The R&A - Working for Golf
Four-Ball
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Gå til Afsnit
23.1
23.2
a
b
c
23.3
23.4
23.5
a
b
23.6
23.7
23.8
a
b
Undersøg mere

Regel 22
Regel 24

Formål: Regel 23 dækker Four-ball (spillet enten som hulspil eller slagspil), hvor du og din partner konkurrerer som en side, og hvor hver af jer spiller jeres egen bold. En sides score for et hul er den laveste score af de to partnere på det hul.

23.1
Oversigt over Four-ball

Four-ball er en form for spil (spillet enten som hulspil eller slagspil), som involverer partnere, og hvor du og din partner konkurrerer sammen som en side, hvor hver af jer spiller jeres egen bold. Jeres sides score for et hul er den laveste score for en af jer på det hul.

23.2
Scoring i Four-Ball
a
Jeres sides score for hullet i hulspil og slagspil
 • Når begge partnere spiller i hul, eller på anden vis færdiggør hullet efter Reglerne, er den laveste score for en af jer, jeres sides score for hullet.
 • Når kun én partner spiller i hul, eller på anden vis færdiggør hullet efter Reglerne, er den partners score jeres sides score for hullet. Den anden partner behøver ikke at spille i hul.
 • Når ingen partner spiller i hul, eller på anden vis ikke færdiggør hullet efter Reglerne, har jeres side ikke en score for hullet, hvilket betyder:
  • Jeres side taber hullet i hulspil, medmindre modstandernes side allerede havde givet jer hullet eller på anden vis tabt hullet.
  • I slagspil, er jeres side diskvalificeret medmindre fejlen rettes i tide.
b
Jeres sides scorekort i slagspil.

Jeres sides bruttoscore for hvert hul anføres på et enkelt scorekort, og i en handicapturnering skal hver partners handicap anføres på scorekortet.

For hvert hul:

 • Bruttoscoren for mindst én partner skal anføres på jeres scorekort.
 • Der er ingen straf for at anføre mere end én partners score på scorekortet.
 • Hver score på scorekortet skal tydeligt kunne identificeres som scoren for den specifikke partner, den tilhører. Hvis det ikke kan gøres, diskvalificeres jeres side.

Kun én partner behøver ved underskrift at attestere hulscorerne på sidens scorekort.

c
Undtagelse fra regel 11.2 i Four-ball

Se Golfreglerne for information om, hvornår Regel 11.2 ikke gælder i Four-ball.

23.3
Hvornår runden starter og slutter. Hvornår hullet er færdigspillet

Se Golfreglerne for information om, hvornår en runde starter og slutter, og hvornår et hul er færdigspillet i Four-ball.

23.4
En eller begge partnere kan repræsentere jeres side

Jeres side kan være repræsenteret af én partner under hele eller en del af en runde. Det er ikke nødvendigt, at både du og din partner er til stede, eller hvis begge er til stede, at begge spiller på hvert hul.

23.5
Dine handlinger, som påvirker din partners spil
a
Du må foretage enhver handling vedrørende din partners bold, som din partner ville foretage

Selvom du og din partner hver spiller jeres egen bold:

 • Du må foretage enhver handling vedrørende din partners bold, som din partner må foretage, før et slag udføres, såsom at markere bolden og løfte, genplacere, droppe og placere bolden.
 • Du og din caddie må hjælpe din partner på enhver måde, som din partners caddie har lov til at hjælpe på.

I slagspil må du og din partner ikke aftale at efterlade en bold på greenen til hjælp for enten jer eller nogen anden spiller.

b
Din partner er ansvarlig for dine handlinger

Enhver handling foretaget af dig vedrørende din partners bold eller udstyr, behandles som at have været foretaget af din partner.

Hvis din handling ville overtræde en Regel, hvis den var foretaget af partneren, har din partner overtrådt Reglen og får den deraf følgende straf.

23.6
Jeres sides spillerækkefølge

Du og din partner må spille i den rækkefølge, som siden foretrækker. Dette betyder, at når det er jeres tur til at spille, må enten du eller din partner spille næste slag.

