The R&A - Working for Golf
Spil banen, som den er
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Gå til Afsnit
8.1
a
b
c
d
8.2
8.3
Undersøg mere

Regel 7
Regel 9

Formål: Regel 8 dækker et centralt princip for golf: ”Spil banen, som den er.” Når din bold ligger stille, må du normalt acceptere de forhold, der påvirker slaget, og ikke forbedre dem, før bolden spilles. Du må dog foretage visse rimelige handlinger, selvom disse forbedrer forholdene, og der er begrænsede omstændigheder, hvor forholdene må tilbageføres til de oprindelige uden straf, efter at de er blevet forbedrede eller forværrede.

8.1
Handlinger, som forbedrer forhold, der påvirker slaget

Denne Regel begrænser, hvad du kan gøre for at forbedre ethvert af de "forhold, der påvirker dit slag" (se definitionen for listen over ting, der er beskyttet).

a
Handlinger, som ikke er tilladte

Undtagen på de begrænsede måder, som er tilladt efter Regel 8.1b, c og d, må du ikke foretage nogle af disse handlinger, hvis de forbedrer forhold, der påvirker slaget:

 • Flytte, bøje eller brække nogen voksende eller fastsiddende, naturlig genstand, eller ikke-flytbar forhindring, integreret genstand eller grænsemarkering eller teestedsmarkering på teestedet, når man spiller en bold fra teestedet.
 • Flytte en løs naturgenstand eller en flytbar forhindring i position (f.eks. for at bygge en stance ).
 • Ændre på jordoverfladen.
 • Fjerne eller nedpresse sand eller løs jord.
 • Fjerne dug, rim eller vand.

Straf for overtrædelse af Regel 8.1a: Den generelle straf.

b
Handlinger, som er tilladte

Under forberedelsen til at udføre et slag, må du foretage enhver af disse handlinger, og der er ingen straf, selvom handlingen derved forbedrer forhold, der påvirker slaget:

 • Søge efter din bold på en fair måde ved at foretage rimelige handlinger for at finde og identificere den.
 • Foretage rimelige handlinger for at fjerne løse naturgenstande og flytbare forhindringer.
 • Foretage rimelige handlinger for at markere din bold og løfte og genplacere bolden.
 • Sætte køllen let ned foran eller lige bagved bolden (men det må du dog ikke i en bunker).
 • Placere fødderne solidt, når du indtager din stance, herunder på en rimelig måde grave fødderne lidt ned i sand og løs jord.
 • Indtage din stance på en fair måde ved at foretage rimelige handlinger for at komme til din bold og indtage din stance. Men når du gør det, er du ikke berettiget til en normal stance eller et normalt sving, og du skal bruge den mindst indgribende handlemåde i den aktuelle situation.
 • Udføre et slag eller tilbagesvinget for et slag, som så gennemføres. Men når din bold er i en bunker, er det ikke tilladt at berøre sandet i bunkeren i tilbagesvinget.
 • greenen, fjerne sand og løs jord og reparere skader.
 • Flytte en naturgenstand for at se, om den er løs. Men hvis det konstateres, at genstanden gror eller sidder fast, skal den forblive sådan, og den skal returneres så nær som muligt til den oprindelige position.

Se Golfreglerne for oplysninger om tilladte handlinger på teestedet og i en bunker.

c
Undgå straf ved at genskabe forhold, som var forbedret i strid med Regel 8.1a

Der er begrænsede tilfælde, hvor du kan undgå straf ved at genskabe de oprindelige forhold, før du udfører et slag. Bestemmelse om, hvorvidt forbedringen er blevet annulleret, foretages af Komitéen.

Se Golfreglerne for flere oplysninger om, om at undgå straf ved at genskabe forbedrede forhold.

d
Genskabe forhold, som blev forværrede, efter at en bold ligger stille

Hvis de forhold, der påvirker dit slag, er forværret af en anden spiller, et dyr eller en kunstig genstand, efter at din bold er kommet til at ligge stille, så har du mulighed for at genskabe de oprindelige forhold, som nær som muligt. Du må dog ikke genskabe forholdene, hvis de blev forværret af dig, en naturlig genstand eller af naturkræfter.

Se Golfreglerne for flere oplysninger om at genskabe forværrede forhold, efter at din bold er kommet til at ligge stille.

8.2
Bevidste handlinger for at ændre på andre fysiske forhold for at påvirke din bold, som ligger stille, eller for et slag

Se Golfreglerne for flere oplysninger om bevidste handlinger for at ændre andre fysiske forhold, der kan påvirke din egen bold, herunder undtagelsen, der tillader handlinger af omsorg for banen.

