The R&A - Working for Golf
Andre former for individuelt slagspil og hulspil
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Gå til Afsnit
21.1
a
b
c
d
e
21.2
21.3
21.4
21.5
Undersøg mere

Regel 20
Regel 22

Formål: Regel 21 dækker fire andre former for individuelle spil, herunder tre former for slagspil, hvor scoring er anderledes end i almindeligt slagspil: Stableford (scoring med point på hver enkelt hul); Maksimum Score (din score for hvert hul er begrænset til et maksimum); og Par/Bogey (f.eks. spil mod hullets par på hul-for-hul basis).

21.1
Stableford
a
Oversigt over Stableford

En form for slagspil, hvor:

 • Din eller din sides score for et hul er baseret på point, som tildeles ved at sammenligne dit antal slag eller din sides antal slag på hullet med en fastsat score for hullet, bestemt af Komitéen, og
 • Turneringen vindes af den spiller eller side, der fuldfører alle runder med flest point.
b
Score i Stableford

Du får point for hvert hul ved at sammenligne det antal slag, du har udført (omfattende både udførte slag og alle strafslag) med en fastsat score for hullet. Se følgende figur for, hvordan du tildeles point i forhold til den fastsatte score:

Hul spillet i
Mere end en over fastsat score eller ingen score registreret - 0 point
En over fastsat score - 1 point
Fastsat score - 2 point
En under fastsat score - 3 point
To under fastsat score - 4 point
Tre under fastsat score - 5 point
Fire under fastsat score - 6 point

Hvis du ikke spiller i hul efter Golfreglerne af en eller anden grund, får du nul point for hullet.

For at hjælpe med spillehastigheden, opfordres du til at stoppe med at spille et hul, når din score vil være nul point.

For at opfylde kravene til indtastning af hulscores på dit scorekort:

 • Hvis du spiller i hul, og antallet af slag ville resultere i point, skal dit scorekort vise det faktiske antal anvendte slag.
 • Hvis du spiller i hul og antallet af slag, ville resultere i nul point, skal scorekortet enten vise ingen score eller ethvert antal slag, der resulterer i nul point.
 • Hvis du ikke spiller i hul efter Golfreglerne, skal scorekortet enten vise ingen score eller ethvert antal slag, der resulterer i nul point.
c
Straffe i Stableford

Alle strafslag tilføjes til din score for hullet, hvor overtrædelsen er sket.

Undtagelse 1 – overskydende, delte, tilføjede eller erstattede køller.

Undtagelse 2 – starttid.

Undtagelse 3 – urimelig forsinkelse.

For hver undtagelse skal du underrette Komitéen om kendsgerningerne ved overtrædelsen, før du indleverer dit scorekort, så Komitéen kan tildele straffen. Hvis du undlader dette, er du diskvalificeret.

Se Golfreglerne for yderligere information om disse tre undtagelser.

Diskvalifikationsstraffe. Hvis du overtræder nogen af disse fire Regler, er du ikke diskvalificeret, men du får nul points for hullet, hvor overtrædelsen skete:

 • Undladelse af at spille i hul,
 • Undladelse af at rette fejl ved at spille uden for teestedet ved start på et hul,
 • Undladelse af at rette fejl ved at spille en forkert bold, eller
 • Undladelse af at rette fejl ved at spille fra et forkert sted, når der er en alvorlig overtrædelse.

Hvis du overtræder enhver anden Regel med diskvalifikationsstraf, er du diskvalificeret.

d
Undtagelse fra Regel 11.2 i Stableford

Se Golfreglerne for information om, hvornår Regel 11.2 ikke gælder i Stableford.

e
Hvornår en runde slutter i Stableford

Se Golfreglerne for oplysninger om, hvornår en runde slutter i Stableford.

21.2
Maksimum score

En form for slagspil, hvor din eller din sides score for et hul højst kan være et maksimalt antal slag, som er fastsat af Komitéen, f.eks. to gange par, et fast antal eller netto dobbelt-bogey.

