The R&A - Working for Golf
Lempelse forrige sted, bold mistet eller out of bounds, provisorisk bold
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Gå til Afsnit
18.1
18.2
a
b
18.3
a
b
c
Undersøg mere

Regel 17
Regel 19

Formål: Regel 18 dækker lempelse fra forrige sted. Når din bold er mistet uden for et strafområde eller ender out of bounds, så brydes den krævede rækkefølge med at spille fra teestedet til hullet. Du skal genskabe denne rækkefølge ved at spille igen derfra, hvor forrige slag blev udført.

Denne Regel dækker også, hvornår og hvordan en provisorisk bold kan spilles for at spare tid, når bolden i spil kunne være endt out of bounds eller være mistet uden for et strafområde.

18.1
Lempelse fra forrige sted er altid tilladt

Du må til enhver tid tage lempelse fra forrige sted. Når du sætter en anden bold i spil fra forrige sted, er din oprindelige bold er ikke længere i spil, og må ikke spilles. Dette gælder, selvom den oprindelige bold derefter bliver fundet på banen før udløbet af de tre minutters søgetid.

18.2
Bold mistet eller out of bounds: Lempelse fra forrige sted skal tages
a
Når din bold er mistet eller out of bounds

Hvornår en bold er mistet. Din bold er mistet, hvis den ikke er fundet inden tre minutter efter, at du eller din caddie begynder at lede efter den. Hvis en bold er fundet i løbet af den tid, men det er usikkert, om det er din bold:

 • Skal du straks forsøge at identificere bolden, og du tillades en rimelig tid til at gøre dette, selvom det sker, efter udløbet af de tre minutters søgetid.
 • Dette omfatter en rimelig tid til at komme hen til bolden, hvis du ikke er, hvor bolden findes.

Hvis du ikke identificerer din bold i løbet af den rimelige tid, er bolden mistet.

Hvornår en bold er out of bounds. Din bold, der ligger stille, er kun out of bounds, når hele bolden er uden for grænsen til banen.

b
Hvad du skal gøre, når bolden er mistet eller out of bounds

Hvis din bold er mistet eller out of bounds, skal du tage lempelse fra forrige sted ved at tillægge ét strafslag og spille en bold derfra, hvor det forrige slag blev udført (se Regel 14.6).

Undtagelse - en spiller kan erstatte bolden med en anden efter en anden Regel, hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, hvad der skete med bolden.

Se Golfreglerne for yderligere information om, hvornår denne undtagelse gælder.

18.3
Provisorisk bold
a
Hvornår en provisorisk bold er tilladt

Hvis din bold kan være mistet uden for et strafområde eller være out of bounds, må du for at spare tid spille en anden bold provisorisk med straf fra forrige sted.

Men hvis du er klar over, at det eneste mulige sted, den oprindelige bold kunne være mistet, er i et strafområde, er en provisorisk bold ikke tilladt, og en bold, som spilles derfra, hvor det forrige slag blev udført, bliver din bold i spil med straf for lempelse fra forrige sted.

b
Annoncere spil af provisorisk bold

Før slaget udføres skal du bekendtgøre, at du vil spille en provisorisk bold.

Det er ikke nok for dig at sige, at du spiller en anden bold, eller at du spiller igen.

Du skal bruge ordet "provisorisk" eller på anden måde klart vise, at det er en provisorisk bold efter Regel 18.3.

Hvis du ikke bekendtgør dette (selvom du havde til hensigt at spille en provisorisk bold), og spiller en bold derfra, hvor det forrige slag blev udført, bliver bolden din bold i spil med straf for lempelse fra forrige sted.

c
Spille provisorisk bold, indtil den bliver bolden i spil eller opgives

Spille den provisoriske bold mere end én gang. Du må fortsætte med at spille den provisoriske bold, uden at den mister sin status som provisorisk bold, så længe den bliver spillet fra et sted, som er samme afstand eller længere fra hullet, end hvor den oprindelige bold skønnes at være.

Når en provisorisk bold bliver bolden i spil. Din provisoriske bold bliver din bold i spil med straf for lempelse fra forrige sted i ethvert af disse to tilfælde:

 • Når din oprindelige bold er mistet hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, eller er out of bounds.
 • Når din provisoriske bold bliver spillet fra et sted nærmere hullet end, hvor den oprindelige bold skønnes at være.

Undtagelse - en spiller kan erstatte bolden med en anden efter en anden Regel, hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, hvad der skete med bolden.

