The R&A - Working for Golf
Spille et hul
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Gå til Afsnit
6.1
a
b
6.2
a
b
6.3
a
b
c
6.4
a
b
6.5
Undersøg mere

Regel 5
Regel 7

Formål: Regel 6 omhandler, hvordan man spiller et hul - f.eks. de specifikke Regler for at starte på et hul, kravene for at bruge samme bold for et helt hul, undtagen når erstatning er tilladt, spillerækkefølgen (som betyder mere i hulspil end i slagspil) og afslutning af et hul.

6.1
Starte spil af et hul
a
Hvornår et hul starter

Du er startet på et hul, når du udfører et slag for at starte på hullet.

b
Bolden skal spilles inde fra teestedet

Hvis du spiller en bold fra et sted uden for teestedet, når du starter på et hul (også hvis det er fra et forkert sæt teestedsmarkeringer et andet sted på samme hul eller et andet hul):

Hulspil. Der er ingen straf, og du spiller din bold, som den ligger, men din modstander kan annullere slaget, i hvilket tilfælde du skal spille fra teestedet.

Se Golfreglerne for flere oplysninger om, at din modstander annullerer dit slag.

Slagspil. Du får den generelle straf (to strafslag) og skal rette din fejl ved at spille en bold inde fra teestedet: Hvis du ikke retter fejlen, er du diskvalificeret.

Se Golfreglerne for flere oplysninger om status af slag, udført uden for teestedet, og diskvalifikationsstraffen for at undlade at rette fejlen.

6.2
Spille bold fra teestedet
a
Hvornår gælder Regler for teestedet

Reglerne for teestedet gælder, hver gang en spiller skal eller må spille en bold inde fra teestedet.

Se Golfreglerne for flere oplysninger om, hvornår Reglerne gælder for teestedet.

b
Regler for teestedet

Din bold er inde på teestedet, når nogen del af bolden berører eller er oven over nogen del af teestedet. Du må stå uden for teestedet, når der udføres et slag til en bold, der ligger inde på teestedet. Du må spille bolden fra en tee placeret på jorden eller fra jorden selv.

Se Golfreglerne for flere oplysninger om teestedet, herunder visse forhold, der kan forbedres, restriktioner for flytning af teestedsmarkeringer og behandling af en bold, som ligger inde på teestedet efter et slag.

6.3
Bold, som bruges ved spil af hul

Formål: Et hul spilles som en række slag udført fra teestedet til greenen og ned i hullet. Efter at have tee’et ud, skal du normalt spille med den samme bold, indtil hullet er færdigspillet. Du får en straf for at udføre et slag til en forkert bold eller en erstattet bold, når erstatningen ikke var tilladt efter Reglerne.

a
Spille bolden i hul med den samme bold, som blev spillet fra teestedet

Du må spille med alle lovlige bolde, når et hul startes fra teestedet, og må udskifte bolden mellem to huller.

Du skal spille den samme bold i hul, som blev spillet fra teestedet, undtagen når:

 • Bolden er mistet eller ligger stille out of bounds, eller
 • Du erstatter den med en anden bold (uanset, om dette er tilladt eller ej).

Du bør sætte et identifikationsmærke på bolden, som skal spilles.

b
Erstatning med en anden bold, mens et hul spilles

Når du tager lempelse ved at droppe eller placere, må du bruge enten den oprindelige bold eller en anden bold.

Når du spiller igen fra det sted, det forrige slag blev udført, må du bruge enten den oprindelige bold eller en anden bold.

Når du genplacerer en bold på et sted, må du ikke erstatte bolden og skal bruge den oprindelige bold med visse undtagelser indeholdt i Regel 14.2a.

Hvis du udfører et slag til en uberettiget erstattet bold:

 • Du får den generelle straf.
 • I slagspil skal du spille hullet færdigt med den uberettiget erstattede bold.
c
Forkert bold

Du må ikke udføre et slag til en forkert bold.

Se Golfreglerne for oplysninger om undtagelsen for bold, der bevæger sig i vand.

Straf for at spille en forkert bold: Generel straf.

I Hulspil:

 • Hvis du og din modstander spiller hinandens bolde under spil af et hul, så får den første, som udførte et slag til en forkert bold, den generelle straf (tabt hul).
 • Hvis det ikke er kendt, hvilken forkert bold, der blev spillet først, er der ingen straf, og hullet skal spilles færdigt med de forbyttede bolde.

