The R&A - Working for Golf
Lempelse for unormale baneforhold (gælder også ikke-flytbare forhindringer), situation med farligt dyr, fæstnet bold.
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Gå til Afsnit
16.1
a
b
c
d
e
f
16.2
16.3
a
b
16.4
Undersøg mere

Regel 15
Regel 17

Formål: Regel 16 dækker, hvornår og hvordan du må tage lempelse uden straf ved at spille en bold fra et andet sted, f.eks. når der er gene fra et unormalt baneforhold eller en situation med farligt dyr.

 • Disse forhold anses ikke som en del af udfordringen ved at spille banen, og lempelse uden straf er normalt tilladt, undtagen i et strafområde.
 • Du tager normalt lempelse ved at droppe en bold i et lempelsesområde med udgangspunkt i nærmeste punkt for fuld lempelse.

Denne Regel dækker også lempelse uden straf, når din bold er fæstnet i sit eget nedslagsmærke i det generelle område.

16.1
Unormale baneforhold (gælder også ikke-flytbare forhindringer)

Denne Regel dækker lempelse uden straf, som er tilladt ved gene fra dyrehuller, areal under reparation, ikke-flytbare forhindringer eller midlertidigt vand.

Disse kaldes samlet for unormale baneforhold, men hver har sin egen definition.

a
Hvornår lempelse er tilladt

Der er gene, når et af disse forhold forekommer:

 • Din bold rører ved eller er i eller på et unormalt baneforhold.
 • Et unormalt baneforhold fysisk er i området for din tilsigtede stance eller området for det tilsigtede sving, eller
 • Kun når bolden er på greenen, og et unormalt baneforhold på eller uden for greenen er til gene på spillelinjen.

Der er ingen lempelse uden straf fra et unormalt baneforhold, når det unormale baneforhold er out of bounds eller din bold er i et strafområde.

Ingen lempelse, hvis klart urimeligt at spille bolden. Der er ingen lempelse:

 • Når det er klart urimeligt at spille bolden, som den ligger, på grund af gene fra noget andet end et unormalt baneforhold (f.eks. hvis du står på en ikke-flytbar forhindring, men ikke kan udføre et slag på grund af det sted, hvor bolden ligger i en busk), eller
 • Hvis genen kun forekommer, fordi du vælger en kølle, stance, sving eller spilleretning, som er klart urimelig i situationen.
b
Lempelse for bold i det generelle område

Hvis din bold er i det generelle område og der er gene fra et unormalt baneforholdbanen, må du tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold som vist i figur 16.1b.

Lempelse uden straf er tilladt, når bolden er i det generelle område, og der er gene fra et unormalt baneforhold. Det nærmeste punkt for fuld lempelse bestemmes og en bold droppes i og skal forblive i lempelsesområdet.

Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse.

Størrelse af lempelsesområde: En køllelængde fra referencepunktet.

Begrænsninger for lempelsesområdet:
Lempelsesområdet:

 • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
 • Skal være i det generelle område.

Spillernoter: Der skal tages fuld lempelse for al gene fra det unormale baneforhold.

c
Lempelse for bold i bunker

Hvis din bold er i en bunker og der er gene fra et unormalt baneforholdbanen må du tage lempelse, enten:

 • Lempelse uden straf: Efter Regel 16.1b. Dog gælder følgende:
  • Det nærmeste punkt for fuld lempelse og lempelsesområdet skal være i bunkeren.
  • Hvis der ikke findes et sådant nærmeste punkt for fuld lempelse i bunkeren, må du alligevel tage denne lempelse ved at bruge punktet for størst mulig lempelse i bunkeren som referencepunktet.
 • Lempelse med straf ved at spille uden for bunkeren (lempelse på flaglinjen): Med ét strafslag, kan du droppe en bold som vist i figur 16.1 c.

