The R&A - Working for Golf
Spille runden
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Gå til Afsnit
5.1
5.2
a
b
5.3
a
b
5.4
5.5
5.6
a
b
5.7
a
b
c
d
Undersøg mere

Regel 4
Regel 6

Formål: Regel 5 dækker, hvordan en runde skal spilles – f.eks. hvor og hvornår du må øve dig på banen før eller under en runde, hvornår en runde starter og slutter, og hvad der sker, når spillet skal afbrydes eller genoptages. Du forventes at:

 • Starte hver runde til tiden, og
 • Spille uden ophold og i hurtigt tempo på hvert hul, indtil runden er færdig.

Når det er din tur til at spille, anbefales det, at du udfører slaget på maksimalt 40 sekunder, og som regel hurtigere end det.

5.1
Hvad runde betyder

En ”runde er 18 eller færre huller, spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Se Golfreglerne for flere oplysninger om betydningen af en runde, og hvordan Reglerne gælder, når spillet er afbrudt, eller når en runde ender uafgjort.

5.2
Øvelse på banen før eller mellem runder

”Øve sig på banen” betyder at spille en bold fra hvor som helst, eller undersøge overfladen på greenen på noget hul ved at rulle en bold eller stryge hen over overfladen.

a
Hulspil

Du må øve dig på banen før en runde eller mellem runder i en hulspilsturnering.

b
Slagspil

På dagen for en slagspilsturnering:

 • Du må ikke øve dig på banen før en runde, dog må du øve dig i at putte eller chippe på eller nær dit første teested og øve dig på ethvert øvelsesområde.
 • Du må øve dig på banen efter at have færdigspillet din sidste runde for den dag.

Straf for overtrædelse af Regel 5.2:

 • Straf for første overtrædelse: Den generelle straf (gælder for spillerens første hul).
 • Straf for anden overtrædelse: Diskvalifikation.
5.3
Starte og slutte runde
a
Hvornår en runde starter

Du skal starte på (og ikke før eller efter) din starttid.

Straf for overtrædelse af Regel 5.3a: Diskvalifikation, undtagen i disse tre tilfælde:

 • Undtagelse 1 - Du ankommer til startstedet, og er klar til at spille højst 5 minutter forsinket: Du får den generelle straf, som gælder dit første hul.
 • Undtagelse 2 - Du starter højst 5 minutter for tidligt: Du får den generelle straf, som gælder dit første hul.
 • Undtagelse 3 - Komitéen beslutter, at usædvanlige omstændigheder forhindrede dig i at starte til tiden: Der er ingen overtrædelse af denne Regel og ingen straf.
b
Hvornår en runde slutter
Se Golfreglerne for oplysninger om, hvornår en runde slutter.
5.4
Spille i grupper

Du skal spille hvert hul med din modstander i hulspil, eller i samme gruppe som bestemt af Komitéen i slagspil.

Straf for overtrædelse af Regel 5.4: Diskvalifikation.

5.5
Øvelse under runden eller mens spillet er afbrudt

Mens et hul spilles eller mellem to huller, må du ikke udføre et øvelsesslag.

Undtagelse - mellem huller må du øve dig i at putte og chippe på eller nær greenen for det hul, du netop har afsluttet, enhver øvelsesgreen og teestedet for dit næste hul. Men et sådant øvelsesslag må ikke udføres fra en bunker, og må ikke forsinke spillet urimeligt.

Straf for overtrædelse af Regel 5.5: Den generelle straf.Hvis overtrædelsen sker mellem to huller, gælder straffen for dit næste hul.

Se Golfreglerne for oplysninger om øvelse, mens spillet er afbrudt eller på anden måde stoppet.

5.6
Forsinke spillet urimeligt. Hurtigt spilletempo
a
Forsinke spillet urimeligt.

Du må ikke forsinke spillet urimeligt, enten når et hul spilles eller mellem to huller.

Straf for overtrædelse af Regel 5.6a:

 • Straf for første overtrædelse: Ét strafslag.
 • Straf for anden overtrædelse: Den generelle straf.
 • Straf for tredje overtrædelse: Diskvalifikation.

Hvis du forsinker spillet urimeligt mellem to huller, gælder straffen for det næste hul.

b
Hurtigt spilletempo.

En runde golf skal spilles i et hurtigt tempo.

Dit spilletempo vil sandsynligvis påvirke, hvor lang tid det vil tage andre spillere at spille deres runde, og dette omfatter både alle i din egen gruppe og alle i de følgende grupper. Du opfordres til at lukke hurtigere grupper igennem.

