The R&A - Working for Golf
Bold spillet, som den ligger. Bold, som ligger stille, løftet eller flyttet
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Gå til Afsnit
9.1
a
b
9.2
a
b
9.3
9.4
a
b
9.5
9.6
9.7
a
b
Undersøg mere

Regel 8
Regel 10

Formål: Regel 9 dækker et centralt princip af spillet: ”Spil bolden, som den ligger.”

 • Hvis din bold ligger stille, og derefter bliver flyttet af naturkræfter såsom vind eller vand, skal du normalt spille den fra dens nye sted.
 • Hvis din bold, der ligger stille, bliver løftet eller flyttet af nogen som helst eller af en ekstern påvirkning, før slaget udføres, skal din bold genplaceres på dens oprindelige sted.
 • Du skal være forsigtig, når du er i nærheden af en bold, der ligger stille. Hvis du forårsager, at din egen bold eller din modstanders bold flytter sig, får du normalt en straf (undtagen på greenen).
9.1
Bold spillet, som den ligger
a
Spille en bold derfra, hvor den kom til at ligge stille

Du skal spille din bold , som den ligger på banen, undtagen når Reglerne kræver eller tillader, at du:

 • Spiller en bold fra et andet sted på banen, eller
 • Løfter en bold, og derefter genplacerer den på dens oprindelige sted.
b
Hvad man skal gøre, når bolden flytter sig under tilbagesvinget eller slaget

Hvis din bold, der ligger stille, flytter sig, efter at du er startet på slaget eller tilbagesvinget til slaget, og slaget gennemføres:

 • Bolden skal ikke genplaceres, uanset årsagen til, at den flyttede sig.
 • I stedet for skal du spille bolden derfra, hvor den ligger stille efter slaget.
 • Hvis du forårsagede, at bolden flyttede sig, se Regel 9.4b, for at finde ud af, om der er en straf.

Straf for at spille en uberettiget erstattet bold eller for at spille fra et forkert sted i strid med Regel 9.1: Generel straf.

9.2
Afgøre, om din bold flyttede sig eller, hvad der fik den til at flytte sig
a
Afgøre, om bolden flyttede sig

Din bold, som ligger stille, anses kun for at have flyttet sig, hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den gjorde.

Hvis bolden måske har flyttet sig, men det ikke er en kendsgerning eller så godt som sikkert, så anses den for ikke at have flyttet sig, og den skal spilles, som den ligger.

b
Afgøre, hvad der fik bolden til at flytte sig

Golfreglerne anerkender kun 4 mulige årsager til, at en bold, der ligger stille, flytter sig, før spilleren udfører et slag:

 • Naturkræfter, f.eks. vind eller vand,
 • Du, herunder din caddie,
 • Din modstander, inklusiv modstanderens caddie i hulspil , eller
 • En ekstern påvirkning, inklusiv en anden spiller i slagspil .

Du, din modstander eller en ekstern påvirkning anses kun for at være årsagen til at bolden flytter sig, hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert. Hvis ikke, behandles bolden, som at være flyttet af naturkræfter.

9.3
Bold flyttet af naturkræfter

Hvis naturkræfter (f.eks. vind eller vand) forårsager, at din bold, som ligger stille, flytter sig, er der ingen straf, og din bold skal spilles fra det nye sted.

Undtagelse - hvis din bold på greenen flytter sig, efter at du allerede har løftet og genplaceret den, skal bolden genplaceres på det oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt).

Straf for at spille en uberettiget erstattet bold eller for at spille fra et forkert sted i strid med Regel 9.3: Generel straf.

9.4
Bold løftet eller flyttet af dig
a
Hvornår en løftet eller flyttet bold skal genplaceres

Hvis du eller din caddie løfter din bold, som ligger stille, eller forårsager, at den flytter sig, skal bolden genplaceres på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt), undtagen:

 • Når du løfter bolden efter en Regel for at tage lempelse eller genplacere bolden på et andet sted, eller
 • Hvis din bold udelukkende flytter sig, efter at du har begyndt på slaget eller tilbagesvinget til et slag, og fortsætter med at gennemføre slaget .
b
Straf for at løfte eller bevidst berøre bolden, eller forårsage at den flytter sig

Hvis du løfter eller bevidst berører din bold, der ligger stille, eller forårsager, at den flytter sig, får du ét strafslag.