Figuren vises for en højrehåndet spiller. Når der er gene fra et unormalt baneforhold i en bunker, kan lempelse uden straf tages i bunkeren efter Regel 16.1b.

Lempelse kan tages uden for bunkeren med ét strafslag. Lempelse uden for bunkeren tages med udgangspunkt i flaglinjen - den lige linje fra hullet bagud gennem boldens oprindelige leje i bunkeren.

Referencepunkt: Et punkt på banen uden for bunkeren, valgt af spilleren, og som er på flaglinjen, og som er længere fra hullet end det oprindelige leje (uden begrænsning for, hvor langt tilbage på linjen).

Størrelse af lempelsesområde: En køllelængde fra referencepunktet.

Begrænsninger for lempelsesområdet:
Lempelsesområdet:

 • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
 • Må være i et hvilket som helst baneområde.

Spillernoter: Når dette referencepunkt vælges, bør du markere punktet ved at bruge en genstand (f.eks. en tee).

d
Lempelse for bold på greenen

Hvis din bold er på greenen og der er gene fra et unormalt baneforhold, må du tage lempelse uden straf og placere den oprindelige bold eller en anden bold som vist i figur 16.1d.

Figuren vises for en venstrehåndet spiller. Når en bold er på greenen, og der er gene fra et unormalt baneforhold, må du tage lempelse uden straf ved at placere en bold på punktet for nærmeste punkt for fuld lempelse.

Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse.

Størrelse af lempelsesområde: Bolden skal placeres på punktet for det nærmeste punkt for fuld lempelse.

Begrænsninger for lempelsesområde: Det nærmeste punkt for fuld lempelse skal være enten:

 • På greenen, eller
 • I det generelle område.

Spillernoter:

 • Når der tages lempelse, skal der skal tages fuld lempelse for al gene fra det unormale baneforhold.
 • Hvis der ikke findes et sådant nærmeste punkt for fuld lempelse, må du alligevel tage denne lempelse uden straf ved at bruge punktet for størst mulig lempelse som referencepunktet, som enten skal være på greenen eller i det generelle område.
e
Lempelse for bold, som ikke er fundet i eller på et unormalt baneforhold.

Hvis din bold ikke er fundet, men det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den kom til at ligge stille i eller på et unormalt baneforholdbanen, må du tage lempelse efter Regel 16.1b, c eller d. Du gør dette ved at bruge det skønnede punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen til det unormale baneforholdbanen, som referencepunkt.

Se Golfreglerne for mere information om, hvordan du skal tage lempelse, hvis din bold, er i eller på et unormalt baneforhold, men ikke er fundet.

f
Lempelse skal tages for gene fra et område med spilleforbud i et unormalt baneforhold

I hver af disse situationer må bolden ikke spilles, som den ligger:

 • Hvis din bold er i et område med spilleforbud i et unormalt baneforhold, skal du tage lempelse efter Regel 16.1b, c eller d.
 • Hvis din bold er uden for et område med spilleforbud, og området med spilleforbud (enten i et unormalt baneforhold eller i et strafområde) er til gene for området for din tilsigtede stance eller dit tilsigtede sving. Du skal enten tage lempelse efter Regel 16.1 eller tage lempelse for uspillelig bold efter Regel 19, medmindre din bold er i et strafområde.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 16.1: Generel straf.

16.2
Situation med farligt dyr

En situation med farligt dyr forekommer, når et farligt dyr (f.eks. giftige slanger eller krokodiller) nær din bold kunne forårsage alvorlig fysisk skade på dig, hvis du skulle spille bolden, som den ligger.

Se Golfreglerne for information om, hvordan du skal tage lempelse for en situation med farligt dyr.

16.3
Fæstnet bold
a
Hvornår lempelse er tilladt

Der er kun lempelse, hvis din bold er fæstnet i det generelle område. Men hvis bolden er fæstnet greenen, må du markere, løfte og rense bolden, reparere skaden og genplacere bolden på dens oprindelige sted.

