The R&A - Working for Golf

Viralliset Golfin Säännöt

Golf Säännöt ovat kattavat ja antavat vastauksia kysymyksiin, jotka tulevat esiin pelissä, jota pelataan maailman laajuisesti erilaisilla kentillä eri tasoisten pelaajien toimesta.

Selaa sääntöjä
Pelaajan oppaasta
Golfin Säännöt - Pelaajan opas on tarkoitettu sinulle, golfari. Se pitää sisällään pelin kannalta kaikista tärkeimmät säännöt ja on lyhennelmä Golfin Säännöt kirjasta. Vaikka sen tekstiä on muokattu, antaa se samat vastaukset kuin Golf Säännöt, joten se on myös toimiva sääntökirja.

1


Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt

Tarkoitus: Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pelaa sääntöjen ja pelin hengen mukaisesti. Jos rikot jotain sääntöä, olet itse vastuussa rangaistusten soveltamisesta, jotta et saavuttaisi mitään mahdollista etua vastustajaan nähden reikäpelissä tai muita pelaajia vastaan lyöntipelissä.

Lue lisää

2


Kenttä

Sääntö 2 esittelee perusasiat, jotka sinun tulisi tietää kentästä: Kentällä on viisi määriteltyä aluetta, ja Kentällä on monenlaisia rakennelmia ja olosuhteita, jotka voivat haitata peliäsi. On tärkeää tietää kentän alue, jossa pallosi on sekä häiritsevien rakennelmien ja olosuhteiden status, koska ne usein vaikuttavat mahdollisuuksiisi pelata palloasi tai ottaa vapautus.

Lue lisää

3


Kilpailu

Tarkoitus: Sääntö 3 kattaa kaikkien golfkilpailujen kolme keskeistä tekijää: Pelataan joko reikäpeliä tai lyöntipeliä, Pelataan joko henkilökohtaisesti tai toisen kanssa osana pelaajaparia ja Tulokset lasketaan joko bruttona (tasoituksia ei huomioida) tai nettona (tasoitukset huomioidaan).

Lue lisää

4


Pelaajan varusteet

Tarkoitus: Sääntö 4 käsittelee varusteita, joita voit käyttää kierroksen aikana. Lähtökohtana on periaate, että golf on haastava peli, jossa onnistumisen tulisi riippua arvioistasi, taidoistasi ja kyvyistäsi. Sinun: On käytettävä hyväksyttyjä mailoja ja palloja, Mailojesi määrä on rajattu 14:ään, eikä vaurioituneita tai hukattuja mailoja saa normaalisti korvata ja On kiellettyä käyttää muita varusteita, jotka keinotekoisesti auttavat peliäsi.

Lue lisää

5


Kierroksen pelaaminen

Tarkoitus: Sääntö 5 käsittelee miten kierros pelataan – kuten missä ja milloin saat harjoitella kentällä ennen kierrosta tai kierroksen aikana, milloin kierroksesi käynnistyy ja päättyy sekä mitä tapahtuu, kun peli on keskeytettynä tai sitä jatketaan. Sinun oletetaan: Aloittavan jokaisen kierroksen ajallaan, ja Pelaavan jokaisen reiän ilman taukoja ja ripeästi, kunnes kierroksesi on pelattu loppuun. Kun on vuorosi pelata, on suositeltavaa, ettet käytä lyöntiisi enempää kuin 40 sekuntia ja tavallisesti vielä vähemmän.

Lue lisää

6


Reiän pelaaminen

Tarkoitus: Sääntö 6 käsittelee miten reikä pelataan – kuten yksityiskohtaiset Säännöt tiiaamisesta reiän aloittamiseksi, vaatimuksesta käyttää samaa palloa koko reiän ajan paitsi, kun korvaaminen on sallittua, pelijärjestyksestä (jolla on suurempi merkitys reikäpelissä kuin lyöntipelissä) ja reiän loppuun pelaamisesta.

