The R&A - Working for Golf
Banen
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Gå til Afsnit
2.1
2.2
2.3
2.4
Undersøg mere

Regel 1
Regel 3

Formål: Regel 2 introducerer de grundlæggende ting, du bør vide om banen:

 • Der er fem definerede baneområder, og
 • Der er mange typer definerede genstande og forhold, som kan indvirke på spillet.

Det er vigtigt at vide, på hvilket område af banen bolden ligger og status for alle indvirkende genstande og forhold, fordi de ofte bestemmer dine muligheder for at spille bolden eller få lempelse.

2.1
Banens grænser og out of bounds

Golf spilles på en bane. Områder, som ikke er på banen, er out of bounds.

2.2
Definerede områder af banen

Der er fem områder af banen. Det generelle område, som dækker hele banen undtagen de fire specifikke områder:

Det er vigtigt at vide, i hvilket område af banen bolden ligger, fordi det ofte har indflydelse på de Regler, der gælder for at spille bolden eller få lempelse.

Se Golfreglerne for oplysninger om, hvordan man behandler en bold, der ligger i to områder af banen.

2.3
Genstande eller forhold, som kan være til gene under spillet

Der kan gives lempelse uden straf fra:

 • Løse naturgenstande (Regel 15.1),
 • Flytbare forhindringer (Regel 15.2), og
 • Unormale baneforhold, som er dyrehuller, areal under reparation, ikke-flytbare forhindringer og midlertidigt vand (Regel 16.1)

Men der er ingen lempelse uden straf fra grænsemarkeringer eller integrerede genstande, som er til gene for spillet.

2.4
Områder med spilleforbud

Et område med spilleforbud er en del af banen, hvorfra det ikke er tilladt at spille. Du skal også tage lempelse, når et område med spilleforbud er i området for din stance eller området for dit tilsigtede sving, når du spiller en bold uden for området med spilleforbud.

Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Out of bounds

Alle områder uden for banens ydre grænser, som defineret af Komitéen. Alle områder inden for disse grænser er inde på banen.

Banens grænser forlænges både lodret opad over jorden og nedad under jorden.

De ydre grænser bør defineres af grænsemarkeringer eller linjer:

 • Grænsemarkeringer: Når der afgrænses med pæle eller et hegn, er grænsen defineret af linjen mellem de bane-nære punkter af pælene eller hegnspælene i jordhøjde (undtaget vinklede støtter), og disse pæle eller hegnspæle er out of bounds.
 • Når der afgrænses med andre genstande som f.eks. en væg, eller når Komitéen ønsker at behandle en grænsemarkering på en anden måde, bør Komitéen definere grænserne.
 • Linjer: Når en malet linje på jorden definerer grænsen, er grænsen den bane-nære kant af linjen, og linjen selv er out of bounds.
Når en malet linje på jorden definerer grænsen, kan pæle bruges til at vise, hvor grænsen er, men de har ikke anden betydning. Pæle eller linjer, der definerer grænserne, bør være hvide.
Baneområder

De fem definerede områder, der udgør banen: (1) det generelle område, (2) teestedet, som du skal spille fra som start på det hul, du spiller, (3) alle strafområder, (4) alle bunkere, og (5) greenen på det hul, du spiller.

Generelle område

Det baneområde, som omfatter hele banen, undtagen de andre fire definerede områder: (1) teestedet, som du skal spille fra som start på det hul, du spiller, (2) alle strafområder, (3) alle bunkere, og (4) greenen på det hul, du spiller.

Det generelle område omfatter alle forkerte greens og alle tee-områder på banen undtagen teestedet.

Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Strafområde

Et område, fra hvilket man kan få lempelse med ét strafslag, hvis din bold ligger stille i det.

Der er to forskellige typer af strafområder, kendetegnet ved den farve, der bruges til at markere dem:

 • Gule strafområder (markeret med gule linjer eller gule pæle) giver dig to lempelsesmuligheder (Regel 17.1d(1) og (2)).
 • Røde strafområder (markeret med røde streger eller røde pæle) giver dig en ekstra sidelæns lempelsesmulighed (Regel 17.1d(3)) i tillæg til de to tilgængelige lempelsesmuligheder for gule strafområder.