Undtagelser - hvornår lempelse ikke er tilladt for fæstnet bold i det generelle område:

 • Når bolden er fæstnet i sand i en del af det generelle område, som ikke er klippet i fairwayhøjde eller lavere, eller
 • Når gene fra noget andet end din fæstnede bold, gør slaget klart urimeligt (f.eks. hvis du ikke er i stand til at udføre et slag på grund af, hvor bolden ligger i en busk).

Din bold er kun fæstnet i sit eget nedslagsmærke, hvis dette er lavet som et resultat af dit foregående slag, og en del af bolden er under jordoverfladen.

b
Lempelse for fæstnet bold

Når din bold er fæstnet i det generelle område, må du tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold som vist i figur 16.3b.

Når en bold er fæstnet i det generelle område, kan der tages lempelse uden straf. Referencepunktet for lempelsen er punktet lige bag, hvor bolden er fæstnet. Bolden skal droppes i og forblive i lempelsesområdet.

Referencepunkt: Punktet lige bag, hvor bolden er fæstnet.

Størrelse af lempelsesområde: En køllelængde fra referencepunktet.

Begrænsninger for lempelsesområdet: Lempelsesområdet:

 • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
 • Skal være i det generelle område.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 16.3: Generel straf.

16.4
Løfte bolden for at se, om den ligger i et forhold, hvor lempelse er tilladt

Hvis du med rimelighed mener, at din bold ligger i en situation, hvor lempelse uden straf er tilladt efter Reglerne, men ikke kan afgøre dette uden at løfte bolden, må du markere stedet og løfte bolden for at se, om lempelse er tilladt. Den løftede bold må ikke renses (undtagen, når den er på greenen).

Se Golfreglerne for mere information om at løfte din bold for at se, om den ligger i en situation, hvor lempelse er tilladt, herunder straffen for at løfte din bold uden rimelig tro på dette.

Dyrehul

Ethvert hul gravet af et dyr bortset fra huller gravet af dyr, der også er defineret som løse naturgenstande (som f.eks. orme og insekter).

Udtrykket dyrehul omfatter:

 • det løse materiale, dyret gravede ud af hullet
 • ethvert nedslidt spor eller mærker, som leder ned i hullet, og
 • ethvert område på jorden, som er skubbet op eller ændret som et resultat af, at dyret gravede hullet under jorden.
Areal under reparation

Enhver del af banen, som Komitéen erklærer som areal under reparation (enten ved at markere det eller på anden måde).

Areal under reparation omfatter også følgende ting, selvom Komitéen ikke har defineret dem som sådan:

 • Ethvert hul lavet af Komitéen eller banepersonalet:
  • i forbindelse med opsætning af banen (f.eks. et hul, hvor en pæl er fjernet eller hullet på en dobbeltgreen, som bruges ved spil af et andet hul), eller
  • ved vedligeholdelse af banen (f.eks. et hul lavet ved at fjerne græs eller en træstub eller lægge dræn, men omfatter ikke luftningshuller)
  • afklippet græs, blade og alt andet materiale, samlet sammen med senere bortskaffelse for øje. Men:
   • andre naturgenstande, som er samlet sammen med bortskaffelse for øje, er også løse naturgenstande, og
   • andet materiale, som er efterladt på banen, uden at det påtænkes fjernet, er ikke areal under reparation, medmindre Komitéen har erklæret det som sådant.
  • Ethvert levested for dyr (f.eks. en fuglerede), som er så nær din bold, at dit slag eller stance ville ødelægge det, undtagen hvis levestedet er lavet af dyr, som er defineret som løse naturgenstande (som f.eks. orme og insekter).

