The R&A - Working for Golf
Lempelse for løse naturgenstande og flytbare forhindringer (omfatter også bold eller markeringsmærke, som hjælper eller er til gene for spillet)
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Gå til Afsnit
15.1
a
b
15.2
a
b
15.3
a
b
c
Undersøg mere

Regel 14
Regel 16

Formål: Regel 15 dækker, hvornår og hvordan du må tage lempelse uden straf fra løse naturgenstande og flytbare forhindringer.

 • Disse flytbare, naturlige og tilvirkede genstande anses ikke for at være en del af udfordringen ved at spille banen, og du må normalt fjerne dem, når de er til gene for dit spil.
 • Men du skal være forsigtig, når løse naturgenstande flyttes nær ved din bold uden for greenen, fordi der vil være straf, hvis flytning forårsager, at din bold flytter sig.
15.1
Løse naturgenstande
a
Flytning af løse naturgenstande

Du må uden straf flytte en løs naturgenstand hvor som helst på eller uden for banen, og må gøre det på enhver måde (f.eks. ved at bruge en hånd eller fod eller kølle eller andet udstyr).

Men der er to undtagelser:

Undtagelse 1 - flytte løs naturgenstand, hvor bolden skal genplaceres.

Undtagelse 2 - begrænsninger mod bevidst at flytte løse naturgenstande for at påvirke bold i bevægelse.

Se Golfreglerne for yderligere information om disse undtagelser.

b
Bold flyttet under flytning af løs naturgenstand

Hvis din bold flyttes, når du flytter en løs naturgenstand, skal din bold genplaceres på det oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt).

Hvis din flyttede bold lå hvor som helst på banen, undtagen på greenen eller på teestedet, får du ét strafslag.

15.2
Flytbare forhindringer
a
Lempelse for flytbar forhindring

Flytning af flytbar forhindring. Du må uden straf flytte en flytbar forhindring hvor som helst på eller uden for banen, og må gøre det på enhver måde.

Hvis din bold flyttes, når du flytter en flytbar forhindring, er der ingen straf, og din bold skal genplaceres på det oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt).

Men der er to undtagelser, hvor flytbare forhindringer ikke må flyttes:

Undtagelse 1 - teestedsmarkeringer må ikke flyttes, når en bold skal spilles fra teestedet.

Undtagelse 2 - begrænsninger mod bevidst at flytte flytbare forhindringer for at påvirke bold i bevægelse.

Se Golfreglerne for yderligere information om disse undtagelser.

Når din bold er i eller på en flytbar forhindring hvor som helst på banen, undtagen på greenen. Du må tage lempelse uden straf ved at løfte bolden, flytte den flytbare forhindring og droppe din oprindelige bold eller en anden bold som vist i figur #2 15.2a.

Når en bold er i eller på en flytbar forhindring (f.eks. et håndklæde) hvor som helst på banen, kan lempelse uden straf tages ved at løfte bolden, flytte den flytbare forhindring, og undtagen på greenen, droppe bolden eller en anden bold.

Referencepunkt: Det skønnede punkt lige under, hvor bolden lå stille i eller på den flytbare forhindring.

Størrelse af lempelsesområde: En køllelængde fra referencepunktet.

Begrænsninger for lempelsesområdet: Lempelsesområdet:

 • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
 • Skal være i det samme baneområde som referencepunktet.

Se Golfreglerne for information om, hvordan du skal tage lempelse uden straf, når din bold, er på en flytbar forhindring på greenen.

b
Lempelse for bold, som ikke er fundet, men er i eller på en flytbar forhindring

Se Golfreglerne for information om, hvordan du skal tage lempelse, hvis din bold, er i eller på en flytbar forhindring, men ikke er fundet.

Straf for at spille en uberettiget erstattet bold eller for at spille fra et forkert sted i strid med Regel 15.2: Generel straf.

15.3
Bold eller markeringsmærke, som hjælper eller er til gene for spillet
a
Bold på greenen til hjælp for spil

Denne Regel gælder kun for en bold, som ligger stille på greenen.

Hvis du med rimelighed mener, at en bold på greenen kunne hjælpe nogens spil (f.eks. ved at virke som en mulig bagstopper nær hullet), må du markere og løfte din egen bold, eller hvis bolden tilhører en anden spiller, bede spilleren om at markere og løfte bolden.