Hvis et strafområdes farve ikke er blevet markeret eller angivet af Komitéen, anses det for at være et rødt strafområde.

Grænsen af et strafområde forlænges både lodret opad og nedad:

Grænsen af strafområdet bør defineres af pæle eller linjer.

 • Pæle: Når der markeres med pæle, går grænsen af strafområdet på linjen mellem de udvendige sider af pælene i jordhøjde, og pælene står inde i strafområdet.
 • Linjer: Når der markeres med en malet linje på jorden, går grænsen af strafområdet ved den udvendige side af linjen, og linjen selv er inde i strafområdet.
Bunker

Et specielt forberedt område med sand, der ofte er en fordybning, hvorfra græstørven eller jorden er fjernet. Dette er ikke en del af en bunker:

 • en bunkerkant eller væg ved afgrænsningen af et forberedt område bestående af jord, græs, stablet græstørv eller kunstige materialer
 • jord eller alle naturgenstande, som gror eller er fastsiddende inden for grænsen af et forberedt område (som f.eks. græs, buske eller træer)
 • sand, som er kommet uden for grænsen af det forberedte område
 • Alle andre områder på banen med sand, der ikke er inden for grænsen af det forberedte område (som f.eks. ørken eller andre naturlige sandområder eller områder, der somme tider refereres til som waste areas).
Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Baneområder

De fem definerede områder, der udgør banen: (1) det generelle område, (2) teestedet, som du skal spille fra som start på det hul, du spiller, (3) alle strafområder, (4) alle bunkere, og (5) greenen på det hul, du spiller.

Løse naturgenstande

Enhver ikke-fastsiddende, naturlig genstand, som f.eks.:

 • Sten, løst græs, blade, grene og kviste
 • Døde dyr og affald fra dyr
 • Orme, insekter og lignende dyr, som let kan fjernes, samt forhøjningerne og spindene, de laver (f.eks. ormeskud og myretuer)
 • Klumper af sammenpresset jord (omfattende løse jordklumper fra luftningshuller).

Sådanne naturlige genstande er ikke løse, hvis de er:

 • Fastsiddende eller vokser,
 • Solidt fæstnet i jorden (det vil sige, de ikke let kan løftes), eller
 • Klæber til bolden.

Særlige tilfælde:

 • Sand og løs jord er ikke løse naturgenstande.
 • Dug, rim og vand er ikke løse naturgenstande.
 • Sne og naturligt is, (bortset fra rim) er enten løse naturgenstande eller, hvis det er på jorden, midlertidigt vand efter dit valg.
 • Edderkoppespind er løse naturgenstande, selvom de er sidder fast på andre genstande.
Flytbar forhindring

En forhindring, som kan flyttes med en rimelig indsats uden at beskadige forhindringen eller banen.

Hvis en del af en ikke-flytbar forhindring eller en integreret genstand (som f.eks. en låge eller dør eller en del af et fastgjort kabel) overholder disse to betingelser, så behandles den del som at være en flytbar forhindringMen det gælder ikke, hvis den flytbare del af en ikke-flytbar forhindring eller en integreret genstand ikke var beregnet til at kunne flyttes (f.eks. en løs sten, som er en del af en mur).

Unormalt baneforhold

Dyrehul, areal under reparation, ikke-flytbar forhindring eller midlertidigt vand.

Dyrehul

Ethvert hul gravet af et dyr bortset fra huller gravet af dyr, der også er defineret som løse naturgenstande (som f.eks. orme og insekter).

Udtrykket dyrehul omfatter:

 • det løse materiale, dyret gravede ud af hullet
 • ethvert nedslidt spor eller mærker, som leder ned i hullet, og
 • ethvert område på jorden, som er skubbet op eller ændret som et resultat af, at dyret gravede hullet under jorden.
Areal under reparation

Enhver del af banen, som Komitéen erklærer som areal under reparation (enten ved at markere det eller på anden måde).

