The R&A - Working for Golf
Afklare regelproblemer under runden. Afgørelser fra dommer og Komité
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Gå til Afsnit
20.1
a
b
c
20.2
20.3
Undersøg mere

Regel 19
Regel 21

Formål: Regel 20 dækker, hvad du bør gøre, hvis du har spørgsmål angående Reglerne under en runde, hvilket også omfatter procedurerne (som er forskellige i hulspil og slagspil), som tillader en spiller at beskytte sin ret til at få en afgørelse på et senere tidspunkt.

Reglen dækker også dommernes rolle, som har tilladelse til at afgøre spørgsmål om fakta og anvende Reglerne. Afgørelser fra en dommer eller Komitéen er bindende for alle spillere.

20.1
Afklare regelproblemer under runden
a
Du skal undgå urimelig forsinkelse

Du må ikke forsinke spillet urimeligt, når du søger hjælp til Reglerne under en runde. Hvis en dommer eller Komitéen ikke er tilgængelig til at hjælpe med et regelproblem inden for en rimelig tid, skal du beslutte, hvad der skal gøres, og spille videre.

Du må beskytte sine rettigheder ved at anmode om en afgørelse i hulspil eller ved at spille to bolde i slagspil .

b
Regelspørgsmål i hulspil

(1) Afgøre problemer ved aftale. Under en runde uden en dommer til jeres match må du og din modstander i hulspil aftale, hvordan et regelproblem afgøres.

Det, man aftalte, står ved magt, så længe du og din modstander ikke bevidst aftalte at se bort fra nogen Regel eller straf, som I vidste var gældende.

Anmodning om Regelafgørelse fremsat, før resultatet af matchen er endeligt. Hvis du ønsker, at en dommer eller Komitéen giver en regelafgørelse, men at de ikke kan komme til stede inden for en rimelig tid, må du anmode om en afgørelse ved at oplyse modstanderen om, at en senere afgørelse vil blive søgt, når en dommer eller Komitéen bliver tilgængelig.

Se Golfreglerne for information om at anmode om en regelafgørelse, og hvordan din anmodning vil blive behandlet af dommeren eller Komitéen.

c
Regelspørgsmål i slagspil

Ingen ret til at afgøre regelproblemer ved aftale. Hvis en dommer eller Komitéen ikke er tilgængelig til at hjælpe med et regelproblem inden for en rimelig tid, har du ingen ret til at afgøre et regelproblem ved en aftale, og en sådan aftale er ikke bindende for nogen spiller, en dommer eller Komitéen.

Du bør afklare regelspørgsmål med Komitéen, før du indleverer dit scorekort.

Du bør beskytte andre spillere i turneringen. Hvis du ved eller tror, at en anden spiller har overtrådt Reglerne, og ikke ved det, eller ignorerer det, bør du gøre spilleren, spillerens markør, en dommer eller Komitéen opmærksom på det. Du bør gøre dette snarest, og helt sikkert før spilleren indleverer sit scorekort. Hvis du undlader det, kan det være en alvorlig forseelse, som medfører diskvalifikation.

Spille to bolde. Hvis du er usikker på den rette fremgangsmåde under spil af et hul, må du spille hullet  færdigt med to bolde uden straf:

  • Du skal beslutte at spille to bolde, efter at den usikre situation opstår, og før du udfører et slag.
  • Du bør vælge, hvilken bold der tæller, hvis Reglerne tillader den fremgangsmåde, der anvendes for den bold, ved at bekendtgøre dette valg til din markør eller til en anden spiller, før du udfører et slag.
  • Hvis du ikke vælger i tide, bliver den først spillede bold behandlet som den valgte.
  • Du skal underrette Komitéen om kendsgerningerne ved situationen, før du indleverer dit scorekort, selvom din score er den samme med begge bolde. Du er diskvalificeret, hvis du undlader at gøre dette.

Se Golfreglerne for mere information om at spille to bolde i slagspil, herunder hvordan Komitéen vil bestemme din score for hullet.

20.2
Afgørelser om regelproblemer

Se Golfreglerne for oplysninger om afgørelser fra dommere, Komitéer, brugen af standarden "det blotte øje", korrektion af forkerte afgørelser og diskvalifikation, efter at resultatet af matchen eller turneringen er endeligt.

20.3
Situationer, der ikke er omfattet af Reglerne

Enhver situation, der ikke er omfattet af Golfreglerne, bør afgøres af Komitéen.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Dommer

En official, Komitéen har bemyndiget til at træffe afgørelser om fakta og anvende Reglerne.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Hulspil

En form for spil, hvor du eller din side spiller direkte mod en modstander eller modsat side i en mand-mod-mand match over en eller flere runder.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Dommer

En official, Komitéen har bemyndiget til at træffe afgørelser om fakta og anvende Reglerne.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Dommer

En official, Komitéen har bemyndiget til at træffe afgørelser om fakta og anvende Reglerne.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Dommer

En official, Komitéen har bemyndiget til at træffe afgørelser om fakta og anvende Reglerne.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Dommer

En official, Komitéen har bemyndiget til at træffe afgørelser om fakta og anvende Reglerne.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Dommer

En official, Komitéen har bemyndiget til at træffe afgørelser om fakta og anvende Reglerne.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Markør

Den person i slagspil, som er ansvarlig for at notere din score på dit scorekort og for at underskrive scorekortet. Markøren kan være en anden spiller, men ikke din partner.

Dommer

En official, Komitéen har bemyndiget til at træffe afgørelser om fakta og anvende Reglerne.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Markør

Den person i slagspil, som er ansvarlig for at notere din score på dit scorekort og for at underskrive scorekortet. Markøren kan være en anden spiller, men ikke din partner.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.