The R&A - Working for Golf
Spillerens udstyr
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Gå til Afsnit
4.1
a
b
c
4.2
a
b
c
4.3
a
b
Undersøg mere

Regel 3
Regel 5

Formål: Regel 4 dækker udstyr, du må bruge under en runde. Med udgangspunkt i det princip, at golf er et udfordrende spil, hvor succes bør afhænge af dine vurderinger, færdigheder og evner:

 • Skal du bruge godkendte køller og bolde,
 • Er du begrænset til højst 14 køller, og må normalt ikke udskifte beskadigede eller tabte køller, og
 • Er du begrænset i at bruge andet udstyr, som giver kunstig hjælp til dit spil.
4.1
Køller
a
Køller, godkendte til at udføre et slag

Du skal bruge en kølle, som er i overensstemmelse med kravene i udstyrsreglerne:

Hvis din godkendte kølle bliver beskadiget under runden, eller når spillet er afbrudt, må du fortsætte med at udføre slag med den beskadigede kølle på resten af runden, eller få din kølle repareret ved at bringe den så tæt som muligt tilbage til de egenskaber, den havde, før skaden skete.

Se Golfreglerne for flere oplysninger om begrænsninger i reparation af skader og bevidst ændring af en kølles egenskaber.

Straf for at udføre et slag i strid med Regel 4.1a: Diskvalifikation.

b
Begrænsning på 14 køller. Dele, tilføje eller udskifte køller under runde

Du må ikke starte en runde med mere end 14 køller eller have mere end 14 køller under runden.

Hvis du starter en runde med færre end 14 køller, må du tilføje køller under runden op til 14 køller.

Når du bliver opmærksom på, at du er i strid med denne Regel ved at have mere end 14 køller, skal du straks tage overskydende køller ud af spil ved at bruge fremgangsmåden i Regel 4.1c(1).

Se Golfreglerne for flere oplysninger om at dele, tilføje eller udskifte køller, herunder undtagelsen, hvis du ikke selv forårsagede skaden.

Straf for overtrædelse af Regel 4.1b: Straffen afhænger af, hvornår du bliver klar over overtrædelsen:

 • Mens du spiller hullet: Straffen gælder fra afslutningen af hullet, du spiller. I hulspil skal du ved afslutningen af hullet lade hullets score gælde til stillingen i matchen, og derefter justere matchens stilling med straffen.
 • Mellem to huller: Straffen gælder fra afslutningen af det netop færdigspillede hul, ikke det næste hul.

Straf i hulspil - matchens score justeres ved at fratrække et hul, maksimalt 2 huller:

 • Dette er en justering af stillingen i hulspil – det er ikke det samme som straffen "tab af hul".
 • Ved afslutningen af det hul, du spiller eller netop har færdigspillet, justeres stillingen ved at fratrække ét hul for hvert hul, hvor overtrædelsen foregik, med maksimalt fratræk af to huller for runden.
 • Hvis du f.eks. startede med 15 køller, og bliver klar over overtrædelsen, mens 3. hul spilles, og så vinder dette hul og kommer 3 op i matchen, så gælder den maksimale justering af stillingen på to huller, og du er nu én op i matchen.

Straf i slagspil - To strafslag, maksimalt fire strafslag: Du får den generelle straf (to strafslag)for hvert hul, overtrædelsen foregik, med maksimalt fire strafslag for runden (ved at tilføje to strafslag på hvert af de første to huller, hvor overtrædelsen foregik).

c
Fremgangsmåde for at tage en kølle ud af spil

Når du under en runde bliver klar over, at du har flere end 14 køller, eller har udført et slag med en anden spillers kølle, skal du straks foretage en handling, som klart viser, hvilke køller, du tager ud af spil (såsom at erklære dette til en anden spiller, eller f.eks. vende køllen omvendt i baggen).

Straf for ikke at foretage øjeblikkelig handling, som viser, hvilke køller, du tager ud af spil : Diskvalifikation.

Se Golfreglerne for oplysninger om at tage en kølle ud af spil, kort før du starter din runde.

4.2
Bolde
a
Bolde tilladt ved spil af en runde

Du skal bruge en bold, som er i overensstemmelse med kravene i udstyrsreglerne: Du må få en lovlig bold at spille med fra enhver anden, inklusiv en anden spiller på banen.

Du må ikke udføre et slag til en bold, hvis egenskaber bevidst er blevet ændret.

Straf for at udføre et slag i strid med Regel 4.2a: Diskvalifikation.

b
Bold går i flere stykker under spil af et hul
Se Golfreglerne for oplysninger om, hvad du skal gøre, når en bold går i stykker, mens du spiller et hul.
c
Bold bliver hakket eller revnet under spil af et hul

Hvis du med rimelighed tror, at din bold er blevet hakket eller revnet under spil af et hul, må du løfte den for at undersøge den. Først skal du markere bolden, og derefter løfte den uden at rense den (undtagen greenen).