Lue lisää

7


Pallon etsiminen, löytäminen ja tunnistaminen

Tarkoitus: Sääntö 7 sallii sinulle reilun mahdollisuuden etsiä pelissä olevaa palloasi kunkin lyöntisi jälkeen kohtuullisia toimenpiteitä käyttäen. Mutta sinun täytyy silti olla varovainen, koska sinua rangaistaan, mikäli tarpeettomat toimesi parantavat seuraavan lyöntisi olosuhteita. Sinua ei rangaista, jos pallosi liikkuu vahingossa sitä etsittäessä ja tunnistettaessa, mutta pallo täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen.

Lue lisää

8


Kenttä pelataan sellaisena kuin se on

Tarkoitus: Sääntö 8 kattaa pelin keskeisen periaatteen: ”kenttä pelataan sellaisena kuin se on”. Pallosi pysähdyttyä sinun tulee yleensä hyväksyä lyöntiin vaikuttavat olosuhteet eikä niitä saa parantaa ennen pallosi pelaamista. Voit kuitenkin tehdä tiettyjä kohtuullisia toimenpiteitä, vaikka ne parantavat olosuhteita. On myös olemassa tiettyjä tilanteita, joissa olosuhteet voidaan palauttaa ennalleen ilman rangaistusta, jos niitä on parannettu tai huononnettu.

Lue lisää

9


Pallo pelataan sijaintipaikaltaan; Paikallaan olevan pallon nostaminen tai liikuttaminen

Tarkoitus: Sääntö 9 käsittelee pelin keskeisen periaatteen: “pallo pelataan sijaintipaikaltaan”. Jos pallosi pysähtyy ja sen jälkeen luonnonvoimat kuten tuuli tai vesi liikuttavat sitä, niin sinun tulee yleensä jatkaa peliä pallosi uudesta paikasta. Jos joku tai jokin ulkopuolinen vaikutus nostaa tai liikuttaa paikallaan olevaa palloasi ennen lyöntiäsi, täytyy pallosi asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen. Sinun tulee olla varovainen kaikkien paikallaan olevien pallojen lähellä, ja jos aiheutat oman pallosi tai vastustajan pallon liikkumisen, saat normaalisti tästä rangaistuksen (paitsi viheriöllä).

Lue lisää

10


Lyöntiin valmistautuminen ja lyöminen; Neuvominen ja avustaminen; Caddiet

Tarkoitus: Säännössä 10 käsitellään kuinka lyöntiin valmistaudutaan ja lyödään, sisältäen neuvot ja muun avun, joita voit saada muilta (mukaan lukien caddiesi). Perusperiaatteena on, että golf on taitopeli, joka sisältää henkilökohtaisia haasteita.

Lue lisää

11


Liikkuva pallo osuu vahingossa henkilöön, eläimeen tai esineeseen; Tahalliset toimenpiteet, jotka vaikuttavat pallon liikkeeseen

Tarkoitus: Sääntö 11 käsittelee kuinka toimia, kun liikkeessä oleva pallosi osuu kentällä olevaan henkilöön, eläimeen, varusteeseen tai mihin tahansa muuhun. Kun tämä tapahtuu vahingossa, ei siitä seuraa rangaistusta ja sinun tulee yleensä hyväksyä lopputulos, oli se eduksi tai ei, ja jatkaa pelaamista sieltä, minne pallo pysähtyi. Sääntö 11 rajoittaa myös sinua tekemästä mitään tahallista toimenpidettä vaikuttaaksesi siihen, mihin pallo voisi pysähtyä.

Lue lisää

12


Bunkkerit

Tarkoitus: Sääntö 12 on erillinen sääntö bunkkereille, jotka ovat erityisesti tehtyjä alueita, joiden tarkoituksena on mitata kykyäsi pelata palloa hiekasta. Jotta varmistetaan, että kohtaat tämän haasteen, on asetettu joitakin rajoituksia hiekkaan koskemiselle ennen lyöntiäsi ja bunkkerissa olevan pallosi vapautumiselle.