Se Golfreglerne for yderligere information om, hvornår denne undtagelse gælder.

Når den provisoriske bold skal opgives. Når din provisoriske bold endnu ikke er blevet bolden i spil, skal den opgives i disse to tilfælde:

 • Når din oprindelige bold er fundet på banen uden for et strafområde før udløbet af de tre minutters søgetid.
 • Når din oprindelige bold er fundet i et strafområde, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet. Du skal enten spille den oprindelige bold, som den ligger, eller tage lempelse med straf.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 18.3: Generel straf.

Forrige sted

Fremgangsmåden og straffen, når en du tager lempelse efter Reglerne 17, 18 eller 19, ved at spille en bold derfra, hvor det forrige slag blev udført (se Regel 14.6).

I spil

Status for din bold, når den ligger på banen, og bliver brugt ved spil af et hul.

Din bold er først i spil på et hul:

 • Når du udfører et slag til den inden for teestedet, eller
 • I hulspil, når du udfører et slag til den uden for teestedet, og din modstander ikke annullerer slaget efter Regel 6.1b

Bolden forbliver i spil, indtil den er i hul, dog er den ikke længere i spil:

 • Når den er løftet fra banen
 • Når den er mistet (selvom den ligger stille på banen), eller kommer til at ligge stille out of bounds, eller
 • Når den er blevet erstattet af en anden bold, selvom det ikke var tilladt efter en Regel.

En bold, som ikke er i spil, er en forkert bold.

Når et markeringsmærke er placeret for at markere en bold i spil:

 • Hvis din bold ikke er blevet løftet, er den stadig i spil, og
 • Hvis bolden er blevet løftet og genplaceret, er den i spil, selvom markeringsmærket ikke er fjernet.
Forrige sted

Fremgangsmåden og straffen, når en du tager lempelse efter Reglerne 17, 18 eller 19, ved at spille en bold derfra, hvor det forrige slag blev udført (se Regel 14.6).

I spil

Status for din bold, når den ligger på banen, og bliver brugt ved spil af et hul.

Din bold er først i spil på et hul:

 • Når du udfører et slag til den inden for teestedet, eller
 • I hulspil, når du udfører et slag til den uden for teestedet, og din modstander ikke annullerer slaget efter Regel 6.1b

Bolden forbliver i spil, indtil den er i hul, dog er den ikke længere i spil:

 • Når den er løftet fra banen
 • Når den er mistet (selvom den ligger stille på banen), eller kommer til at ligge stille out of bounds, eller
 • Når den er blevet erstattet af en anden bold, selvom det ikke var tilladt efter en Regel.

En bold, som ikke er i spil, er en forkert bold.

Når et markeringsmærke er placeret for at markere en bold i spil:

 • Hvis din bold ikke er blevet løftet, er den stadig i spil, og
 • Hvis bolden er blevet løftet og genplaceret, er den i spil, selvom markeringsmærket ikke er fjernet.
Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Mistet

Status for en bold, der ikke findes i løbet af tre minutter, efter at du eller din caddie (eller din partner eller din partners caddie) begynder at søge efter den.

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Out of bounds

Alle områder uden for banens ydre grænser, som defineret af Komitéen. Alle områder inden for disse grænser er inde på banen.

Banens grænser forlænges både lodret opad over jorden og nedad under jorden.

De ydre grænser bør defineres af grænsemarkeringer eller linjer:

 • Grænsemarkeringer: Når der afgrænses med pæle eller et hegn, er grænsen defineret af linjen mellem de bane-nære punkter af pælene eller hegnspælene i jordhøjde (undtaget vinklede støtter), og disse pæle eller hegnspæle er out of bounds.
 • Når der afgrænses med andre genstande som f.eks. en væg, eller når Komitéen ønsker at behandle en grænsemarkering på en anden måde, bør Komitéen definere grænserne.
 • Linjer: Når en malet linje på jorden definerer grænsen, er grænsen den bane-nære kant af linjen, og linjen selv er out of bounds.
Når en malet linje på jorden definerer grænsen, kan pæle bruges til at vise, hvor grænsen er, men de har ikke anden betydning. Pæle eller linjer, der definerer grænserne, bør være hvide.
Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Mistet

Status for en bold, der ikke findes i løbet af tre minutter, efter at du eller din caddie (eller din partner eller din partners caddie) begynder at søge efter den.

Out of bounds

Alle områder uden for banens ydre grænser, som defineret af Komitéen. Alle områder inden for disse grænser er inde på banen.