I slagspil skal du rette fejlen ved at fortsætte spillet med den oprindelige bold ved at spille den, som den ligger, eller tage lempelse efter Reglerne:

 • Slaget, der blev udført til den forkerte bold og alle yderligere slag, indtil fejlen rettes, tæller ikke.
 • Hvis du ikke retter fejlen, før du udfører et slag for at starte et andet hul, eller før du afleverer dit scorekort, hvis det er sidste hul på runden, er du diskvalificeret.
6.4
Spillerækkefølge, når et hul spilles

Formål: Regel 6.4 dækker spillerækkefølgen i løbet af et hul. Spillerækkefølgen fra teestedet afhænger af, hvem der har honnøren, og derefter afhænger det af hvilken bold, som er længst fra hullet.

 • I hulspil er spillerækkefølgen afgørende. Hvis du spiller uden for tur, kan din modstander annullere slaget, og få dig til at slå det om.
 • I slagspil er der ingen straf for at spille uden for tur, og alle spillere både kan og opfordres til at spille ”ready golf” - det vil sige at spille uden for tur på en sikker og ansvarlig måde.
a
Hulspil

Start på første hul. Honnøren bestemmes af startlisten, eller - hvis der ikke er en startliste - efter aftale eller ved lodtrækning (f.eks. kast med en mønt).

Start på alle andre huller. Den spiller, som vinder et hul, har honnøren på næste teested. Hvis hullet er delt, beholdes honnøren af spilleren, som havde den på forrige teested.

Efter begge spillere er startet på et hul. Bolden, som er længst fra hullet, skal spilles først.

I alle tilfælde - hvis du spiller, når det var din modstanders tur til at spille, er der ingen straf, men din modstander kan annullere slaget.

Undtagelse - spille uden for tur efter aftale for at spare tid. For at spare tid må du og din modstander aftale at spille uden for tur.

Se Golfreglerne for flere oplysninger om, at din modstander annullerer dit slag.

b
Slagspil

Start på første hul. Honnøren bestemmes af startlisten, eller - hvis der ikke er en startliste - efter aftale eller ved lodtrækning (f.eks. kast med en mønt).

Start på alle andre huller.

 • Den af gruppens spillere, som har den laveste bruttoscore på hullet, har honnøren på næste teested. Spilleren med den næstlaveste bruttoscore skal spille derefter, og så videre.
 • Hvis to eller flere spillere har samme score på et hul, skal de spille i samme rækkefølge som på forrige teested.
 • Honnøren bestemmes af bruttoscoren, også i en handicapturnering.

Efter alle spillere er startet på et hul. Bolden, som er længst fra hullet, skal spilles først.

I alle tilfælde - der er ingen straf, hvis du spiller uden for tur, undtagen hvis du og en anden spiller aftaler at spille uden for tur for at give en af jer en fordel, så får begge den generelle straf (to strafslag).

"Ready golf". I slagspil både tillades og opfordres alle spillere til at spille uden for tur på en sikker og ansvarlig måde, f.eks. når:

 • Du og flere spillere aftaler at gøre det af praktiske årsager eller for at spare tid,
 • Din bold ligger stille i en meget kort afstand fra hullet , og du ønsker at spille bolden i hul, eller
 • Du er klar til og i stand til at spille før en anden spiller, hvis tur det er efter den normale rækkefølge, så længe du ved at spille uden for tur ikke er til fare for, forstyrrer eller generer spillet for nogen anden spiller.

Men hvis spilleren, hvis tur det er til at spille, er klar, har mulighed for at spille og viser, at denne ønsker at spille først, skal andre spillere normalt vente, indtil den spiller har spillet.

Se Golfreglerne for oplysninger om spillerækkefølge, når man spiller en anden bold fra teestedet, en provisorisk bold, eller når du tager lempelse.

6.5
Afslutte spil af et hul

Se Golfreglerne for oplysninger om, hvornår et hul er afsluttet.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Tee

En genstand, der anvendes til at hæve en bold over jorden, for at spille den fra teestedet. Den må ikke være længere end 10,16 cm (4”) og skal være i overensstemmelse med Udstyrsreglerne.

Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
I hul

Når din bold ligger stille i hullet efter et slag og hele bolden er under greenens overflade. Når Reglerne benytter ”sænke bolden” eller "putte ud" betyder det, at din bold er i hul.

Ved den specielle situation, hvor en bold hviler mod flagstangen i hullet, se Regel 13.2c (din bold behandles som at være i hul, hvis nogen del af bolden er under greenens overflade).

Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Mistet

Status for en bold, der ikke findes i løbet af tre minutter, efter at du eller din caddie (eller din partner eller din partners caddie) begynder at søge efter den.

Out of bounds

Alle områder uden for banens ydre grænser, som defineret af Komitéen. Alle områder inden for disse grænser er inde på banen.

Banens grænser forlænges både lodret opad over jorden og nedad under jorden.