Anbefalinger for spilletempo. Du bør spille i et hurtigt tempo gennem hele runden, hvilket også omfatter tiden til at:

 • Forberede og udføre hvert slag,
 • Bevæge sig fra et sted til et andet mellem slagene, og
 • Bevæge sig til næste teested efter at have færdigspillet hullet.

Du bør forberede dig forud for det næste slag og være klar til at spille, når det er din tur.

Når det er din tur til at spille:

 • Anbefales det, at du udfører slaget på højst 40 sekunder, efter at du har (eller burde have) mulighed for at spille uden gene eller forstyrrelse, og
 • Du bør normalt være i stand til at spille hurtigere end det, og opfordres til at gøre dette.

Spille uden for tur for at hjælpe med spilletempo. I slagspil, spil ”ready golf” på en sikker og ansvarlig måde.

I hulspil må du og din modstander enes om, at en af jer kan spille uden for tur for at spare tid.

5.7
Afbryde spillet. Genoptage spillet
a
Hvornår du må eller skal afbryde spillet

Under en runde må du ikke afbryde spillet undtagen i disse situationer:

 • Komitéen afbryder spillet.
 • Du mener, at der er fare fra lyn, i hvilket tilfælde du skal rapportere det til Komitéen.
 • I hulspil må du og din modstander aftale at afbryde spillet af enhver årsag, undtagen hvis dette forsinker turneringen.

Hvis du afbryder spillet af nogen anden årsag, som ikke er tilladt efter denne Regel, eller undlader at rapportere til Komitéen som påkrævet, er du diskvalificeret.

b
Hvad du skal gøre, hvis Komitéen afbryder spillet

Omgående afbrydelse (f.eks. når der er overhængende fare). Hvis Komitéen erklærer omgående afbrydelse af spillet, skal alle afbryde spillet omgående og må ikke udføre yderligere slag, før Komitéen genoptager spillet.

Almindelig afbrydelse (f.eks. på grund af mørke eller uspillelig bane). Hvis alle spillere i din gruppe er mellem to huller, skal I afbryde spillet, og må ikke udføre et slag for at starte et nyt hul, før Komitéen genoptager spillet.

Hvis en af spillerne i din gruppe er startet på et hul, må gruppen vælge enten at afbryde spillet eller spille hullet færdigt. Når gruppen har færdigspillet hullet eller har afbrudt, før det var færdigspillet, må de ikke udføre yderligere slag, før Komitéen genoptager spillet.

Straf for overtrædelse af Regel 5.7b: Diskvalifikation.

c
Hvad du skal gøre, når spillet genoptages

Du skal genoptage spillet på tidspunktet, fastsat af Komitéen, og derfra, hvor du afbrød spil på et hul eller, hvis mellem to huller, fra dit næste teested, også selvom spillet bliver genoptaget en anden dag.

Straf for overtrædelse af Regel 5.7c: Diskvalifikation.

d
Løfte din bold, når spillet afbrydes. Genplacere og udskifte bold, når spillet genoptages

Når spillet af et hul afbrydes efter denne Regel, må du markere din bold og løfte bolden.

Enten før eller når spillet genoptages:

 • Du skal genplacere den originale bold eller en anden bold på det oprindelige sted (som må skønnes, hvis det ikke er kendt).
 • Hvis din bold ikke blev løftet, da spillet blev afbrudt, må du spille bolden, som den ligger, eller du må markere bolden, løfte bolden, og genplacere den bold eller en anden bold på det oprindelige sted.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med Regel 5.7d: Generel straf.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Hulspil

En form for spil, hvor du eller din side spiller direkte mod en modstander eller modsat side i en mand-mod-mand match over en eller flere runder.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Bunker

Et specielt forberedt område med sand, der ofte er en fordybning, hvorfra græstørven eller jorden er fjernet. Dette er ikke en del af en bunker:

 • en bunkerkant eller væg ved afgrænsningen af et forberedt område bestående af jord, græs, stablet græstørv eller kunstige materialer
 • jord eller alle naturgenstande, som gror eller er fastsiddende inden for grænsen af et forberedt område (som f.eks. græs, buske eller træer)
 • sand, som er kommet uden for grænsen af det forberedte område
 • Alle andre områder på banen med sand, der ikke er inden for grænsen af det forberedte område (som f.eks. ørken eller andre naturlige sandområder eller områder, der somme tider refereres til som waste areas).
Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Hulspil

En form for spil, hvor du eller din side spiller direkte mod en modstander eller modsat side i en mand-mod-mand match over en eller flere runder.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Hulspil

En form for spil, hvor du eller din side spiller direkte mod en modstander eller modsat side i en mand-mod-mand match over en eller flere runder.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Markere

At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Markere

At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Forkert sted

Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.