. kun i det generelle område eller ikke i en bunker eller et strafområde,
   • Det er ikke nærmere hullet end referencepunktet, eller det skal være uden for et strafområde eller en bunker, hvorfra lempelse bliver taget, eller
   • Det er, hvor der ikke er gene (som defineret i den aktuelle Regel) fra den tilstand eller situation, som lempelsen bliver taget fra.
  Køllelængde

  Længden på den længste af de 14 (eller færre) køller, som du bruger under runden (som tilladt efter Regel 4.1b(1)), og som ikke er putteren. Hvis f.eks. den længste kølle (som ikke er putteren), du har under runden, er en 109 cm lang driver, er en køllelængde 109 cm for dig under den runde.

  Lempelsesområde

  Det område, du skal droppe en bold i, når du tager lempelse efter en Regel. Hver Regel med lempelse kræver, at du bruger et bestemt lempelsesområde, hvis størrelse og placering er baseret på disse tre faktorer:

  • Referencepunkt: Det punkt, hvorfra man måler størrelsen af lempelsesområdet.
  • Størrelse på lempelsesområde målt fra referencepunktet: Lempelsesområdet er en eller to køllelængder fra referencepunktet, men med visse begrænsninger:
  • Begrænsninger for lempelsesområdets placering: Placeringen af lempelsesområdet kan være begrænset på en eller flere måder, f.eks.:
   • Det er kun i bestemte, definerede baneområder, f.eks. kun i det generelle område eller ikke i en bunker eller et strafområde,
   • Det er ikke nærmere hullet end referencepunktet, eller det skal være uden for et strafområde eller en bunker, hvorfra lempelse bliver taget, eller
   • Det er, hvor der ikke er gene (som defineret i den aktuelle Regel) fra den tilstand eller situation, som lempelsen bliver taget fra.
  Baneområder

  De fem definerede områder, der udgør banen: (1) det generelle område, (2) teestedet, som du skal spille fra som start på det hul, du spiller, (3) alle strafområder, (4) alle bunkere, og (5) greenen på det hul, du spiller.

  Hul

  Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

  Slag

  Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

  Forkert sted

  Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

  Generel straf

  Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

  Slag

  Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

  Forkert sted

  Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

  Generel straf

  Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

  Forkert sted

  Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

  Alvorlig overtrædelse

  I slagspil, når det at spille fra et forkert sted kunne give dig en betydelig fordel sammenlignet med det slag, der skulle udføres fra det rigtige sted.

  Generel straf

  Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

  Forkert sted

  Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

  Forkert sted

  Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

  Alvorlig overtrædelse

  I slagspil, når det at spille fra et forkert sted kunne give dig en betydelig fordel sammenlignet med det slag, der skulle udføres fra det rigtige sted.