Hvis du løfter bolden uden at have denne rimelige tro, undlader at markere bolden, før den løftes, eller renser den, når det ikke er tilladt, får du ét strafslag.

Du må kun erstatte med en anden bold (ved at genplacere den på det oprindelige sted), hvis det tydeligt kan ses, at den oprindelige bold er hakket eller revnet, og at denne skade er sket på det hul, du spiller – men ikke, hvis den kun er skrammet eller ridset, eller dens maling er beskadiget eller misfarvet.

Straf for at spille en uberettiget erstattet bold eller for at spille fra et forkert sted i strid med Regel 4.2c: Generel straf

4.3
Brug af udstyr

Regel 4.3 dækker alle typer af udstyr, du måtte bruge under en runde.

Denne Regel omhandler, hvordan udstyr bruges. Den begrænser ikke mængden af udstyr, du må have med dig under runden.

a
Tilladte og forbudte anvendelser af udstyr

Du må anvende udstyr til hjælp for dit spil under en runde med den undtagelse, at du ikke må skabe dig en mulig fordel ved at:

 • Bruge udstyr (andet end en kølle eller en bold), som kunstigt fjerner eller reducerer behovet for en færdighed eller vurdering, som er væsentlig for udfordringen i golfspillet, eller
 • Bruge udstyr (omfattende en kølle eller en bold) på en unormal måde, når et slag udføres. ”Unormal måde” betyder en måde, som er grundlæggende forskellig fra dets påtænkte brug, og ikke er normalt accepteret som en del af golfspillet.

Se Golfreglerne for almindelige eksempler på anvendelser af udstyr, der er tilladt og ikke tilladt under din runde, såsom brugen af udstyr til måling af afstand eller vindforhold, brugen af en anordning til at give anbefalinger til køllevalg eller brug af træningsudstyr.

b
Udstyr brugt af helbredsmæssige årsager

Se Golfreglerne for oplysninger om anmodning om anvendelse af udstyr af medicinske årsager og de faktorer, Komitéen skal overveje.

Straf for overtrædelse af Regel 4.3:

 • Straf for første overtrædelse: Den generelle straf.
 • Straf for anden overtrædelse: Diskvalifikation. Der er begrænsede situationer, hvor den anden overtrædelse anses som relateret med den første overtrædelse, og hvor derfor kun den generelle straf gælder.
Udstyrsregler

Specifikationerne og andre reguleringer af køller, bolde og andet udstyr, som du må bruge under en runde. Udstyrsreglerne kan findes på RandA.org/EquipmentStandards.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Hulspil

En form for spil, hvor du eller din side spiller direkte mod en modstander eller modsat side i en mand-mod-mand match over en eller flere runder.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Udstyrsregler

Specifikationerne og andre reguleringer af køller, bolde og andet udstyr, som du må bruge under en runde. Udstyrsreglerne kan findes på RandA.org/EquipmentStandards.

Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Markere

At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Markere

At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

Erstatte

At erstatte bolden, du bruger til at spille hullet med, ved at sætte en anden bold i spil.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Erstatte

At erstatte bolden, du bruger til at spille hullet med, ved at sætte en anden bold i spil.

Forkert sted

Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Udstyr

Alt det, som du eller din caddie bruger, har på, holder eller bærer. Genstande til brug for banens pleje, som f.eks. river, er kun udstyr, mens de holdes eller bæres af dig eller din caddie.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Udstyr

Alt det, som du eller din caddie bruger, har på, holder eller bærer. Genstande til brug for banens pleje, som f.eks. river, er kun udstyr, mens de holdes eller bæres af dig eller din caddie.

Udstyr

Alt det, som du eller din caddie bruger, har på, holder eller bærer. Genstande til brug for banens pleje, som f.eks. river, er kun udstyr, mens de holdes eller bæres af dig eller din caddie.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Udstyr

Alt det, som du eller din caddie bruger, har på, holder eller bærer. Genstande til brug for banens pleje, som f.eks. river, er kun udstyr, mens de holdes eller bæres af dig eller din caddie.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Udstyr

Alt det, som du eller din caddie bruger, har på, holder eller bærer. Genstande til brug for banens pleje, som f.eks. river, er kun udstyr, mens de holdes eller bæres af dig eller din caddie.

Udstyr

Alt det, som du eller din caddie bruger, har på, holder eller bærer. Genstande til brug for banens pleje, som f.eks. river, er kun udstyr, mens de holdes eller bæres af dig eller din caddie.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.