The R&A - Working for Golf
Turneringen
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Gå til Afsnit
3.1
3.2
a
b
c
d
3.3
a
b
c
Undersøg mere

Regel 2
Regel 4

Formål: Regel 3 dækker de tre centrale elementer af alle golfturneringer:

 • At spille enten hulspil eller slagspil,
 • At spille enten single eller med en partner som en side, og
 • At score enten som bruttoscore (ingen handicapslag tildeles) eller nettoscore (handicapslag tildeles).
3.1
Centrale elementer i enhver turnering

Spilleform. Hulspil og slagspil er meget forskellige spilleformer:

 • I hulspil konkurrerer en spiller og en modstander mod hinanden baseret på antal huller vundet, tabt eller delt.
 • I den almindelige form for slagspil konkurrerer alle spillere mod hinanden baseret på hver spillers samlede score (Regel 21 dækker andre former for slagspil, som bruger en anden scoringsmetode).

Du spiller enten som et individ, der konkurrerer for sig selv, eller med en partner, hvor I konkurrerer sammen som en side. Selvom Reglerne 1-20 fokuserer på individuelt spil, så gælder de også for partnere og hold.

Bruttoscores eller nettoscores. I en scratchturnering er din "bruttoscore" for et hul eller runden dine totale antal slag. I en handicapturnering er din ”nettoscore” for et hul eller runden bruttoscoren modregnet dine handicapslag.

3.2
Hulspil

Formål: Hulspil har særlige Regler (specielt om at give huller og at give information om antal slag, man har brugt), fordi du og modstanderen:

 • Konkurrerer udelukkende mod hinanden på hvert hul
 • Kan se hinandens spil, og
 • Kan forsvare jeres egne interesser.
a
Resultatet af et hul og matchen

I hulspil afgøres resultatet af hullet eller matchen som følger:

 • Du vinder et hul, når du færdigspiller hullet i færre slag end din modstander, din modstander giver hullet, eller din modstander får den generelle straf (tabt hul).
 • Du deler et hul (også kaldet "halverer"), når du og din modstander færdigspiller hullet i samme antal slag.
 • Du vinder en match, når du fører over din modstander med flere huller, end der mangler at blive spillet, din modstander giver matchen, eller din modstander er diskvalificeret.
 • Hvis din match er delt efter det sidste hul, og der skal findes en vinder, forlænges matchen med et hul ad gangen, indtil der er en vinder.
b
At give slag, hul eller match

Du kan give modstanderen det næste slag, et hul eller matchen, men det er kun gyldigt, hvis det er tydeligt kommunikeret.

At give et slag, hul eller match er endelig, og kan ikke trækkes tilbage, og modstanderen kan ikke undlade at modtage afgørelsen.

Se Golfreglerne for flere oplysninger om give et slag, hul eller match, samt hvordan det gøres.

c
Anvende handicap i en handicapturnering

Du og din modstander bør oplyse hinanden om jeres handicap før matchen. Hvis du oplyser et forkert handicap, og ikke retter fejlen, før din modstander udfører sit næste slag:

 • Hvis det oplyste handicap er for højt, og det påvirker antallet af slag, du får eller giver, er du diskvalificeret.
 • Hvis det oplyste handicap er for lavt, er der ingen straf, og du skal spille fra det oplyste, lavere handicap.

Handicapslag gives hul for hul, og den laveste nettoscore vinder hullet. Hvis en delt handicapmatch forlænges, gives handicapslagene hul for hul på samme måde som under runden.

Se Golfreglerne for flere oplysninger om at anvende handicaps i en hulspilsmatch.

d
Dit ansvar i hulspil

Du har et ansvar for at:

 • Oplyse din modstander om det rigtige antal brugte slag, når du bliver spurgt,
 • Oplyse din modstander om en straf, så snart det rimeligt er muligt, og
 • Kende matchscoren

I en hulspilsmatch bør du beskytte dine egne rettigheder og interesser efter Reglerne:

 • Hvis du ved eller tror, modstanderen har overtrådt en Regel, som medfører en straf, må du handle på bruddet eller vælge at se bort fra det.
 • Men hvis du og din modstander bevidst enes om at se bort fra et brud eller en straf, I begge ved gælder, er begge diskvalificeret .
 • Hvis du og din modstander bliver uenige om, at en af jer har overtrådt en Regel, må I beskytte jeres rettigheder ved at anmode om en regelafgørelse.

Se Golfreglerne for flere oplysninger om ansvar, og hvornår en straf gælder for at opgive et forkert antal slag eller undlade at gøre din modstander opmærksom på en straf.

3.3
Slagspil

Formål: Slagspil har særlige Regler (specielt for scorekort og at spille bolden i hul), fordi:

 • Du konkurrerer mod alle andre spillere i turneringen, og
 • Alle spillere skal behandles ens efter Reglerne

Efter runden skal du og din markør kontrollere, at din score for hvert hul er korrekt, og du skal aflevere scorekortet til Komitéen.

a
Vinderen i slagspil

Vinderen er den spiller, som færdiggør alle runder i det færreste antal samlede slag.

b
Scoren i slagspil

Markørens ansvar. Efter hvert hul på runden bør din markør kontrollere antallet af slag, du brugte på hullet og påføre bruttoscoren på dit scorekort.