Kun i slagspil:

 • En spiller, som er forpligtet til at løfte bolden, må i stedet spille først, og
 • Hvis du og en anden spiller enes om at lade en bold blive liggende for at hjælpe nogen af jer, og den spiller så udfører et slag med den hjælpende bold liggende på plads, får hver spiller, som blev enige, den generelle straf (to strafslag).
b
Bold hvor som helst på banen, er til gene for spillet

Hvis en anden spiller med rimelighed mener, at din bold kan være til gene for dennes spil:

 • Den anden spiller kan kræve, at du markerer stedet og løfter din bold, som ikke må rengøres (undtagen, når du løfter din bold fra greenen).
 • Hvis du ikke markerer stedet, før bolden løftes eller renser den løftede bold, når det ikke er tilladt, får du ét strafslag.
 • Kun i slagspil, må en spiller, som er forpligtet til at løfte sin bold efter denne Regel, i stedet spille først.

Du må ikke løfte din bold efter denne Regel, hvis det udelukkende er baseret på din egen tro på, at din bold kunne være til gene for en anden spillers spil.

Hvis du løfter din bold, når ingen anden spiller har krævet det (undtagen når bolden løftes på greenen), får du ét strafslag.

c
Markeringsmærke til hjælp eller gene for spillet

Hvis et markeringsmærke kunne være til hjælp eller gene for spillet, må du:

 • Flytte markeringsmærket til siden, hvis det er dit eget, eller
 • Hvis markeringsmærket tilhører en anden spiller, kræve at den spiller flytter markeringsmærket til siden af de samme grunde, som du må kræve en bold løftet.

Markeringsmærket skal flyttes til siden til et nyt sted målt fra dets oprindelige sted, f.eks. ved at bruge længden af et køllehoved en eller flere gange.

Straf for overtrædelse af Regel 15.3: Den generelle straf.

Straf for at spille en uberettiget erstattet bold eller for at spille fra et forkert sted i strid med Regel 15.3: Generel straf.

Løse naturgenstande

Enhver ikke-fastsiddende, naturlig genstand, som f.eks.:

 • Sten, løst græs, blade, grene og kviste
 • Døde dyr og affald fra dyr
 • Orme, insekter og lignende dyr, som let kan fjernes, samt forhøjningerne og spindene, de laver (f.eks. ormeskud og myretuer)
 • Klumper af sammenpresset jord (omfattende løse jordklumper fra luftningshuller).

Sådanne naturlige genstande er ikke løse, hvis de er:

 • Fastsiddende eller vokser,
 • Solidt fæstnet i jorden (det vil sige, de ikke let kan løftes), eller
 • Klæber til bolden.

Særlige tilfælde:

 • Sand og løs jord er ikke løse naturgenstande.
 • Dug, rim og vand er ikke løse naturgenstande.
 • Sne og naturligt is, (bortset fra rim) er enten løse naturgenstande eller, hvis det er på jorden, midlertidigt vand efter dit valg.
 • Edderkoppespind er løse naturgenstande, selvom de er sidder fast på andre genstande.
Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Udstyr

Alt det, som du eller din caddie bruger, har på, holder eller bærer. Genstande til brug for banens pleje, som f.eks. river, er kun udstyr, mens de holdes eller bæres af dig eller din caddie.

Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Løse naturgenstande

Enhver ikke-fastsiddende, naturlig genstand, som f.eks.:

 • Sten, løst græs, blade, grene og kviste
 • Døde dyr og affald fra dyr
 • Orme, insekter og lignende dyr, som let kan fjernes, samt forhøjningerne og spindene, de laver (f.eks. ormeskud og myretuer)
 • Klumper af sammenpresset jord (omfattende løse jordklumper fra luftningshuller).

Sådanne naturlige genstande er ikke løse, hvis de er:

 • Fastsiddende eller vokser,
 • Solidt fæstnet i jorden (det vil sige, de ikke let kan løftes), eller
 • Klæber til bolden.