  Grænsen for areal under reparation bør defineres af pæle eller linjer:

  • Pæle: Når grænsen defineres af pæle, defineres grænsen til areal under reparation af linjen mellem den udvendige side af pælene i jordhøjde, og pælene står i areal under reparation.
  • Linjer: Når grænsen er defineret af en afstribning på jorden, er afstribningen i areal under reparation, og grænsen til areal under reparation går ved ydersiden af afstribningen.
  Ikke-flytbar forhindring

  Enhver forhindring, som ikke kan flyttes uden urimelig anstrengelse eller uden at beskadige forhindringen eller banen, og på anden måde ikke lever op til definitionen på en flytbar forhindring.

  Midlertidigt vand

  Enhver midlertidig ansamling af vand på jordoverfladen (f.eks. vandpytter fra regn eller vanding eller et overløb fra et vandområde), som ikke er i et strafområde, og som kan ses før eller efter, du tager din stance (uden at trykke overdrevent hårdt med dine fødder).

  Det er ikke nok, at jorden er våd, mudret eller blød, eller at vandet kun er synligt et øjeblik, når du træder på jorden. En ansamling af vand skal forblive synlig enten før eller efter, din stance er indtaget.

  Særlige tilfælde:

  • Dug og rim er ikke midlertidigt vand.
  • Sne og naturligt is, (bortset fra rim) er enten løse naturgenstande eller, hvis det er på jorden, midlertidigt vand efter dit valg.
  • Kunstigt fremstillet is er en forhindring.
  Unormalt baneforhold

  Dyrehul, areal under reparation, ikke-flytbar forhindring eller midlertidigt vand.

  Unormalt baneforhold

  Dyrehul, areal under reparation, ikke-flytbar forhindring eller midlertidigt vand.

  Unormalt baneforhold

  Dyrehul, areal under reparation, ikke-flytbar forhindring eller midlertidigt vand.

  Stance

  Placeringen af dine fødder og krop ved forberedelsen til og udførelsen af et slag.

  Greenen

  Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

  Unormalt baneforhold

  Dyrehul, areal under reparation, ikke-flytbar forhindring eller midlertidigt vand.

  Greenen

  Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

  Spillelinje

  Den retning, du ønsker din bold skal tage efter et slag, omfattende en forlængelse lodret opad og en rimelig afstand på hver side af denne linje.

  Spillelinjen er ikke nødvendigvis en lige linje mellem to punkter (f.eks. kan det være en kurvet linje baseret på, hvor du ønsker, bolden skal gå).

  Unormalt baneforhold

  Dyrehul, areal under reparation, ikke-flytbar forhindring eller midlertidigt vand.

  Unormalt baneforhold

  Dyrehul, areal under reparation, ikke-flytbar forhindring eller midlertidigt vand.

  Strafområde

  Et område, fra hvilket man kan få lempelse med ét strafslag, hvis din bold ligger stille i det.

  Der er to forskellige typer af strafområder, kendetegnet ved den farve, der bruges til at markere dem:

  • Gule strafområder (markeret med gule linjer eller gule pæle) giver dig to lempelsesmuligheder (Regel 17.1d(1) og (2)).
  • Røde strafområder (markeret med røde streger eller røde pæle) giver dig en ekstra sidelæns lempelsesmulighed (Regel 17.1d(3)) i tillæg til de to tilgængelige lempelsesmuligheder for gule strafområder.

  Hvis et strafområdes farve ikke er blevet markeret eller angivet af Komitéen, anses det for at være et rødt strafområde.

  Grænsen af et strafområde forlænges både lodret opad og nedad:

  Grænsen af strafområdet bør defineres af pæle eller linjer.

  • Pæle: Når der markeres med pæle, går grænsen af strafområdet på linjen mellem de udvendige sider af pælene i jordhøjde, og pælene står inde i strafområdet.
  • Linjer: Når der markeres med en malet linje på jorden, går grænsen af strafområdet ved den udvendige side af linjen, og linjen selv er inde i strafområdet.
  Unormalt baneforhold

  Dyrehul, areal under reparation, ikke-flytbar forhindring eller midlertidigt vand.

