The R&A - Working for Golf

Viralliset Golfin Säännöt

Golf Säännöt ovat kattavat ja antavat vastauksia kysymyksiin, jotka tulevat esiin pelissä, jota pelataan maailman laajuisesti erilaisilla kentillä eri tasoisten pelaajien toimesta.

Selaa sääntöjä
Tietoja Golfin Säännöistä
Golfin Sääntöjen sisältö on tarkoitettu niille, jotka hallinnoivat peliä ja tarvitsevat vastauksia moniin golfkilpailuihin liittyviin kysymyksiin. Pelaajana sinun kannattaa ensin lukea 'Pelaajan opasta'.

1


Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt

Tarkoitus: Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. Pelaa sääntöjen ja pelin hengen mukaisesti. Jos rikot jotain sääntöä, olet itse vastuussa rangaistusten soveltamisesta, jotta et saavuttaisi mitään mahdollista etua vastustajaan nähden reikäpelissä tai muita pelaajia vastaan lyöntipelissä.

Lue lisää

2


Kenttä

Tarkoitus: Sääntö 2 esittelee perusasiat, jotka kaikkien pelaajien tulisi tietää kentästä: Kentällä on viisi määriteltyä aluetta, ja Kentällä on monenlaisia rakennelmia ja olosuhteita, jotka voivat haitata peliä. On tärkeää tietää kentän alue, jossa pallo on sekä häiritsevien rakennelmien ja olosuhteiden status, koska ne usein vaikuttavat pelaajan mahdollisuuksiin pelata palloa tai ottaa vapautus.

Lue lisää

3


Kilpailu

Tarkoitus: Sääntö 3 kattaa kaikkien golfkilpailujen kolme keskeistä tekijää: Pelataan joko reikäpeliä tai lyöntipeliä, Pelataan joko henkilökohtaisesti tai toisen kanssa osana pelaajaparia ja Tulokset lasketaan joko bruttona (tasoituksia ei huomioida) tai nettona (tasoitukset huomioidaan).

Lue lisää

4


Pelaajan varusteet

Tarkoitus: Sääntö 4 käsittelee varusteita, joita pelaaja voi käyttää kierroksen aikana. Lähtökohtana on periaate, että golf on haastava peli, jossa onnistumisen tulisi riippua pelaajan arvioista, taidoista ja kyvyistä. Pelaajan: On käytettävä hyväksyttyjä mailoja ja palloja, Mailojen määrä on rajattu 14:ään, eikä vaurioituneita tai hukattuja mailoja saa normaalisti korvata ja On kiellettyä käyttää muita varusteita, jotka keinotekoisesti auttavat pelaajan peliä.

Lue lisää

5


Kierroksen pelaaminen

Tarkoitus: Sääntö 5 käsittelee miten kierros pelataan – kuten missä ja milloin pelaaja saa harjoitella kentällä ennen kierrosta tai kierroksen aikana, milloin kierros käynnistyy ja päättyy sekä mitä tapahtuu, kun peli on keskeytettynä tai sitä jatketaan. Pelaajien oletetaan: Aloittavan jokaisen kierroksen ajallaan, ja Pelaavan jokaisen reiän ilman taukoja ja ripeästi, kunnes kierros on pelattu loppuun. Kun on pelaajan vuoro pelata, on suositeltavaa, ettei hän käytä lyöntiinsä enempää kuin 40 sekuntia ja tavallisesti vielä vähemmän.

Lue lisää

6


Reiän pelaaminen

Tarkoitus: Sääntö 6 käsittelee miten reikä pelataan – kuten yksityiskohtaiset Säännöt tiiaamisesta reiän aloittamiseksi, vaatimuksesta käyttää samaa palloa koko reiän ajan paitsi, kun korvaaminen on sallittua, pelijärjestyksestä (jolla on suurempi merkitys reikäpelissä kuin lyöntipelissä) ja reiän loppuun pelaamisesta.