Banens grænser forlænges både lodret opad over jorden og nedad under jorden.

De ydre grænser bør defineres af grænsemarkeringer eller linjer:

 • Grænsemarkeringer: Når der afgrænses med pæle eller et hegn, er grænsen defineret af linjen mellem de bane-nære punkter af pælene eller hegnspælene i jordhøjde (undtaget vinklede støtter), og disse pæle eller hegnspæle er out of bounds.
 • Når der afgrænses med andre genstande som f.eks. en væg, eller når Komitéen ønsker at behandle en grænsemarkering på en anden måde, bør Komitéen definere grænserne.
 • Linjer: Når en malet linje på jorden definerer grænsen, er grænsen den bane-nære kant af linjen, og linjen selv er out of bounds.
Når en malet linje på jorden definerer grænsen, kan pæle bruges til at vise, hvor grænsen er, men de har ikke anden betydning. Pæle eller linjer, der definerer grænserne, bør være hvide.
Forrige sted

Fremgangsmåden og straffen, når en du tager lempelse efter Reglerne 17, 18 eller 19, ved at spille en bold derfra, hvor det forrige slag blev udført (se Regel 14.6).

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Mistet

Status for en bold, der ikke findes i løbet af tre minutter, efter at du eller din caddie (eller din partner eller din partners caddie) begynder at søge efter den.

Strafområde

Et område, fra hvilket man kan få lempelse med ét strafslag, hvis din bold ligger stille i det.

Der er to forskellige typer af strafområder, kendetegnet ved den farve, der bruges til at markere dem:

 • Gule strafområder (markeret med gule linjer eller gule pæle) giver dig to lempelsesmuligheder (Regel 17.1d(1) og (2)).
 • Røde strafområder (markeret med røde streger eller røde pæle) giver dig en ekstra sidelæns lempelsesmulighed (Regel 17.1d(3)) i tillæg til de to tilgængelige lempelsesmuligheder for gule strafområder.

Hvis et strafområdes farve ikke er blevet markeret eller angivet af Komitéen, anses det for at være et rødt strafområde.

Grænsen af et strafområde forlænges både lodret opad og nedad:

Grænsen af strafområdet bør defineres af pæle eller linjer.

 • Pæle: Når der markeres med pæle, går grænsen af strafområdet på linjen mellem de udvendige sider af pælene i jordhøjde, og pælene står inde i strafområdet.
 • Linjer: Når der markeres med en malet linje på jorden, går grænsen af strafområdet ved den udvendige side af linjen, og linjen selv er inde i strafområdet.
Out of bounds

Alle områder uden for banens ydre grænser, som defineret af Komitéen. Alle områder inden for disse grænser er inde på banen.

Banens grænser forlænges både lodret opad over jorden og nedad under jorden.

De ydre grænser bør defineres af grænsemarkeringer eller linjer:

 • Grænsemarkeringer: Når der afgrænses med pæle eller et hegn, er grænsen defineret af linjen mellem de bane-nære punkter af pælene eller hegnspælene i jordhøjde (undtaget vinklede støtter), og disse pæle eller hegnspæle er out of bounds.
 • Når der afgrænses med andre genstande som f.eks. en væg, eller når Komitéen ønsker at behandle en grænsemarkering på en anden måde, bør Komitéen definere grænserne.
 • Linjer: Når en malet linje på jorden definerer grænsen, er grænsen den bane-nære kant af linjen, og linjen selv er out of bounds.
Når en malet linje på jorden definerer grænsen, kan pæle bruges til at vise, hvor grænsen er, men de har ikke anden betydning. Pæle eller linjer, der definerer grænserne, bør være hvide.
Forrige sted

Fremgangsmåden og straffen, når en du tager lempelse efter Reglerne 17, 18 eller 19, ved at spille en bold derfra, hvor det forrige slag blev udført (se Regel 14.6).

Mistet

Status for en bold, der ikke findes i løbet af tre minutter, efter at du eller din caddie (eller din partner eller din partners caddie) begynder at søge efter den.

Strafområde

Et område, fra hvilket man kan få lempelse med ét strafslag, hvis din bold ligger stille i det.

Der er to forskellige typer af strafområder, kendetegnet ved den farve, der bruges til at markere dem:

 • Gule strafområder (markeret med gule linjer eller gule pæle) giver dig to lempelsesmuligheder (Regel 17.1d(1) og (2)).
 • Røde strafområder (markeret med røde streger eller røde pæle) giver dig en ekstra sidelæns lempelsesmulighed (Regel 17.1d(3)) i tillæg til de to tilgængelige lempelsesmuligheder for gule strafområder.