Lue lisää

13


Viheriöt

Tarkoitus: Sääntö 13 on erillinen sääntö viheriöille. Ne ovat erityisesti hoidettuja alueita pallosi pelaamiseen maata pitkin ja jokaisella viheriöllä on reiässä lipputanko, joten viheriöillä on tiettyjä erilaisia sääntöjä kuin muilla kentän alueilla.

Lue lisää

14


Toimintatavat pallon merkitsemiseen, nostamiseen ja puhdistamiseen, takaisin asettamiseen, vapautumisalueelle pudottamiseen ja väärästä paikasta pelaamiseen

Tarkoitus: Sääntö 14 kattaa milloin ja kuinka voit merkitä paikallaan olevan pallosi paikan, nostaa ja puhdistaa sen, ja kuinka laitat pallon takaisin peliin niin, että se pelataan oikealta paikalta. Kun asetat nostetun tai siirretyn pallosi takaisin paikalleen, sama pallo on asetettava alkuperäiseen paikkaansa. Kun vapaudut ilman rangaistusta tai rangaistuksella, on sinun pudotettava korvaava tai alkuperäinen pallo tarkkaan määrätylle vapautumisalueelle. Ennen pallosi pelaamista saat korjata ilman rangaistusta virheet, jotka teit käyttäessäsi näitä toimintatapoja, mutta saat rangaistuksen, jos pelaat palloa väärästä paikasta.

Lue lisää

15


Vapautuminen irrallisista luonnonhaitoista ja liikuteltavista haitoista (sisältäen pallon tai pallon merkkinapin, joka auttaa tai haittaa peliä)

Tarkoitus: Sääntö 15 kattaa milloin ja miten voit vapautua ilman rangaistusta irrallisista luonnonhaitoista ja liikuteltavista haitoista. Luontoon kuuluvien liikuteltavien asioiden tai valmistettujen esineiden ei katsota olevan osa kentän pelaamisen haastetta, joten saat normaalisti poistaa ne, kun ne haittaavat pelaamistasi. Sinun tulee kuitenkin olla varovainen liikuttaessasi pallosi lähellä olevia irrallisia luonnonhaittoja viheriön ulkopuolella, koska saat rangaistuksen, jos niiden liikuttaminen aiheuttaa pallosi liikkumisen.

Lue lisää

16


Vapautuminen epänormaaleista kenttäolo-suhteista (sisältäen kiinteän haitan), Vaarallisen eläimen tilanne, Maahan painunut pallo

Tarkoitus: Sääntö 16 kattaa tilanteet, milloin ja kuinka voit vapautua rangaistuksetta ja pelata palloa toisesta paikasta esim. silloin, kun epänormaali kenttäolosuhde tai vaarallinen eläin haittaa. Näiden olosuhteiden ei katsota olevan osa kentän pelaamisen haastetta ja näistä saat yleensä vapautua rangaistuksetta muualla kuin estealueella. Normaalisti vapaudut pudottamalla pallon vapautumisalueelle, joka perustuu lähimpään täydellisesti vapauttavaan pisteeseen. Tämä sääntö kattaa myös vapautumisen ilman rangaistusta pallosi ollessa painuneena maahan omaan alastulojälkeensä yleisellä pelialueella.

Lue lisää

17


Estealueet

Tarkoitus: Sääntö 17 käsittelee estealueita, jotka ovat vesialueita tai muita toimikunnan määrittelemiä alueita, joihin pallo usein katoaa tai sitä on vaikea pelata. Voit yhden lyönnin rangaistuksella käyttää vapautumisvaihtoehtona pallon pelaamista estealueen ulkopuolelta.