De ydre grænser bør defineres af grænsemarkeringer eller linjer:

 • Grænsemarkeringer: Når der afgrænses med pæle eller et hegn, er grænsen defineret af linjen mellem de bane-nære punkter af pælene eller hegnspælene i jordhøjde (undtaget vinklede støtter), og disse pæle eller hegnspæle er out of bounds.
 • Når der afgrænses med andre genstande som f.eks. en væg, eller når Komitéen ønsker at behandle en grænsemarkering på en anden måde, bør Komitéen definere grænserne.
 • Linjer: Når en malet linje på jorden definerer grænsen, er grænsen den bane-nære kant af linjen, og linjen selv er out of bounds.
Når en malet linje på jorden definerer grænsen, kan pæle bruges til at vise, hvor grænsen er, men de har ikke anden betydning. Pæle eller linjer, der definerer grænserne, bør være hvide.
Erstatte

At erstatte bolden, du bruger til at spille hullet med, ved at sætte en anden bold i spil.

Droppe

At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

 • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
 • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Erstatte

At erstatte bolden, du bruger til at spille hullet med, ved at sætte en anden bold i spil.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Erstatte

At erstatte bolden, du bruger til at spille hullet med, ved at sætte en anden bold i spil.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Erstatte

At erstatte bolden, du bruger til at spille hullet med, ved at sætte en anden bold i spil.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Forkert bold

Enhver bold undtagen din:

 • Bold i spil (uanset om det er den oprindelige bold eller en erstattet bold),
 • Provisorisk bold (før den er opgivet efter Regel 18.3c), eller
 • Anden bold i slagspil spillet efter Reglerne 14.7b eller 20.1c.

Eksempler på en forkert bold er en anden spillers bold i spil, en tilfældig bold, og din egen bold, der er out of bounds, er dømt mistet eller er blevet løftet, og endnu ikke sat tilbage i spil.

Forkert bold

Enhver bold undtagen din:

 • Bold i spil (uanset om det er den oprindelige bold eller en erstattet bold),
 • Provisorisk bold (før den er opgivet efter Regel 18.3c), eller
 • Anden bold i slagspil spillet efter Reglerne 14.7b eller 20.1c.

Eksempler på en forkert bold er en anden spillers bold i spil, en tilfældig bold, og din egen bold, der er out of bounds, er dømt mistet eller er blevet løftet, og endnu ikke sat tilbage i spil.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Hulspil

En form for spil, hvor du eller din side spiller direkte mod en modstander eller modsat side i en mand-mod-mand match over en eller flere runder.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Forkert bold

Enhver bold undtagen din:

 • Bold i spil (uanset om det er den oprindelige bold eller en erstattet bold),
 • Provisorisk bold (før den er opgivet efter Regel 18.3c), eller
 • Anden bold i slagspil spillet efter Reglerne 14.7b eller 20.1c.

Eksempler på en forkert bold er en anden spillers bold i spil, en tilfældig bold, og din egen bold, der er out of bounds, er dømt mistet eller er blevet løftet, og endnu ikke sat tilbage i spil.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Forkert bold

Enhver bold undtagen din:

 • Bold i spil (uanset om det er den oprindelige bold eller en erstattet bold),
 • Provisorisk bold (før den er opgivet efter Regel 18.3c), eller
 • Anden bold i slagspil spillet efter Reglerne 14.7b eller 20.1c.

Eksempler på en forkert bold er en anden spillers bold i spil, en tilfældig bold, og din egen bold, der er out of bounds, er dømt mistet eller er blevet løftet, og endnu ikke sat tilbage i spil.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Forkert bold

Enhver bold undtagen din:

 • Bold i spil (uanset om det er den oprindelige bold eller en erstattet bold),
 • Provisorisk bold (før den er opgivet efter Regel 18.3c), eller
 • Anden bold i slagspil spillet efter Reglerne 14.7b eller 20.1c.

Eksempler på en forkert bold er en anden spillers bold i spil, en tilfældig bold, og din egen bold, der er out of bounds, er dømt mistet eller er blevet løftet, og endnu ikke sat tilbage i spil.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Scorekort

Det dokument, hvor din score for hvert hul bliver noteret i slagspil.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Honnør

Din ret til at spille først fra teestedet (se Regel 6.4).

Honnør

Din ret til at spille først fra teestedet (se Regel 6.4).

Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Honnør

Din ret til at spille først fra teestedet (se Regel 6.4).

Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Honnør

Din ret til at spille først fra teestedet (se Regel 6.4).

Honnør

Din ret til at spille først fra teestedet (se Regel 6.4).

Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Honnør

Din ret til at spille først fra teestedet (se Regel 6.4).

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

I hul

Når din bold ligger stille i hullet efter et slag og hele bolden er under greenens overflade. Når Reglerne benytter ”sænke bolden” eller "putte ud" betyder det, at din bold er i hul.

Ved den specielle situation, hvor en bold hviler mod flagstangen i hullet, se Regel 13.2c (din bold behandles som at være i hul, hvis nogen del af bolden er under greenens overflade).