  Ikke-flytbar forhindring

  Enhver forhindring, som ikke kan flyttes uden urimelig anstrengelse eller uden at beskadige forhindringen eller banen, og på anden måde ikke lever op til definitionen på en flytbar forhindring.

  Slag

  Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

  Stance

  Placeringen af dine fødder og krop ved forberedelsen til og udførelsen af et slag.

  Generelle område

  Det baneområde, som omfatter hele banen, undtagen de andre fire definerede områder: (1) teestedet, som du skal spille fra som start på det hul, du spiller, (2) alle strafområder, (3) alle bunkere, og (4) greenen på det hul, du spiller.

  Det generelle område omfatter alle forkerte greens og alle tee-områder på banen undtagen teestedet.

  Unormalt baneforhold

  Dyrehul, areal under reparation, ikke-flytbar forhindring eller midlertidigt vand.

  Banen

  Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

  Droppe

  At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

  Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
  Bunker

  Et specielt forberedt område med sand, der ofte er en fordybning, hvorfra græstørven eller jorden er fjernet. Dette er ikke en del af en bunker:

  • en bunkerkant eller væg ved afgrænsningen af et forberedt område bestående af jord, græs, stablet græstørv eller kunstige materialer
  • jord eller alle naturgenstande, som gror eller er fastsiddende inden for grænsen af et forberedt område (som f.eks. græs, buske eller træer)
  • sand, som er kommet uden for grænsen af det forberedte område
  • Alle andre områder på banen med sand, der ikke er inden for grænsen af det forberedte område (som f.eks. ørken eller andre naturlige sandområder eller områder, der somme tider refereres til som waste areas).
  Unormalt baneforhold

  Dyrehul, areal under reparation, ikke-flytbar forhindring eller midlertidigt vand.

  Banen

  Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

  Nærmeste punkt for fuld lempelse

  Referencepunktet for at tage lempelse uden straf fra et unormalt baneforhold (Regel 16.1), en situation med farligt dyr (Regel 16.2), forkert green (Regel 13.1f) eller område med spilleforbud (Reglerne 16.1f og 17.1e), eller når der tages lempelse efter visse lokalregler.

  Det er det skønnede punkt, hvor bolden ville ligge, som er:

  • Nærmest ved boldens oprindelige sted, men ikke nærmere hullet end det sted,
  • I det korrekte baneområde, og
  • Hvor forholdet ikke medfører gene for det slag, som du ville have udført fra boldens oprindelige sted, hvis forholdet ikke eksisterede.

  At skønne dette referencepunkt kræver, at du identificerer det køllevalg, stance, sving og spillelinje, du ville have brugt for det slag.

  Lempelsesområde

  Det område, du skal droppe en bold i, når du tager lempelse efter en Regel. Hver Regel med lempelse kræver, at du bruger et bestemt lempelsesområde, hvis størrelse og placering er baseret på disse tre faktorer:

  • Referencepunkt: Det punkt, hvorfra man måler størrelsen af lempelsesområdet.
  • Størrelse på lempelsesområde målt fra referencepunktet: Lempelsesområdet er en eller to køllelængder fra referencepunktet, men med visse begrænsninger:
  • Begrænsninger for lempelsesområdets placering: Placeringen af lempelsesområdet kan være begrænset på en eller flere måder, f.eks.:
   • Det er kun i bestemte, definerede baneområder, f.eks. kun i det generelle område eller ikke i en bunker eller et strafområde,
   • Det er ikke nærmere hullet end referencepunktet, eller det skal være uden for et strafområde eller en bunker, hvorfra lempelse bliver taget, eller
   • Det er, hvor der ikke er gene (som defineret i den aktuelle Regel) fra den tilstand eller situation, som lempelsen bliver taget fra.
  Bunker

  Et specielt forberedt område med sand, der ofte er en fordybning, hvorfra græstørven eller jorden er fjernet. Dette er ikke en del af en bunker:

  • en bunkerkant eller væg ved afgrænsningen af et forberedt område bestående af jord, græs, stablet græstørv eller kunstige materialer
  • jord eller alle naturgenstande, som gror eller er fastsiddende inden for grænsen af et forberedt område (som f.eks. græs, buske eller træer)
  • sand, som er kommet uden for grænsen af det forberedte område
  • Alle andre områder på banen med sand, der ikke er inden for grænsen af det forberedte område (som f.eks. ørken eller andre naturlige sandområder eller områder, der somme tider refereres til som waste areas).
  Nærmeste punkt for fuld lempelse

  Referencepunktet for at tage lempelse uden straf fra et unormalt baneforhold (Regel 16.1), en situation med farligt dyr (Regel 16.2), forkert green (Regel 13.1f) eller område med spilleforbud (Reglerne 16.1f og 17.1e), eller når der tages lempelse efter visse lokalregler.

  Det er det skønnede punkt, hvor bolden ville ligge, som er:

  • Nærmest ved boldens oprindelige sted, men ikke nærmere hullet end det sted,
  • I det korrekte baneområde, og
  • Hvor forholdet ikke medfører gene for det slag, som du ville have udført fra boldens oprindelige sted, hvis forholdet ikke eksisterede.

  At skønne dette referencepunkt kræver, at du identificerer det køllevalg, stance, sving og spillelinje, du ville have brugt for det slag.

  Bunker

  Et specielt forberedt område med sand, der ofte er en fordybning, hvorfra græstørven eller jorden er fjernet. Dette er ikke en del af en bunker:

  • en bunkerkant eller væg ved afgrænsningen af et forberedt område bestående af jord, græs, stablet græstørv eller kunstige materialer
  • jord eller alle naturgenstande, som gror eller er fastsiddende inden for grænsen af et forberedt område (som f.eks. græs, buske eller træer)
  • sand, som er kommet uden for grænsen af det forberedte område
  • Alle andre områder på banen med sand, der ikke er inden for grænsen af det forberedte område (som f.eks. ørken eller andre naturlige sandområder eller områder, der somme tider refereres til som waste areas).
  Punkt for størst mulig lempelse

  Referencepunktet for at tage lempelse uden straf fra et unormalt baneforhold i en bunker (Regel 16.1c) eller på greenen (Regel 16.1d), når der ikke er noget nærmeste punkt for fuld lempelse.

  Det er det skønnede punkt, hvor bolden ville ligge, som er:

  • Nærmest ved boldens oprindelige sted, men ikke nærmere hullet end det sted,
  • I det korrekte baneområde, og
  • Hvor det unormale baneforhold medfører mindst gene for det slag, du ville have udført fra det oprindelige sted, hvis genen ikke var der.

  At skønne dette referencepunkt kræver, at du identificerer det køllevalg, stance, sving og spillelinje, du ville have brugt for det slag.

  Bunker

  Et specielt forberedt område med sand, der ofte er en fordybning, hvorfra græstørven eller jorden er fjernet. Dette er ikke en del af en bunker:

  • en bunkerkant eller væg ved afgrænsningen af et forberedt område bestående af jord, græs, stablet græstørv eller kunstige materialer
  • jord eller alle naturgenstande, som gror eller er fastsiddende inden for grænsen af et forberedt område (som f.eks. græs, buske eller træer)
  • sand, som er kommet uden for grænsen af det forberedte område
  • Alle andre områder på banen med sand, der ikke er inden for grænsen af det forberedte område (som f.eks. ørken eller andre naturlige sandområder eller områder, der somme tider refereres til som waste areas).
  Droppe

  At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

  Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
  Greenen

  Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

  Unormalt baneforhold

  Dyrehul, areal under reparation, ikke-flytbar forhindring eller midlertidigt vand.