Lue lisää

18


Lyönti ja lyöntimatka -vapautuminen, Pallo kadonnut tai ulkona, Varapallo

Tarkoitus: Sääntö 18 kattaa vapautumisen lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella. Kun pallosi on kadonnut estealueen ulkopuolelle tai päätyy ulos kentältä, vaadittu eteneminen tiiaus-alueelta reikään keskeytyy; pystyäksesi jatkamaan etenemistä sinun täytyy pelata uudelleen sieltä, mistä edellisen kerran löit. Tämä sääntö kattaa myös sen kuinka ja milloin varapallo voidaan ajan säästämiseksi pelata silloin, kun pallosi voi olla ulkona tai kadonnut estealueen ulkopuolelle.

Lue lisää

19


Pelaamaton paikka

Tarkoitus: Sääntö 19 käsittelee useita vapautumismahdollisuuksia silloin, kun pallo on pelaamattomassa paikassa. Sinulla on mahdollisuus valita mitä vaihtoehtoa hän haluat käyttää – yleensä yhden lyönnin rangaistuksella – päästäksesi pois vaikeasta tilanteesta missä tahansa kentällä (estealueita lukuun ottamatta).

Lue lisää

20


Tuomarin ja toimikunnan menettelytavat, kun sääntöjen soveltamisessa tulee epäselvyyksiä

Tarkoitus: Sääntö 20 käsittelee kuinka sinun tulisi tehdä, kun sinulla on kierroksen aikana kysymyksiä säännöistä. Sääntö käsittelee myös menettelytavat, joilla voit suojella oikeuksiasi saaden myöhemmin sääntötulkinta tilanteeseen. Nämä menettelytavat eroavat reikä- ja lyöntipeleissä toisistaan. Lisäksi Sääntö käsittelee tuomarin roolia. Tuomarilla on oikeus selvittää tosiasiat ja soveltaa Golfin sääntöjä. Tuomarin tai toimikunnan sääntötulkinnat sitovat kaikkia pelaajia.

Lue lisää

21


Muut henkilökohtaiset lyönti- ja reikäpelin pelimuodot

Tarkoitus: Sääntö 21 käsittelee neljää muuta henkilö-kohtaista pelimuotoa, sisältäen kolme lyöntipelimuotoa, joissa tuloslaskenta eroaa normaalista lyöntipelistä: pistebogey (tuloksi-sta saadaan pisteitä rei’ittäin), Maksimitulos (reikäkohtainen maksimituloksesi on rajoitettu tiettyyn lukuun) ja Par/Bogey (reikäpeli, jossa tulokset lasketaan reikäkohtaisesti).

Lue lisää

22


Foursome

Tarkoitus: Sääntö 22 käsittelee Foursome-pelimuotoa (pelataan joko reikä- tai lyöntipelinä), jossa kaksi pelipartneria pelaavat yhdessä pelaajaparina lyöden vuorotellen yhtä palloa. Säännöt tässä pelimuodossa ovat periaatteessa samat kuin henkilökohtaisessa pelissä, paitsi pelipartnereiden täytyy vuorotella reiän pelaamisen aloittamisessa ja pelata reikä lyömällä vuorotellen.

Lue lisää

23


Four-ball

Tarkoitus: Sääntö 23 käsittelee Four-Ball-pelimuotoa (pelataan reikä- tai lyöntipelinä), jossa sinä ja pelipartnerisi kilpailette pelaajaparina pelaten omia pallojanne. Pelaajaparinne tulos on teidän kahden pienempi tulos kultakin reiältä.

Lue lisää

24


Joukkuekilpailut

Tarkoitus: Sääntö 24 käsittelee joukkuekilpailuita (pelataan joko reikä- tai lyöntipelinä), joissa useampi pelaaja tai pelaajapari kilpailee joukkueena, ja joissa näiden kierrosten tai otteluiden yhteistulos muodostaa joukkueen kokonaistuloksen.

Lue lisää