Hvis et strafområdes farve ikke er blevet markeret eller angivet af Komitéen, anses det for at være et rødt strafområde.

Grænsen af et strafområde forlænges både lodret opad og nedad:

Grænsen af strafområdet bør defineres af pæle eller linjer.

 • Pæle: Når der markeres med pæle, går grænsen af strafområdet på linjen mellem de udvendige sider af pælene i jordhøjde, og pælene står inde i strafområdet.
 • Linjer: Når der markeres med en malet linje på jorden, går grænsen af strafområdet ved den udvendige side af linjen, og linjen selv er inde i strafområdet.
Provisorisk bold

En anden bold spillet i tilfælde af bolden, som du netop spillede, kan være out of bounds eller mistet uden for et strafområde.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

I spil

Status for din bold, når den ligger på banen, og bliver brugt ved spil af et hul.

Din bold er først i spil på et hul:

 • Når du udfører et slag til den inden for teestedet, eller
 • I hulspil, når du udfører et slag til den uden for teestedet, og din modstander ikke annullerer slaget efter Regel 6.1b

Bolden forbliver i spil, indtil den er i hul, dog er den ikke længere i spil:

 • Når den er løftet fra banen
 • Når den er mistet (selvom den ligger stille på banen), eller kommer til at ligge stille out of bounds, eller
 • Når den er blevet erstattet af en anden bold, selvom det ikke var tilladt efter en Regel.

En bold, som ikke er i spil, er en forkert bold.

Når et markeringsmærke er placeret for at markere en bold i spil:

 • Hvis din bold ikke er blevet løftet, er den stadig i spil, og
 • Hvis bolden er blevet løftet og genplaceret, er den i spil, selvom markeringsmærket ikke er fjernet.
Forrige sted

Fremgangsmåden og straffen, når en du tager lempelse efter Reglerne 17, 18 eller 19, ved at spille en bold derfra, hvor det forrige slag blev udført (se Regel 14.6).

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Provisorisk bold

En anden bold spillet i tilfælde af bolden, som du netop spillede, kan være out of bounds eller mistet uden for et strafområde.

Provisorisk bold

En anden bold spillet i tilfælde af bolden, som du netop spillede, kan være out of bounds eller mistet uden for et strafområde.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

I spil

Status for din bold, når den ligger på banen, og bliver brugt ved spil af et hul.

Din bold er først i spil på et hul:

 • Når du udfører et slag til den inden for teestedet, eller
 • I hulspil, når du udfører et slag til den uden for teestedet, og din modstander ikke annullerer slaget efter Regel 6.1b

Bolden forbliver i spil, indtil den er i hul, dog er den ikke længere i spil:

 • Når den er løftet fra banen
 • Når den er mistet (selvom den ligger stille på banen), eller kommer til at ligge stille out of bounds, eller
 • Når den er blevet erstattet af en anden bold, selvom det ikke var tilladt efter en Regel.

En bold, som ikke er i spil, er en forkert bold.

Når et markeringsmærke er placeret for at markere en bold i spil:

 • Hvis din bold ikke er blevet løftet, er den stadig i spil, og
 • Hvis bolden er blevet løftet og genplaceret, er den i spil, selvom markeringsmærket ikke er fjernet.
Forrige sted

Fremgangsmåden og straffen, når en du tager lempelse efter Reglerne 17, 18 eller 19, ved at spille en bold derfra, hvor det forrige slag blev udført (se Regel 14.6).

Provisorisk bold

En anden bold spillet i tilfælde af bolden, som du netop spillede, kan være out of bounds eller mistet uden for et strafområde.

Provisorisk bold

En anden bold spillet i tilfælde af bolden, som du netop spillede, kan være out of bounds eller mistet uden for et strafområde.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Provisorisk bold

En anden bold spillet i tilfælde af bolden, som du netop spillede, kan være out of bounds eller mistet uden for et strafområde.

I spil

Status for din bold, når den ligger på banen, og bliver brugt ved spil af et hul.