Se Golfreglerne for yderligere information om spilleformen Maksimum score.

21.3
Par/Bogey

En form for slagspil, der bruger scoring, som i hulspil, hvor:

 • Du eller din side vinder eller taber et hul ved at færdiggøre hullet i færre slag eller flere slag (omfattende både udførte slag og alle strafslag) end en score for det pågældende hul, som fastsat af Komitéen, og
 • Turneringen vindes af den spiller eller side med det højeste antal vundne huller versus tabte huller (dvs. summen af vundne huller minus summen af tabte huller).

Se Golfreglerne for yderligere information spilleformen Par/Bogey.

21.4
Three-ball hulspil

En form for hulspil, hvor tre spillere hver spiller en individuel match mod de andre to spillere på samme tid, og hver af spillerne spiller én bold, der bruges i begge matcher.

Se Golfreglerne for yderligere information om spilleformen Three-ball hulspil.

21.5
Andre former for spil

Se Golfreglerne for yderligere information om andre former for spil.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

I hul

Når din bold ligger stille i hullet efter et slag og hele bolden er under greenens overflade. Når Reglerne benytter ”sænke bolden” eller "putte ud" betyder det, at din bold er i hul.

Ved den specielle situation, hvor en bold hviler mod flagstangen i hullet, se Regel 13.2c (din bold behandles som at være i hul, hvis nogen del af bolden er under greenens overflade).

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

I hul

Når din bold ligger stille i hullet efter et slag og hele bolden er under greenens overflade. Når Reglerne benytter ”sænke bolden” eller "putte ud" betyder det, at din bold er i hul.

Ved den specielle situation, hvor en bold hviler mod flagstangen i hullet, se Regel 13.2c (din bold behandles som at være i hul, hvis nogen del af bolden er under greenens overflade).

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

I hul

Når din bold ligger stille i hullet efter et slag og hele bolden er under greenens overflade. Når Reglerne benytter ”sænke bolden” eller "putte ud" betyder det, at din bold er i hul.

Ved den specielle situation, hvor en bold hviler mod flagstangen i hullet, se Regel 13.2c (din bold behandles som at være i hul, hvis nogen del af bolden er under greenens overflade).

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

I hul

Når din bold ligger stille i hullet efter et slag og hele bolden er under greenens overflade. Når Reglerne benytter ”sænke bolden” eller "putte ud" betyder det, at din bold er i hul.

Ved den specielle situation, hvor en bold hviler mod flagstangen i hullet, se Regel 13.2c (din bold behandles som at være i hul, hvis nogen del af bolden er under greenens overflade).

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

I hul

Når din bold ligger stille i hullet efter et slag og hele bolden er under greenens overflade. Når Reglerne benytter ”sænke bolden” eller "putte ud" betyder det, at din bold er i hul.

Ved den specielle situation, hvor en bold hviler mod flagstangen i hullet, se Regel 13.2c (din bold behandles som at være i hul, hvis nogen del af bolden er under greenens overflade).

Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Forkert bold

Enhver bold undtagen din:

 • Bold i spil (uanset om det er den oprindelige bold eller en erstattet bold),
 • Provisorisk bold (før den er opgivet efter Regel 18.3c), eller
 • Anden bold i slagspil spillet efter Reglerne 14.7b eller 20.1c.

Eksempler på en forkert bold er en anden spillers bold i spil, en tilfældig bold, og din egen bold, der er out of bounds, er dømt mistet eller er blevet løftet, og endnu ikke sat tilbage i spil.

Forkert sted

Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

Alvorlig overtrædelse

I slagspil, når det at spille fra et forkert sted kunne give dig en betydelig fordel sammenlignet med det slag, der skulle udføres fra det rigtige sted.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Hulspil

En form for spil, hvor du eller din side spiller direkte mod en modstander eller modsat side i en mand-mod-mand match over en eller flere runder.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Hulspil

En form for spil, hvor du eller din side spiller direkte mod en modstander eller modsat side i en mand-mod-mand match over en eller flere runder.