Areal under reparation omfatter også følgende ting, selvom Komitéen ikke har defineret dem som sådan:

 • Ethvert hul lavet af Komitéen eller banepersonalet:
  • i forbindelse med opsætning af banen (f.eks. et hul, hvor en pæl er fjernet eller hullet på en dobbeltgreen, som bruges ved spil af et andet hul), eller
  • ved vedligeholdelse af banen (f.eks. et hul lavet ved at fjerne græs eller en træstub eller lægge dræn, men omfatter ikke luftningshuller)
  • afklippet græs, blade og alt andet materiale, samlet sammen med senere bortskaffelse for øje. Men:
   • andre naturgenstande, som er samlet sammen med bortskaffelse for øje, er også løse naturgenstande, og
   • andet materiale, som er efterladt på banen, uden at det påtænkes fjernet, er ikke areal under reparation, medmindre Komitéen har erklæret det som sådant.
  • Ethvert levested for dyr (f.eks. en fuglerede), som er så nær din bold, at dit slag eller stance ville ødelægge det, undtagen hvis levestedet er lavet af dyr, som er defineret som løse naturgenstande (som f.eks. orme og insekter).

  Grænsen for areal under reparation bør defineres af pæle eller linjer:

  • Pæle: Når grænsen defineres af pæle, defineres grænsen til areal under reparation af linjen mellem den udvendige side af pælene i jordhøjde, og pælene står i areal under reparation.
  • Linjer: Når grænsen er defineret af en afstribning på jorden, er afstribningen i areal under reparation, og grænsen til areal under reparation går ved ydersiden af afstribningen.
  Ikke-flytbar forhindring

  Enhver forhindring, som ikke kan flyttes uden urimelig anstrengelse eller uden at beskadige forhindringen eller banen, og på anden måde ikke lever op til definitionen på en flytbar forhindring.

  Midlertidigt vand

  Enhver midlertidig ansamling af vand på jordoverfladen (f.eks. vandpytter fra regn eller vanding eller et overløb fra et vandområde), som ikke er i et strafområde, og som kan ses før eller efter, du tager din stance (uden at trykke overdrevent hårdt med dine fødder).

  Det er ikke nok, at jorden er våd, mudret eller blød, eller at vandet kun er synligt et øjeblik, når du træder på jorden. En ansamling af vand skal forblive synlig enten før eller efter, din stance er indtaget.

  Særlige tilfælde:

  • Dug og rim er ikke midlertidigt vand.
  • Sne og naturligt is, (bortset fra rim) er enten løse naturgenstande eller, hvis det er på jorden, midlertidigt vand efter dit valg.
  • Kunstigt fremstillet is er en forhindring.
  Grænsemarkering

  Kunstige genstande, der definerer eller viser out of bounds, som f.eks. mure, hegn, pæle og stakit, hvorfra man ikke får lempelse uden straf.

  Dette omfatter alle grænsemarkeringernes fundamenter og stolper, men omfatter ikke skråstivere eller barduner, der er fastgjorte til en mur eller et hegn, eller nogen trin, broer eller lignende genstande, der bruges for at komme over muren eller hegnet.

  Grænsemarkeringer defineres som ikke-flytbare, selvom de eller nogen del af dem er flytbar (se Regel 8.1a).

  Grænsemarkeringer er ikke forhindringer eller integrerede genstande.

  Integreret genstand

  En kunstig genstand, som Komitéen har defineret som en del af udfordringen ved at spille banen, og fra hvilken, der ikke gives lempelse uden straf.

  Kunstige genstande, som Komitéen har defineret som integrerede genstande, behandles som at være ikke-flytbare (se Regel 8.1a). Men hvis en del af en integreret genstand (som f.eks. en låge eller dør eller en del af et fastgjort kabel) overholder definitionen på en flytbar forhindring, så behandles den del som at være en flytbar forhindring.

  Integrerede genstande, er ikke forhindringer eller grænsemarkeringer.

  Område med spilleforbud

  En del af banen, hvor Komitéen har forbudt spil. Et område med spilleforbud skal enten være defineret som en del af et unormalt baneforhold eller et strafområde.

  Banen

  Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

  Område med spilleforbud

  En del af banen, hvor Komitéen har forbudt spil. Et område med spilleforbud skal enten være defineret som en del af et unormalt baneforhold eller et strafområde.

  Område med spilleforbud

  En del af banen, hvor Komitéen har forbudt spil. Et område med spilleforbud skal enten være defineret som en del af et unormalt baneforhold eller et strafområde.