Særlige tilfælde:

 • Sand og løs jord er ikke løse naturgenstande.
 • Dug, rim og vand er ikke løse naturgenstande.
 • Sne og naturligt is, (bortset fra rim) er enten løse naturgenstande eller, hvis det er på jorden, midlertidigt vand efter dit valg.
 • Edderkoppespind er løse naturgenstande, selvom de er sidder fast på andre genstande.
Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Flytbar forhindring

En forhindring, som kan flyttes med en rimelig indsats uden at beskadige forhindringen eller banen.

Hvis en del af en ikke-flytbar forhindring eller en integreret genstand (som f.eks. en låge eller dør eller en del af et fastgjort kabel) overholder disse to betingelser, så behandles den del som at være en flytbar forhindringMen det gælder ikke, hvis den flytbare del af en ikke-flytbar forhindring eller en integreret genstand ikke var beregnet til at kunne flyttes (f.eks. en løs sten, som er en del af en mur).

Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Flytbar forhindring

En forhindring, som kan flyttes med en rimelig indsats uden at beskadige forhindringen eller banen.

Hvis en del af en ikke-flytbar forhindring eller en integreret genstand (som f.eks. en låge eller dør eller en del af et fastgjort kabel) overholder disse to betingelser, så behandles den del som at være en flytbar forhindringMen det gælder ikke, hvis den flytbare del af en ikke-flytbar forhindring eller en integreret genstand ikke var beregnet til at kunne flyttes (f.eks. en løs sten, som er en del af en mur).

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Flytbar forhindring

En forhindring, som kan flyttes med en rimelig indsats uden at beskadige forhindringen eller banen.

Hvis en del af en ikke-flytbar forhindring eller en integreret genstand (som f.eks. en låge eller dør eller en del af et fastgjort kabel) overholder disse to betingelser, så behandles den del som at være en flytbar forhindringMen det gælder ikke, hvis den flytbare del af en ikke-flytbar forhindring eller en integreret genstand ikke var beregnet til at kunne flyttes (f.eks. en løs sten, som er en del af en mur).

Flytbar forhindring

En forhindring, som kan flyttes med en rimelig indsats uden at beskadige forhindringen eller banen.

Hvis en del af en ikke-flytbar forhindring eller en integreret genstand (som f.eks. en låge eller dør eller en del af et fastgjort kabel) overholder disse to betingelser, så behandles den del som at være en flytbar forhindringMen det gælder ikke, hvis den flytbare del af en ikke-flytbar forhindring eller en integreret genstand ikke var beregnet til at kunne flyttes (f.eks. en løs sten, som er en del af en mur).

Droppe

At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

 • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
 • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
Erstatte

At erstatte bolden, du bruger til at spille hullet med, ved at sætte en anden bold i spil.

Forkert sted

Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

Generelle område

Det baneområde, som omfatter hele banen, undtagen de andre fire definerede områder: (1) teestedet, som du skal spille fra som start på det hul, du spiller, (2) alle strafområder, (3) alle bunkere, og (4) greenen på det hul, du spiller.

Det generelle område omfatter alle forkerte greens og alle tee-områder på banen undtagen teestedet.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Markere

At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

Markere

At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Markere

At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Markere

At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Markeringsmærke

En kunstig genstand, som bruges til at markere en bold, der skal løftes, som f.eks. en tee, en mønt, en genstand, der er lavet til at være et markeringsmærke eller noget andet mindre udstyr.

Markeringsmærke

En kunstig genstand, som bruges til at markere en bold, der skal løftes, som f.eks. en tee, en mønt, en genstand, der er lavet til at være et markeringsmærke eller noget andet mindre udstyr.

Markeringsmærke

En kunstig genstand, som bruges til at markere en bold, der skal løftes, som f.eks. en tee, en mønt, en genstand, der er lavet til at være et markeringsmærke eller noget andet mindre udstyr.

Markeringsmærke

En kunstig genstand, som bruges til at markere en bold, der skal løftes, som f.eks. en tee, en mønt, en genstand, der er lavet til at være et markeringsmærke eller noget andet mindre udstyr.

Markeringsmærke

En kunstig genstand, som bruges til at markere en bold, der skal løftes, som f.eks. en tee, en mønt, en genstand, der er lavet til at være et markeringsmærke eller noget andet mindre udstyr.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Erstatte

At erstatte bolden, du bruger til at spille hullet med, ved at sætte en anden bold i spil.

Forkert sted

Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.