Når runden er slut, skal din markør kontrollere hulscores på dit scorekort og underskrive det. Hvis du havde mere end én markør, skal hver markør underskrive for de huller, den pågældende var markør.

Dit ansvar. Når runden er slut:

 • Bør du omhyggeligt gennemgå scoren for hvert hul, som din markør har påført, og tage eventuelle spørgsmål op med Komitéen,
 • Skal du sørge for, at markøren underskriver scorekortet,
 • Må du ikke ændre en hulscore, påført af din markør, uden markørens eller Komitéens tilladelse, og
 • Skal du underskrive scorekortet og straks aflevere det til Komitéen, hvorefter du ikke må ændre på scorekortet.

Hvis du bryder nogle af disse krav, er du diskvalificeret.

Forkert score for et hul. Hvis du afleverer et scorekort med en forkert score for et hul:

 • Hvis den afleverede score for et hul er højere end den faktiske score, gælder den højere afleverede score for hullet.
 • Hvis den afleverede score for et hul er lavere end den faktiske score, eller ingen score er afleveret for hullet, er du diskvalificeret.

Score i handicapturneringer. Det er dit ansvar at sikre dig, at dit handicap er påført dit scorekort. Hvis du afleverer et scorekort uden det rigtige handicap:

 • Hvis handicappet på dit scorekort er for højt, og det påvirker antallet af slag, du får, eller hvis intet handicap er vist, er du diskvalificeret fra handicapturneringen.
 • Hvis handicappet på dit scorekort er for lavt, er der ingen straf, og din nettoscore gælder med brug af det lavere handicap, som er påført.

Se Golfreglerne for information om undtagelsen for fejlagtigt ikke at medregne en ukendt straf, før scorekortet blev afleveret.

c
Undladelse af at spille bolden i hul

Du skal spille bolden i hul på hvert hul i en runde. Hvis du ikke gør det, skal du rette fejlen, før du udfører et slag for at starte på et nyt hul, eller, hvis det er sidste hul i runden, før scorekortet afleveres.

Hvis du ikke retter fejlen inden det tidspunkt, er du diskvalificeret.

Hulspil

En form for spil, hvor du eller din side spiller direkte mod en modstander eller modsat side i en mand-mod-mand match over en eller flere runder.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Hulspil

En form for spil, hvor du eller din side spiller direkte mod en modstander eller modsat side i en mand-mod-mand match over en eller flere runder.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Partner

En spiller, der konkurrerer sammen med en anden spiller som én side enten i hulspil eller slagspil.

Side

To eller flere partnere, der konkurrerer som en fælles enhed i en runde i hulspil eller slagspil.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Hulspil

En form for spil, hvor du eller din side spiller direkte mod en modstander eller modsat side i en mand-mod-mand match over en eller flere runder.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Markør

Den person i slagspil, som er ansvarlig for at notere din score på dit scorekort og for at underskrive scorekortet. Markøren kan være en anden spiller, men ikke din partner.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Markør

Den person i slagspil, som er ansvarlig for at notere din score på dit scorekort og for at underskrive scorekortet. Markøren kan være en anden spiller, men ikke din partner.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Markør

Den person i slagspil, som er ansvarlig for at notere din score på dit scorekort og for at underskrive scorekortet. Markøren kan være en anden spiller, men ikke din partner.

Markør

Den person i slagspil, som er ansvarlig for at notere din score på dit scorekort og for at underskrive scorekortet. Markøren kan være en anden spiller, men ikke din partner.

Markør

Den person i slagspil, som er ansvarlig for at notere din score på dit scorekort og for at underskrive scorekortet. Markøren kan være en anden spiller, men ikke din partner.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Markør

Den person i slagspil, som er ansvarlig for at notere din score på dit scorekort og for at underskrive scorekortet. Markøren kan være en anden spiller, men ikke din partner.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Markør

Den person i slagspil, som er ansvarlig for at notere din score på dit scorekort og for at underskrive scorekortet. Markøren kan være en anden spiller, men ikke din partner.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Markør

Den person i slagspil, som er ansvarlig for at notere din score på dit scorekort og for at underskrive scorekortet. Markøren kan være en anden spiller, men ikke din partner.

Markør

Den person i slagspil, som er ansvarlig for at notere din score på dit scorekort og for at underskrive scorekortet. Markøren kan være en anden spiller, men ikke din partner.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

I hul

Når din bold ligger stille i hullet efter et slag og hele bolden er under greenens overflade. Når Reglerne benytter ”sænke bolden” eller "putte ud" betyder det, at din bold er i hul.

Ved den specielle situation, hvor en bold hviler mod flagstangen i hullet, se Regel 13.2c (din bold behandles som at være i hul, hvis nogen del af bolden er under greenens overflade).

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.