Din bold er først i spil på et hul:

 • Når du udfører et slag til den inden for teestedet, eller
 • I hulspil, når du udfører et slag til den uden for teestedet, og din modstander ikke annullerer slaget efter Regel 6.1b

Bolden forbliver i spil, indtil den er i hul, dog er den ikke længere i spil:

 • Når den er løftet fra banen
 • Når den er mistet (selvom den ligger stille på banen), eller kommer til at ligge stille out of bounds, eller
 • Når den er blevet erstattet af en anden bold, selvom det ikke var tilladt efter en Regel.

En bold, som ikke er i spil, er en forkert bold.

Når et markeringsmærke er placeret for at markere en bold i spil:

 • Hvis din bold ikke er blevet løftet, er den stadig i spil, og
 • Hvis bolden er blevet løftet og genplaceret, er den i spil, selvom markeringsmærket ikke er fjernet.
Forrige sted

Fremgangsmåden og straffen, når en du tager lempelse efter Reglerne 17, 18 eller 19, ved at spille en bold derfra, hvor det forrige slag blev udført (se Regel 14.6).

Mistet

Status for en bold, der ikke findes i løbet af tre minutter, efter at du eller din caddie (eller din partner eller din partners caddie) begynder at søge efter den.

Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Strafområde

Et område, fra hvilket man kan få lempelse med ét strafslag, hvis din bold ligger stille i det.

Der er to forskellige typer af strafområder, kendetegnet ved den farve, der bruges til at markere dem:

 • Gule strafområder (markeret med gule linjer eller gule pæle) giver dig to lempelsesmuligheder (Regel 17.1d(1) og (2)).
 • Røde strafområder (markeret med røde streger eller røde pæle) giver dig en ekstra sidelæns lempelsesmulighed (Regel 17.1d(3)) i tillæg til de to tilgængelige lempelsesmuligheder for gule strafområder.

Hvis et strafområdes farve ikke er blevet markeret eller angivet af Komitéen, anses det for at være et rødt strafområde.

Grænsen af et strafområde forlænges både lodret opad og nedad:

Grænsen af strafområdet bør defineres af pæle eller linjer.

 • Pæle: Når der markeres med pæle, går grænsen af strafområdet på linjen mellem de udvendige sider af pælene i jordhøjde, og pælene står inde i strafområdet.
 • Linjer: Når der markeres med en malet linje på jorden, går grænsen af strafområdet ved den udvendige side af linjen, og linjen selv er inde i strafområdet.
Out of bounds

Alle områder uden for banens ydre grænser, som defineret af Komitéen. Alle områder inden for disse grænser er inde på banen.

Banens grænser forlænges både lodret opad over jorden og nedad under jorden.

De ydre grænser bør defineres af grænsemarkeringer eller linjer:

 • Grænsemarkeringer: Når der afgrænses med pæle eller et hegn, er grænsen defineret af linjen mellem de bane-nære punkter af pælene eller hegnspælene i jordhøjde (undtaget vinklede støtter), og disse pæle eller hegnspæle er out of bounds.
 • Når der afgrænses med andre genstande som f.eks. en væg, eller når Komitéen ønsker at behandle en grænsemarkering på en anden måde, bør Komitéen definere grænserne.
 • Linjer: Når en malet linje på jorden definerer grænsen, er grænsen den bane-nære kant af linjen, og linjen selv er out of bounds.
Når en malet linje på jorden definerer grænsen, kan pæle bruges til at vise, hvor grænsen er, men de har ikke anden betydning. Pæle eller linjer, der definerer grænserne, bør være hvide.
Provisorisk bold

En anden bold spillet i tilfælde af bolden, som du netop spillede, kan være out of bounds eller mistet uden for et strafområde.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Provisorisk bold

En anden bold spillet i tilfælde af bolden, som du netop spillede, kan være out of bounds eller mistet uden for et strafområde.

I spil

Status for din bold, når den ligger på banen, og bliver brugt ved spil af et hul.

Din bold er først i spil på et hul:

 • Når du udfører et slag til den inden for teestedet, eller
 • I hulspil, når du udfører et slag til den uden for teestedet, og din modstander ikke annullerer slaget efter Regel 6.1b

Bolden forbliver i spil, indtil den er i hul, dog er den ikke længere i spil:

 • Når den er løftet fra banen
 • Når den er mistet (selvom den ligger stille på banen), eller kommer til at ligge stille out of bounds, eller
 • Når den er blevet erstattet af en anden bold, selvom det ikke var tilladt efter en Regel.

En bold, som ikke er i spil, er en forkert bold.