Men der er 4 undtagelser, hvor der ikke er straf:

Undtagelse 1 - når det er tilladt at løfte eller flytte bolden.

Undtagelse 2 - uforsætlig flytning, før bolden er fundet.

Undtagelse 3 - uforsætlig flytning på greenen.

Undtagelse 4 - uforsætlig flytning alle andre steder end på greenen under anvendelse af en Regel.

Se Golfreglerne for yderligere forklaring af disse undtagelser.

Straf for at spille en uberettiget erstattet bold eller for at spille fra et forkert sted i strid med Regel 9.4: Generel straf.

9.5
Bold løftet eller flyttet af din modstander i hulspil

Se Golfreglerne for oplysninger om, når din bold er løftet eller flyttet af din modstander i hulspil.

9.6
Bold løftet eller flyttet af ekstern påvirkning

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en ekstern påvirkning løftede eller flyttede din bold, er der ingen straf. Bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt).

Straf for at spille en uberettiget erstattet bold eller for at spille fra et forkert sted i strid med Regel 9.6: Generel straf.

9.7
Markeringsmærke løftet eller flyttet
a
Bold eller markeringsmærke skal genplaceres

Hvis dit markeringsmærke bliver løftet eller flyttet på en hvilken som helst måde (også af naturkræfter), før bolden er genplaceret, skal du enten:

 • Genplacere bolden på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt), eller
 • Placere et markeringsmærke for at markere det oprindelige sted.
b
Straf for at løfte markeringsmærke eller forårsage, at det flytter sig

Hvis du løfter dit markeringsmærke eller forårsager, at det flytter sig, før du har genplaceret din bold, får du ét strafslag. Hvis din modstander gør dette, får denne ét strafslag.

Undtagelse - undtagelserne i Regel 9.4b og Regel 9.5b gælder også markeringsmærker

Straf for at spille en uberettiget erstattet bold eller for at spille fra et forkert sted i strid med Regel 9.7: Generel straf.

Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Erstatte

At erstatte bolden, du bruger til at spille hullet med, ved at sætte en anden bold i spil.

Forkert sted

Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Kendsgerning eller så godt som sikkert

Den normale måde at afgøre på, hvad der skete med din bold - eksempelvis om din bold ligger i et strafområde, om den flyttede sig eller hvad der fik den til at flytte sig.

En kendsgerning eller så godt som sikkert betyder mere end muligt eller sandsynligt. Det betyder enten, at:

 • Der er fuldbyrdet bevis for, at hændelsen skete med din bold, f.eks. hvis du eller andre vidner så det ske, eller
 • Selvom der er en meget lille grad af tvivl, så viser alle rimeligt tilgængelige oplysninger, at der er mindst 95% sandsynlighed for, at hændelsen skete.
Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Kendsgerning eller så godt som sikkert

Den normale måde at afgøre på, hvad der skete med din bold - eksempelvis om din bold ligger i et strafområde, om den flyttede sig eller hvad der fik den til at flytte sig.

En kendsgerning eller så godt som sikkert betyder mere end muligt eller sandsynligt. Det betyder enten, at:

 • Der er fuldbyrdet bevis for, at hændelsen skete med din bold, f.eks. hvis du eller andre vidner så det ske, eller
 • Selvom der er en meget lille grad af tvivl, så viser alle rimeligt tilgængelige oplysninger, at der er mindst 95% sandsynlighed for, at hændelsen skete.
Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Naturkræfter

Virkningerne af naturen, f.eks. vind, vand eller, når der sker noget uden nogen tilsyneladende grund som følge af tyngdekraften.

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Hulspil

En form for spil, hvor du eller din side spiller direkte mod en modstander eller modsat side i en mand-mod-mand match over en eller flere runder.