  Kendsgerning eller så godt som sikkert

  Den normale måde at afgøre på, hvad der skete med din bold - eksempelvis om din bold ligger i et strafområde, om den flyttede sig eller hvad der fik den til at flytte sig.

  En kendsgerning eller så godt som sikkert betyder mere end muligt eller sandsynligt. Det betyder enten, at:

  • Der er fuldbyrdet bevis for, at hændelsen skete med din bold, f.eks. hvis du eller andre vidner så det ske, eller
  • Selvom der er en meget lille grad af tvivl, så viser alle rimeligt tilgængelige oplysninger, at der er mindst 95% sandsynlighed for, at hændelsen skete.
  Unormalt baneforhold

  Dyrehul, areal under reparation, ikke-flytbar forhindring eller midlertidigt vand.

  Banen

  Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

  Unormalt baneforhold

  Dyrehul, areal under reparation, ikke-flytbar forhindring eller midlertidigt vand.

  Banen

  Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

  Område med spilleforbud

  En del af banen, hvor Komitéen har forbudt spil. Et område med spilleforbud skal enten være defineret som en del af et unormalt baneforhold eller et strafområde.

  Unormalt baneforhold

  Dyrehul, areal under reparation, ikke-flytbar forhindring eller midlertidigt vand.

  Område med spilleforbud

  En del af banen, hvor Komitéen har forbudt spil. Et område med spilleforbud skal enten være defineret som en del af et unormalt baneforhold eller et strafområde.

  Område med spilleforbud

  En del af banen, hvor Komitéen har forbudt spil. Et område med spilleforbud skal enten være defineret som en del af et unormalt baneforhold eller et strafområde.

  Unormalt baneforhold

  Dyrehul, areal under reparation, ikke-flytbar forhindring eller midlertidigt vand.

  Strafområde

  Et område, fra hvilket man kan få lempelse med ét strafslag, hvis din bold ligger stille i det.

  Der er to forskellige typer af strafområder, kendetegnet ved den farve, der bruges til at markere dem:

  • Gule strafområder (markeret med gule linjer eller gule pæle) giver dig to lempelsesmuligheder (Regel 17.1d(1) og (2)).
  • Røde strafområder (markeret med røde streger eller røde pæle) giver dig en ekstra sidelæns lempelsesmulighed (Regel 17.1d(3)) i tillæg til de to tilgængelige lempelsesmuligheder for gule strafområder.

  Hvis et strafområdes farve ikke er blevet markeret eller angivet af Komitéen, anses det for at være et rødt strafområde.

  Grænsen af et strafområde forlænges både lodret opad og nedad:

  Grænsen af strafområdet bør defineres af pæle eller linjer.

  • Pæle: Når der markeres med pæle, går grænsen af strafområdet på linjen mellem de udvendige sider af pælene i jordhøjde, og pælene står inde i strafområdet.
  • Linjer: Når der markeres med en malet linje på jorden, går grænsen af strafområdet ved den udvendige side af linjen, og linjen selv er inde i strafområdet.
  Stance

  Placeringen af dine fødder og krop ved forberedelsen til og udførelsen af et slag.

  Strafområde

  Et område, fra hvilket man kan få lempelse med ét strafslag, hvis din bold ligger stille i det.

  Der er to forskellige typer af strafområder, kendetegnet ved den farve, der bruges til at markere dem:

  • Gule strafområder (markeret med gule linjer eller gule pæle) giver dig to lempelsesmuligheder (Regel 17.1d(1) og (2)).
  • Røde strafområder (markeret med røde streger eller røde pæle) giver dig en ekstra sidelæns lempelsesmulighed (Regel 17.1d(3)) i tillæg til de to tilgængelige lempelsesmuligheder for gule strafområder.

  Hvis et strafområdes farve ikke er blevet markeret eller angivet af Komitéen, anses det for at være et rødt strafområde.

  Grænsen af et strafområde forlænges både lodret opad og nedad:

  Grænsen af strafområdet bør defineres af pæle eller linjer.