Når et markeringsmærke er placeret for at markere en bold i spil:

 • Hvis din bold ikke er blevet løftet, er den stadig i spil, og
 • Hvis bolden er blevet løftet og genplaceret, er den i spil, selvom markeringsmærket ikke er fjernet.
Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Strafområde

Et område, fra hvilket man kan få lempelse med ét strafslag, hvis din bold ligger stille i det.

Der er to forskellige typer af strafområder, kendetegnet ved den farve, der bruges til at markere dem:

 • Gule strafområder (markeret med gule linjer eller gule pæle) giver dig to lempelsesmuligheder (Regel 17.1d(1) og (2)).
 • Røde strafområder (markeret med røde streger eller røde pæle) giver dig en ekstra sidelæns lempelsesmulighed (Regel 17.1d(3)) i tillæg til de to tilgængelige lempelsesmuligheder for gule strafområder.

Hvis et strafområdes farve ikke er blevet markeret eller angivet af Komitéen, anses det for at være et rødt strafområde.

Grænsen af et strafområde forlænges både lodret opad og nedad:

Grænsen af strafområdet bør defineres af pæle eller linjer.

 • Pæle: Når der markeres med pæle, går grænsen af strafområdet på linjen mellem de udvendige sider af pælene i jordhøjde, og pælene står inde i strafområdet.
 • Linjer: Når der markeres med en malet linje på jorden, går grænsen af strafområdet ved den udvendige side af linjen, og linjen selv er inde i strafområdet.
Strafområde

Et område, fra hvilket man kan få lempelse med ét strafslag, hvis din bold ligger stille i det.

Der er to forskellige typer af strafområder, kendetegnet ved den farve, der bruges til at markere dem:

 • Gule strafområder (markeret med gule linjer eller gule pæle) giver dig to lempelsesmuligheder (Regel 17.1d(1) og (2)).
 • Røde strafområder (markeret med røde streger eller røde pæle) giver dig en ekstra sidelæns lempelsesmulighed (Regel 17.1d(3)) i tillæg til de to tilgængelige lempelsesmuligheder for gule strafområder.

Hvis et strafområdes farve ikke er blevet markeret eller angivet af Komitéen, anses det for at være et rødt strafområde.

Grænsen af et strafområde forlænges både lodret opad og nedad:

Grænsen af strafområdet bør defineres af pæle eller linjer.

 • Pæle: Når der markeres med pæle, går grænsen af strafområdet på linjen mellem de udvendige sider af pælene i jordhøjde, og pælene står inde i strafområdet.
 • Linjer: Når der markeres med en malet linje på jorden, går grænsen af strafområdet ved den udvendige side af linjen, og linjen selv er inde i strafområdet.
Kendsgerning eller så godt som sikkert

Den normale måde at afgøre på, hvad der skete med din bold - eksempelvis om din bold ligger i et strafområde, om den flyttede sig eller hvad der fik den til at flytte sig.

En kendsgerning eller så godt som sikkert betyder mere end muligt eller sandsynligt. Det betyder enten, at:

 • Der er fuldbyrdet bevis for, at hændelsen skete med din bold, f.eks. hvis du eller andre vidner så det ske, eller
 • Selvom der er en meget lille grad af tvivl, så viser alle rimeligt tilgængelige oplysninger, at der er mindst 95% sandsynlighed for, at hændelsen skete.
Strafområde

Et område, fra hvilket man kan få lempelse med ét strafslag, hvis din bold ligger stille i det.

Der er to forskellige typer af strafområder, kendetegnet ved den farve, der bruges til at markere dem:

 • Gule strafområder (markeret med gule linjer eller gule pæle) giver dig to lempelsesmuligheder (Regel 17.1d(1) og (2)).
 • Røde strafområder (markeret med røde streger eller røde pæle) giver dig en ekstra sidelæns lempelsesmulighed (Regel 17.1d(3)) i tillæg til de to tilgængelige lempelsesmuligheder for gule strafområder.

Hvis et strafområdes farve ikke er blevet markeret eller angivet af Komitéen, anses det for at være et rødt strafområde.

Grænsen af et strafområde forlænges både lodret opad og nedad:

Grænsen af strafområdet bør defineres af pæle eller linjer.

 • Pæle: Når der markeres med pæle, går grænsen af strafområdet på linjen mellem de udvendige sider af pælene i jordhøjde, og pælene står inde i strafområdet.
 • Linjer: Når der markeres med en malet linje på jorden, går grænsen af strafområdet ved den udvendige side af linjen, og linjen selv er inde i strafområdet.
Forkert sted

Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.