8.3
Bevidste handlinger for at ændre på fysiske forhold for at påvirke en anden spillers bold, som ligger stille, eller for et slag.

Se Golfreglerne for oplysninger om bevidste handlinger for at ændre andre fysiske forhold, der kan påvirke en anden spillers bold, som ligger stille eller for det slag, som skal udføres.

Forbedre

At forandre et eller flere af de forhold, der påvirker slaget eller andre fysiske forhold, der påvirker spillet, så du får en potentiel fordel ved udførelsen af et slag.

Forhold, der påvirker slaget

Stedet for din bold, der ligger stille, området for din tilsigtede stance, området for dit tilsigtede sving, din spillelinje og lempelsesområdet, hvor du vil droppe eller placere en bold.

Forbedre

At forandre et eller flere af de forhold, der påvirker slaget eller andre fysiske forhold, der påvirker spillet, så du får en potentiel fordel ved udførelsen af et slag.

Forhold, der påvirker slaget

Stedet for din bold, der ligger stille, området for din tilsigtede stance, området for dit tilsigtede sving, din spillelinje og lempelsesområdet, hvor du vil droppe eller placere en bold.

Ikke-flytbar forhindring

Enhver forhindring, som ikke kan flyttes uden urimelig anstrengelse eller uden at beskadige forhindringen eller banen, og på anden måde ikke lever op til definitionen på en flytbar forhindring.

Integreret genstand

En kunstig genstand, som Komitéen har defineret som en del af udfordringen ved at spille banen, og fra hvilken, der ikke gives lempelse uden straf.

Kunstige genstande, som Komitéen har defineret som integrerede genstande, behandles som at være ikke-flytbare (se Regel 8.1a). Men hvis en del af en integreret genstand (som f.eks. en låge eller dør eller en del af et fastgjort kabel) overholder definitionen på en flytbar forhindring, så behandles den del som at være en flytbar forhindring.

Integrerede genstande, er ikke forhindringer eller grænsemarkeringer.

Grænsemarkering

Kunstige genstande, der definerer eller viser out of bounds, som f.eks. mure, hegn, pæle og stakit, hvorfra man ikke får lempelse uden straf.

Dette omfatter alle grænsemarkeringernes fundamenter og stolper, men omfatter ikke skråstivere eller barduner, der er fastgjorte til en mur eller et hegn, eller nogen trin, broer eller lignende genstande, der bruges for at komme over muren eller hegnet.

Grænsemarkeringer defineres som ikke-flytbare, selvom de eller nogen del af dem er flytbar (se Regel 8.1a).

Grænsemarkeringer er ikke forhindringer eller integrerede genstande.

Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Teestedet

Det sted, du skal spille fra, når der startes på det hul, du spiller. Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:

 • Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og
 • Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.
Løse naturgenstande

Enhver ikke-fastsiddende, naturlig genstand, som f.eks.:

 • Sten, løst græs, blade, grene og kviste
 • Døde dyr og affald fra dyr
 • Orme, insekter og lignende dyr, som let kan fjernes, samt forhøjningerne og spindene, de laver (f.eks. ormeskud og myretuer)
 • Klumper af sammenpresset jord (omfattende løse jordklumper fra luftningshuller).

Sådanne naturlige genstande er ikke løse, hvis de er:

 • Fastsiddende eller vokser,
 • Solidt fæstnet i jorden (det vil sige, de ikke let kan løftes), eller
 • Klæber til bolden.

Særlige tilfælde:

 • Sand og løs jord er ikke løse naturgenstande.
 • Dug, rim og vand er ikke løse naturgenstande.
 • Sne og naturligt is, (bortset fra rim) er enten løse naturgenstande eller, hvis det er på jorden, midlertidigt vand efter dit valg.
 • Edderkoppespind er løse naturgenstande, selvom de er sidder fast på andre genstande.
Flytbar forhindring

En forhindring, som kan flyttes med en rimelig indsats uden at beskadige forhindringen eller banen.

Hvis en del af en ikke-flytbar forhindring eller en integreret genstand (som f.eks. en låge eller dør eller en del af et fastgjort kabel) overholder disse to betingelser, så behandles den del som at være en flytbar forhindringMen det gælder ikke, hvis den flytbare del af en ikke-flytbar forhindring eller en integreret genstand ikke var beregnet til at kunne flyttes (f.eks. en løs sten, som er en del af en mur).

Stance

Placeringen af dine fødder og krop ved forberedelsen til og udførelsen af et slag.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Forbedre

At forandre et eller flere af de forhold, der påvirker slaget eller andre fysiske forhold, der påvirker spillet, så du får en potentiel fordel ved udførelsen af et slag.

Forhold, der påvirker slaget

Stedet for din bold, der ligger stille, området for din tilsigtede stance, området for dit tilsigtede sving, din spillelinje og lempelsesområdet, hvor du vil droppe eller placere en bold.

