The R&A - Working for Golf
Søgning efter bolden: Finde og identificere bolden
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Gå til Afsnit
7.1
a
b
7.2
7.3
7.4
Undersøg mere

Regel 6
Regel 8

Formål: Regel 7 tillader, at du foretager rimelige handlinger for at søge efter din bold i spil på en fair måde efter hvert slag.

  • Men du skal stadig være forsigtig, da der vil være straf, hvis du handler overdrevent, og skaber forbedringer for forhold, der påvirker dit næste slag.
  • Du får ingen straf, hvis bolden tilfældigt flyttes i forbindelse med at søge efter eller identificere den, men du skal så genplacere bolden på dens oprindelige sted.
7.1
Hvordan, der søges på en fair måde efter bolden
a
Du må foretage rimelige handlinger for at finde og identificere bolden

Du må på en fair måde søge efter din bold ved at foretage rimelige handlinger for at finde og identificere den, f.eks.:

  • Flytte sand og vand, og
  • Flytte eller bøje græs, buske, grene eller andre voksende eller fastsiddende naturgenstande, og derved også brække sådanne genstande, men kun hvis det at brække dem er et resultat af andre rimelige handlinger, foretaget for at finde eller identificere bolden.

Hvis disse rimelige handlinger, som er del af en fair søgning, forbedrer forhold, der påvirker slaget, er der ingen straf. Men hvis forbedringen skyldes handlinger, som går ud over, hvad der ville være en fair søgning, får du den generelle straf.

b
Hvad man skal gøre, hvis sand, der påvirker lejet for din bold, fjernes under søgning eller identifikation

Du skal genskabe det oprindelige leje i sandet, men må lade en lille del af bolden være synlig, hvis bolden var dækket af sand.

Hvis du spiller bolden uden at have genskabt det oprindelige leje, får du den generelle straf.

7.2
Hvordan du identificerer din bold

Du kan identificere din bold ved at se, hvor den kommer til ligge stille, eller ved at se dit identifikationsmærke på bolden.

Se Golfreglerne for flere oplysninger om, hvordan din bold kan identificeres.

7.3
Løfte din bold for at identificere den

Hvis en bold kan være din, men du kan ikke identificere den, som den ligger, kan du løfte bolden for at identificere den. Men bolden skal først markeres, og bolden må ikke renses, udover hvad der er nødvendigt for at identificere den (undtagen greenen).

Hvis den løftede bold er din bold eller en anden spillers bold, skal den genplaceres på dens oprindelige sted.

Hvis du løfter bolden, uden at der er rimelig grund til at identificere den, undlader at markere bolden, før den løftes, eller renser den, når det ikke er tilladt, får du ét strafslag.

Straf for at spille en uberettiget erstattet bold eller for at spille fra et forkert sted i strid med Regel 7.3: Generel straf

7.4
Bold flyttet tilfældigt under søgning eller identifikation

Der er ingen straf, hvis din bold tilfældigt flyttes af dig, din modstander eller nogen anden under søgning eller identifikation.

Hvis det sker, skal bolden genplaceres på dens oprindelige sted (som må skønnes, hvis det ikke er kendt. Der gøres dette:

  • Hvis bolden var på, under eller imod nogen ikke-flytbar forhindring, integreret genstand, grænsemarkering eller voksende eller fastsiddende naturgenstand, skal bolden genplaceres på dens oprindelige sted - på, under eller imod en sådan genstand.
  • Hvis bolden var dækket af sand, skal det oprindelige leje genskabes og bolden skal genplaceres i det leje . Du må lade en lille del af bolden være synlig, hvis bolden havde været dækket af sand.

Straf for overtrædelse af Regel 7.4: Den generelle straf.

Forbedre

At forandre et eller flere af de forhold, der påvirker slaget eller andre fysiske forhold, der påvirker spillet, så du får en potentiel fordel ved udførelsen af et slag.

Forhold, der påvirker slaget

Stedet for din bold, der ligger stille, området for din tilsigtede stance, området for dit tilsigtede sving, din spillelinje og lempelsesområdet, hvor du vil droppe eller placere en bold.

Forbedre

At forandre et eller flere af de forhold, der påvirker slaget eller andre fysiske forhold, der påvirker spillet, så du får en potentiel fordel ved udførelsen af et slag.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Leje

Stedet, hvorpå bolden ligger stille, og enhver voksende eller fastsiddende naturgenstand, ikke-flytbar forhindring, integreret genstand eller grænsemarkering, som rører bolden eller er umiddelbart ved siden af den. Løse naturgenstande og flytbare forhindringer er ikke en del af boldens leje.

Leje

Stedet, hvorpå bolden ligger stille, og enhver voksende eller fastsiddende naturgenstand, ikke-flytbar forhindring, integreret genstand eller grænsemarkering, som rører bolden eller er umiddelbart ved siden af den. Løse naturgenstande og flytbare forhindringer er ikke en del af boldens leje.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Markere

At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Markere

At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

Erstatte

At erstatte bolden, du bruger til at spille hullet med, ved at sætte en anden bold i spil.

Forkert sted

Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

Forkert sted

Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Ikke-flytbar forhindring

Enhver forhindring, som ikke kan flyttes uden urimelig anstrengelse eller uden at beskadige forhindringen eller banen, og på anden måde ikke lever op til definitionen på en flytbar forhindring.

Integreret genstand

En kunstig genstand, som Komitéen har defineret som en del af udfordringen ved at spille banen, og fra hvilken, der ikke gives lempelse uden straf.

Kunstige genstande, som Komitéen har defineret som integrerede genstande, behandles som at være ikke-flytbare (se Regel 8.1a). Men hvis en del af en integreret genstand (som f.eks. en låge eller dør eller en del af et fastgjort kabel) overholder definitionen på en flytbar forhindring, så behandles den del som at være en flytbar forhindring.

Integrerede genstande, er ikke forhindringer eller grænsemarkeringer.

Grænsemarkering

Kunstige genstande, der definerer eller viser out of bounds, som f.eks. mure, hegn, pæle og stakit, hvorfra man ikke får lempelse uden straf.

Dette omfatter alle grænsemarkeringernes fundamenter og stolper, men omfatter ikke skråstivere eller barduner, der er fastgjorte til en mur eller et hegn, eller nogen trin, broer eller lignende genstande, der bruges for at komme over muren eller hegnet.

Grænsemarkeringer defineres som ikke-flytbare, selvom de eller nogen del af dem er flytbar (se Regel 8.1a).

Grænsemarkeringer er ikke forhindringer eller integrerede genstande.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Leje

Stedet, hvorpå bolden ligger stille, og enhver voksende eller fastsiddende naturgenstand, ikke-flytbar forhindring, integreret genstand eller grænsemarkering, som rører bolden eller er umiddelbart ved siden af den. Løse naturgenstande og flytbare forhindringer er ikke en del af boldens leje.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Leje

Stedet, hvorpå bolden ligger stille, og enhver voksende eller fastsiddende naturgenstand, ikke-flytbar forhindring, integreret genstand eller grænsemarkering, som rører bolden eller er umiddelbart ved siden af den. Løse naturgenstande og flytbare forhindringer er ikke en del af boldens leje.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.