Lue lisää

7


Pallon etsiminen, löytäminen ja tunnistaminen

Tarkoitus: Sääntö 7 sallii pelaajalle reilun mahdollisuuden etsiä pelissä olevaa palloaan kunkin lyönnin jälkeen kohtuullisia toimenpiteitä käyttäen. Mutta pelaajan täytyy silti olla varovainen, koska pelaajaa rangaistaan, mikäli hänen tarpeettomat toimensa parantavat seuraavan lyönnin olosuhteita. Pelaajaa ei rangaista, jos pallo liikkuu vahingossa sitä etsittäessä ja tunnistettaessa, mutta pallo täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen.

Lue lisää

8


Kenttä pelataan sellaisena kuin se on

Tarkoitus: Sääntö 8 kattaa pelin keskeisen periaatteen: ”kenttä pelataan sellaisena kuin se on”. Pelaajan pallon pysähdyttyä hänen tulee yleensä hyväksyä lyöntiin vaikuttavat olosuhteet eikä niitä saa parantaa ennen pallon pelaamista. Pelaaja voi kuitenkin tehdä tiettyjä kohtuullisia toimenpiteitä, vaikka ne parantavat olosuhteita. On myös olemassa tiettyjä tilanteita, joissa olosuhteet voidaan palauttaa ennalleen ilman rangaistusta, jos niitä on parannettu tai huononnettu.

Lue lisää

9


Pallo pelataan sijaintipaikaltaan; Paikallaan olevan pallon nostaminen tai liikuttaminen

Tarkoitus: Sääntö 9 käsittelee pelin keskeisen periaatteen: “pallo pelataan sijainti-paikaltaan”. Jos pelaajan pallo pysähtyy ja sen jälkeen luonnonvoimat kuten tuuli tai vesi liikuttavat sitä, niin pelaajan tulee yleensä jatkaa peliä pallon uudesta paikasta. Jos joku tai jokin ulkopuolinen vaikutus nostaa tai liikuttaa paikallaan olevaa palloa ennen lyöntiä, täytyy pallo asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen. Pelaajan tulee olla varovainen kaikkien paikallaan olevien pallojen lähellä, ja pelaaja, joka aiheuttaa oman pallonsa tai vastustajan pallon liikkumisen, saa normaalisti tästä rangaistuksen (paitsi viheriöllä).

Lue lisää

10


Lyöntiin valmistautuminen ja lyöminen; Neuvominen ja avustaminen; Caddiet

Tarkoitus: Säännössä 10 käsitellään kuinka lyöntiin valmistaudutaan ja lyödään, sisältäen neuvot ja muun avun, joita pelaaja voi saada muilta (mukaan lukien caddiet). Perusperiaatteena on, että golf on taitopeli, joka sisältää henkilökohtaisia haasteita.

Lue lisää

11


Liikkuva pallo osuu vahingossa henkilöön, eläimeen tai esineeseen; Tahalliset toimenpiteet, jotka vaikuttavat pallon liikkeeseen

Tarkoitus: Sääntö 11 käsittelee kuinka toimia, kun liikkeessä oleva pallo osuu kentällä olevaan henkilöön, eläimeen, varusteeseen tai mihin tahansa muuhun. Kun tämä tapahtuu vahingossa, ei siitä seuraa rangaistusta ja pelaajan tulee yleensä hyväksyä lopputulos, oli se eduksi tai ei, ja jatkaa pelaamista sieltä, minne pallo pysähtyi. Sääntö 11 rajoittaa myös pelaajaa tekemästä mitään tahallista toimenpidettä vaikuttaakseen siihen, mihin pallo voisi pysähtyä.

Lue lisää

12


Bunkkerit

Tarkoitus: Sääntö 12 on erillinen sääntö bunkkereille, jotka ovat erityisesti tehtyjä alueita, joiden tarkoituksena on mitata pelaajan kykyä pelata palloa hiekasta. Jotta varmistetaan, että pelaaja kohtaa tämän haasteen, on asetettu joitakin rajoituksia hiekkaan koskemiselle ennen lyöntiä ja bunkkerissa olevan pallon vapautumiselle.

