The R&A - Working for Golf

De officielle Golfregler

Golfreglerne er omfattende og giver svar på de mange spørgsmål, der opstår i et spil, der spilles over hele verden - på mange typer af baner og af spillere med forskellige spillestyrker.

Slå op i Golfreglerne
Om Procedurer for Komitéen
Procedurer for Komitéen indeholder praktiske informationer for de personer, der er involveret i at styre det daglige spil på golfbanen eller lede turneringer på alle niveauer. Den er opdelt i vejledning for "almindeligt spil" (når Komitéen ikke har nogen turneringer) og vejledning for at afholde "turneringer", under hensyntagen til at disse ofte er overlappende. Afsnit 8 omhandler Standard lokalregler, som Komitéen kan anvende til at imødekomme lokale forhold.