  • Pæle: Når der markeres med pæle, går grænsen af strafområdet på linjen mellem de udvendige sider af pælene i jordhøjde, og pælene står inde i strafområdet.
  • Linjer: Når der markeres med en malet linje på jorden, går grænsen af strafområdet ved den udvendige side af linjen, og linjen selv er inde i strafområdet.
  Forkert sted

  Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

  Generel straf

  Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

  Dyr

  Ethvert levende medlem af dyreriget (andre end mennesker).

  Fæstnet

  Når din bold er i sit eget nedslagsmærke, lavet som et resultat af dit foregående slag, og hvor en del af bolden er under jordoverfladen. Din bold behøver ikke nødvendigvis at røre ved jorden for at være fæstnet (f.eks. kan græs og løse naturgenstande være mellem bolden og jorden).

  Generelle område

  Det baneområde, som omfatter hele banen, undtagen de andre fire definerede områder: (1) teestedet, som du skal spille fra som start på det hul, du spiller, (2) alle strafområder, (3) alle bunkere, og (4) greenen på det hul, du spiller.

  Det generelle område omfatter alle forkerte greens og alle tee-områder på banen undtagen teestedet.

  Fæstnet

  Når din bold er i sit eget nedslagsmærke, lavet som et resultat af dit foregående slag, og hvor en del af bolden er under jordoverfladen. Din bold behøver ikke nødvendigvis at røre ved jorden for at være fæstnet (f.eks. kan græs og løse naturgenstande være mellem bolden og jorden).

  Greenen

  Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

  Markere

  At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

  Genplacere

  At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

  Fæstnet

  Når din bold er i sit eget nedslagsmærke, lavet som et resultat af dit foregående slag, og hvor en del af bolden er under jordoverfladen. Din bold behøver ikke nødvendigvis at røre ved jorden for at være fæstnet (f.eks. kan græs og løse naturgenstande være mellem bolden og jorden).

  Generelle område

  Det baneområde, som omfatter hele banen, undtagen de andre fire definerede områder: (1) teestedet, som du skal spille fra som start på det hul, du spiller, (2) alle strafområder, (3) alle bunkere, og (4) greenen på det hul, du spiller.

  Det generelle område omfatter alle forkerte greens og alle tee-områder på banen undtagen teestedet.

  Fæstnet

  Når din bold er i sit eget nedslagsmærke, lavet som et resultat af dit foregående slag, og hvor en del af bolden er under jordoverfladen. Din bold behøver ikke nødvendigvis at røre ved jorden for at være fæstnet (f.eks. kan græs og løse naturgenstande være mellem bolden og jorden).

  Slag

  Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

  Slag

  Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

  Fæstnet

  Når din bold er i sit eget nedslagsmærke, lavet som et resultat af dit foregående slag, og hvor en del af bolden er under jordoverfladen. Din bold behøver ikke nødvendigvis at røre ved jorden for at være fæstnet (f.eks. kan græs og løse naturgenstande være mellem bolden og jorden).

  Slag

  Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

  Fæstnet

  Når din bold er i sit eget nedslagsmærke, lavet som et resultat af dit foregående slag, og hvor en del af bolden er under jordoverfladen. Din bold behøver ikke nødvendigvis at røre ved jorden for at være fæstnet (f.eks. kan græs og løse naturgenstande være mellem bolden og jorden).

  Generelle område

  Det baneområde, som omfatter hele banen, undtagen de andre fire definerede områder: (1) teestedet, som du skal spille fra som start på det hul, du spiller, (2) alle strafområder, (3) alle bunkere, og (4) greenen på det hul, du spiller.

  Det generelle område omfatter alle forkerte greens og alle tee-områder på banen undtagen teestedet.

  Droppe

  At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

  Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

  • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
  • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
  Forkert sted

  Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

  Generel straf

  Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

  Markere

  At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

  Greenen

  Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).