The R&A - Working for Golf
Holdturneringer
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Undersøg mere

Regel 23

Formål: Regel 24 dækker holdturneringer (spillet i hulspil eller slagspil), hvor flere spillere eller sider konkurrerer som et hold, og hvor resultaterne af deres runder eller matcher kombineres for at producere en samlet holdscore.

24
Holdturneringer

Se Golfreglerne for information om holdturneringer.