Lue lisää

13


Viheriöt

Tarkoitus: Sääntö 13 on erillinen sääntö viheriöille. Ne ovat erityisesti hoidettuja alueita pallon pelaamiseen maata pitkin ja jokaisella viheriöllä on reiässä lipputanko, joten viheriöillä on tiettyjä erilaisia sääntöjä kuin muilla kentän alueilla.

Lue lisää

14


Toimintatavat pallon merkitsemiseen, nostamiseen ja puhdistamiseen, takaisin asettamiseen, vapautumisalueelle pudottamiseen ja väärästä paikasta pelaamiseen

Tarkoitus: Sääntö 14 kattaa milloin ja kuinka pelaaja voi merkitä paikallaan olevan pallon paikan, nostaa ja puhdistaa sen, ja kuinka laittaa pallo takaisin peliin niin, että se pelataan oikealta paikalta. Kun nostettu tai siirretty pallo asetetaan takaisin paikalleen, sama pallo on asetettava alkuperäiseen paikkaansa. Kun vapaudutaan ilman rangaistusta tai rangaistuksella, korvaava tai alkuperäinen pallo on pudotettava tarkkaan määrätylle vapautumisalueelle. Ennen pallon pelaamista pelaaja saa korjata ilman rangaistusta virheet, jotka hän teki käyttäessään näitä toimintatapoja, mutta pelaaja saa rangaistuksen, jos hän pelaa palloa väärästä paikasta.

Lue lisää

15


Vapautuminen irrallisista luonnonhaitoista ja liikuteltavista haitoista (sisältäen pallon tai pallon merkkinapin, joka auttaa tai haittaa peliä)

Tarkoitus: Sääntö 15 kattaa milloin ja miten pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta irrallisista luonnonhaitoista ja liikuteltavista haitoista. Luontoon kuuluvien liikuteltavien asioiden tai valmistettujen esineiden ei katsota olevan osa kentän pelaamisen haastetta, joten pelaaja saa normaalisti poistaa ne, kun ne haittaavat pelaamista. Pelaajan tulee kuitenkin olla varovainen liikuttaessaan pallon lähellä olevia irrallisia luonnonhaittoja viheriön ulkopuolella, koska hän saa rangaistuksen, jos niiden liikuttaminen aiheuttaa pallon liikkumisen.

Lue lisää

16


Vapautuminen epänormaaleista kenttäolo-suhteista (sisältäen kiinteän haitan), Vaarallisen eläimen tilanne, Maahan painunut pallo

Tarkoitus: Sääntö 16 kattaa tilanteet, milloin ja kuinka pelaaja voi vapautua rangaistuksetta ja pelata palloa toisesta paikasta esim. silloin, kun epänormaali kenttäolosuhde tai vaarallinen eläin haittaa. Näiden olosuhteiden ei katsota olevan osa kentän pelaamisen haastetta ja näistä saa yleensä vapautua rangaistuksetta muualla kuin estealueella. Normaalisti pelaaja vapautuu pudottamalla pallon vapautumisalueelle, joka perustuu lähimpään täydellisesti vapauttavaan pisteeseen. Tämä sääntö kattaa myös vapautumisen ilman rangaistusta pelaajan pallon ollessa painuneena maahan omaan alastulojälkeensä yleisellä pelialueella.

Lue lisää

17


Estealueet

Tarkoitus: Sääntö 17 käsittelee estealueita, jotka ovat vesialueita tai muita toimikunnan määrittelemiä alueita, joihin pallo usein katoaa tai sitä on vaikea pelata. Pelaaja voi yhden lyönnin rangaistuksella käyttää vapautumisvaihtoehtona pallon pelaamista estealueen ulkopuolelta.