Ekstern påvirkning

Enhver af disse personer eller ting, som kan påvirke, hvad der sker med din bold eller udstyr, eller med banen:

 • Enhver person (også en anden spiller), undtagen dig selv eller din caddie, eller din partner eller modstander, eller enhver af deres caddies,
 • Ethvert dyr, og
 • Enhver naturlig eller kunstig genstand eller noget andet, (herunder en anden bold i bevægelse), bortset fra naturkræfter.
Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Ekstern påvirkning

Enhver af disse personer eller ting, som kan påvirke, hvad der sker med din bold eller udstyr, eller med banen:

 • Enhver person (også en anden spiller), undtagen dig selv eller din caddie, eller din partner eller modstander, eller enhver af deres caddies,
 • Ethvert dyr, og
 • Enhver naturlig eller kunstig genstand eller noget andet, (herunder en anden bold i bevægelse), bortset fra naturkræfter.
Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Kendsgerning eller så godt som sikkert

Den normale måde at afgøre på, hvad der skete med din bold - eksempelvis om din bold ligger i et strafområde, om den flyttede sig eller hvad der fik den til at flytte sig.

En kendsgerning eller så godt som sikkert betyder mere end muligt eller sandsynligt. Det betyder enten, at:

 • Der er fuldbyrdet bevis for, at hændelsen skete med din bold, f.eks. hvis du eller andre vidner så det ske, eller
 • Selvom der er en meget lille grad af tvivl, så viser alle rimeligt tilgængelige oplysninger, at der er mindst 95% sandsynlighed for, at hændelsen skete.
Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Naturkræfter

Virkningerne af naturen, f.eks. vind, vand eller, når der sker noget uden nogen tilsyneladende grund som følge af tyngdekraften.

Naturkræfter

Virkningerne af naturen, f.eks. vind, vand eller, når der sker noget uden nogen tilsyneladende grund som følge af tyngdekraften.

Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Erstatte

At erstatte bolden, du bruger til at spille hullet med, ved at sætte en anden bold i spil.

Forkert sted

Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Caddie

En, der hjælper dig i løbet af en runde med at bære, transportere eller håndtere dine køller og/eller give dig råd. En caddie må også hjælpe dig på andre måder, som er tilladt af Reglerne (se Regel 10.3b).

Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Erstatte

At erstatte bolden, du bruger til at spille hullet med, ved at sætte en anden bold i spil.

Forkert sted

Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Kendsgerning eller så godt som sikkert

Den normale måde at afgøre på, hvad der skete med din bold - eksempelvis om din bold ligger i et strafområde, om den flyttede sig eller hvad der fik den til at flytte sig.

En kendsgerning eller så godt som sikkert betyder mere end muligt eller sandsynligt. Det betyder enten, at:

 • Der er fuldbyrdet bevis for, at hændelsen skete med din bold, f.eks. hvis du eller andre vidner så det ske, eller
 • Selvom der er en meget lille grad af tvivl, så viser alle rimeligt tilgængelige oplysninger, at der er mindst 95% sandsynlighed for, at hændelsen skete.
Ekstern påvirkning

Enhver af disse personer eller ting, som kan påvirke, hvad der sker med din bold eller udstyr, eller med banen:

 • Enhver person (også en anden spiller), undtagen dig selv eller din caddie, eller din partner eller modstander, eller enhver af deres caddies,
 • Ethvert dyr, og
 • Enhver naturlig eller kunstig genstand eller noget andet, (herunder en anden bold i bevægelse), bortset fra naturkræfter.
Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Erstatte

At erstatte bolden, du bruger til at spille hullet med, ved at sætte en anden bold i spil.

Forkert sted

Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Markeringsmærke

En kunstig genstand, som bruges til at markere en bold, der skal løftes, som f.eks. en tee, en mønt, en genstand, der er lavet til at være et markeringsmærke eller noget andet mindre udstyr.

Naturkræfter

Virkningerne af naturen, f.eks. vind, vand eller, når der sker noget uden nogen tilsyneladende grund som følge af tyngdekraften.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Markeringsmærke

En kunstig genstand, som bruges til at markere en bold, der skal løftes, som f.eks. en tee, en mønt, en genstand, der er lavet til at være et markeringsmærke eller noget andet mindre udstyr.

Markere

At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

Markeringsmærke

En kunstig genstand, som bruges til at markere en bold, der skal løftes, som f.eks. en tee, en mønt, en genstand, der er lavet til at være et markeringsmærke eller noget andet mindre udstyr.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Erstatte

At erstatte bolden, du bruger til at spille hullet med, ved at sætte en anden bold i spil.

Forkert sted

Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.