Løse naturgenstande

Enhver ikke-fastsiddende, naturlig genstand, som f.eks.:

 • Sten, løst græs, blade, grene og kviste
 • Døde dyr og affald fra dyr
 • Orme, insekter og lignende dyr, som let kan fjernes, samt forhøjningerne og spindene, de laver (f.eks. ormeskud og myretuer)
 • Klumper af sammenpresset jord (omfattende løse jordklumper fra luftningshuller).

Sådanne naturlige genstande er ikke løse, hvis de er:

 • Fastsiddende eller vokser,
 • Solidt fæstnet i jorden (det vil sige, de ikke let kan løftes), eller
 • Klæber til bolden.

Særlige tilfælde:

 • Sand og løs jord er ikke løse naturgenstande.
 • Dug, rim og vand er ikke løse naturgenstande.
 • Sne og naturligt is, (bortset fra rim) er enten løse naturgenstande eller, hvis det er på jorden, midlertidigt vand efter dit valg.
 • Edderkoppespind er løse naturgenstande, selvom de er sidder fast på andre genstande.
Flytbar forhindring

En forhindring, som kan flyttes med en rimelig indsats uden at beskadige forhindringen eller banen.

Hvis en del af en ikke-flytbar forhindring eller en integreret genstand (som f.eks. en låge eller dør eller en del af et fastgjort kabel) overholder disse to betingelser, så behandles den del som at være en flytbar forhindringMen det gælder ikke, hvis den flytbare del af en ikke-flytbar forhindring eller en integreret genstand ikke var beregnet til at kunne flyttes (f.eks. en løs sten, som er en del af en mur).

Markere

At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Bunker

Et specielt forberedt område med sand, der ofte er en fordybning, hvorfra græstørven eller jorden er fjernet. Dette er ikke en del af en bunker:

 • en bunkerkant eller væg ved afgrænsningen af et forberedt område bestående af jord, græs, stablet græstørv eller kunstige materialer
 • jord eller alle naturgenstande, som gror eller er fastsiddende inden for grænsen af et forberedt område (som f.eks. græs, buske eller træer)
 • sand, som er kommet uden for grænsen af det forberedte område
 • Alle andre områder på banen med sand, der ikke er inden for grænsen af det forberedte område (som f.eks. ørken eller andre naturlige sandområder eller områder, der somme tider refereres til som waste areas).
Stance

Placeringen af dine fødder og krop ved forberedelsen til og udførelsen af et slag.

Stance

Placeringen af dine fødder og krop ved forberedelsen til og udførelsen af et slag.

Stance

Placeringen af dine fødder og krop ved forberedelsen til og udførelsen af et slag.

Stance

Placeringen af dine fødder og krop ved forberedelsen til og udførelsen af et slag.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Bunker

Et specielt forberedt område med sand, der ofte er en fordybning, hvorfra græstørven eller jorden er fjernet. Dette er ikke en del af en bunker:

 • en bunkerkant eller væg ved afgrænsningen af et forberedt område bestående af jord, græs, stablet græstørv eller kunstige materialer
 • jord eller alle naturgenstande, som gror eller er fastsiddende inden for grænsen af et forberedt område (som f.eks. græs, buske eller træer)
 • sand, som er kommet uden for grænsen af det forberedte område
 • Alle andre områder på banen med sand, der ikke er inden for grænsen af det forberedte område (som f.eks. ørken eller andre naturlige sandområder eller områder, der somme tider refereres til som waste areas).
Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Forhold, der påvirker slaget

Stedet for din bold, der ligger stille, området for din tilsigtede stance, området for dit tilsigtede sving, din spillelinje og lempelsesområdet, hvor du vil droppe eller placere en bold.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Forhold, der påvirker slaget

Stedet for din bold, der ligger stille, området for din tilsigtede stance, området for dit tilsigtede sving, din spillelinje og lempelsesområdet, hvor du vil droppe eller placere en bold.

Dyr

Ethvert levende medlem af dyreriget (andre end mennesker).

Forhold, der påvirker slaget

Stedet for din bold, der ligger stille, området for din tilsigtede stance, området for dit tilsigtede sving, din spillelinje og lempelsesområdet, hvor du vil droppe eller placere en bold.

Forhold, der påvirker slaget

Stedet for din bold, der ligger stille, området for din tilsigtede stance, området for dit tilsigtede sving, din spillelinje og lempelsesområdet, hvor du vil droppe eller placere en bold.

Naturkræfter

Virkningerne af naturen, f.eks. vind, vand eller, når der sker noget uden nogen tilsyneladende grund som følge af tyngdekraften.