Lue lisää

18


Lyönti ja lyöntimatka -vapautuminen, Pallo kadonnut tai ulkona, Varapallo

Tarkoitus: Sääntö 18 kattaa vapautumisen lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella. Kun pallo on kadonnut estealueen ulkopuolelle tai päätyy ulos kentältä, vaadittu eteneminen tiiausalueelta reikään keskeytyy; pystyäkseen jatkamaan etene-mistä pelaajan täytyy pelata uudelleen sieltä, mistä hän edellisen kerran löi. Tämä sääntö kattaa myös sen kuinka ja milloin varapallo voidaan ajan säästämiseksi pelata silloin, kun pallo voi olla ulkona tai kadonnut estealueen ulkopuolelle.

Lue lisää

19


Pallo pelaamattomassa paikassa

Tarkoitus: Sääntö 19 käsittelee useita pelaajan vapautumismahdollisuuksia silloin, kun pallo on pelaamattomassa paikassa. Pelaajalla on mahdollisuus valita mitä vaihtoehtoa hän haluaa käyttää – yleensä yhden lyönnin rangaistuksella – päästäkseen pois vaikeasta tilanteesta missä tahansa kentällä (estealueita lukuun ottamatta).

Lue lisää

20


Tuomarin ja toimikunnan menettelytavat, kun sääntöjen soveltamisessa tulee epäselvyyksiä

Tarkoitus: Sääntö 20 käsittelee kuinka pelaajien tulisi tehdä, kun heillä on kierroksen aikana kysymyksiä säännöistä. Sääntö käsittelee myös menettelytavat, joilla pelaaja voi suojella oikeuksiaan saada myöhemmin sääntötulkinta tilanteeseen. Nämä menettelytavat eroavat reikä- ja lyöntipeleissä toisistaan. Lisäksi Sääntö käsittelee tuomarin roolia. Tuomarilla on oikeus selvittää tosiasiat ja soveltaa Golfin sääntöjä. Tuomarin tai toimikunnan sääntötulkinnat sitovat kaikkia pelaajia.

Lue lisää

21


Muut henkilökohtaiset lyönti- ja reikäpelin pelimuodot

Tarkoitus: Sääntö 21 käsittelee neljää muuta henkilökohtaista pelimuotoa, sisältäen kolme lyöntipelimuotoa, joissa tuloslaskenta eroaa normaalista lyöntipelistä: pistebogey (tuloksista saadaan pisteitä rei’ittäin), Maksimitulos (reikäkohtainen maksimitulos on rajoitettu tiettyyn lukuun) ja Par/Bogey (reikäpeli, jossa tulokset lasketaan reikäkohtaisesti).

Lue lisää

22


Foursome

Tarkoitus: Sääntö 22 käsittelee Foursome-pelimuotoa (pelataan joko reikä- tai lyöntipelinä), jossa kaksi pelipartneria pelaavat yhdessä pelaajaparina lyöden vuorotellen yhtä palloa. Säännöt tässä pelimuodossa ovat periaatteessa samat kuin henkilökohtaisessa pelissä, paitsi pelipartnereiden täytyy vuorotella reiän pelaamisen aloittamisessa ja pelata reikä lyömällä vuorotellen.

Lue lisää

23


Four-Ball

Tarkoitus: Sääntö 23 käsittelee Four-Ball-pelimuotoa (pelataan reikä- tai lyöntipelinä), jossa pelipartnerit kilpailevat pelaajaparina pelaten omia pallojaan. Pelaajaparin tulos on pelipartnereiden pienempi tulos kultakin reiältä.

Lue lisää

24


Joukkuekilpailut

Tarkoitus: Sääntö 24 käsittelee joukkuekilpailuita (pelataan joko reikä- tai lyöntipelinä), joissa useampi pelaaja tai pelaajapari kilpailee joukkueena, ja joissa näiden kierrosten tai otteluiden yhteistulos muodostaa joukkueen kokonaistuloksen.

Lue lisää