Undtagelse - fortsat spil af et hul, efter at et slag er givet i hulspil:

 • Du må ikke fortsætte spillet af et hul, efter at dit næste slag er blevet givet, hvis det ville hjælpe din partner.
 • Hvis du gør dette, står din score for hullet uden straf, men din partners score for hullet kan ikke tælle for jeres side.
23.7
Partnere må dele køller

Du og din partner må dele køller, så længe det totale antal køller, I har tilsammen, ikke overstiger 14.

23.8
Når straf gælder for kun én partner, eller gælder for begge partnere
a
Straffe, der medfører andet end diskvalifikation

Når du får en anden straf end diskvalifikation, gælder den straf normalt kun for dig og ikke også for din partner.

Hvis du får den generelle straf (tab af hul) i hulspil, har du ingen score, der kan tælle for din side på det hul. Men denne straf har ingen effekt på din partner, der kan fortsætte med at spille for din side på det hul.

Der er tre situationer, hvor din straf også gælder for din partner:

 1. Når du overtræder Regel 4.1b (begrænsning på 14 køller; delte, tilføjede eller erstattede køller).
 2. Når din overtrædelse hjælper din partners spil.
 3. I hulspil, når din overtrædelse generer din modstanders spil.

Undtagelse - hvis du udfører et slag til en forkert bold, bliver det ikke behandlet som at have hjulpet din partners spil eller genere jeres modstanders spil.

b
Diskvalifikationsstraffe

Se Golfreglerne for information om diskvalifikationsstraffe i Four-ball.

Hulspil

En form for spil, hvor du eller din side spiller direkte mod en modstander eller modsat side i en mand-mod-mand match over en eller flere runder.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

I hul

Når din bold ligger stille i hullet efter et slag og hele bolden er under greenens overflade. Når Reglerne benytter ”sænke bolden” eller "putte ud" betyder det, at din bold er i hul.

Ved den specielle situation, hvor en bold hviler mod flagstangen i hullet, se Regel 13.2c (din bold behandles som at være i hul, hvis nogen del af bolden er under greenens overflade).

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

I hul

Når din bold ligger stille i hullet efter et slag og hele bolden er under greenens overflade. Når Reglerne benytter ”sænke bolden” eller "putte ud" betyder det, at din bold er i hul.

Ved den specielle situation, hvor en bold hviler mod flagstangen i hullet, se Regel 13.2c (din bold behandles som at være i hul, hvis nogen del af bolden er under greenens overflade).

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

I hul

Når din bold ligger stille i hullet efter et slag og hele bolden er under greenens overflade. Når Reglerne benytter ”sænke bolden” eller "putte ud" betyder det, at din bold er i hul.

Ved den specielle situation, hvor en bold hviler mod flagstangen i hullet, se Regel 13.2c (din bold behandles som at være i hul, hvis nogen del af bolden er under greenens overflade).

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

I hul

Når din bold ligger stille i hullet efter et slag og hele bolden er under greenens overflade. Når Reglerne benytter ”sænke bolden” eller "putte ud" betyder det, at din bold er i hul.

Ved den specielle situation, hvor en bold hviler mod flagstangen i hullet, se Regel 13.2c (din bold behandles som at være i hul, hvis nogen del af bolden er under greenens overflade).

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Hulspil

En form for spil, hvor du eller din side spiller direkte mod en modstander eller modsat side i en mand-mod-mand match over en eller flere runder.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Markere

At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Droppe

At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

 • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
 • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Udstyr

Alt det, som du eller din caddie bruger, har på, holder eller bærer. Genstande til brug for banens pleje, som f.eks. river, er kun udstyr, mens de holdes eller bæres af dig eller din caddie.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Hulspil

En form for spil, hvor du eller din side spiller direkte mod en modstander eller modsat side i en mand-mod-mand match over en eller flere runder.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Hulspil

En form for spil, hvor du eller din side spiller direkte mod en modstander eller modsat side i en mand-mod-mand match over en eller flere runder.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.